MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Аверіна, К. С. and Варіна, Г. Б. (2016) Some peculiarities of using coaching technologies in the process of forming the positive I – conception of the future practical psychologist. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: conference proceedings, Juene 28-30, 2016. pp. 100-104.

Варіна, Г. Б. (2016) The main mays of the influence of an academic group on the process of forming the professional stability of the future practical psychologist in the context of the modern educational space. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: conference proceedings, Juene 28-30, 2016. pp. 92-97.

Варіна, Г. Б. and Каткова, Т. А. (2016) Психологічні особливості особистісної сфери осіб з інвалідизуючими захворюваннями. Realita a perspektivy vyvola spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 67-71.

Варіна, Г. Б. and Харитонова, О. А. (2016) Особливості впливу академічної групи на формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія, 21 (2 (42)). pp. 15-20. ISSN ISSN 2304–1609

Варіна, Г. Б. and Харитонова, О. А. (2016) Особливості впливу академічної групи на процес формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 21 (4 (42)). pp. 15-20.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2016) Процес соціалізації студентів з особливими потребами в умовах освітнього середовища ВНЗ: соціально-психологічний аспект. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (28-29 oktobra 06). pp. 71-74.

Каткова, Т. А. and Ілляшенко, О. М. (2016) Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія (4 (42)). pp. 74-81. ISSN ISSN 2304–1609

Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2016) Вплив успішності навчання на самооцінку молодшого школяра. Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016: materiály ХІI mezinárodní vědecko-praktická konference (13). pp. 58-61.

Каткова, Т. А. and Шевченко, С. В. (2016) Пошук психодіагностичних правил для діагностики емоційної стійкості за допомогою детермінаціонного аналізу. Actual questions and problems of development of social sciences: International scientific-practical conference. pp. 166-169.

Кочкурова, О. В. (2016) Духовний розвиток особистості майбутнього педагога: теоретичний аспект. Virtus (5). pp. 148-151. ISSN 2414-9594

Михайленко, Л. М. and Каткова, Т. А. (2016) Гармонізація міжособистісних взаємодій у неблагополучних сім’ях. Realita a perspektivy vyvola spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 103-106.

Прокоф'єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2016) Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії. Молодий вчений, 12 (39). pp. 268-272.

Прокоф'єва, О. О. and Коняшина, А. Є. (2016) Соціально-психологічні фактори вибору професії старшокласниками. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. pp. 303-304.

Шевченко, С. В. and Гармаш, Д. І. (2016) Психологічні теорії та концепції вивчення проблеми здатності до самоефективності особистості. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty, 28-29 oktobra 2016. pp. 130-133.

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2016) Пошук психодіагностичних правил для діагностики емоційної стійкості за допомогою детермінаційного аналізу. Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 166-169.

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN 2304-1609

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN ISSN 2304-1609

Book Section

Прокоф’єва, О. О. and Царькова, О. В. (2016) Тренінг «Лідер. Спікер. Партнер». In: Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 12-13. ISBN 978-617-7346-57-8

Conference or Workshop Item

Кочкурова, О. В. (2016) Духовний розвиток особистості майбутнього педагога. In: Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Ч. 2. Освіта як простір творення прецедентів і зразків самовизначення, 3-4 червня 2016 р., м. Мелітополь.

This list was generated on Tue May 28 00:34:55 2024 EEST.