MDPU Repository

Items where Subject is "Q Наука > Екологія > Охорона природи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | M | А | Б | В | Д | К | Л | М | Н | П | Ч
Number of items at this level: 50.

D

Demchenko, V. and Chernichko, J. and Zhmud, E. and Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). p. 8.

Demchenko, V. and Vinokurova, S. and Chernichko, J. and Vorovka, Volodymyr (2015) Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basis for management decision-making. Environmental Science & Policy, 46. pp. 37-47. ISSN 1462-9011

M

Mityay, I. and Khomych, V. and Demchenco, V. (2016) Hydroecological state of Hordashovka reservoir of the hirsky Tikych river. Екологічні науки. Науково-практичний журнал, 1-2 (12-13). pp. 27-32. ISSN 2306-9716

А

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

Б

Байдіков, К. А. and Воровка, В. П. (2006) Екомережа Кримського півострова. Екологія і раціональне природокористування. pp. 79-83.

Байдіков, К. А. and Воровка, В. П. (2006) З шкільного досвіду створення мікрозаповідників в Криму. In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 20-21 квітня 2006 року, Умань.

Боков, В. А. and Позаченюк, Е. А. (2002) Перспективы создания Единой природоохранной сети Крыма. Глава 1. Экологические аспекты планирования устойчивого развития. Other. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь.

Брен, О. Г. and Мануілова, М. Г. and Зіненко, А. О. (2017) Гранулометричний склад пелоїдiв родовищ Бердянської затоки. In: Заповiдна справа у Степовiй зонi України (до 90-рiччя вiд створення Надморських заповiдникiв), 14-15 березня 2017 року, с. Урзуф.

Брен, О. Г. and Мануілова, М. Г. and Зіненко, А. О. (2017) Перспективи використання методики iнтepпpeтaцiї на екологiчних стежинах. In: XIII Всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii студентiв, аспiрантiв та молодих вчених ""Наука. Молодь. Екологiя-2017", 25 травня 2017 року, м. Житомир.

В

Воровка, В. П. (2000) Геоекологічний підхід до оптимізації екологічної інфраструктури степу. Україна та глобальні процеси: географічний вимір, 3. pp. 79-81.

Воровка, В. П. (2003) Культурний антрополандшафтогенез у світлі ноосферного розвитку (на прикладі степової зони). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 1 (6). pp. 20-24.

Воровка, В. П. (1999) Пути оптимизации сети экологической инфраструктуры в Запорожской области. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (8). pp. 29-34.

Воровка, В. П. (2000) Ренатуралізація як основа середовищестабілізуючого підходу до оптимізації екоінфраструктури (на прикладі Запорізької області). Кульутра народов Причерноморья (13). pp. 12-15.

Воровка, В. П. (1999) Методичні основи оптимізації екологічної інфраструктури. Культура народов Причерноморья (8). pp. 7-9.

Воровка, В. П. (1999) Геоэкологический подход к определению понятия экологическая инфраструктура. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 1 (12). pp. 55-59.

Воровка, В. П. (2003) Природоохоронні території басейну Дніпра у структурі природно-заповідного фонду Запорізької області. Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра: зб. наук. пр., 1 (1). pp. 59-62.

Воровка, В. П. (2012) Місце географа в організації природоохоронної діяльності. In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 26-27 квітня 2012 року, Умань.

Воровка, В. П. (2003) Методичні підходи до формування екомережі України на прикладі Запорізької області. In: Конференція "Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект", 30-31 жовтня 2003 року, Миколаївський державний університет.

Воровка, В. П. (2003) Басейновий принцип формування річок як екологічних коридорів. In: ІІ Обласна науково-практична конференція "Сучасні проблеми географії України та Донбасу", 2003, Донецьк.

Воровка, В. П. (2019) Про ініціативи з впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м. Мелітополі. Матеріали VІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. (In Press)

Воровка, В. П. (2009) Проблеми і перспективи створення екомережі Запорізької області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Регіон-2009: стратегія оптимального розвитку", 5-6 листопада 2009 року, Харків.

Воровка, В. П. and Івко, С. О. (2007) Аналіз ресурсокористування у межах новостворюваного регіонального ландшафтного парку «Муравський шлях». Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 53-58.

Воровка, В. П. and Андрющенко, Ю. О. (2017) Вплив антропогенних змін сухостепових ландшафтів України на орнітокомплекси в їх межах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Географія", 1-2 (29). pp. 48-57.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). pp. 43-47. ISSN 1561-4980

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2013) Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря. Географія та туризм (26). pp. 251-259. ISSN 2308-135X

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Винокурова, С. В. (2015) Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення. Гідрології гідрохімії та гідроекологія, 1 (36). pp. 46-56. ISSN 2306-5680

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). pp. 104-117.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2009) Особливості створення екологічної мережі Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 86-93.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. and Катиш, С. В. and Бусел, В. С. (2006) Біленько-розумовські плавні. In: Водно-болотні угіддя України. Wetlands International, Київ, pp. 246-252.

Воровка, В. П. and Маценко, А. Л. and Чуваєва, О. and Дереза, І. (2002) Екологічний стан та екологічне значення річок Запорізької області. Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України. pp. 100-106.

Воровка, В. П. and Стецишин, Н. Н. and Чалый, М. В. (2002) Памятники природы в структуре природно-заповедного фонда Запорожской области. In: Міжнародна науково-практична конференція "Динаміка наукових досліджень", 28.10-04.11. 2002 року, Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Черкаси.

Воровка, В. П. and Торбунова, М. Д. (2002) Екологічне значення малих річок Запорізької області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Динаміка наукових досліджень", 28.10-04.11.2002 р., Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Черкаси.

Воровка, Володимир (2004) Еколого-географічні підходи до організації екомережі Запорізької області. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (2). pp. 206-210. ISSN ISSN: 2078-2357

Д

Демченко, В. А. (2012) Трансформация ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 423-428. ISSN 2078-8673

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, В. О. (2017) Трансформація іхтіоценозу екотону в умовах нестабільних гідроекологічних показників (на прикладі Молочного лиману). Водні біоресурси та аквакультура (1). pp. 19-30.

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). pp. 40-49. ISSN 1684-1557

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). pp. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2011) Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (47). pp. 26-31. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. and Черничко, Р. М. and Черничко, Й. І. and Дядічева, О. А. and Кошелєв, О. І. and Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). pp. 114-119. ISSN 1729-7184

Демченко, Н. А. and Демченко, В. А. (2013) Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 69-70. ISSN 1338-9432

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

К

Коломійчук, В. П. and Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). pp. 10-17. ISSN 1729-7184

Кошелєв, Олександр and Кошелєв, Василь (2019) Птахи міста Мелітополя: розповсюдження, стан чисельності і проблеми охорони. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 71-78. ISSN 978-966-2489-61-3

Л

Лисенко, В.І. and Кошелєв, О. І. and Кошелєв, В. А. and Писанець, О.М. (2015) Перспективи збереження біорізноманіття та зоокомплексів у національному природному парку "Джарилагацький" шляхом зонування територій та приєднання нових ділянок. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: матеріали VII Міжнар. науч. конф.. pp. 39-42.

М

Митяй, І. С. and Хомич, В. В. and Демченко, В. О. and Огризько, К. П. (2015) Сучасний гідроекологічний стан Гордашівського водосховища річки Гірський Тікич. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 185-189. ISSN 2414-9594

Н

Непша, О. В. and Шамрицька, Т. М. (2019) Національний природний парк «Меотида»: історія створення, структура, сучасний стан. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 59-63.

П

Подорожний, С. Н. (2014) Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности. Бранта: сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции (17). pp. 65-75.

Прохорова, Л. А. and Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). pp. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Ч

Чесалин, М. В. and Зуев, Г. В. and Митяй, И. С. and Демченко, В. А. (2002) Современное состояние и проблемы рыбохозяйственного использования Молочного лимана Азовского моря. Рибне господарство України, 1 (18). pp. 5-9. ISSN 2075-1508

This list was generated on Sat Aug 17 13:29:59 2019 EEST.