MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | V | А | Б | В | К | П
Number of items: 33.

S

Serdyuk, M. and Stepanenko, D. and Priss, О. and Kopylova, T. and Gaprindashvili, N. and Kulik, А. and Atanasova, V. and Kashkano, М. and Kozonova, J. (2017) Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. pp. 45-51. ISSN 1729-3774

Serdyuk, Marina and Stepanenko, Dmitrij and Priss, Olesia and Kopylova, Tatiana and Gaprindashvili, Nonna and Kulik, Alina and Atanasova, Vita and Kashkano, Maryana and Kozonova, Julia (2017) Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbiological spoilage in storage of fruits. EUREKA: Life Sciences (3). pp. 24-29.

V

Vorovka, Volodymyr and Hryshko, Svitlana (2017) Determining the boundaries of the north-western Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it. Czasopismо Geograficzne, LXXXVI (1-2). pp. 21-30. ISSN 0045-9453

А

Анистратенко, В. В. and Халиман, В. В. and Анистратенко, О. Ю. (2017) Моллюски Утлюкского лимана (Азовское море): обзор видового состава с замечаниями по распространению и экологии. Зоологический журнал, 96 (2). pp. 144-152.

Б

Белашков, И. Д. and Кошелев, А. И. (2017) Зоологическому музею Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б.Хмельницкого - 60 лет. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з Міжнародною участю. pp. 59-62.

Бусел, В. А. and Кошелев, А. И. and Генсицкий, М. В. (2017) Наземные моллюски Мелитопольского района природного и антропохорного происхождения (Запорожская область). Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукр. наук. нонф. з Міжнар. участю. pp. 36-39.

В

Воровка, В. П. (2017) Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія» (47). pp. 77-84.

Воровка, В. П. (2017) Парадинамічна організація приморського ландшафтного простору. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка, 1 (8). pp. 78-94.

Воровка, В. П. (2017) Біогенні процеси у приазовській парадинамічній ландшафтній системі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 3-4 (29). pp. 25-31.

Воровка, В. П. and Андрющенко, Ю. О. (2017) Вплив антропогенних змін сухостепових ландшафтів України на орнітокомплекси в їх межах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 1-2 (29). pp. 48-57.

Воровка, В. П. and Марченко, О. А. (2017) Еколого-економічні основи управління приморським природокористуванням. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29-30 вересня 2017 року), 1 (1). pp. 80-83.

Воровка, В. П. and Солоненко, А. М. (2017) Звідки ця пошесть? Водорості на пляжах Азовського моря. Мелитопольский краеведческий журнал (10). pp. 68-72.

К

Копилова, Т. В. and Курочкіна, А. С. (2017) Динаміка чисельності воронових птахів на Мелітопольському звалищі. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 50-52.

Кошелев, А. И. and Кошелев, В. А. (2017) Современное состояние заказников и памятников природы Мелитопольщины и перспективы расширения их сети. Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення надморських заповідників): праці Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2017 р., 1 (2). pp. 259-265. ISSN ISBN 978-617-7061-41-9

Кошелев, А. И. and Кошелев, В. А. and Пятина, Е. В. and Бабунич-Стеблина, О. А. and Коваленко, Д. В. and Кучеренко, Ю. А. and Мирненко, Д. В. and Политикова, В. П. and Четвертак, Е. Л. (2017) Заселяемость городских кладбищ мелитополя позвоночными животными и перспективы их охраны. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 185-188.

Кошелев, А. И. and Кошелев, В. А. and Хартманн, Г. (2017) Новые возможности и перспективы птерилографии. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукр. наук. нонф. з Міжнар. участю. pp. 41-44.

Кошелев, А. И. and Кошелєв, В. А. (2017) Динамика орнитофауны города Мелитополя в ХХ-ХХІ столетьях. Вестник зоологии (35). pp. 38-39. ISSN 0084-5604

Кошелев, А. И. and Пересадько, Л. В. and Кошелев, В. А. and Четвертак, Е. Л. (2017) Пути и темпы вселения птиц и млекопитающих в урболандшафты (на примере Мелитополя). Животные в современном мире: экологические и социальные аспекты, XIV (3-4). pp. 65-69.

Кошелев, А. И. and Пересадько, Л. В. and Пятина, Е. В. and Бабунич-Стеблина, О. А. and Кошелев, В. А. (2017) Миграционные перемещения птиц в районе лесопарка города Мелитополя по результатам проведения международных осенних учетов (1997-2016гг.). Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали ІІІ відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 32-35.

Кошелев, А. И. and Пятина, Е. В. and Стеблина-Бабунич, О. А. (2017) Особенности поведения птиц в урбанизованном ландшафте. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 188-192.

Кошелев, В. А. (2017) Орнитокомплексы тростниковых зарослей: структура, динамика, проблемы охраны. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. (19). pp. 16-27. ISSN 2313-1713

Кошелев, В. А. (2017) Орнитокомплексы тростниковых зарослей: структура, динамика, проблемы охраны. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Біологія та валеологія (19). pp. 16-27.

Кошелев, В. А. (2017) Особенности формирования, видовой структуры и динамики зимних орнитокомплексов (Северное Приазовье). Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукр. наук. нонф. з Міжнар. участю. pp. 56-59.

Кошелев, В. А. (2017) Принципы создания экологических учебных троп в природе. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали IX Міжнар. інтернет-конф.. pp. 64-65.

Кошелев, В. А. (2017) Консортивные связи птиц в тростниковых зарослях на водоемах Северного Приазовья. Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали ІІІ відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 43-46.

Кошелев, В. А. (2017) Особенности формирования видовой структуры и динамики зимних орнитокомплексов (Северное Приазовье). Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 56-59.

Кошелев, В. А. (2017) Состояние орнитокомплексов средних городов и проблемы их охраны (на примере Мелитополя, юг Украины). Zoocenosis–2017. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems: the ІX International conference. pp. 84-86.

Кошелев, В. А. and Кошелев, А. И. and Кучеренко, Ю. А. and Мирненко, Д. В. (2017) Структурно-функциональные связи в орнитокомплексах солончаковых местообитаний (северо-западное Приазовье). Zoocenosis–2017. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: ІX Міжнар. наук. конф., 20-22.11 2017 р.. pp. 87-89.

Кошелев, В. А. and Яковлева, Е. С. (2017) Средообразующая роль птиц-орнитохоров (Северо-Западное Приазовье). Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукр. наук. нонф. з Міжнар. участю. pp. 44-46.

Кошелев, О. І. and Оситковська, О. О. (2017) Хижацтво домашних та бродячих кішок в м.Мелітополі: екологічні та соціальні аспекти. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали IX Міжнар. інтернет-конф.. pp. 62-64.

Кошелєв, О. І. and Кошелєв, В. О. and Тарусова, Н. В. and Копилова, Т. В. and Коваленко, Д. В. and Стебліна, О. А. and Пятина, О. В. and Четвертак, Є. Л. (2017) Урбанізація, її екологічні наслідки та стан диких тварин (на прикладі Мелітополя). Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали IX Міжнар. інтернет-конф.. pp. 60-62.

Кошелєв, О. І. and Усков, М. В. (2017) Еколого-технологічні умови утримання перепелів на малому приватному підприємстві. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Біологія та валеологія (19). pp. 28-40.

П

Пюрко, О. Є. and Шунтова, О. В. and Коваленко, Д. В. (2017) Вплив біологічно активних компонентів рослин на структурні зміни бактеріальних клітин. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 119-121.

This list was generated on Tue Apr 16 11:36:24 2024 EEST.