MDPU Repository

Items where Subject is "Іхтіологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | T | Z | Є | А | Б | Г | Д | М | О | Т
Number of items at this level: 78.

D

Demchenko, V. A. and Demchenko, N. A. (2015) Alien species in the ichthyofauna of northwestern part of the Azov Sea basin. Russian Journal of Biological Invasions, 6 (2). pp. 78-86. ISSN 2075-1125

Demchenko, V. A. and Demchenko, N. A. (2019) Fish in water bodies of the emerald network of Ukraine. Біологічні системи, 11 (1). pp. 53-59. ISSN 2078-8673

Demchenko, Viktor O. and Tkachenko, Maria Y. (2017) Biological characteristics of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies. Archives of Polish Fisheries, 25 (1). pp. 51-61. ISSN 2083-6139, 2083-6120

T

Tkachenko, Maria Y. (2019) Comparative analysis of the mass Gobiidae species nutrition spectrum from the Bilosarayska Bay of the Azov Sea. In: International scientific conference “Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance”, 13-14 June 2019, Odessa.

Tkachenko, Maria Y. and Demchenko, N. A. (2018) Спектр та динаміка живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у Білосарайській затоці Азовського моря. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 18-20 September 2018, Львів.

Z

Zhukov, O. V. and Bondarev, D. L. and Yermak, Y. I. and Fedushko, M. P. (2019) Effects of temperature patterns on the spawining phenology and niche overlap of fish assemblages in the water bodies of the Dnipro River basin. Ecologica Montenegrina (22). pp. 177-203.

Є

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2011) Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря. Доповіді НАНУ (11). pp. 143-146. ISSN 1025-6415

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2010) Аналіз стану іхтіофауни і особливості використання рибних ресурсів Східного Сивашу та перспективи подальшого використання водойми. Наукові доповіді НУБіП України, 4 (20). pp. 1-10. ISSN 2223-1609

А

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. А. and Митяй, И. С. and Заброда, С. Н. and Власов, И. И. and Бровченко, Н. Т. (2000) Влияние гидрологического и гидрохимического режимов на состав ихтиофауны Молочного лимана. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1. pp. 96-101. ISSN ISSN 2306-5680

Антоновский, А. Г. and Жигирь, Д. С. and Биба, Н. А. and Демченко, В. А. and Митяй, И. С. (2001) Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 4 (15). pp. 162-164. ISSN ISSN: 2078-2357

Б

Бондарєв, Д. Л. and Кунах, О. М. and Жуков, О. В. (2022) Фенологія нересту риб середньої течії річки Дніпро. Other. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро.

Бушуєв, С. Г. and Демченко, В. О. (2019) Особливості ведення рибного господарства на придунайських озерах та перспективи його розвитку (огляд). Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Біологія, 24 (2). pp. 41-53. ISSN ISSN 2077-1746

Г

Гоч, І. В. and Худий, О. І. and Демченко, В. О. and Бушуєв, С. Г. (2018) Перший крок до оцінки стану популяцій осетрових видів риб в Україні: аналіз поширення. In: XІ міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-20 September 2018, Львів.

Д

Демченко, В. А. (2009) Сравнительная характеристика ихтиофауны лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 142-146. ISSN 2414-9594

Демченко, В. А. (2012) Іхтіофауна Молочного лиману в зв’язку зі змінами в гідроекосистемі. In: Міжнародна наукова конференція, присвячячена 100-річчю з дня народження М.О. Алексєєва "Мій рідний край Мелітопольщина", 5 April 2012, Мелітополь.

Демченко, В. А. (2001) Динамика возрастного состава бычка кругляка (Neogobius melanostomus) в Азовском море. In: Конференция молодых ученых "Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: современное состояние и прогоноз "Понт-Эвксинский - 2", 18-20 September 2001, Севастополь.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2015) Чужеродные виды в ихтиофауне водоемов северо-западной части Азовского басейна. Российский журнал биологических инвазий (1). pp. 17-29. ISSN 1996–1499

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2012) Изменения в ихтиофауне Азовского моря под влиянием климатических факторов и возможные последствия. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 May 2012, Запоріжжя.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2005) Особенности ихтиофауны водоемов Джанкойского района. In: IV Всеукраинская научно-практическая конференция Молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей "Понт Эвксинский – 2005", 24-27 May 2005, Севастополь.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. and Заплюйсвичка, Ю. А. and Косарев, Д. Ю. (2007) Ихтиологические критерии значимости акваторий как структурных элементов экосети бассейнов рек Азово-Черноморского региона. In: Міжнародна конференція "Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання", 1-4 April 2007, Черкаси-Канів.

Демченко, В. А. and Евтушенко, Н. Ю. (2012) Состояние ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения гидрометеорологических показателей. In: V міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 13-16 September 2012, Чернівці.

Демченко, В. О. (2010) Сучасний стан іхтіофауни Східного Сиваша в умовах опріснення водойми. Таврійський науковий вісник (68). pp. 105-110. ISSN 2226-0099

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). pp. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). pp. 40-49. ISSN 1684-1557

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 3 (52). pp. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). pp. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, В. О. (2011) Іхтіофауна акваторій Азово-Сиваського національного природного парку. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 32-38. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. (2005) Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”, 4 (27). pp. 65-67. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2016) Представленість риб в акваторіях Смарагдової мережі України. In: VIІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 September 2016, Одеса.

Демченко, В. О. (2017) Проблеми та перспективи створення кадастру риб в Україні. In: Всеукраїнська Зоологічна конференція "Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень", 12-16 September 2017, Харків.

Демченко, В. О. (2018) Проблеми раціонального промислового використання бичка кругляка в Азовському морі. In: XІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2010) Особенности и закономерности формирования ихтиофауны Азовского бассейна под влиянием изменения климата. In: Науково-практична конференція "Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення", 15-17 September 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. (2005) Роль Северо-Крымского канала в формировании ихтиофауны Восточного Сиваша. In: Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском бассейне, 9-11 November 2005, Мариуполь.

Демченко, В. О. (2019) Особливості іхтіофауни Утлюцького лиману Азовського моря. In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Демченко, В. О. (2018) Проблеми раціонального промислового використання бичка кругляка в Азовському морі. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2010) Різноманіття риб Азово-Сиваського національного природного парку. In: Международная научно-практическая конференция "Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы", 17-19 May 2010, Херсон.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Значение климатических факторов в формировании ихтиофауны Азовського басейна. In: ІІI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 30 September – 2 October 2010, Дніпропетровськ.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2011) Особенности формирования ихтиоценозов Азовского моря в современный период. In: IV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 7-11 September 2011, Одеса.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2007) Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 2007, Мелітополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Пілат, М. (2017) Риби Червоної книги України: перспективи та проблеми формування нового переліку видів. In: X Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 19-21 September 2017, Київ-Канів.

Демченко, В. О. and Заброда, П. М. and Демченко, Н. А. and Митяй, I. С. (2009) Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 16-19 September 2009, Севастополь.

Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Антоновський, О. Г. (2004) Процеси формування іхтіофауни Молочного лиману в умовах нестабільного з’єднання з Азовським морем. In: Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100- річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського, 16-18 September 2004, Київ.

Демченко, В. О. and Смірнов, А. І. (2009) Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (11). pp. 16-23. ISSN 2313-1713

Демченко, Н. А. (2009) Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна (50). pp. 72-84. ISSN 2075-5236.

Демченко, Н. А. (2012) Особливості формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я за різних екологічних умов. Біологічні системи, 4 (4). pp. 498-502. ISSN 2078-8673

Демченко, Н. А. (2008) Формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов`я під впливом діяльності людини. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 2008, Канів.

Демченко, Н. А. (2010) Структура іхтіофауни річок Приазов`я за екологічними групами. In: Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции, перспективы, 17-19 May 2010, Херсон.

Демченко, Н. А. (2015) Фауна риб річки Молочної (Запорізька область). In: Регіональна конференція, присвячячена 100-річчю від дня народження А.А. Хижняка "Алексєєвські краєзнавчі читання", 23 April 2015, Мелітополь.

Демченко, Н. А. (2019) Собливості іхтіоценозу акваторій НПП «Нижньодніпровський». In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Демченко, Н. А. (2011) Види-вселенці риб в річках північно-західного Приазов`я. In: Международная научно-практическая конференция по проблемам водных экосистем, посвященной 140-летию Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины "Pontus Euxinus-2011", 14-16 September 2011, Севастополь.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. А. (2013) Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 69-70. ISSN 1338-9432

Демченко, Н. А. and Демченко, В. О. (2014) Раритетна складова риб у приазовських річках упродовж другої половини ХХ початку ХХІ ст. In: Міжнародна науково-практична дистанційна конференція, присвячена 110-річчю з дня народження професора Г.Б. Мельникова "Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем", 24-25 April 2014, Дніпропетровськ.

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

М

Митяй, И. С. and Демченко, В. А. and Бровченко, Н. Т. (2001) Динамика ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия. Экология моря (55). pp. 33-37. ISSN 0203-4646

О

Онопрієнко, В. П. and Митяй, І. С. and Ткаченко, М. Ю. (2014) Порівняння аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солонуватоводних водойм. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 6. pp. 1-11. ISSN 2223-1609

Т

Ткаченко, M. Ю. and Демченко, Н. А. (2014) Живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування. Морський екологічний журнал, 13 (4). pp. 64-70. ISSN 1684-1557

Ткаченко, М. Ю. (2017) Структура улову бичкової драги під час літньо-осіннього промислу в Азовському морі. In: X Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 19-21 вересня 2016, Київ.

Ткаченко, М. Ю. (2019) Особливості живлення бичка кругляка (Neogobius Melanostomus Pallas, 1814) за розмірними групами у Білосарайській затоці. In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Ткаченко, М. Ю. (2015) Особливості біології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману Азовського моря. Вісник Одеського національного університету. Біологія, 20 (1(36)). pp. 151-160. ISSN 2077-1746

Ткаченко, М. Ю. (2011) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 мая 2011, Севастополь.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Морфологічна мінливість бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря та Каховського водосховища. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату", 07-09 червня 2013, Мелітополь-Кирилівка.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в морських та прісноводних водоймах. In: III международная научно-практическая конференция "Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы. Пути и методы решений", 17-19 мая 2012, Херсон.

Ткаченко, М. Ю. (2011) Структура популяції бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: IV міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 7 – 11 вересня 2011 року, Одеса.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. Вісник Дніпропетровського університету, 21 (2). pp. 83-88. ISSN 2310-0842

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: VІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 09-11 жовтня 2013, Тернопіль.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов). In: VІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 09-11 October 2013, Тернопіль.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз плодючості бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних умов солоності. In: ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Молодь і поступ біології", 16-19 квітня 2013, Львів.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за статевими ознаками акваторій Азовського моря. In: VІІІ міжнародна науково-практична конференція "Молодь і поступ біології", 03-06 квітня 2012, Львів.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 525-529. ISSN 2078-8673

Ткаченко, М. Ю. (2016) Мінливість лінійного росту бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом солоності. In: IX Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016, Одеса.

Ткаченко, М. Ю. (2015) Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом солоності. In: VІІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 17-19 вересня 2015, Херсон.

Ткаченко, М. Ю. (2014) Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах. In: ІІІ Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и устойчивое развитие", 15-19 сентября 2014, Симферополь.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Плодючість бичка кругляка (Neogobius melanostomus) у Каховському водосховищі та Утлюцькому лимані. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и роль животных в экосистемах", 22-25 октября 2013, Днепр.

Ткаченко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2013) Особливості біології та морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Азовського моря та Каховського водосховища. Біологічні системи, 5 (3). pp. 522-531. ISSN 2078-8673

Ткаченко, М. Ю. and Заброда, П. М. (2012) Особливості морфологічної мінливості бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних гідроекологічних умов. In: V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 13-16 вересня 2012, Чернівці.

Ткаченко, М. Ю. and Марушкіна, О. О. (2014) Аналіз живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в Утлюцькому лимані. In: VІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференціяі "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 вересня 2014, Мелітополь-Бердянськ.

Ткаченко, М. Ю. and Мірошниченко, А. О. (2013) Структура популяції бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. In: III Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук", 25 травня 2013, Запоріжжя.

This list was generated on Tue May 21 16:26:15 2024 EEST.