MDPU Repository

Items where Subject is "ZA Інформаційні ресурси"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: O | P | В | Г | Е | Ж | З | К | М | О | П | Р | С | Ц | Ч | Ш
Number of items at this level: 45.

O

Osadcha, Kateryna (2023) Computer learning environment as a basis for formingintercultural competence of high school students. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (30)). pp. 54-58. ISSN 2219-5203

P

Pecherskyi, R. V. (2019) Development of a computer training program in the history of computer science. Universum N VI: proceedings of International scientific conference (Jan 17, 2019, San Francisco). pp. 5-8.

В

Вакулов, А. В. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення екосистеми веб-сайтів університету. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 7-10.

Г

Гайдіна, С. О. (2018) Електронний підручник як сучасний засіб навчання. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (29.06.2018-30.06.2018) (6). pp. 79-83.

Гуртовий, Семен Андрісович and Чорна, Альона Віталіївна (2023) Особливості створення веб-сайту «Енциклопедія метеликів». Інформаційні технології в освіті та науці (13). pp. 456-462.

Е

Еміратлі, А. Р. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення корпоративної системи університету засобами маршрутизаторів Mikrotik. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 9-12.

Еремеев, В. С. and Балута, В. С. (2014) Особенности использования информационных технологий в учебной деятельности будущих магистров педагогического образования. Научные итоги: достижения, проекты, гипотезы: журнал по материалам ХVIII Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 146-147.

Ж

Жильников, А. С. and Круглик, В. С. (2019) Автоматизація процесу програмування на прикладі генератора адміністративної панелі на основі SPA. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 122-125. ISSN 978-617-7566-82-2

З

Звонарьова, А. А. and Чорна, А. В. (2022) Особливості викладання курсів з робототехніки на основі Lego. Стан та тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 17-18.

К

Круглик, В. С. and Тригуб, І. Є. and Мамонов, М. А. (2022) Проєктна компетентність як одна з провідних якостей сучасного фахівця. Мехатронні системи: інновації та інжиніринг: тези доповідей VI Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ,24 листопада 2022). pp. 183-185.

Круглик, Владислав (2023) Інтеграція технологій доповненої та віртуальної реальності з адаптивними системами навчання: аналіз концептуальних моделей. Освітологічний дискурс (4 (43)). ISSN 2312-5829 (online)

М

Мельніков, Данило Володимирович and Сердюк, Ірина Миколіївна (2023) Гра «Шашки» та її комп’ютерна реалізація. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (13). pp. 485-488.

О

Осадча, Катерина and Алієв, Максим (2023) Використання технологій штучного інтелекту для створенняілюстрацій до книг у професійній підготовці майбутніх цифрових дизайнерів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (1 (30)). pp. 136-144. ISSN ISSN 2219-5203

Осадча, Катерина Петрівна (2022) Структурні компоненти гайдлайну веб-сайту кафедри інформатики і кібернетики МДПУ ім. Б. Хмельницького. Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти : зб. мат. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 квітня 2022 р.. pp. 72-76.

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Кошельніков, В. В. (2019) Особливості розробки програми з AR для розміщення об`єктів на мапі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (115). pp. 134-139. ISSN 1995–0519

П

Прийма, Сергій and Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and the semantic web for qualifications framework transparency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (85). pp. 25-31. ISSN 1729-3774

Павленко, О. М. and Курлянський, С. С. (2018) Навчально-контролюючий програмний засіб з дисципліни «Проектування програмного забезпечення». Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф. (20 листопада 2018 р., м. Рівне). pp. 61-62.

Постильна, О. О. and Горбунов, А. А. (2018) Створення автоматизованого робочого місця для лаборанта кафедри. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 69-72. ISSN 978-617-7566-33-4

Р

Радіонова, І. А. and Циганок, О. Т. and Барибіна, О. А. (2018) 95 років: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького: сторінки історії та сучасність. МДПУ, Мелітополь.

Радіонова, І. А. and Циганок, О. Т. and Новах, А. В. (2018) Бібліографічний покажчик видавничої діяльності МДПУ та наукових праць викладачів за 2013 – 2017 рр. МДПУ, Мелітополь.

Радіонова, Ірина Анатоліївна and Новах, Анастасія Вікторівна and Самсонова, Вікторія (2023) Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічного складу МДПУ імені Богдана Хмельницького Т. 4: 2021 рік. Мелітополь.

Радіонова, Ірина Анатоліївна and Новах, Анастасія Вікторівна and Самсонова, Вікторія (2023) Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічного складу МДПУ імені Богдана Хмельницького Т. 5: 2022 рік. Мелітополь.

Радіонова, Ірина Анатоліївна and Циганок, Оксана Трохимівна and Новах, Анастасія Вікторівна (2013) 90 років: Бібліографічний покажчик видавничої діяльності МДПУ та наукових праць викладачів за 2000 2013 рр. МДПУ, Мелітополь.

С

Савченко, С. В. and Шаров, С. В. (2018) Можливості Unity3d для розробки мобільного ігрового додатку для платформи Android. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 257-261. ISSN 978-617-7566-33-4

Совгіра, Ю. Є. (2018) Забезпечення самостійної роботи студентів-філологів засобами електронного підручника. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (26 грудня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 119-124.

Соловій, О. І. (2019) Аналіз програмних засобів та освітніх ресурсів для вивчення інформатики. Modern views in science: proceedings of XXXХXIII International scientific conference, September 17, 2019. pp. 78-82.

Ставицька, К. В. and Шарова, Т. М. (2017) Вплив інноваційних технологій на освітній процес вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 260-263.

Сушко, Є. В. (2020) Аналіз діяльності співробітників засобами інформаційної системи. Інноваційні досягнення науки та освіти: тези доповідей ХХV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (15 січня 2020 р., м. Херсон). pp. 53-58.

Ц

Циганок, Оксана Трохимівна and Новах, Анастасія Вікторівна (2016) Майдан у кожнім нашім серці: рекомендаційний бібліографічний список. Мелітополь.

Ч

Чистикова, М. І. (2019) Фотоквест як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 276-279.

Чорна, А. В. and Дубінський, О. О (2019) Загальна характеристика операційної системи сімейства Unix-подібних – Lubuntu. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 8-10.

Чорний, П. В. and Чорна, А. В. (2019) Використання засобі віртуальної реальності в освітньому просторі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 320-322. ISSN 978-617-7566-82-2

Ш

Шаров, С. В. and Хрустальов , С. О. (2016) Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, 4 (49). pp. 105-109. ISSN 2073-7378

Шаров, С. В. (2006) Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (7). pp. 125-127. ISSN 1818-9172

Шаров, С. В. (2008) Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. (3). pp. 93-99.

Шаров, С. В. (2010) Забезпечення самостійної роботи студентів засобами електронного підручнику. Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 травня 2010 р., Мелітополь). pp. 80-86.

Шаров, С. В. and Деньгуб, А. В. (2015) Використання студентами-філологами інформаційно-комунікаційних технологій. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015 р.). pp. 245-249.

Шаров, С. В. and Печерський, Р. В. (2018) Використання проектного підходу під час вивчення дисципліни «Кросплатформне програмування». Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (5). pp. 21-25.

Шаров, С. В. and Фролова, Н. Д. (2017) Розробка інформаційного ресурсу для формування індивідуальної навчальної траєкторії студента. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р.). pp. 44-45.

Шаров, С. В. and Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). pp. 109-114. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Хромишев, О. В. (2014) Аналіз можливостей інструментальних засобів для роботи з СУБД MySQL. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 102-107.

Шарова, Т. М. and Акімов, В. Ю. (2017) Переваги використання ІКТ у роботі туристичних фірм. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 20 вересня 2017 р.). pp. 64-67.

Шарова, Т. М. and Василенко, Н. В. (2015) Електронний засіб: інноваційний ресурс навчального призначення. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015). pp. 249-253.

Шарова, Т. М. and Козлов, С. М. (2017) Розробка програмного засобу для компаративного аналізу художнього твору. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р.). pp. 42-43.

Шарова, Т. М. and Соловій, О. І. (2018) Використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 355-359.

This list was generated on Fri Jul 19 22:12:44 2024 EEST.