MDPU Repository

Items where Subject is "K Право (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | P | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 119.

D

Drozd, V. and Rusnak, Iu. and Olishevskyi, О. and Hapotii, V. and Minkova, О. (2019) Obtaining samples for examination in criminal proceedings: problems of normative regulation and law enforcement. Georgian medical news (292). pp. 129-134.

P

Paida, Yu. and Popenko, Ya. and Savchuk, D. (2021) Examination of evidence in administrative proceedings. Visegrad Journal on Human Rights (1). pp. 339-345.

Paida, Yuriy and Popenko, Yaroslav (2021) The realization of the requirement of the rapid investigation of the circumstances of the case at the stage of the institution ofthe criminal cause. European Socio-Legal Humanitarian Studies (2). pp. 53-61.

Popenko, Ya. and Sribnyak, I. and Yakovenko, N. and Matviyenko, V. (2021) «...Coming to common peace together with our allies»: Romania’s foreign policy balancing during World War I. Skhid (2(3)). pp. 36-44.

Б

Балан, К. Є. (2019) Правове регулювання децентралізаційних процесів сьогодення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Бучакчийская, Ю. А. (2019) Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 р.). pp. 64-65.

В

Воронкова, В. Г. and Капітаненко, Н. П. and Нікітенко, В. О. (2019) Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 4 (10). pp. 32-37.

Г

Гапотій, В. Д. (2016) Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія. Other. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь.

Гапотій, В. Д. (2017) Юридична концепція незалежності та транспарентності України. Other. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Гапотій, В. Д. (2009) Суверенітет особи: суперечливість теоретико-правових підходів. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-10.

Гапотій, В. Д. (2007) Особливості сучасного розуміння інформаційного суверенітету держави. Вісник Запорізького юридичного інституту (4). pp. 3-11.

Гапотій, В. Д. (2007) Засоби масової інформації та їх співвідношення з гілками державної влади в Україні як складник внутрішнього суверенітету. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-11.

Гапотій, В. Д. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти, їх знань з дисципліни «Рекреаційне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2018) Фундаментально-правові аспекти децентралізації влади в Україні: поняття, ризики, шляхи втілення в життя. Гуманітарна парадигма, 1 (1). pp. 40-47.

Гапотій, В. Д. (2019) Інформаційне право: навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Виконавче провадження». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Енергетичне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Правове регулювання туристичної індустрії». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролюздобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Інтелектуальне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2018) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес”. [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2018) Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальний процес». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2019) Кібернетичний суверенітет держави: правовий підхід. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 108-109.

Гапотій, В. Д. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти, їх знань з дисципліни «Основи юридичної клінічної практики». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти,їх знань з дисципліни «Аграрне право». [Teaching Resource]

Гапотій, В. Д. (2022) Передумови деонтологічної підготовки юристів. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 листопада 2022 р.). pp. 186-191.

Гапотій, В. Д. (2023) Професійна діяльність юриста з позицій компетентнісного підходу. Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 100-річчю МДПУ ім. Б. Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квіт. 2023 р.). pp. 119-120.

Гапотій, В. Д. (2005) Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень". Doctoral thesis, Міністерство внутрішнх справ України.

Гапотій, В. Д. (2021) Особливості соціально-гуманітарного розвитку суспільства: колективна монографія. 4.1. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? Other. СГ НТМ «Новий курс», Харків.

Гапотій, В. Д. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір наукова робота «Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави» № 84213. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір наукова робота «Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави» № 85446. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір наукова стаття «Кібернетичний суверенітет держави: правовий підхід» № 94359. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір yавчальний посібник «Інформаційне право» № 95874. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Васильєва, М. В. and Сємко, М. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію права на твір наукове видання «Словник юридичних термінів» № 86100. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Жильцов, О. Л. and Воржевітіна, Г. І. (2019) Основні правові системи світу:навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Куліда, О. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір навчально-методичний посібник «Основи ораторського мистецтва». Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Куліда, О. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №81616 "Навчально-методичний посібник "Робочий зошит до навчального курсу "Основи ораторського мистецтва юриста". Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Гапотій, В. Д. and Куліда, О. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94350 "Навчально-методичний посібник "Основи ораторського мистецтва". Міністерство розвтку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Гапотій, В. Д. and Письменицький, А. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір наукова стаття «Ризик самоізоляції на шляху формування інформаційного суверенітету» № 94358. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Поліщук, В. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір науковий твір «Рекомендації методичного характеру з методів профілактики та виявлення піратства та плагіату (для докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів денної та заочно-дистанційної форми навчання)» № 88027. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Рекомендації методичного характеру щодо виконання та захисту дипломних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір навчально-методичний посібник «Звіт про виробничу практику (з фаху) студента спеціальності 081 Право» № 86101. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір навчально-методичний посібник «Звіт про навчальну практику студента спеціальності 081 Право» № 86102. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір навчально-методичний посібник «Звіт про виробничу практику (з фаху)» № 94356. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Слишик, О. А (2019) Свідоцтво про реєстрацію права на твір підручник «Основи права» № 87529. Міністерство економіки і торгівлі України, Міністерство економіки і торгівлі України.

Гапотій, В. Д. and Слишик, О. А. (2019) Основи права: підручник. ФОП Однорог Т.В., м. Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Солоненко, А. М. (2016) Право інтелектуальної власності України: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Гапотій, Віктор (2018) Теоретико-правовий підхід до розв'язання мовного питання в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 9-15. ISSN 2219-5203

Гапотій, Віктор (2019) Персональні бази даних в умовах розбудови інформаційного суспільства в україні: теоретико-правове дослідження нормативного режиму. Humanitarian paradigm, 1 (2). pp. 76-84. ISSN 2663-5186

Гапотій, Віктор and Шевченко, Савелій and Сербаєва, Дар’я (2023) Знання права як умова боротьби з правовим нігілізмом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (31)). pp. 35-40. ISSN 2219-5203

Гапотій, Віктор Дмитрович (2022) Професійна культура юриста як особистості та її роль у розвитку правової культури суспільства. Нотатки сучасної науки (1). pp. 15-16.

Гапотій, Віктор Дмитрович (2023) Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів. Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (21-22 April, 2023). pp. 75-77.

Гапотій, Віктор Дмитрович (2023) Юридична професія: поняття, основні риси. Current challenges of modern science: LXХX International scientific conference 26-27 April 2023: collection of Scientific Works. pp. 107-111.

Гапотій, Віктор Дмитрович (2023) Документи про стандарти юридичної професії як офіційні джерела юридичної деонтології. Actual scientific research in the modern world, 4 (96) (Part 2). pp. 169-172.

Гапотій, Віктор Дмитрович (2023) Глобальні зміни розвитку суспільства на зламі тисячоліть. 4.9. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста. Other. СГ НТМ «Новий курс», Харків.

Гапотій, Віктор Дмитрович and Беседіна, Ірина Вікторівна (2022) Історичні витоки юридичної деонтології. Current challenges of modern science: LXХIV International scientific conference 26-27 August 2022: collection of Scientific Works (8 (74)). pp. 66-68.

Гапотій, Віктор Дмитрович and Беседіна, Ірина Вікторівна (2022) Політична культура юриста: поняття, структура. Actual scientific research in the modern world (8 (88)). pp. 194-196.

Гапотій, Віктор Дмитрович and Щепковська, Анна Сергіївна (2022) Значення професії юриста в сучасному українському суспільстві. Actual scientific research in the modern world, 10 (Part 2). pp. 174-176.

Горбова, Н. А. (2019) Господарське право України. Documentation. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Д

Дем`яненко, А. М. (2017) До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 203-208. ISSN 2219-5203

Дем`яненко, А. М. (2018) Правове виховання підлітків на сучасному етапі розвитку української держави. Zbi?r artyku??w naukowych recenzowanych (Warszawa, 2018). pp. 60-62. ISSN ISBN: 978-83-66030-03-9

Дем`яненко, А. М. (2017) Шляхи формування правової свідомості у підлітків. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 92-94. ISSN ISBN 978-617-7566-12-9

Дем`яненко, А. М. (2018) Вплив віри на правовиховну роботу громадського об`єднання з підлітками. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 50-54. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2019) Проблема формування ціннісних орієнтацій молоді. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 61-62. ISSN ISBN: 978-83-66401-12-9

Дем`яненко, А. М. (2019) Аналіз педагогічних умов формування правового виховання підлітків у процесі роботи громадських об’єднань. Інноваційна педагогіка, 1 (15). pp. 163-165. ISSN 2663-6085

Дем`яненко, А. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83262 Наукова стаття "До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

З

Зоріна, О. В. and Говсєєв, Д. О. and Верголяс, М. Р. and Маврикін, Є. О. (2021) Основні проблеми при імплементації в Україні водного законодавства ЄС з якості поверхневих вод, що використовуються у питному водопостачанні. Екологія та медицина: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 79-85.

К

Коваль, Інна (2015) Cутність і змістова характеристика поняття «правове виховання». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 334-342. ISSN 2219-5203

Капітаненко, Н. П. (2020) Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 10. Організація правової роботи на промисловому підприємстві. Other. ЗНУ, Запоріжжя.

Козар, Ю. Ю. and Попенко, Я. В. (2021) Бюро економічної безпеки: завдання та проблеми утворення. Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика (2). pp. 87-93.

Крамаренко, Олександр Олександрович (2023) Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" на тему "Сучасна державна політика у сфері фізичної культури і спорту". Запоріжжя.

Куліда, О. О. (2020) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Основи ораторського мистецтва". [Teaching Resource]

Куліда, О. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82680 "Усний твір "Відкрита лекція. Теорія ораторського мистецтва як концептуальний вступ до комунікативно-когнітивної компетентності майбутнього юриста". Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Куліда, О. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір №95813 "Наукова стання "Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлекція". Міністерство розвтку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Куліда, О. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права №95813 "Наукова стаття "Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлексія". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Куліда, О. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95816 "Наукова стаття "Професійна рефлексія як складова саморозвитку особистості майбутнього юриста". Міністерство розвтку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Л

Линник, О. С. and Мінкова, О. Г. (2019) Функції та принципи експертизи проектів нормативно-правових актів в Україні. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 170-172.

М

Минкова, О. Г. (2019) Политика и мероприятия в области сокращения антропогенных выбросов парниковых газов в Запорожской области. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 109-110.

Минкова, Ольга (2015) Функции експертизы нормативных правовых актов. Legea ?i via?a (8/2). pp. 60-63. ISSN 1810-309X

Молодиченко, В. В. and Гапотій, В. Д. and Печерський, О. В. and Олексенко, Р. І. (2014) Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Мінкова, О. Г. (2015) Законодавство України з питань експертного забезпечення правотворчості. Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал, 3 (15). pp. 29-34. ISSN 2306-9104

Мінкова, О. Г. (2015) Застосування експертизи на різних стадіях правотворчості. Порівняльно-аналітичне право (3). pp. 28-31. ISSN 2524-0390

Мінкова, О. Г. (2020) Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю здобувачів вищої освіти, їх знань з дисципліни «Документальне супроводження юридичної діяльності». [Teaching Resource]

Мінкова, О. Г. (2015) Поняття і соціально-юридична природа експертизи нормативно-правових актів. Право і суспільство, 3 (5). pp. 32-37. ISSN 2078-3736

Мінкова, О. Г. (2015) Експертиза проектів нормативно-правових актів у Франції. Право і безпека, 1 (56). pp. 29-34. ISSN 1727-1584

Мінкова, Ольга (2019) Нормативно-правові засади експертного забезпечення правотворчості в Україні. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 248-250.

Н

Невзорова, І. В. (2019) Поняття та ознаки деонтологічних засад діяльності нотаріуса. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14-15червня 2019 р.) (19). pp. 14-15.

Невзорова, І. В. (2019) Професійний обов’язок нотаріуса як основа його належної поведінки. Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 15 березня 2019 р.). pp. 334-335.

Невзорова, І. В. (2019) Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України (19). pp. 33-37.

Невзорова, І. В. (2019) Поняття та зміст правової поведінки нотаріуса. Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22червня 2019 р.). pp. 18-19.

Невзорова, І. В. (2019) Принципи діяльності міжнародного нотаріату. Jurnaluljuridicnational: teorieşipractică (3). pp. 19-22.

Невзорова, І. В. (2019) Правова культура та правова свідомість нотаріуса. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 14-15червня 2019 р.). pp. 12-14.

О

Островський, Микола (2020) Правова культура людини демократичного суспільства. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

П

Письменицький, А. А. (2016) Формування концепту інформаційно-правової відповідальності в системі теорії юридичних санкцій. Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін: матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (8). pp. 114-123.

Петренко, В. А. (2019) Державне регулювання освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Економіка та держава, 7 (7). pp. 69-72. ISSN 2306-6806

Петренко, В. А. (2019) Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти. Економіка та держава, 8 (8). pp. 51-57. ISSN 2306-6806

Письменицький, А. А. and Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. and Поліщук, В. Г. (2017) Теорія держави і права. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Поліщук, В. Г. (2019) Інформаціна безпека: теоретико-правові аспекти. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 99-101.

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-правових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. (2019) Міжнародно-правові аспекти приєднання Бессарабії до Королівської Румунії (1918-1920 рр.). Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма. pp. 346-352.

Попенко, Я. В. (2020) Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Оформлення північно-східного кордону Королівства Румунія в період становлення Версальської системи міжнародних відносин: передумови, хід та політико-правові наслідки. Other. Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż.

Попенко, Я. В. and Гапотій, В. Д. and Куйбіда, Є. О. (2015) Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя). Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-13-4

Попенко, Я. В. and Гапотій, В. Д. and Мінкова, О. Г. and Поліщук, В. Г. (2019) Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін: методичні рекомендації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Попенко, Я. В. and Срибняк, И. В. (2021) На перекрестках европейской дипломатии: Румыния между Центральным блоком и Антантой (1914–1918 гг.). Wschód Europy, 7 (1). pp. 143-162.

Попенко, Я. В. and Срібняк, І. В. and Шатило, В. А. (2020) Договор, который так и не был ратифицирован: к столетию подписания Парижского протокола (28 октября 1920 г.). Русин (62). pp. 88-114.

Попенко, Я. В. and Царькова, О. В. (2018) Робочий зошит до навчальної дисципліни «Історія держави і права України»: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Попенко, Я. В. and Царькова, О. В. (2018) Робочий зошит до навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». [Teaching Resource]

Попенко, Я.В. and Соловʼєвич, І.В. and Беседіна, І.В. (2023) Історія держави і права: навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право». [Teaching Resource]

Попенко, Ярослав Володимирович and Гапотій, Віктор Дмитрович (2022) Структурно-психологічний аналіз культури професійної діяльності юриста. Actual scientific research in the modern world (7 (87)). pp. 226-228.

Попенко, Ярослав Володимирович and Гапотій, Віктор Дмитрович and Беседіна, Ірина Вікторівна (2022) Сучасне суспільство. 3.10. Проблеми професійної деформації працівника прокуратори. Other. СГ НТМ «Новий курс», Харків.

С

Совгіра, Світлана (2015) Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 79-84. ISSN 2219-5203

Силечник, М. (2020) Правосвідомість як форма суспільної свідомості. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття", 17, Мелітополь.

Т

Тітієвська, Д. В. (2019) Правові засади децентралізаційних процесів в Україні. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Х

Христова, Тетяна and Гринь, Валерія (2021) Правова підготовка майбутніх учителів фізичної культури. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30). pp. 221-225. ISSN 2523-4900

Ш

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Громадянська компетентність як необхідна умова розвитку демократичного суспільства. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 283-286.

This list was generated on Thu Jul 18 10:22:51 2024 EEST.