MDPU Repository

Items where Subject is "HD28 Управління. Індустріальне управління "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Y | А | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 26.

Y

Yekimov, S. and Sokoly, I. and Iarova, L. and Chupryna, N. and Akuliushyna, M. (2021) Satisfaction of consumer preferences of consumers of agricultural products. Agritech-IV-2020: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

А

Александров, Д. В. (2019) Теоретичні та практичні аспекти реалізації кадрової політики промислового підприємства. Science and society: the 9th International conference, february 1, 2019. pp. 1281-1294.

Александров, Д. В. (2021) Соціальні інститути в економічному середовищі. Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 92-94.

Алидинова, Е. С. (2020) Особенности сочетание обучения и практической деятельности. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 79-81.

Б

Біляєв, С. С. (2016) Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) (2). pp. 66-72.

Біляєв, С. С. (2019) Переваги проектного підходу на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (2). pp. 41-45.

Г

Гурбик, Ю. Ю. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78873 "Опис сертифікаційної програми "Діловий менеджмент". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гурбик, Ю. Ю. and Мілашюс, Д. Е. (2019) Сутність поняття «Кадрова робота організації». Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (52). pp. 72-75.

Гурбик, Ю. Ю. and Третякова, А. С. (2020) Принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства. Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство. pp. 80-82.

Д

Данилова, О. А. (2020) Менеджмент у сільському господарстві, як основний інструмент підвищення ефективності діяльності вітчизнянних аграних підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 9-12.

К

Крись, А. О. (2021) Ефективне управління персоналом – візитівка успішного менеджера. In: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: "«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»", 31.03.2021, Полтава.

Л

Леушина, О. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93663 "Курс лекцій "Менеджмент та маркетинг в освіті" (для студентів магістратури)". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Лупандіна, Г. М. (2021) Кадрове управління в системі організації. In: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», 31.03.2021, Полтава.

М

Марченко, О. А. (2015) Регіональне управління та регулювання розвитку туризму на засадах посилення інтеграційних процесів та організації інноваційних форм туристичної діяльності. Таврійський науковий вісник (94). pp. 37-43. ISSN 2226-0099

Н

Ніколаєвич, О. В. (2020) Кадрове забезпечення селянських господарств України як умова ефективного функціонування. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму. pp. 220-221.

Ніколаєвич, О. В. (2019) Теоретичні засади організації управлінських відносин в працях Г. Маркузе. Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 66-67.

С

Садова, Т. О. (2016) Специфіка управлінських функцій сучасного керівника. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.05.2016 - 31.05.2016 ). pp. 99-101. ISSN 978-83-65207-88-3

Ш

Шапурова, О. О. (2020) Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии. Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Щ

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2020) Проблеми управління фінансовим потенціалом підприємств. Тенденції сучасної науки - 2020: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5. pp. 81-84.

Щебликіна, З. В. (2020) Формування системи управління дебіторською заборгованістю та грошовими активами підприємств. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 170-172.

Щебликіна, З. В. and Неліпа, О. Ю. (2020) Маркетингова діяльність підприємств малого та середнього бізнесу. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-37.

Щебликіна, З. В. and Шаясюк, І. А. (2020) Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємництва. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 39-41.

Я

Ярова, Л. Г. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингу. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 44-46.

Ярова, Л. Г. (2020) Теоретичні аспекти використання цифрового маркетингу в діяльності підприємств. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training.. pp. 127-130.

Ярова, Л. Г. and Альохіна, А. О. (2020) Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент розвитку підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 46-48.

Ярова, Любов Григорівна (2021) Управління прибутком підприємства в сучасних умовах. International scientific journal «Internauka». Series: Economic sciences, 2 (4 (48)). pp. 23-28. ISSN ISSN 2520-2294 (print)

This list was generated on Thu Jul 18 12:07:02 2024 EEST.