МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Z Бібліографія. Бібліотечні Науки. Інформаційні ресурси > ZA Інформаційні ресурси"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: P | І | Г | П | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 22.

P

Pecherskyi, R. V. (2019) Development of a computer training program in the history of computer science. Universum N VI: proceedings of International scientific conference (Jan 17, 2019, San Francisco). с. 5-8.

І

Ізбаш, Світлана та Пахомов, Сергій (2018) Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами google-технологій. Молодь і ринок, 5 (160). с. 42-48. ISSN 2308-4634

Г

Гайдіна, С. О. (2018) Електронний підручник як сучасний засіб навчання. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (29.06.2018-30.06.2018) (6). с. 79-83.

П

Павленко, О. М. та Курлянський, С. С. (2018) Навчально-контролюючий програмний засіб з дисципліни «Проектування програмного забезпечення». Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф. (20 листопада 2018 р., м. Рівне). с. 61-62.

Постильна, О. О. та Горбунов, А. А. (2018) Створення автоматизованого робочого місця для лаборанта кафедри. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 69-72. ISSN 978-617-7566-33-4

Прийма, Сергій та Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and the semantic web for qualifications framework transparency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (85). с. 25-31. ISSN 1729-3774

С

Савченко, С. В. та Шаров, С. В. (2018) Можливості Unity3d для розробки мобільного ігрового додатку для платформи Android. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 257-261. ISSN 978-617-7566-33-4

Ставицька, К. В. та Шарова, Т. М. (2017) Вплив інноваційних технологій на освітній процес вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). с. 260-263.

Ш

Шаров, С. В. (2006) Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (7). с. 125-127. ISSN 1818-9172

Шаров, С. В. (2008) Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. (3). с. 93-99.

Шаров, С. В. (2010) Забезпечення самостійної роботи студентів засобами електронного підручнику. Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 травня 2010 р., Мелітополь). с. 80-86.

Шаров, С. В. та Деньгуб, А. В. (2015) Використання студентами-філологами інформаційно-комунікаційних технологій. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015 р.). с. 245-249.

Шаров, С. В. та Печерський, Р. В. (2018) Використання проектного підходу під час вивчення дисципліни «Кросплатформне програмування». Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (5). с. 21-25.

Шаров, С. В. та Фролова, Н. Д. (2017) Розробка інформаційного ресурсу для формування індивідуальної навчальної траєкторії студента. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р.). с. 44-45.

Шаров, С. В. та Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). с. 109-114. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. та Хрустальов , С. О. (2016) Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, 4 (49). с. 105-109. ISSN 2073-7378

Шаров, С. В. та Шарова, Т. М. (2018) Аналіз онлайн курсів з програмування. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (40). с. 150-155. ISSN 2524-0986

Шарова, Т. М. та Акімов, В. Ю. (2017) Переваги використання ІКТ у роботі туристичних фірм. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 20 вересня 2017 р.). с. 64-67.

Шарова, Т. М. та Василенко, Н. В. (2015) Електронний засіб: інноваційний ресурс навчального призначення. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015). с. 249-253.

Шарова, Т. М. та Козлов, С. М. (2017) Розробка програмного засобу для компаративного аналізу художнього твору. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р.). с. 42-43.

Шарова, Т. М. та Москальова, Л. (2018) Ретроспективний аналіз розвитку інформаційного суспільства. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (39). с. 31-35. ISSN 2524-0986

Шарова, Т. М. та Соловій, О. І. (2018) Використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 355-359.

Цей список був створений у Mon Mar 25 09:25:16 2019 EET.