MDPU Repository

Items where Author is "Журавльова, Л. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Журавльова, Л. С. (2019) Технологія роботи з батьками молодших школярів із дисграфією в контексті корекційно-педагогічного процесу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 53-62. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2019) Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 73-79. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2019) Науково-теоретичні основи комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 1. pp. 196-208. ISSN 2412-9208

Журавльова, Л. С. (2019) Особливості знань учителів щодо специфіки мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (38). pp. 84-92. ISSN 2310-0893

Журавльова, Л. С. (2019) Теоретико-методичні основи застосування логопедичного скринінгу в логопедичній роботі з молодшими школярами. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки (14). pp. 101-120.

Журавльова, Л. С. (2019) Розроблення логокомпетентостей учителів початкових класів у межах професійного стандарту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (3). pp. 58-71. ISSN 2412-9208

Журавльова, Л. С. and Журавльова, М. (2018) Features of work with primary school children with speech disorders in school. Multidisiplinary scientific edition international academy jornal web of scholar (2). pp. 17-20. ISSN 2518-167X

Журавльова, Л. С. (2018) Термінологічне поле логопедичних досліджень: сутність понять, пов’язаних з мовленнєвим розвитком дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2). pp. 60-67. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2018) Порушення психомовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (19). pp. 135-140. ISSN 2308-4863

Журавльова, Л. С. (2018) Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо здійснення логопедичної діяльності в умовах початкової школи. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 111-121. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. (2018) Проблеми взаємозв’язку мови й мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів з дисграфією. Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Педагогіка (1-2). pp. 108-115. ISSN 2078-1687 (PRINT)

Журавльова, Л. С. (2018) Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). pp. 78-83. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2018) Проблема організації самостійної діяльності учнів в умовах початкової школи: соціально-педагогічний аспект. International scientific conference, Kaunas, Lithuania. pp. 23-26.

Журавльова, Л. С. (2017) Сучасний стан логопедичної практики корекційної роботи з молодшими школярами з дисграфією. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (34). pp. 24-32. ISSN 2311-5491

Журавльова, Л. С. (2017) Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (33). pp. 16-22. ISSN 2311-5491

Журавльова, Л. С. (2017) Лінгвістичний та психологічний аспекти розмежування понять «мова» і «мовлення». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). pp. 37-41. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2017) Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (9). pp. 55-66. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. (2017) Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (33). pp. 16-22. ISSN 2310-0893

Журавльова, Л. С. (2017) Особливості практичної підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку з дисграфією. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (75). pp. 176-181. ISSN 2413-1865

Журавльова, Л. С. (2016) Природовідповідний підхід до навчання молодших школярів із порушенням мовлення. Theoretical and applied reserche in the field og pedagogy,psychology and social sciences. pp. 60-62.

Журавльова, Л. С. and Груздєва, О. В. (2016) Використання елементів народної педагогіки для розвитку лексичної сторони мовлення дошкільників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (49). pp. 123-129. ISSN 1992-5786

Журавльова, Л. С. (2016) Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (8). pp. 89-100. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. (2016) До проблеми корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (5). pp. 133-144. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. and Король, Н. І. (2016) Розвиток фізичних якостей дошкільників засобами рухливих ігор. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (50). pp. 106-111. ISSN 1992-5786

Журавльова, Л. С. (2016) Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (8). pp. 89-101. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. (2016) Моральне виховання дошкільників в умовах інклюзивної практики. Теоретичне і методичне забезпечення виховання та навчання осіб з особливими освітніми потребами (6). pp. 90-93.

Журавльова, Л. С. (2016) Діти молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями у системі освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (32). pp. 101-108. ISSN 2310-0893

Журавльова, Л. С. and Кучеренко, Т. (2015) Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку. Витоки педагогічної майстерності (16). pp. 71-76. ISSN 2075-146X

Журавльова, Л. С. (2015) Соціальна адаптація молодших школярів із особливостями психофізичного розвитку. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (5). pp. 109-117. ISSN 2413-2578

Журавльова, Л. С. and Сергєєва, Л. (2015) Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2015) Особистісно-орієнтований підхід у навчанні молодших школярів із порушенням писемного мовлення. Теоретичне і методичне забезпечення виховання та навчання осіб з особливими освітніми потребами (5). pp. 113-117.

Журавльова, Л. С. (2015) Актуальность проблемы коррекции речевого развития младших школьников с дисграфией. Main issues in special education scientific methodical journal. pp. 207-213.

Журавльова, Л. С. (2014) Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (26). pp. 109-112. ISSN 2310-0893

Monograph

Журавльова, Л. С. (2019) Науково-теоретичні основи дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Передмова. Other. Міленіум, Київ.

Conference or Workshop Item

Журавльова, Л. С. (2018) Особливості логопедичної діагностики дітей молодшого шкільного віку. In: International multidisciplinary conference "Scientific and technology og the present time: priority development directions of Ukraine and Poland", 19-20 October 2018, Wolomin, Republic of Polabd.

Журавльова, Л. С. (2018) Проблема логокомпетентності вчителів початкових класів в аспекті корекційної роботи з молодшими школярами. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з Міжнародною участю "Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи", 14-16 черв. 2018 р., Мелітополь.

Book

Журавльова, Л. С. (2020) Методика логопедичного скринінгу. Вступ. ФОП Однорог, Мелітополь.

Яковенко, І. О. and Солонська, А. А. and Журавльова, Л. С. and Федорова, О. В. (2020) Логопедичні ігри для дітей від 2 до 7 років: навчально-методичний посібник. Люкс, Мелітополь.

Other

Шевченко, Ю. М. and Журавльова, Л. С. (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47792 "Опис наукового проекту "Корекційно-розвивальна спрямованість дошкільної освіти в умовах інтеграційно-інклюзивного підходу". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Mon Jan 30 10:00:19 2023 EET.