МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Z Бібліографія. Бібліотечні Науки. Інформаційні ресурси > ZA Інформаційні ресурси > ZA4050 Електронні інформаційні ресурси"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | Б | З | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Число елементів на цьому рівні: 39.

Є

Єремєєв, В. С. та Курлянський, С. С. (2018) Можливості мови UML для проектування програмного забезпечення. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 88-91.

Б

Близнюк, А. Я. (2018) Розробка інформаційної системи «Продаж і ремонт комп’ютерного обладнання». Proceedings of XХIV International scientific conference «XXI century science. From theory to practice» (Aug 18, 2018, Morrisville). с. 5-8.

Брянцев, О. А. та Сафонов, І. В. (2018) Розробка мобільної інформаційної системи для автоматизації роботи торгівельного представника. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 33-36.

Букреєв, Д. О. (2018) Прогнозування фондового ринку за допомогою нейромереж. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 36-43.

З

Землянська, А. В. (2017) Использование электронных средств обучения при изучении мировой (зарубежной) литературы. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). с. 29-33.

П

Полухін, О. А. та Шаров, С. В. (2018) Використання нейромережі для прогнозування результатів футбольних матчів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 214-217.

Постильна, О. О. та Гришко, Б. О. (2018) Аналіз програмних засобів для автоматизації торгівельної діяльності. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). с. 28-31. ISSN 2522-1833

Постильна, О. О. та Печерський, Р. В. (2018) Експертна система для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів: аспекти програмної реалізації. Proceedings of XХХIIІ International scientific conference «Innovations of the future» (Nov 8, 2018, New York). с. 97-100.

Постильна, О. О. та Філіпов, І. К. (2018) Інформаційна система з навчально-виробничих практик: аналіз інструментальних засобів і технологій. Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (Barcelona 30.05.2018-31.05.2018) (5). с. 82-85.

Прийма, Сергій та Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and the semantic web for qualifications framework transparency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (85). с. 25-31. ISSN 1729-3774

С

Сафонов, І. В. та Шаров, С. В. (2017) Аналіз програмних засобів для складання кошториса будівництва житлової нерухомості. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). с. 243-247. ISSN 978-617-7346-69-1

Т

Телегін, М. Е. (2018) Використання блогів в навчально-виховному процесі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 294-297.

Ф

Філіпов, І. К. (2018) Аналіз програмних засобів для обробки зображень. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 липня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). с. 31-28.

Ч

Чорна, А. В. та Аброімова, Н. С. (2016) Персональне електронне середовище для учителів молодших класів. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). с. 8-11. ISSN 978-617-7346-32-5

Ш

Шаров, С. В. (2017) Прынцыпы і этапы стварэння электроннага падручніка. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-метад. семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). с. 91-94.

Шаров, С. В. (2018) Електронні підручники як засіб підвищення фахової компетентності філолога-україніста. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 298-301.

Шаров, С. В. та Єремєєв, В. С. та Печерський, Р. В. (2017) Розробка експертної системи для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 4 (59). с. 547-551. ISSN 2518-7813

Шаров, С. В. та Деркач, Є. О. (2017) Напрямки використання хмарних технологій в освіті. Актуальные научные исследования в современном мире, 11 (31). с. 78-81. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. та Еміратлі, А. Р. (2018) Використання експертних систем для підтримки навчального процесу. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (London, 27.02.2018) (2). с. 28-31.

Шаров, С. В. та Левада, В. Р. (2017) Напрямки використання інформаційних систем у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (9). с. 161-165. ISSN 978-617-7346-69-1

Шаров, С. В. та Мартинюк, Т. І. (2012) Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (32-33). с. 236-241. ISSN 2078-7812

Шаров, С. В. та Міщеряков, О. Ю. (2013) Розробка програмного засобу для центральної станції технічної безпеки з використанням протоколу SUR-GARD. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). с. 15-17.

Шаров, С. В. та Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). с. 15-19.

Шаров, С. В. та Печерський, Р. В. (2018) Аналіз відкритих онлайн курсів для вивчення програмування. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів VІ-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р.). с. 52-53.

Шаров, С. В. та Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). с. 109-114. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. та Хрептус, В. С. (2018) Загальні принципи створення веб-сайту. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доповідей Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 13 листипада 2018 р.), 33. с. 104-106. ISSN 2522-932X

Шаров, С. В. та Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). с. 10-14.

Шаров, С. В. та Шарова, Т. М. (2017) Методичні рекомендаці? до використання електронного засобу навчального призначення “Історія зарубіжно? літератури. Антична література”. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1. с. 149-154.

Шаров, С. В. та Шарова, Т. М. (2017) Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). с. 149-154. ISSN 2219-5203

Шаров, С. В. та Шарова, Т. М. (2018) Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (11). с. 170-175. ISSN 2313-125X

Шаров, С.В. та Абрамович, І.М. (2017) Аналіз програмних засобів навчального призначення з історії літератури. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (22). с. 67-70.

Шаров, С.В. та Васякіна, С.О. (2017) Комп’ютерна навчальна програма як сучасний засіб для вивчення української літератури. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). с. 29-32.

Шаров, С.В. та Лубко, Д.В. (2017) Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва. Системи обробки інформації, 4 (150). с. 170-174. ISSN 1681-7710

Шаров, С.В. та Посадна, Т.В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). с. 45-48. ISSN 2308-4634

Шаров, С.В. та Пуць, Л.А. (2017) Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури. Антична література» за допомогою комп’ютерної навчальної програми. Zbi?r artyku??w naukowych. Osi?gni?? akademickich. Teoria. Praktika.2017. с. 72-74.

Шаров, С.В. та Соболєва, А.В. (2013) Можливості С# для створення електронного підручника. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). с. 18-19.

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2015) Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). с. 290-296. ISSN 2309-9771

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). с. 49-54.

Ю

Юрів, І. М. та Шаров, С. В. (2019) Особливості інтеграції ІКТ у роботу куратора академічної групи. Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (31 січня 2019 р., м. Дніпро), 1. с. 46-51.

Цей список був створений у Sat Mar 23 14:52:10 2019 EET.