MDPU Repository

Items where Subject is "HG Фінанси"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | S | V | Y | Б | В | Г | Д | Л | М | П | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 57.

A

Ali Al-Ababneh, Hassan and Marchenko, О. A. and Pylypenko, K. A. and Kuchyn, S. P. (2019) Marketing in the sphere of postal communication of developing countries. Management Science Letters, 9 (10). pp. 1609-1616. ISSN ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)

K

Kalchenko, Sergei and Trusova, Natalia and Hrybova, Diana and Biliaiev, Serhii (2018) The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine. Oeconomia Copernicana, 9 (3). pp. 403-417. ISSN p-ISSN 2083-1277, e-ISSN 2353-1827

S

Sokil, Oleh and Ortina, Ganna and Oleksenko, Roman (2019) The implantation prospects of integrated reporting for enterprises in Ukraine. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Економічні науки, 1 (39). pp. 222-230.

V

Verkhovod, Irina and Danilowa, Olena and Petrenko, Vladimir (2014) Socialization of income distribution: the contradictions of the present stage. Economics and Sociology, 7 (1). pp. 94-105. ISSN 2071-789X

Verkhovod, Irina and Petrenko, Vladimir (2014) Analysis of dependence in Ukrainian enterprises’ economic indicators from measure of their innovation activism. Economics & Sociology, 7 (3). pp. 76-89. ISSN ISSN 2071-789X

Vlasiuk, Yu. O. and Tebenko, V. M. and Hrybova, D. V. and Biliaiev, S. S. (2018) The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3 (26). pp. 123-132. ISSN ISSN (print) 2306-4994

Y

Yekimov, S. and Sokoly, I. and Iarova, L. and Chupryna, N. and Akuliushyna, M. (2021) Satisfaction of consumer preferences of consumers of agricultural products. Agritech-IV-2020: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

Б

Біляєв, С. С. and Колюх, Я. О. (2018) Інновації організаційної діяльності туристичного підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 8-9.

Біляєв, С. С. and Литвинчук, К. С. (2018) Інвестиційна діяльність – гарантія інноваційного розвитку підприємств: теоретичний аспект. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 9-10.

Біляєв, С. С. and Романішин, В. Ю. (2018) Франчайзинг як інноваційний інструмент розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 10-11.

В

Верба, Д. В. and Верховод, І. С. (2019) Державні освітні видатки та доступність освіти для українських домогосподарств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (2). pp. 97-104.

Верховод, І. С. (2017) Проблеми оптимізації галузевих пріоритетів фіскального регулювання економіки України. Україна: аспекти праці (2). pp. 42-48. ISSN 2411-6912 02

Верховод, І. С. (2018) Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб сфери інтелектуального бізнесу. Україна: аспекти праці (4). pp. 42-48. ISSN 2411­6912 04

Верховод, І. С. (2015) Організаційно-економічні аспекти розвитку садівництва в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (4). pp. 18-23. ISSN 2519-884X

Верховод, І. С. (2014) Соціалізація розподілу доходів в економіці України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (2). pp. 51-56. ISSN 2519-884X

Верховод, І. С. (2019) Економічна соціалізація та проблема розподілу доходів. New economics: матеріали Міжнар. наук. форуму. pp. 166-170.

Верховод, І. С. and Гурбик, Ю. Ю. and Вороніна, Ю.Є. and Ізбаш, С. С. and Шарова, Т. М. (2020) Проблеми i шляхи оптимізації соціально-економічного ефекту від податку на доходи фізичних осіб в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3 (34). pp. 403-412. ISSN I SSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 (online) 403

Г

Грибова , Д. В. and Черненко, К. В. (2016) Зарубіжний та вітчизняний досвід обліку витрат на інновації. Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries, 6. pp. 151-157.

Грибова , Д. В. and Черненко, К. В. (2016) Організація бухгалтерського обліку та її методичні засади в простому товаристві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (17). pp. 143-146.

Грибова, Д. В. (2018) Інноваційні підходи до подовження строків товарного стану дині на аграрних підприємствах України. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2018 р.. pp. 15-16.

Грибова, Д. В. (2014) Формування маркетингових підходів ефективного функціонування овочівницької галузі. Бізнес-навігатор (1). pp. 214-218. ISSN 2522-4751

Грибова, Д. В. (2014) Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт (24). pp. 19-21. ISSN 2306-6792

Грибова, Д. В. (2015) Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва. Економічний аналіз, 18 (2). pp. 142-145. ISSN 1993-0259

Грибова, Д. В. (2014) Удосконалення системи ціноутворення в сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах. Інвестиції: практика та досвід (24). pp. 58-60. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2014) Формування платоспроможного попиту та товарної пропозиції на овочеву продукцію. Ефективна економіка (2). pp. 45-47. ISSN 2307-2105

Гурбик, Ю. Ю. (2018) Сучасні проблеми державного фінансування туристичної сфери України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (12). pp. 67-71. ISSN ISSN (Online): 2518-1971

Гурбик, Ю. Ю. (2019) Фінансовий механізм підприємства: теоретичний аспект. In: Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS – 2019», 14-15 листопада, Київ.

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Антонюк, Ю. В. (2019) Сутність та напрямки фінансової роботи підприємства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації».

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Гаркунов, Д. Ю. (2020) Сутність поняття «Контролінг». Science, Research, Development (28). pp. 34-35. ISSN 978-83-66030-15-2

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Яценко, А. Д. (2020) Сутність фінансової політики підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (1). (In Press)

Гурбик, Ю. Ю. and Дьоміна, Н. М. Сучасні проблеми фінансування закладів охорони здоров’я в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS", 25-27 November 2020, Toronto, Canada.

Гурбик, Ю. Ю. and Карпенко, Н. М. (2019) Механізм фінансового управління підприємством: теоретичний вимір. Проблеми системного підходу в економіці (5). pp. 87-93. ISSN 2520-2200

Д

Донченко, Л. М. and Лебедєва, О. А. (2016) Наукове осмислення понять "економіка" та "економічна діяльність" у сучасному трактуванні. Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2015 (4). pp. 27-29.

Л

Лебедева, Е. А. (2017) Концепция моделирования влияния интеллектуального капитала на экономическое развитие государства в условиях антикризисного управления. Уральский научный вестник. Серия: Экономические науки. Государственное управление (3). pp. 23-27. ISSN 1561-6908

Лебедєва, О. А. (2014) Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України. Економіка та держава (3). pp. 101-103. ISSN 2306-6806

Лебедєва, О. А. (2014) Дослідження економічного розвитку України у посткризовий період. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (4). pp. 158-162. ISSN 2524-0714

Лебедєва, О. А. (2015) Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки. Часопис економічних наук (4). pp. 99-104. ISSN 2221 - 8440

Лебедєва, О. А. (2015) Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (8). pp. 48-53. ISSN 2413-7391

М

Марченко, О. А. (2014) Формирование финансово-экономических и инвестиционных механизмов совершенствования структуры и повышения эффективности туристической отрасли на региональном уровне. Карельский научный журнал, 4 (9). pp. 121-125.

Марченко, О. А. and Сальнікова, М. В. (2019) Інтеграційні процеси в регіональному управлінні туристичною діяльністю. Science, Research, Development (24). pp. 8-11. ISSN 978-83-66030-15-2

П

Петренко, В. А. and Гурбик, Ю. Ю. and Сальнікова, М. В. (2018) Теоретичний аналіз тлумачення поняття "фінансова діяльність підприємства". Проблеми системного підходу в економіці (5). pp. 180-185. ISSN 2520-2200

Петренко, В. А. and Етніс, В. Ю. (2018) Маркетинг як інструмент ефективної діяльності підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 53-55.

Постол, А. А. (2018) Теоретико методологічні засади й етапи формування великих інтегрованих аграрних підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації. АГРОСВІТ (3). pp. 8-11.

Ш

Шапурова, О. О. (2020) Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии. Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Щ

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2019) Роль і значення ефективного формування фінансових результатів в системі корпоративного управління підприємством. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а Междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София) (7). pp. 33-35. ISSN 978-966-8736-05-6

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2020) Проблеми управління фінансовим потенціалом підприємств. Тенденції сучасної науки - 2020: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5. pp. 81-84.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Полякова, М. А. (2018) Планування витрат як передумова ефективної підприємницької діяльності. Збірник наукових праць «Nauka i studia» (4). pp. 110-115.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Прощенко, А. А. (2018) Туристично-пізнавальні заходи як інструмент корпоративної культури в питаннях культурного розвитку трудового колективу. Передова наука. pp. 44-46.

Щебликіна, З. В. and Неліпа, О. Ю. (2020) Маркетингова діяльність підприємств малого та середнього бізнесу. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-37.

Щебликіна, З. В. and Шаясюк, І. А. (2018) Фінансовий менеджмент як складова ефективного процесу управляння проектами. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. pp. 63-64.

Я

Ярова, Л. Г. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (3 (23)). pp. 55-60. ISSN ISSN 2520-2294

Ярова, Л. Г. (2019) Особливості обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки (4 (24)). pp. 65-72.

Ярова, Л. Г. (2019) Особливості формування та впровадження облікової політики підприємства. Naukowa przestrzeń europy – 2019: materiły xv Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 65-67.

Ярова, Л. Г. (2015) Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (4). pp. 752-755. ISSN 2521-120Х

Ярова, Л. Г. (2019) Бухгалтерський облік операційної оренди основних засобів. Интернаука. Серия: Экономические науки (11). ISSN 2520-2294

Ярова, Л. Г. (2019) Актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку підприємств в сучасних умовах. Бьдещето вьпроси от света на науката : материали за xv международна научна практична конференция, 5-22 декември 2019 г. (7). pp. 75-77. ISSN 978-966-8736-05-6

Ярова, Любов Григорівна (2021) Управління прибутком підприємства в сучасних умовах. International scientific journal «Internauka». Series: Economic sciences, 2 (4 (48)). pp. 23-28. ISSN ISSN 2520-2294 (print)

This list was generated on Thu Jul 18 11:50:27 2024 EEST.