MDPU Repository

Items where Subject is "P Мова та література > PE Англійська мова"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | K | А | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | Т | У | Х | Ч
Number of items at this level: 156.

B

Borys, D. P. and Garmash, O. L. (2019) English Religious Slang: in Search of linguistic Identity. European Journal of Science and Theology, 1 (5). pp. 49-66.

G

Garmash, O. L. (2016) English affixal innovations: creating and functioning in the context of globalization. European Journal of Literature and Linguistics, 1. pp. 9-15.

Goncharova, О. А. and Konovalenko, T. V. (2018) Future English Language Teachers' Life Skills Development in Methodology Course. Studies in Comparative Education: Biannual scientific journal in Education (1). pp. 98-104.

Gurova, Tatiana and Gurov, Sergii and Moskalyova, Lydmila (2017) Innovative technologies in the formation of future english teachers’ intercultural communicative competence. Science and Education (6). 44 -50. ISSN 2311-8466

Gurova, Tetiana and Gurov, Serhii and Moskaliova, Liudmyla (2017) Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence. Science and Education (6). pp. 44-50.

K

Kulikova, L. and Kamyshova, T. (2018) Learning writing by means of information technologies. Science, Research, Development, 11. pp. 18-21.

Kulikova, L. and Tarasenko, M. (2019) Mastering lexical material at foreign language lessons. Science, research, development. # 13: monografia pokonferencyjna, 2 (13). pp. 17-19.

А

Авраменко, К. В. (2019) Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників методами інтерактивного навчання на уроках англійської мови. Молодь і ринок (4). pp. 162-166.

Б

Байтеряков, Є. О. and Байтерякова, Н. Ю. (2017) Метафоричність образів в ліриці гурту «Pink floyd» періоду екзистенціальних шукань. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (7). pp. 170-172.

Байтеряков, Є. О. and Байтерякова, Н. Ю. (2014) Психічні ознаки концепту «Стіна» в музичному альбомі “The Wall” групи “Pink Floyd”. Мова і література в полікультурному дискурсі: електронний збірник.

Байтерякова, Н. and Байтеряков, О. (2018) Характеристика основних розрядів англійської спелеологічної лексики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (27). pp. 13-21. ISSN 2521-1293 (друкована версія)

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, Є. О. (2016) Діахронічна періодизація творчості гурту «Pink Floyd». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) (17). pp. 33-37.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, Є. О. (2014) Предметні та соціальні ознаки концепту «Стіна» в музичному альбомі «The Wall» групи «Pink Floyd». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр.. pp. 133-137.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. (2018) Особливості англійської спелеологічної професійної лексики. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 12-16.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. and Байтеряков, Є. О. (2017) Концепція підручника з курсу «Лінґвокраїнознавство» як складова формування англомовної комунікативної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна (67). pp. 37-40.

Байтерякова, Наталія and Байтеряков, Олег (2018) Характеристика основних розрядів англійської спелеологічної лексики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. pp. 13-21. ISSN ISNN 2521-1293

Баранцова, І. О. (2018) Modern Trends in Intercultural Education. Children and Schools, 40 (4 (2)). pp. 411-417. ISSN ISSN 1532-8759

Баранцова, І. О. and Гогунська, І. В. and Заболотна, Д. Д. (2018) Етногенез українського народу і культура міжетнічних відносин. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 397-401.

Баранцова, І. О. and Кальченко, В. Н. (2018) Вираження елементів комічного в художньому тексті. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 133-138.

В

Вітківська, Л. В. and Куликова, Л. А. (2016) Використання ігор під час навчання на уроці англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 151-153.

Г

Гармаш, О. Л. (2018) Метаконцептуальна деривація похідних вторинної номінації (на матеріалі англомовних інновацій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2 (34). pp. 165-169.

Гармаш, О. Л. (2018) Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 4 (72). pp. 11-14.

Гармаш, О. Л. (2018) Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1 (69). pp. 104-106.

Гармаш, О. Л. (2016) Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. pp. 158-164.

Гармаш, О. Л. (2015) Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. (58). pp. 23-26.

Гармаш, О. Л. (2013) Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу, 1 (34). pp. 245-251.

Гармаш, О. Л. (2015) Категория фрактальности в изучении англоязычных морфологизированных концептов. East West: proceedings of the 9th International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. pp. 19-23.

Гармаш, О. Л. (2014) Вербалізація англомовних біоцентричних лексикалізованих концептів афіксального типу. Science and Education a New Dimension. Philology, 2 (34). pp. 47-50.

Гармаш, О. Л. (2013) Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми англійської мови. Нова філологія: зб. наук. пр., 56. pp. 18-24.

Гармаш, О. Л. (2017) Перспективи когнітивного підходу в сучасній лінгвістиці. Wykształcenie i nauka bez granic – 2017: materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 10. pp. 15-18.

Гармаш, О. Л. (2015) Вербалізація лінгво-ментальних інновацій, утворених за участю морфологізованого концепта MICRO–. Nauka i inowacja - 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 8. pp. 6-8.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2018) Main tendencies of the development of the pre-service language teacher education in Ukraine. World of Science, 1 (29). pp. 7-10.

Гуров, Сергій (2018) Сутність духовно-моральних цінностей особистості у філософсько-педагогічному дискурсі. Молодь і ринок (6). pp. 85-90. ISSN 2308-4634

Гуров, Сергій (2018) Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури. Молодь і ринок (4). pp. 57-64. ISSN 2308-4634

Гуров, Сергій (2017) Закони, закономірності, принципи, форми та методи виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами літературного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 18 (1). pp. 73-80. ISSN 2219-5203

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Молодь і ринок, 7 (174). pp. 51-56. ISSN 2308-4634

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. Ю. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formation. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 151-156.

Гурова, Тетяна (2018) Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови. Молодь і ринок (5). pp. 68-74. ISSN 2308-4634

Гурова, Тетяна (2015) Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської мови на засадах інтерактивного навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 4 (82). pp. 20-25. ISSN 2076-6173

Гурова, Тетяна (2015) Правове виховання як засіб формування правової культури майбутніх вчителів в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу на прикладі вивчення англійської мови. Порівняльно-педагогічні студії, 4 (26). pp. 56-62. ISSN 2306-5532

Гурова, Тетяна (2016) Професійний портфоліо як форма контролю сформованості компетентностей у майбутнього вчителя англійської мови. Порівняльно-педагогічні студії, 3-4 (29-30). pp. 69-75. ISSN 2306-5532

Д

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є. and Музя, Є. М. (2016) Методи інкорпорування топонімів в корпус словника та їх розташування в ньому. МОВА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЧАСОПИС З МОВОЗНАВСТВА (25). pp. 115-119. ISSN ISSN 2307—4558

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2014) Відтворення інверсії як перекладознавча проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. (5). pp. 127-137. ISSN ISSN 2412-933X

Дем'яненко, Т. А. and Казьміна, Н. О. (2016) Play-based methods in teaching English grammar. Global changes in Ukraine-global changes in english teaching in Ukraine, march 24-25, 2016. pp. 33-34.

Денисенко, Н. В. and Коноваленко, Т. В. (2015) Досягнення ематичності в англо-українських художніх перекладах. Наукові праці Кам»янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (39). pp. 81-85. ISSN 2309-9771

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є. (2015) Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття. Вісник Харківського національного університетуімені В. Н. Каразіна (73). pp. 61-64. ISSN ISSN2227-1864

З

Зануда, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Французькі запозичення як джерело поповнення словникового запасу англійської мови. Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали І Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 28-31.

Зіненко, Н. В. and Харченко, Т. І. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. (2019) Лексико-граматичні прийоми перекладу від теорії до практики: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

К

Казьміна, Н. О. and Дем'яненко, Т. А. (2017) The ways of neologisms creation in modern English. Pathways to Success for Contemporary Teachers and Their Learners: book of convention papers. pp. 71-73.

Казьміна, Н. О. and Калужська, Л. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2019) Використання римувань у навчанні іноземних мов у початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (64). pp. 61-64. ISSN 1992-5786

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. (2019) The importance of reflective learning in teaching foreign language. Thinking globally - teaching locally: book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine convention. pp. 53-55.

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2017) The use of new technologies in the process of new philological faculty foreign language teaching. World science, 3 (11). pp. 11-12. ISSN 2413-1032

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2018) Створення морально-психологічного клімату на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Science, Research, Development. # 5: Philogy, sociology and culyurology. pp. 108-109. ISSN 978-83-66030-15-2

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2016) Використання новітніх технологій у навчанні іноземної мови студентів-фіологів. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo: east european conference: zbir artykuliw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.11.2016-30.11.2016). pp. 79-81. ISSN 978-83-65608-28-4-26-0

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2017) Іноваційні методи викладання іноземнох мови в ВНЗ. Filologia, sociologia i kulturoznawstwo badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki: zbior artykulow naukowych konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 30.03.2017-31.03.2017. pp. 82-83. ISSN 978-83-65608-60-4

Камишова, Т. М. (2018) Семантична й смислова структура базових англійських дієслів переміщення. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). pp. 40-45.

Камишова, Т. М. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни ділова англійська мова для студентів немовних спеціальностей. Мелітополь.

Камишова, Т. М. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей денної та заочної форми навчання третя частина початкового етапу курсу англійської мови для початківців. [Teaching Resource]

Камишова, Т. М. and Рябуха, Т. В. (2018) Проблеми диференційованого підходу при навчанні іноземній мові у немовному вузі. Science, research, development pedagogy: monografia pokonferencyjna, 30.01.2018. pp. 68-72.

Камишова, Т. М. and Устінова, Т. А. and Христова, О. Ф. (2015) Мовленнєвий практикум для проведення самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення для студентів I курсу денної форми навчання спеціальності Географія. [Teaching Resource]

Коноваленко, Т. В. (2019) Містичне у сприйнятті героїв роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2019 р.. pp. 130-135.

Коноваленко, Т. В. (2018) Modes of Learning and Teaching in Methodology Session. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: IV International spring symposium proceedings. pp. 99-106.

Коноваленко, Т. В. and Жукова, Г. Д. (2018) Створення умов для ситуативно спрямованого навчання англомовного говоріння. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.ї конф.. pp. 279-284.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Коноваленко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2018) Новые ИТ-технологии в обучении английскому языку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 141-143.

Коноваленко, Т. В. and Рутковська, А. М. (2018) Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 284-288.

Коноваленко, Т. В. and Філь, О. П. (2017) Співвідношення різних типів словотвору у художньому тексті. Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 47-51. ISSN 978-617-7055-81-4

Котлярова, В. Ю. (2014) Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови. Наукові записки національного університету «Острозька академія» (42). pp. 209-211.

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2017) Наративні методи та їх навчально-пізнавальний потенціал. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, 2 (15). pp. 21-24. ISSN ISSN2307-633X

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2018) Навчання професійно спрямованого аудіювання на заняттях з англійської мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр.. pp. 103-105. ISSN 2519-2558

Куликова, Л. А. (2019) Навчання студентів презентації на заняттях з іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та викладачів ЗВО. pp. 472-474.

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2014) Впровадження інноваційних технологій як складової розвитку англомовного спілкування. Pedagogika. Teoria. Praktyka: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 76-78.

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2018) Learning writing by means of information technologies. Science, research, development: monografia pokonferencyjna. pp. 18-20.

Куликова, Л. А. and Котлярова, В. Ю. (2016) Дистанційне навчання як метод взаємодії з навчальною системою. Pedagogika aktualne naukowe problemy rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-Praktycznej, 1. pp. 56-59.

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2017) Методичні рекомендації до оформлення курсових і дипломних робіт з теоретичних курсів та методики вивчення англійської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2018) Переклад як різновид міжкультурної комунікації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 21-26. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2017) Особливості викладання курсу «Практика перекладу з англійської мови». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 119-124. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, М. Р. (2019) Mastering lexical material at foreign language lessons. Science, Research, Development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 2. pp. 17-19.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Лінгвокультурний феномен як компонент іншомовної комунікативної компетентності. Naukowa i praktyczna nauka światowa: problemy i innowacje pedagogika. pp. 86-89.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 42-46. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. (2015) Використання кейс-технологій на заняттях. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 95-98.

Куликова, Л. А. and Троц, Я. О. (2018) Організація самостійної діяльності учнів на уроці англійської мови. Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали ІI Міжуніверситетської студентської наук.-практ. конф.. pp. 77-82.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2014) Інтенсифікація навчального процесу засобами сучасних новітніх технологій. Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 84-86.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. (2019) Міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов і професійній діяльності майбутніх фахівців. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (9). pp. 179-184. ISSN 978-617-7055-81-4

Куликова, Л. А. and Ярошенко, М. І. (2012) Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основна іноземна мова” у V семестрі. [Teaching Resource]

Кірсанова, С. С. and Калужська, Л. О. and Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2019) Педагогічні умови формування творчої самостійності студентів – майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (64). pp. 104-107. ISSN 1992-5786

Кірсанова, С. С. and Христова, О. Ф. (2016) The realization of multicultural education at the English lessons. Global changes in Ukraine-global changes in english teaching in Ukraine. pp. 77-78.

М

Маслова, А. В. (2016) Вправи для навчання магістрантів аналізу автентичного науково-педагогічного тексту англійською мовою. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (144). pp. 411-414.

Маслова, А. В. (2015) Использование аутентичных материалов в процессе обучения английской научной речи магистров. Modern Science – Moderni Veda (1). pp. 71-76.

Маслова, А. В. (2015) Експериментальна перевірка ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки. Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди», 2 (36). pp. 483-491.

Маслова, А. В. (2015) Критеріальний апарат визначення ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрів на основі аналізу педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (136). pp. 560-566.

Маслова, А. В. (2016) Сутність процесу інтегрованого навчання професійної педагогічної діяльності засобами англійської мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр., 3 (37). pp. 137-144.

Матюха, Г. В. (2018) Педагогіка партнерства в навчанні англійської мови – як ключовий компонент формули нової школи. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2018 р.. pp. 322-325.

Матюха, Г. В. and Азарова, Є. В. (2015) Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (40). pp. 421-427.

Матюха, Г. В. and Азарова, Є. С. (2015) Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. (40). pp. 421-427.

Матюха, Г. В. and Вітківська, Л. В. (2018) Вплив вікових особливостей на навчання старшокласників читання англійською мовою. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез. pp. 113-116.

Матюха, Г. В. and Долодарова, І. М. and Лінник, А. С. (2018) Сучасні методи навчання лексики аглійської мови. «Children & Schools», 40 (4 (2)). pp. 428-435.

Матюха, Г. В. and Зіненко, Н. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві. Сучасні методи навчання лексики англійської мови. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Карпінська, М. О. (2016) Функціональні стилі сучасної мови та особливості інтерпретації англомовного газетного стилю. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2 (24). pp. 126-128. ISSN 2409-1154

Матюха, Г. В. and Карпінська, М. О. (2016) Педагогічні інновації в навчальному процесі з англійської мови в основній школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 154-161.

Матюха, Г. В. and Корнієць, Т. В. (2016) Інтенсивна методика вивчення мов Д. Ю. Петрова. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ.конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 205-207.

Матюха, Г. В. and Корнієць, Т. В. (2019) Особливості підготовки майбутніх викладачів англійської мови до професійної діяльності в полікультурному суспільстві. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (9). pp. 217-221.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Лексико-стилістичні засоби художньої виразності в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Мова. Свідомість. Концепт: матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. (5). pp. 51-53.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Поетикальні особливості в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Філологія і культурологія. Сучасна наука. Новий погляд. pp. 49-50.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Поетикальні особливості в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Literatura I kulturoznawstwo. Wspoczesna nauka. Nowy wygld: zbior raportow naukowych. pp. 49-50.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Організація іншомовної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 верес. 2015 р.. pp. 162-164.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Мігуля, К. С. (2018) Навчання школярів аудіювання англійською мовою. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2018 р.. pp. 325-328.

Матюха, Г. В. and Однороманенко, М. В. (2016) Метод двох поліглотів у вивченні англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ.конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 207-210.

Матюха, Г. В. and Однороманенко, М. В. (2018) Шляхи підвищення мотивації старшокласників до вивчення іноземних мов. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез. pp. 116-119.

Матюха, Г. В. and Опара, Н. С. (2016) Організація самостійної роботи з англійської мови на старшому етапі навчання. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 210-213.

Матюха, Г. В. and Опара, Н. С. (2018) Самостійна робота старшокласників з вивчення англійської мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (8). pp. 151-153.

Матюха, Г. В. and Угарова, В. А. (2016) Підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 214-216.

Матюха, Г.В. and Коновалова, Ш. Д. (2016) Сучасна методика викладання англійської мови за допомогою «Callan Method». Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф, 23-24 верес. 2016 р.. pp. 202-205.

Музя, Є. М. (2017) Концепты и контрасты: монография. Концепт-топоним и реализация его этнокультурной составляющей в англоязычной лексикографии. Other. Издательский дом «Гельветика», Одесса.

Музя, Е. М. (2017) Топонимы как отдельный разряд ономастической лексики. Записки з романо-германської філології/ Writings in Romance-Germanic Philology. pp. 81-89.

О

Осадчий, В. В. and Симоненко, С. В. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). pp. 33-48. ISSN 2076-8184

П

Приходько, І. М. and Христова, О. Ф. (2018) Некоторые аспекты обучения иноязычной лексике. Rozwoj i praktyka. Pedagogigka. pp. 32-34.

Р

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) «Голландські» ксеноніми в англійській мові. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 53-57. ISSN 978-617-7055-81-4

Рябуха, Т. В. (2014) Interference and transfer on the phonological level in Teaching English as a Foreign Language to Ukrainian students. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (1 (5)). pp. 385-388. ISSN 0007-1657

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 166-170.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2014) Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови. Найновите научни постижения: материали за Х международна научна практична конференция, 20. pp. 10-13.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) ІКТ компетентність викладача іноземної мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 225-230. ISSN 978-617-7566-80-8

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Expressive reading in the training of would-be teachers of foreign languages. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY: zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 14. pp. 41-43.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) On importance of listening activities at English lessons. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY, 10. pp. 114-116.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання лексичного підходу на заняттях з домашнього читання у мовному внз. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 8. pp. 154-156.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Літературний текст як засіб формування міжкультурної компетенції майбутніх викладачів іноземної мови. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. pp. 156-158.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) Формування навчальної компетенції студентів під час дистанційного навчання іноземної мови. Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.03.2016 -31.03.2016. pp. 115-116.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Про необхідність підготовки викладача іноземних мов до міжкультурної комунікації. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 31-34.

Рябуха, Т. В. and Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. (2018) Practice Makes Perfect (or Speech Without a Hitch): A Tutorial on Practical Course of English Phonetics = Практика – шлях до успіху: навчальний посібник з курсу “Практична фонетика англійської мови”. [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2017) Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 137-143.

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до курсу "Історія основної іноземної мови". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Гурова, Т. Ю (2017) Роль та місце англійської мови у світі: історія та перспективи. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 58-67.

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Міжкультурна комунікація". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych. pp. 68-71. ISSN ISBN: 978-83-65608-36-9

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 68-71.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Teaching Pronunciation in Current TEFL Practice. Science and Education in the Modern World: proceedings of the 4 International Sciences Congress, 5-7 January 2015, 2. pp. 204-209.

Т

Тарасенко, Т. В. (2017) Пути преодоления языковых барьеров семантического характера в межкультурной коммуникации. W dialogu jęzuków i kultur, VI. 428 -438. ISSN 978-83-926356-9-7

Тарасенко, Т. В. (2016) Мовні лакуни у міжкультурній комунікації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (X). pp. 68-75. ISSN ISSN 2412-933Х

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2018) The ways of overcoming misunderstanding cross-cultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 40-44. ISSN ISSN 2219-5203

Ткач, М. В. and Зіненко, Н. В. (2018) Принципи та критерії навчання іноземної мови в немовному вузі. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 351-354.

Ткач, М. В. and Ярошенко, М. І. (2014) Використання казки як матеріалу для домашнього читання англійською мовою в початковій школі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 4 (54). pp. 307-310.

У

Устінова, Т. А. and Христова, О. Ф. (2014) Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е. М. Форстера. Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (2 (78)). pp. 184-191.

Х

Христова, О. Ф. and Приходько, І. М. (2018) Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього викладача вищої школи. Science, research, development: monografia pokonferencyjna. #12 Pedagogy. pp. 30-32.

Ч

Чорна, О. О. (2016) Роль языкового заимствования в английском языке как способ обогащения словарного запаса. Матеріали міжнародної конференції "Гуманитарные и естественные науки в стратегическом развитии современного образовательного учреждения". pp. 63-65.

Чорна, О. О. (2015) Роль гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (46). pp. 272-276.

Чорна, О. О. (2017) Специфіка уроку іноземної мови на початковому етапі навчання. Zbiör artykulöw naukowych literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki. pp. 51-53.

Чорна, О. О. (2016) Психолого-педагогічний аспект проблеми навчання англійської мови в початковій школі. Zbiör artykulöw naukowych Filologia, socjologia i kulturology. pp. 60-62.

Чорна, О. О. (2019) Основи технології ігрових форм навчання. Science, research, development. #14 philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (14). pp. 58-60.

Чорна, О. О. (2019) Step by step of teacher actions in the formation of grammatical skills. Thinking globally,teaching locally: book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention, april 9-10, 2019. pp. 30-32.

Чорна, О. О. and Семенюк, І. І. (2016) Методика навчання читання англійською мовою в середній школі. Filologia, socjologia і kulturoznawstwo.Wspolczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbior artykulow naukowych. pp. 52-55.

Чорна, О. О. and Ткач, М. В. (2017) Зміст навчання англійської мови в початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 54 (107). pp. 350-355. ISSN 1992-5786

Чорна, О. О. and Ткач, М. В. (2017) Зміст навчання англійської мови в початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (54). pp. 350-355.

Чорна, О. О. and Христова, О. Ф. (2015) Реалізація та сутність використання інтерактивних методів під час навчання студентів англійської мови. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj: konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.10- 31.10.2015: zbiór artykułów naukowych. pp. 8-10.

This list was generated on Sun Oct 20 14:05:31 2019 EEST.