MDPU Repository

Items where Subject is "HD Промисловість. Землевикористання. Робоча сила "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Y | А | Б | В | Г | Д | К | Л | Н | С | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 23.

Y

Yekimov, S. and Sokoly, I. and Iarova, L. and Chupryna, N. and Akuliushyna, M. (2021) Satisfaction of consumer preferences of consumers of agricultural products. Agritech-IV-2020: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

А

Александров, Д. В. (2019) Теоретичні та практичні аспекти реалізації кадрової політики промислового підприємства. Science and society: the 9th International conference, february 1, 2019. pp. 1281-1294.

Александров, Д. В. (2021) Соціальні інститути в економічному середовищі. Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 92-94.

Б

Біляєв, С. С. (2016) Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) (2). pp. 66-72.

В

Верховод, І. С. and Леушина, О. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93666 "Монографія "Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Г

Грибова, Д. В. (2016) Автоматизація бухгалтерського обліку в підприємствах АПК. Development of social and economic systems in a global competitive environment. pp. 201-203.

Грибова , Д. В. and Черненко, К. В. (2016) Організація бухгалтерського обліку та її методичні засади в простому товаристві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (17). pp. 143-146.

Гурбик, Ю. Ю. and Главацький, В. А. (2020) Сутність режиму праці та відпочинку на підприємстві. In: Міжнародна конференція "SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT" №34, 30.10.2020- 31.10.2020, Paris.

Д

Данилова, О. А. (2020) Менеджмент у сільському господарстві, як основний інструмент підвищення ефективності діяльності вітчизнянних аграних підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 9-12.

К

Конюхов, С. Л. and Третьяков, С. С. (2014) Використання web–сайту для економічного аналізу діяльності підприємства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 98-100.

Крашеніннік, І. В. (2021) Формування професійної мобільності як елемент підготовки здобувачів освіти в педагогічному університеті. Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 136-140.

Кривоберець, М. М. (2020) Потенціал конкурентоспроможності підприємства та його роль в ринкових умовах господарювання. Причорноморські економічні студії (50-2). pp. 49-52. ISSN 2524-0897

Л

Лупандіна, Г. М. (2021) Кадрове управління в системі організації. In: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», 31.03.2021, Полтава.

Н

Ніколаєвич, О. В. (2020) Кадрове забезпечення селянських господарств України як умова ефективного функціонування. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму. pp. 220-221.

С

Силечник, М. (2020) Безробіття як основна державна проблема розвитку країни. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття", 17, Мелітополь.

Ш

Шапурова, О. О. (2020) Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии. Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Шаров, С. В. and Сафонов, І. В. (2018) Особливості професії торгівельного представника. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.) (33). pp. 103-104. ISSN 2522-932X

Щ

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2020) Проблеми управління фінансовим потенціалом підприємств. Тенденції сучасної науки - 2020: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5. pp. 81-84.

Щебликіна, З. В. (2020) Формування системи управління дебіторською заборгованістю та грошовими активами підприємств. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 170-172.

Щебликіна, З. В. and Неліпа, О. Ю. (2020) Маркетингова діяльність підприємств малого та середнього бізнесу. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-37.

Щебликіна, З. В. and Пилипенко, О. А. (2020) Маркетингові аспекти ризик-менеджменту підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 37-39.

Щебликіна, З. В. and Шаясюк, І. А. (2020) Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємництва. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 39-41.

Я

Ярова, Любов Григорівна (2021) Управління прибутком підприємства в сучасних умовах. International scientific journal «Internauka». Series: Economic sciences, 2 (4 (48)). pp. 23-28. ISSN ISSN 2520-2294 (print)

This list was generated on Thu Jul 18 10:11:34 2024 EEST.