MDPU Repository

Items where Subject is "K Право > K Право (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 67.

Article

Совгіра, Світлана (2015) Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 79-84. ISSN 2219-5203

Коваль, Інна (2015) Cутність і змістова характеристика поняття «правове виховання». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 334-342. ISSN 2219-5203

Письменицький, А. А. (2016) Формування концепту інформаційно-правової відповідальності в системі теорії юридичних санкцій. Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін: матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (8). pp. 114-123.

Бучакчийская, Ю. А. (2019) Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 р.). pp. 64-65.

Воронкова, В. Г. and Капітаненко, Н. П. and Нікітенко, В. О. (2019) Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 4 (10). pp. 32-37.

Гапотій, В. Д. (2009) Суверенітет особи: суперечливість теоретико-правових підходів. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-10.

Гапотій, В. Д. (2007) Особливості сучасного розуміння інформаційного суверенітету держави. Вісник Запорізького юридичного інституту (4). pp. 3-11.

Гапотій, В. Д. (2007) Засоби масової інформації та їх співвідношення з гілками державної влади в Україні як складник внутрішнього суверенітету. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-11.

Гапотій, В. Д. (2018) Фундаментально-правові аспекти децентралізації влади в Україні: поняття, ризики, шляхи втілення в життя. Гуманітарна парадигма, 1 (1). pp. 40-47.

Гапотій, В. Д. (2019) Кібернетичний суверенітет держави: правовий підхід. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 108-109.

Гапотій, Віктор (2018) Теоретико-правовий підхід до розв'язання мовного питання в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 9-15. ISSN 2219-5203

Дем`яненко, А. М. (2017) До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 203-208. ISSN 2219-5203

Дем`яненко, А. М. (2018) Правове виховання підлітків на сучасному етапі розвитку української держави. Zbi?r artyku??w naukowych recenzowanych (Warszawa, 2018). pp. 60-62. ISSN ISBN: 978-83-66030-03-9

Дем`яненко, А. М. (2017) Шляхи формування правової свідомості у підлітків. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 92-94. ISSN ISBN 978-617-7566-12-9

Дем`яненко, А. М. (2018) Вплив віри на правовиховну роботу громадського об`єднання з підлітками. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 50-54. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2019) Проблема формування ціннісних орієнтацій молоді. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 61-62. ISSN ISBN: 978-83-66401-12-9

Дем`яненко, А. М. (2019) Аналіз педагогічних умов формування правового виховання підлітків у процесі роботи громадських об’єднань. Інноваційна педагогіка, 1 (15). pp. 163-165. ISSN 2663-6085

Линник, О. С. and Мінкова, О. Г. (2019) Функції та принципи експертизи проектів нормативно-правових актів в Україні. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 170-172.

Минкова, О. Г. (2019) Политика и мероприятия в области сокращения антропогенных выбросов парниковых газов в Запорожской области. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 109-110.

Минкова, Ольга (2015) Функции експертизы нормативных правовых актов. Legea ?i via?a (8/2). pp. 60-63. ISSN 1810-309X

Мінкова, О. Г. (2015) Законодавство України з питань експертного забезпечення правотворчості. Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал, 3 (15). pp. 29-34. ISSN 2306-9104

Мінкова, О. Г. (2015) Застосування експертизи на різних стадіях правотворчості. Порівняльно-аналітичне право (3). pp. 28-31. ISSN 2524-0390

Мінкова, Ольга (2019) Нормативно-правові засади експертного забезпечення правотворчості в Україні. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 248-250.

Невзорова, І. В. (2019) Поняття та ознаки деонтологічних засад діяльності нотаріуса. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14-15червня 2019 р.) (19). pp. 14-15.

Невзорова, І. В. (2019) Професійний обов’язок нотаріуса як основа його належної поведінки. Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 15 березня 2019 р.). pp. 334-335.

Невзорова, І. В. (2019) Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України (19). pp. 33-37.

Невзорова, І. В. (2019) Поняття та зміст правової поведінки нотаріуса. Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22червня 2019 р.). pp. 18-19.

Невзорова, І. В. (2019) Принципи діяльності міжнародного нотаріату. Jurnaluljuridicnational: teorieşipractică (3). pp. 19-22.

Невзорова, І. В. (2019) Правова культура та правова свідомість нотаріуса. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 14-15червня 2019 р.). pp. 12-14.

Петренко, В. А. (2019) Державне регулювання освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Економіка та держава, 7 (7). pp. 69-72. ISSN 2306-6806

Петренко, В. А. (2019) Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти. Економіка та держава, 8 (8). pp. 51-57. ISSN 2306-6806

Поліщук, В. Г. (2019) Інформаціна безпека: теоретико-правові аспекти. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 99-101.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Громадянська компетентність як необхідна умова розвитку демократичного суспільства. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 283-286.

Monograph

Гапотій, В. Д. (2016) Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія. Other. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь.

Гапотій, В. Д. (2017) Юридична концепція незалежності та транспарентності України. Other. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Горбова, Н. А. (2019) Господарське право України. Documentation. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Conference or Workshop Item

Балан, К. Є. (2019) Правове регулювання децентралізаційних процесів сьогодення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Тітієвська, Д. В. (2019) Правові засади децентралізаційних процесів в Україні. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Book

Молодиченко, В. В. and Афанасьєва, Л. В. and Арабаджі, О. С. and Гапотій, В. Д. and Леушина, О. А. and Мацюра, О. В. and Орлов, А. В. and Солоненко, А. М. and Троїцька, Т. С. and Ятченко, А. Д., eds. (2013) Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону: зб. ст. Міленіум, Київ.

Молодиченко, В. В. and Аносов, І. П. and Афанасьєва, Л. В. and Гапотій, В. Д. and Олексенко, Р. І. and Орлов, А. В. and Ятченко, А. Д., eds. (2014) Енергетичне право України: навч.-метод. посіб. Мелітополь.

Гапотій, В. Д. (2019) Інформаційне право: навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Жильцов, О. Л. and Воржевітіна, Г. І. (2019) Основні правові системи світу:навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Слишик, О. А. (2019) Основи права: підручник. ФОП Однорог Т.В., м. Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Солоненко, А. М. (2016) Право інтелектуальної власності України: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Молодиченко, В. В. and Гапотій, В. Д. and Печерський, О. В. and Олексенко, Р. І. (2014) Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Письменицький, А. А. and Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Поліщук, В. Г. (2017) Теорія держави і права. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Попенко, Я. В. and Гапотій, В. Д. and Куйбіда, Є. О. (2015) Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя). Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-13-4

Thesis

Гапотій, В. Д. (2005) Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень". Doctoral thesis, Міністерство внутрішнх справ України.

Teaching Resource

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Виконавче провадження». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Енергетичне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Правове регулювання туристичної індустрії». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролюздобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Інтелектуальне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2018) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес”. [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2018) Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальний процес». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти, їх знань з дисципліни «Основи юридичної клінічної практики». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Аграрне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Рекомендації методичного характеру щодо виконання та захисту дипломних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-правових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. and Гапотій, В. Д. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін: методичні рекомендації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. and Царькова, О. В. (2018) Робочий зошит до навчальної дисципліни «Історія держави і права України»: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Попенко, Я. В. and Царькова, О. В. (2018) Робочий зошит до навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». [Teaching Resource]

Other

Дем`яненко, А. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83262 Наукова стаття "До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Mon Feb 17 18:30:06 2020 EET.