MDPU Repository

Items where Division is "Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра психології" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Г | Д | З | К | М | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш
Number of items: 55.

P

Prokofieva, Olesia and Tzarkova, Olga (2014) Emotional burnout and its influence on future applied psychologists’ formation. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka. pp. 231-237.

Г

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2014) Особливості ставлення молодших школярів до навчання. Наука і освіта (6). pp. 35-41.

Д

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-45.

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-46. ISSN 2311-8466

З

Зайцева, Ю. М. and Прокоф’єва, О. О. (2014) Психологічні особливості становлення етнічної ідентичності української молоді. Pedagogika. Teoria. Praktika, (Szczecin, 29.11.2014-30.11.2014.). pp. 67-70.

К

Каткова, Т. А. (2014) Особливості організації психологічного супроводу у векторі інклюзивного освітнього простору. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 77-78.

Каткова, Т. А. (2014) Проблема школьной тревожности и пути ее преодоления у детей младшего школьного возраста. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки (1-2). pp. 56-60.

Каткова, Т. А. (2014) Динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів. Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 113-117.

Каткова, Т. А. and Катков, В. В. (2014) Принципи організації роботи практичного психолога з профілактики девіантної поведінки підлітків (на прикладі агресивних підлітків). Current Trends of Development of World Psychological Practice = Сучасні тенденції розвитку світової психологічної практики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. pp. 189-193. ISSN ISBN 978-617-7104-25-3

Каткова, Т. А. and Кобильнік, Л. М. (2014) Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 66-70. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Кривицька, І. С. (2014) Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: Психологічні науки, 1 (121). pp. 154-156.

Каткова, Т. А. and Семенова, Т. А. (2014) Психодіагностика статеворольової узгодженості у ранньому юнацькому віці. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4 (55) (35). pp. 208-217. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Каткова, Т. А. and Яненко, М. С. (2014) Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічніі науки, 1 (121). pp. 157-159. ISSN 2518-7465

Кобильнік, Л. М. and Каткова, Т. А. (2014) Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (24). pp. 89-104.

Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Кочкурова, О. В. (2014) Естетизація навчально-виховного процесу вищої школи. In: Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітного простору: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 30-31 жовтня 2014 року, м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2014) Духовність як необхідний складник гармонійного розвитку особистості. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти; матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 червня 2014 р., м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2014) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.13). pp. 92-95. ISSN 2078-2128

Кочкурова, О. В. and Кочкурова, К. В. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 2. Вплив соціально-психологічного клімату колективу на формування професійної ідентичності майбутніх учителів. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Царькова, О. В. (2014) Preserving of students' psychological health as a main aspect of seccessful education. In: Scientific resources management of countries and regions : International scientific and practical congress, 18 july 2014, Copenhagen.

Кочкурова, О.В. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

М

Матвієнко, Петро (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (3). pp. 70-74. ISSN 2310-4562

Мартинюк, А. Г. and Варіна, Г. Б. (2014) Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії. Наука і освіта (6). pp. 75-80. ISSN ISSN 2311-8466

П

Прокоф’єва, О. О. (2014) Особливості викладання дисципліни «Психодрама». Український психолого-педагогічний науковий збірник (3). pp. 163-171.

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2014) Підходи до інклюзивної освіти в Польщі та Україні. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи (практика, дослідження, методо-логія) : матеріали методологічного web-семінару, 144. pp. 108-110.

Прокоф’єва, О. О. and Напрєєнкова, Т. О. (2014) Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 89-93.

Р

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. Молодий вчений (4). pp. 71-73.

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). pp. 117-121.

Райко, Г. Ф. and Варіна, Г. Б. (2014) Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки, II (121). pp. 129-131.

С

Семікін, Михайло (2014) Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти. Versus (3). pp. 64-69. ISSN 2310-4562

Семікін, М. О. (2014) Роль "кейс"-методу в розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 154-159.

Семікін, М. О. (2014) Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти. Українознавчий альманах (16). pp. 183-188.

Семікін, М. О. (2014) Крос-культурна грамотність сучасного педагога: методологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2). pp. 84-91.

Стефанюк, А. А. and Каткова, Т. А. (2014) Аналіз сучасного стану інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в загальноосвітній сільській школі. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 55-56.

Т

Третьякова, І. С. and Кочкурова, О. В. (2014) Зошит для практичних занять з курсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Ф

Фалько, Н. М. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Фалько, Н. М. (2014) Life strategy as a component in construction of the personality’s living space. Наука і освіта (6). pp. 114-117. ISSN ISSN 2311-8466

Фалько, Н. М. and Пижик, Д. І. (2014) Роль психологічного супроводу як компонента діяльность практичного психолога у допрофільній підготовці учнів. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 118-124. ISSN 2311-8466

Федорченко, О. В. and Каткова, Т. А. (2014) Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 139-140.

Ц

Царькова, Ольга and Работа, Тетяна and Гончарова, Юлія (2014) Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 209-212. ISSN 2219-5203

Царькова, О. В. (2014) Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами. Проблеми сучасної психології (23). pp. 687-697.

Царькова, О. В. (2014) Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологычны науки: зб. наук. пр. (2.12). pp. 208-213.

Царькова, О. В. (2014) Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді. Наука і освіта (6). pp. 128-133.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 155-158.

Царькова, О. В. (2014) Аналіз поняття провини, її форм та видів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 234-239.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини як один з аспектів розвитку особистості та її соціальної взаємодії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (1). pp. 79-83.

Царькова, О. В. (2014) Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 157-163.

Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів із спекурсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Царькова, О. В. and Работа, Т. О. (2014) Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 197-202.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2014) Сексуальні девіації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 202-207.

Ш

Шевченко, С. В. (2014) Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 138-142. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. (2014) Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 276-281.

Шевченко, С. В. (2014) Научные позиции в определении критериев умственной работоспособности первокурсников. Теория и практика общественного развития. Серия: Психологические науки (13). pp. 57-59.

Шевченко, С. В. (2014) Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць, Х (26). pp. 918-931.

Шевченко, С. В. and Фалько, Н. М. (2014) Критичний реалізм Т.Г. Шевченка та його малярська спадщина. Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 69-77.

This list was generated on Tue Feb 25 19:36:12 2020 EET.