MDPU Repository

Items where Subject is "Q Наука > QH Природознавство"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | T | В | Д | К | П | Х
Number of items at this level: 18.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

T

Telichenko, V. and Rimshin, V. and Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). pp. 1-7.

В

Воровка, В. П. (2015) Морська смуга як геоекотон. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження А. А. Хижняка. pp. 28-31.

Д

Дуднікова, Ірина (2018) Вирішення проблем антропогенного впливу на людину, природу і суспільство як умова формування нового образу мислення. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

К

Кармышев, Ю. В. (2015) О значении природоохранных полевых практик в деле сохранения окружающей среды. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної конференції, присвяченої 100-річчю від Дня народженя А. А. Хижняка. pp. 145-146.

П

Пюрко, О. Є. and Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. (2004) Специфічність водного режиму галофітів як складова адаптивної відповіді на засолення. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія (3-4). pp. 61-70. ISSN 2078-2357

Х

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

Христова, Т. Є. (2006) З історії становлення фізіології рослин в Україні. Дні науки – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-28 квітня 2006 р.), 21. pp. 51-53.

Христова, Т. Є. (2007) Пріоритети у вивченні фізіології рослинної клітини в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные направления теоретических и прикладных исследований: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф., (Одесса, 15-25 марта 2007 г.), 17. pp. 89-91.

Христова, Т. Є. (2007) Внесок вчених Новоросійського університету у розвиток фізіології рослин. Внесок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки: матеріали наук. конф., (16-18 травня 2007 р., м. Одеса) (1). pp. 169-177.

Христова, Т. Є. (2005) Фітоекологічні погляди Є. П. Вотчала. Теорія і практика сучасного природознавства: зб. наук. пр.. pp. 197-201.

Христова, Т. Є. (2007) Костянтин Пурієвич – визначний фітофізіолог України (до 140-річчя від дня народження). Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 7 (124). pp. 69-75. ISSN 2227-2844

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Михайло Ломоносов і українська фітофізіологія. Дні науки – 2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-27 квіт. 2005 р.), 17. pp. 48-49.

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Зародження фізіології рослин у Київському університеті (кінець ХІХ століття). Наука і освіта – 2005: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 р.), 9. pp. 28-29.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Фізіологія водообміну рослин в Україні. Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Мелітополь, 26-27 вересня 2006 р.). pp. 106-107.

Христова, Т. Є. and Чепіга, О. В. (2005) Фітофізіологічні погляди в працях Михайла Максимовича. Динаміка наукових досліджень – 2005: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20-30 червня 2005 р.), 25. pp. 21-23.

This list was generated on Tue Mar 31 14:03:33 2020 EEST.