MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Prokofieva, Olesia and Tzarkova, Olga (2014) Emotional burnout and its influence on future applied psychologists’ formation. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka. pp. 231-237.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2014) Особливості ставлення молодших школярів до навчання. Наука і освіта (6). pp. 35-41.

Зайцева, Ю. М. and Прокоф’єва, О. О. (2014) Психологічні особливості становлення етнічної ідентичності української молоді. Pedagogika. Teoria. Praktika, (Szczecin, 29.11.2014-30.11.2014.). pp. 67-70.

Каткова, Т. А. (2014) Особливості організації психологічного супроводу у векторі інклюзивного освітнього простору. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 77-78.

Каткова, Т. А. (2014) Проблема школьной тревожности и пути ее преодоления у детей младшего школьного возраста. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки (1-2). pp. 56-60.

Каткова, Т. А. (2014) Динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів. Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 113-117.

Каткова, Т. А. and Катков, В. В. (2014) Принципи організації роботи практичного психолога з профілактики девіантної поведінки підлітків (на прикладі агресивних підлітків). Current Trends of Development of World Psychological Practice = Сучасні тенденції розвитку світової психологічної практики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. pp. 189-193. ISSN ISBN 978-617-7104-25-3

Каткова, Т. А. and Кривицька, І. С. (2014) Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: Психологічні науки, 1 (121). pp. 154-156.

Каткова, Т. А. and Семенова, Т. А. (2014) Психодіагностика статеворольової узгодженості у ранньому юнацькому віці. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4 (55) (35). pp. 208-217. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Каткова, Т. А. and Яненко, М. С. (2014) Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічніі науки, 1 (121). pp. 157-159. ISSN 2518-7465

Кіяшко, О. О. and Царькова, О. В. (2014) Емоційне вигорання та його вплив на процес професійного становлення студентів майбутніх практичних психологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 45 (69). pp. 144-150.

Прокоф’єва, О. О. (2014) Особливості викладання дисципліни «Психодрама». Український психолого-педагогічний науковий збірник (3). pp. 163-171.

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2014) Підходи до інклюзивної освіти в Польщі та Україні. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи (практика, дослідження, методо-логія) : матеріали методологічного web-семінару, 144. pp. 108-110.

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. Молодий вчений (4). pp. 71-73.

Райко, Г. Ф. and Варіна, Г. Б. (2014) Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки, II (121). pp. 129-131.

Стефанюк, А. А. and Каткова, Т. А. (2014) Аналіз сучасного стану інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в загальноосвітній сільській школі. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 55-56.

Федорченко, О. В. and Каткова, Т. А. (2014) Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 139-140.

Царькова, О. В. (2014) Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологычны науки: зб. наук. пр. (2.12). pp. 208-213.

Царькова, О. В. and Работа, Т. О. (2014) Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 197-202.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2014) Сексуальні девіації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 202-207.

Шевченко, С. В. (2014) Научные позиции в определении критериев умственной работоспособности первокурсников. Теория и практика общественного развития. Серия: Психологические науки (13). pp. 57-59.

Шевченко, С. В. (2014) Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць, Х (26). pp. 918-931.

Шевченко, С. В. and Фалько, Н. М. (2014) Критичний реалізм Т.Г. Шевченка та його малярська спадщина. Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 69-77.

Monograph

Кочкурова, О. В. and Кочкурова, К. В. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 2. Вплив соціально-психологічного клімату колективу на формування професійної ідентичності майбутніх учителів. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Фалько, Н. М. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Conference or Workshop Item

Кочкурова, О. В. (2014) Естетизація навчально-виховного процесу вищої школи. In: Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітного простору: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 30-31 жовтня 2014 року, м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2014) Духовність як необхідний складник гармонійного розвитку особистості. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти; матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 червня 2014 р., м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Царькова, О. В. (2014) Preserving of students' psychological health as a main aspect of seccessful education. In: Scientific resources management of countries and regions : International scientific and practical congress, 18 july 2014, Copenhagen.

Teaching Resource

Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Кочкурова, О.В. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Третьякова, І. С. and Кочкурова, О. В. (2014) Зошит для практичних занять з курсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів із спекурсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

This list was generated on Tue May 28 19:23:51 2024 EEST.