MDPU Repository

Items where Division is "Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра психології" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T | А | В | Г | Д | К | М | П | Ц | Ш
Number of items: 29.

T

Tzarkova, O. V. and Guz, N. V. (2016) The psychological work with family relations with a help of projective drawing. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 166-169.

А

Аверіна, К. С. and Варіна, Г. Б. (2016) Some peculiarities of using coaching technologies in the process of forming the positive I – conception of the future practical psychologist. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: conference proceedings, Juene 28-30, 2016. pp. 100-104.

В

Варіна, Г. Б. (2016) The main mays of the influence of an academic group on the process of forming the professional stability of the future practical psychologist in the context of the modern educational space. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: conference proceedings, Juene 28-30, 2016. pp. 92-97.

Варіна, Г. Б. and Каткова, Т. А. (2016) Психологічні особливості особистісної сфери осіб з інвалідизуючими захворюваннями. Realita a perspektivy vyvola spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 67-71.

Варіна, Г. Б. and Харитонова, О. А. (2016) Особливості впливу академічної групи на формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія, 21 (2 (42)). pp. 15-20. ISSN ISSN 2304–1609

Варіна, Г. Б. and Харитонова, О. А. (2016) Особливості впливу академічної групи на процес формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: Психологія, 21 (4 (42)). pp. 15-20.

Г

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2016) Процес соціалізації студентів з особливими потребами в умовах освітнього середовища ВНЗ: соціально-психологічний аспект. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (28-29 oktobra 06). pp. 71-74.

Д

Денисов, І. Г. (2016) Характерологічні властивості особистості підлітків як детермінанти асоціальної поведінки. Наука і освіта (2-3). pp. 50-55.

Денисов, І. Г. (2016) Дослідження психологічних чинників, що спричиняють формування та прояв асоціальної поведінки в підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (3). pp. 28-32.

К

Каткова, Т. А. and Ілляшенко, О. М. (2016) Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія (4 (42)). pp. 74-81. ISSN ISSN 2304–1609

Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2016) Залежність професійної активності особистості від її індивідуально-психологічних якостей. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 38-42. ISSN ISSN 2312-3206

Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2016) Вплив успішності навчання на самооцінку молодшого школяра. Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016: materiály ХІI mezinárodní vědecko-praktická konference (13). pp. 58-61.

Каткова, Т. А. and Шевченко, С. В. (2016) Пошук психодіагностичних правил для діагностики емоційної стійкості за допомогою детермінаціонного аналізу. Actual questions and problems of development of social sciences: International scientific-practical conference. pp. 166-169.

Кочкурова, О. В. (2016) Духовний розвиток особистості майбутнього педагога. In: Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Ч. 2. Освіта як простір творення прецедентів і зразків самовизначення, 3-4 червня 2016 р., м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2016) Духовний розвиток особистості майбутнього педагога: теоретичний аспект. Virtus (5). pp. 148-151. ISSN 2414-9594

М

Михайленко, Л. М. and Каткова, Т. А. (2016) Гармонізація міжособистісних взаємодій у неблагополучних сім’ях. Realita a perspektivy vyvola spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 103-106.

П

Прокоф'єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2016) Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії. Молодий вчений, 12 (39). pp. 268-272.

Прокоф'єва, О. О. and Коняшина, А. Є. (2016) Соціально-психологічні фактори вибору професії старшокласниками. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. pp. 303-304.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. and Зайцева, Ю. М. (2016) Психологічні аспекти становлення етнічної ідентичності на прикладі школярів підліткового віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (6). pp. 140-144.

Прокоф’єва, О. О. and Труфанова, Д. О and Тверда, Г. О (2016) Формування Я-соціального у юнацькому віці засобами гештальттерапії. Науковий вісник. Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (5). pp. 138-142.

Прокоф’єва, О. О. and Царькова, О. В. (2016) Тренінг «Лідер. Спікер. Партнер». In: Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 12-13. ISBN 978-617-7346-57-8

Ц

Царькова, О. В. (2016) Провина як складова частина емоційного стану у батьків дітей із психофізіологічними вадами. Проблеми сучасної психології (31). pp. 493-503.

Царькова, О. В. (2016) Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (34). pp. 582-592.

Ш

Шевченко, С. В. (2016) Психологічні особливості когнітивної та конативної складових розумової працездатності першокурсників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2-3). pp. 34-39. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. and Гармаш, Д. І. (2016) Психологічні теорії та концепції вивчення проблеми здатності до самоефективності особистості. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty, 28-29 oktobra 2016. pp. 130-133.

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2016) Пошук психодіагностичних правил для діагностики емоційної стійкості за допомогою детермінаційного аналізу. Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 166-169.

Шевченко, С. В. and Кірпік, Д. Ю. (2016) Теоретичні засади дослідження проблеми емоційного "вигорання" працівників державної служби надзвичайних ситуацій України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (3). pp. 39-44.

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN 2304-1609

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN ISSN 2304-1609

This list was generated on Tue Feb 25 19:54:10 2020 EET.