MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Burnazova, V. and Yunyk, D. and Юник, I. and Юник, T. and Kotova, Lina (2019) Complex abilitiesof communicators and spesifitcity of their formation. Journal of History Culture and Art Research, 8 (2). pp. 136-145. ISSN 2147-0626

Chernyak, Ye. and Yorkina, N. (2019) Use of eco-art technologies in the world educational practice. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали VI Міжнар. електронної наук.-практ. конф.. pp. 179-181.

Mitlytska, V. and Herdova, T. (2019) Features of Dramaturgy of Ptushkin’s Piano Suite “Theater Kaleidoscope”. Journal of History Culture and Art Research. pp. 306-316. ISSN 2147-0626

Антоненко, О. М. (2019) Обласне об’єднання самодіяльних композиторів як важливий осередок розвитку музичної культури Запоріжжя другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Українська музика (3-4). pp. 125-132. ISSN 2224–0926

Антоненко, О. М. (2019) Формування мистецьких компетентностей школярів (на прикладі впровадження в навчальний процес ліцею №9 м. Мелітополя художньо-естетичного компоненту). Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя. pp. 7-10.

Білецька, М. В. (2019) Розвиток виконавського апарату студента-скрипаля в теорії та практиці музичного навчання. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали VІ Міжнар. електронної наук.-практ. конф.. pp. 10-14.

Власенко, Е. А. (2019) Використання педагогічно доцільної репертуарної політики у формуванні музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 листоп. 2019 р., 1. pp. 25-28.

Власенко, Е. А. (2019) Методичний супровід формування емоційної стабільності концертного виступу студентів-піаністів. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога: збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф., 13 черв. 2019 р.. pp. 110-111.

Власенко, Е. А. (2019) Специфiка органiзацiї самостiйної роботи в інструментальній-підготовці студентів-піаністів. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики матеріали VІ міжнар. електронної наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2019 р. (1). pp. 21-26.

Гердова, Т. С. and Мітлицька, В. А. (2019) Втілення театральної образності в фортепіанній сюїті В. Птушкіна «Театральний калейдоскоп». Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 36-40.

Доброжанова, Н. and Стотика, О. В. (2019) Формування креативності школярів-підлітків засобами джазу в музично-творчій діяльності. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 104-105.

Йоркіна, Н. В. and Черняк, Є. Б. (2019) Ленд-арт як складова пермакультури. Міська пермакультура: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 26 січня. pp. 17-18.

Котова, Л. М. and Тушева, Г. О. (2019) Розвиток музичного інтересу в учнів-гітаристів у процесі інструментальної підготовки. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 103-106.

Мітлицька, В. А. and Гердова, Т. С. (2019) Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва Південно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Science, Research, Development, 30-31 січ. 2019 р. (13). pp. 50-52. ISSN 978-83-66030-15-2

Мітлицька, В. А. and Сердюк, А. М. and Гердова, Т. С. and Хоміч, К. Ю. (2019) Українська світлиця до свята гумору 1-го квітня (методична розробка позакласного виховного заходу). Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 60-65.

Підварко, Т. О. (2019) Підготовка студентів до майбутньої виконавської і педагогічної діяльності в процесі ансамблевої гри. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka wydanie specjalne (49). pp. 74-76. ISSN 2450-8160

Черняк, Є. Б. (2019) К вопросу о психологических аспектах синестезии. WayScience. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 груд. 2019 р., 3. pp. 563-566.

Черняк, Є. Б. and Білецька, М. В. and Баранцова, І. О. and Мітлицька, В. А. and Підварко, Т. О. (2019) Transformation of sound cipher complexes in the history of musical art and their specific manifestations in the work of composers of the XVII-XXI centuries. Journal of history culture and art research, 8 (2). pp. 301-309. ISSN 2147-0626

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. (2019) Еко-арт як основа духовного розвитку учнів Нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції НУШ: матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. pp. 286-291.

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. and Скачкова, Н. А. (2019) Лингвопоэтика звуко-цветовой синестезии “Камерной музыки” Джеймса Джойса. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-9 листопада 2019 р.). pp. 173-176.

Monograph

Антоненко, А. Н. (2019) Актуальные вопросы современного искусствознания. Исторические аспекты научного осмысления проблем хоровой культуры и развития музыкальной регионалистики на Украине. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.

Білецька, М. В. and Сопіна, Я. В. (2019) Концептуацізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Проблема виховання дітей з функціональними обмеженнями засобами арт-терапії: наукова рефлексія. Working Paper. Поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи нової української школи. Технологія формування музично-просвітницької компетентності майбутнього вчителя мистецтва. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Юнык, Д. Г. and Юнык, И. Д. and Юнык, Т. И. and Бурназова, В. В. and Котова, Л. М. (2019) Управление высшим и средним образованием. Психологические основы функционирования структурных компонентов памяти реципиентов. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland.

Юнык, Д. Г. and Юнык, И. Д. and Юнык, Т. И. and Бурназова, В. В. and Котова, Л. Н. (2019) Актуальные вопросы современного искусствознания. Исполнительская надежность инструменталистов как феномен музыкального искусства. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

Book

Білецька, Марина (2019) Педагогіка музичного сприймання: навчально-методичний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Teaching Resource

Власенко, Е. А. and Стотика, І. (2019) Практикум до самостійної роботи з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.3. Середня освіта. Музичне мистецтво. [Teaching Resource]

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13. Середня освіта (Музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Other

Власенко, Е. А. and Стотика, І. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96986 "Письмовий твір "Практикум до самостійної роботи з дисципліни "Психологія музичної діяльності.Музична Психологія". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ляпунова, В. А. and Стотика, І. Г. and Корсакова, Ю. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87774 "Письмовий твір "Вимоги до оформлення науково-методичних видань. Методичні рекомендації". Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства.

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96683 "Літературний письмовий твір "Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Психологія музичної діяльності. Музична психологія". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

This list was generated on Mon May 20 22:11:57 2024 EEST.