МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Q Наука > Екологія > Охорона природи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: D | M | А | В | Д | К | М | П | Ч
Число елементів на цьому рівні: 21.

D

Demchenko, V. та Chernichko, J. та Zhmud, E. та Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). с. 8.

Demchenko, V. та Vinokurova, S. та Chernichko, J. та Vorovka, Volodymyr (2015) Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basis for management decision-making. Environmental Science & Policy, 46. с. 37-47. ISSN 1462-9011

M

Mityay, I. та Khomych, V. та Demchenco, V. (2016) Hydroecological state of Hordashovka reservoir of the hirsky Tikych river. Екологічні науки. Науково-практичний журнал, 1-2 (12-13). с. 27-32. ISSN 2306-9716

А

Антоновский, А. Г. та Демченко, В. О. та Демченко, Н. А. та Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). с. 30-34. ISSN 2414-9594

В

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). с. 43-47. ISSN 1561-4980

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. (2013) Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря. Географія та туризм (26). с. 251-259. ISSN 2308-135X

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. та Винокурова, С. В. (2015) Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення. Гідрології гідрохімії та гідроекологія, 1 (36). с. 46-56. ISSN 2306-5680

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. та Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). с. 104-117.

Д

Демченко, В. А. (2012) Трансформация ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). с. 423-428. ISSN 2078-8673

Демченко, В. А. та Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). с. 78-82.

Демченко, В. О. (2017) Трансформація іхтіоценозу екотону в умовах нестабільних гідроекологічних показників (на прикладі Молочного лиману). Водні біоресурси та аквакультура (1). с. 19-30.

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). с. 40-49. ISSN 1684-1557

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). с. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2011) Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (47). с. 26-31. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. та Черничко, Р. М. та Черничко, Й. І. та Дядічева, О. А. та Кошелев, О. І. та Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). с. 114-119. ISSN 1729-7184

Демченко, Н. А. та Демченко, В. А. (2013) Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). с. 69-70. ISSN 1338-9432

Дирипаско, O. A. та Демченко, Н. А. та Кулик, П. В. та Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). с. 269-273. ISSN 0084-5604

К

Коломійчук, В. П. та Воровка, В. П. та Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). с. 10-17. ISSN 1729-7184

М

Митяй, І. С. та Хомич, В. В. та Демченко, В. О. та Огризько, К. П. (2015) Сучасний гідроекологічний стан Гордашівського водосховища річки Гірський Тікич. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). с. 185-189. ISSN 2414-9594

П

Прохорова, Л. А. та Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). с. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Ч

Чесалин, М. В. та Зуев, Г. В. та Митяй, И. С. та Демченко, В. А. (2002) Современное состояние и проблемы рыбохозяйственного использования Молочного лимана Азовского моря. Рибне господарство України, 1 (18). с. 5-9. ISSN 2075-1508

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:07:23 2019 EET.