MDPU Repository

Items where Subject is "ZA4050 Електронні інформаційні ресурси"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Є | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 77.

S

Sharov, S. and Liapunova, V. and Sharova, T. (2019) Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal, 8 (4). pp. 1469-1476. ISSN 2217-8309

Є

Єремєєв, В. С. and Брянцев, О. А. and Хромаков, О. Л. (2019) Розробка програмного комплексу для аналізу результатів тестування фахівців та експертного оцінювання кваліфікаційних рівнів стандартів освіти у європейських країнах. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 116-119. ISSN 978-617-7566-82-2

Єремєєв, В. С. and Курлянський, С. С. (2018) Можливості мови UML для проектування програмного забезпечення. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 88-91.

А

Антонюк, Андрій Едуардович and Герасимишин, Віктор Петрович and Чуйко, Юрій Андрійович (2021) Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів на етапі початкової підготовки. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (1 (69)). pp. 36-41. ISSN 2524-0986

Б

Близнюк, А. Я. (2018) Розробка інформаційної системи «Продаж і ремонт комп’ютерного обладнання». Proceedings of XХIV International scientific conference «XXI century science. From theory to practice» (Aug 18, 2018, Morrisville). pp. 5-8.

Брянцев, О. А. and Сафонов, І. В. (2018) Розробка мобільної інформаційної системи для автоматизації роботи торгівельного представника. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 33-36.

Букреєв, Д. О. (2018) Прогнозування фондового ринку за допомогою нейромереж. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 36-43.

Букреєв, Д. О. and Сердюк, І. М. (2019) Метод використання нейронної мережі для прогнозування ефективності роботи студентів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 61-64. ISSN 978-617-7346-69-1

Г

Гришко, Б. О. (2019) Розробка інформаційної системи для обліку товарів в магазині канцелярських товарів. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 грудня 2019 р., м. Суми), 2. pp. 101-103.

Д

Джелялова, І. М. (2020) Функціональні можливості комплексу тренажерів з архітектури ЕОМ. Травневі наукові читання: тези доповідей ХХХ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 12 трав. 2020 р., 1. pp. 47-52.

Ж

Жигоренко, І. Ю. and Мінькова, Г. Ю. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Методика написання наукової роботи учня МАН. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Жильников, А. С. and Круглик, В. С. (2019) Автоматизація процесу програмування на прикладі генератора адміністративної панелі на основі SPA. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 122-125. ISSN 978-617-7566-82-2

З

Землянська, А. В. (2017) Использование электронных средств обучения при изучении мировой (зарубежной) литературы. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 29-33.

К

Карначова, С. М. (2019) Масові онлайн-курси: участь батьків в організації інклюзивного навчання. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1-2 серпня 2019 р., м. Дніпро). pp. 233-238.

Коваленко, А. С. and Шаров, С. В. (2019) Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) (23). pp. 157-161.

Коваленко, А. С. and Шарова, Т. М. (2019) Онлайн навчання на ВУМ: особливості та переваги. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку: тези доп. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (4 листопада 2019 р., м. Запоріжжя), 1. pp. 51-56.

Коноваленко, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Використання WEB-технологій у навчанні англійської мови. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Осадча, К. П. (2019) Мобільні технології у навчанні англійської мови майбутніх програмістів та інженерів-педагогів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 151-153. ISSN 978-617-7346-69-1

Конюхов, С. Л. and Ляшенко, О. О. (2014) Використання об’єктно-орієнтованого підходу для створення багаторівневого ієрархічного меню web–сайтів. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2014 р.. pp. 139-143.

Круглик, В. С. and Прядко, А. О. (2019) Застосування модулю Turtle у нестандартних завданнях з програмування мовою Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 172-174. ISSN 978-617-7566-82-2

Круглик, Владислав (2023) Інтеграція технологій доповненої та віртуальної реальності з адаптивними системами навчання: аналіз концептуальних моделей. Освітологічний дискурс (4 (43)). ISSN 2312-5829 (online)

Кузьменко, В. О. (2019) Особливості масових відкритих онлайн-курсів із гуманітарних дисциплін. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 39-44.

Л

Лебедєв, В. О. and Черненко, Д. О. (2014) Програмно-педагогічний засіб для організації роботи студентів з дисципліни «Трактори». Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbiór raportów naukowych (29.04.2014 - 30.04.2014, Warszawa). pp. 118-119.

М

Матюха, Г. В. and Насалевич, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Павленко, О. М. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. "CASE STUDY" як дослідницька стратегія. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. ВЕБ-КВЕСТ проект. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

О

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Кошельніков, В. В. (2019) Особливості розробки програми з AR для розміщення об`єктів на мапі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (115). pp. 134-139. ISSN 1995–0519

П

Прийма, Сергій and Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and the semantic web for qualifications framework transparency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (85). pp. 25-31. ISSN 1729-3774

Павленко, О. М. and Шаров, С. В. and Москальова, Л. Ю. and Шарова, Т. М. and Коваленко, А. С. (2019) Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 7 (3). pp. 106-121. ISSN 2307-9770

Полухін, О. А. and Шаров, С. В. (2018) Використання нейромережі для прогнозування результатів футбольних матчів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 214-217.

Постильна, О. О. and Гришко, Б. О. (2018) Аналіз програмних засобів для автоматизації торгівельної діяльності. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 28-31. ISSN 2522-1833

Постильна, О. О. and Печерський, Р. В. (2018) Експертна система для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів: аспекти програмної реалізації. Proceedings of XХХIIІ International scientific conference «Innovations of the future» (Nov 8, 2018, New York). pp. 97-100.

Постильна, О. О. and Філіпов, І. К. (2018) Інформаційна система з навчально-виробничих практик: аналіз інструментальних засобів і технологій. Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (Barcelona 30.05.2018-31.05.2018) (5). pp. 82-85.

С

Сафонов, І. В. and Шаров, С. В. (2017) Аналіз програмних засобів для складання кошториса будівництва житлової нерухомості. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 243-247. ISSN 978-617-7346-69-1

Сисоєва, С. О. and Осадча, К. П. (2019) Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 70 (2). pp. 271-284. ISSN 2076-8184

Скиданенко, А. С. (2019) Масові відкриті онлайн курси з філології. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 грудня 2019 р., м. Суми), 2. pp. 154-156.

Соловій, О. І. and Мартинюк, Т. І. (2020) Використання програмно-педагогічного засобу з історії інформатики. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 163-169.

Суховій, Л. А. (2019) Онлайн курси з гендерних питань на платформі Prometheus. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр.. pp. 48-49. ISSN 2305-9869

Т

Телегін, М. Е. (2018) Використання блогів в навчально-виховному процесі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 294-297.

Ф

Філіпов, І. К. (2018) Аналіз програмних засобів для обробки зображень. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 липня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). pp. 31-28.

Філіпов, І. К. (2019) Вибір бази даних для інформаційної системи формування індивідуальної навчальної траєкторії студентів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. (11-17 березня 2019 року, м. Черкаси). pp. 166-168.

Х

Хрептус, В. С. and Шаров, С. В. (2019) Онлайн платформа дизайнерів: рекомендації з розробки та просування. Актуальные вызовы современной науки, 5 (37). pp. 36-40.

Ч

Чорна, А. В. and Аброімова, Н. С. (2016) Персональне електронне середовище для учителів молодших класів. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 8-11. ISSN 978-617-7346-32-5

Ш

Шаров, С.В. and Васякіна, С.О. (2017) Комп’ютерна навчальна програма як сучасний засіб для вивчення української літератури. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 29-32.

Шаров, С.В. and Пуць, Л.А. (2017) Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури. Антична література» за допомогою комп’ютерної навчальної програми. Zbi?r artyku??w naukowych. Osi?gni?? akademickich. Teoria. Praktika.2017. pp. 72-74.

Шаров, С. В. and Абрамович, І. М. (2017) Аналіз програмних засобів навчального призначення з історії літератури. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (22). pp. 67-70.

Шаров, С. В. and Посадна, Т. В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). pp. 45-48. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). pp. 290-296. ISSN 2309-9771

Шаров, С. В. and Мартинюк, Т. І. (2012) Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (32-33). pp. 236-241. ISSN 2078-7812

Шаров, С. В. and Міщеряков, О. Ю. (2013) Розробка програмного засобу для центральної станції технічної безпеки з використанням протоколу SUR-GARD. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 15-17.

Шаров, С.В. and Соболєва, А.В. (2013) Можливості С# для створення електронного підручника. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 18-19.

Шаров, С. В. and Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 10-14.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 49-54.

Шаров, С. В. and Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). pp. 15-19.

Шаров, С. В. (2017) Прынцыпы і этапы стварэння электроннага падручніка. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-метад. семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 91-94.

Шаров, С. В. (2018) Електронні підручники як засіб підвищення фахової компетентності філолога-україніста. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 298-301.

Шаров, С. В. (2010) Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи студентів. Гуманізація навчало-виховного процесу: зб. наук. пр. (5). pp. 174-178.

Шаров, С. В. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Використання електронних засобів навчального призначення з історії української і зарубіжної літератури. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Шаров, С. В. and Єремєєв, В. С. and Печерський, Р. В. (2017) Розробка експертної системи для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 4 (59). pp. 547-551. ISSN 2518-7813

Шаров, С. В. and Деркач, Є. О. (2017) Напрямки використання хмарних технологій в освіті. Актуальные научные исследования в современном мире, 11 (31). pp. 78-81. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Еміратлі, А. Р. (2018) Використання експертних систем для підтримки навчального процесу. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (London, 27.02.2018) (2). pp. 28-31.

Шаров, С. В. and Левада, В. Р. (2017) Напрямки використання інформаційних систем у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (9). pp. 161-165. ISSN 978-617-7346-69-1

Шаров, С. В. and Лубко, Д. В. (2017) Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва. Системи обробки інформації, 4 (150). pp. 170-174. ISSN 1681-7710

Шаров, С. В. and Печерський, Р. В. (2018) Аналіз відкритих онлайн курсів для вивчення програмування. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів VІ-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 52-53.

Шаров, С. В. and Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). pp. 109-114. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Хрептус, В. С. (2018) Загальні принципи створення веб-сайту. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доповідей Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 13 листипада 2018 р.), 33. pp. 104-106. ISSN 2522-932X

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 149-154. ISSN 2219-5203

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2018) Аналіз онлайн курсів з програмування. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (40). pp. 150-155. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Використання Інтернет-технологій для забезпечення підготовки сучасного вчителя-словесника. Язык как зеркало эпохи: сб. науч. ст.. pp. 194-196.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2018) Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (11). pp. 170-175. ISSN 2313-125X

Шарова, Т. М. (2020) Цифровий формат освіти та комунікація: огляд онлайн курсів. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2020 р.. pp. 144-149.

Шарова, Т. М. (2019) Фахова підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури засобами масових онлайн-курсів на платформі Еdera. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 81-86.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Розділ 9. Використання інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Использование студентами электронных средств учебного назначения во время изучения филологических дисциплин. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф.. pp. 79-85.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Електронне навчання: дієвий формат освіти. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 травня 2019 року). pp. 119-123.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт. Молодь і ринок, 9 (164). pp. 33-38. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2020) Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на платформі Prometheus. Молодий вчений, 9.1 (85.1). pp. 132-135. ISSN 2313-2167

Ю

Юрів, І. М. and Шаров, С. В. (2019) Особливості інтеграції ІКТ у роботу куратора академічної групи. Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (31 січня 2019 р., м. Дніпро), 1. pp. 46-51.

This list was generated on Wed May 22 19:49:55 2024 EEST.