MDPU Repository

Items where Author is "Демченко, Н. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2015) Чужеродные виды в ихтиофауне водоемов северо-западной части Азовского басейна. Российский журнал биологических инвазий (1). pp. 17-29. ISSN 1996–1499

Ткаченко, M. Ю. and Демченко, Н. А. (2014) Живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування. Морський екологічний журнал, 13 (4). pp. 64-70. ISSN 1684-1557

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. А. (2013) Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 69-70. ISSN 1338-9432

Демченко, В. О. and Черничко, Р. М. and Черничко, Й. І. and Дядічева, О. А. and Кошелєв, О. І. and Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). pp. 114-119. ISSN 1729-7184

Демченко, Н. А. (2012) Особливості формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я за різних екологічних умов. Біологічні системи, 4 (4). pp. 498-502. ISSN 2078-8673

Демченко, Н. А. (2011) Структура іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я та закономірності їх формування. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 38-46. ISSN 2414-9594

Демченко, Н. А. (2009) Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна (50). pp. 72-84. ISSN 2075-5236.

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Вінтер, Г. М. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (68). pp. 82-87. ISSN 1997-9266

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

Conference or Workshop Item

Демченко, Н. А. (2019) Собливості іхтіоценозу акваторій НПП «Нижньодніпровський». In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Пілат, М. (2017) Риби Червоної книги України: перспективи та проблеми формування нового переліку видів. In: X Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 19-21 September 2017, Київ-Канів.

Демченко, Н. А. (2017) Оцінка екологічних ризиків для іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я. In: Всеукраїнскька зоологічна конференція "Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Нові концепції зоологічних досліджень", 12-16 September 2017, Харків.

Черченко, Х. В. and Демченко, Н. А. (2017) Сучасні особливості гідрологічного режиму та показників якості води річок Північно-Західного Приазов`я. In: Всеукраїнська науково-практична конференція до 90-річчя створення Надморських заповідників "Заповідна справа у Степовій зоні України", 14-15 March 2017, Урзуф.

Демченко, Н. А. (2016) Характеристика видового багатства риб річок Північно-Західного Приазов’я за ділянками. In: ІХ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 14-16 September 2016, Одеса.

Демченко, Н. А. (2015) Динаміка стоку річок Приазов'я та його вплив на структуру іхтіофауни. In: VІІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 17-19 September 2015, Херсон.

Демченко, Н. А. and Черченко, Х. В. (2015) Динаміка стоку річок Приазов’я та його вплив на структуру іхтіофауни. In: VІІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 17-19 Semptember 2015, Херсон.

Демченко, Н. А. and Черченко, Х. В. (2015) Динаміка стоку річок Приазов’я та його вплив на структуру іхтіофауни. In: VІІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 17-19 Semptember 2015, Херсон.

Демченко, Н. А. (2015) Фауна риб річки Молочної (Запорізька область). In: Регіональна конференція, присвячячена 100-річчю від дня народження А.А. Хижняка "Алексєєвські краєзнавчі читання", 23 April 2015, Мелітополь.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. О. (2014) Раритетна складова риб у приазовських річках упродовж другої половини ХХ початку ХХІ ст. In: Міжнародна науково-практична дистанційна конференція, присвячена 110-річчю з дня народження професора Г.Б. Мельникова "Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем", 24-25 April 2014, Дніпропетровськ.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Раритетна іхтіофауна природоохоронних територій Азовського моря та проблеми її охорони. In: VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 9-11 October 2013, Тернопіль.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Проблеми охорони раритетної іхтіофауни Азовського моря. In: Международная научная конференция "40 років природному заповіднику "Мис Мартьян", 14-17 May 2013, Ялта.

Митяй, И. С. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2012) Молочный лиман: ретроспектива и перспектива экологического состояния. In: ІV международная научно-практическая конференция "Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья", 9–10 November 2012, Тирасполь.

Демченко, Н. А. (2012) Іхтіофауна річок Північно-Західного Приазов'я за різних екологічних умов. In: Конференція, присвячена пам’яті І.Д. Шнаревича "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 13-16 Semptember 2012, Чернівці.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2012) Изменения в ихтиофауне Азовского моря под влиянием климатических факторов и возможные последствия. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 May 2012, Запоріжжя.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Антоновський, О. Г. (2011) Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології. In: ІІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 September 2011, Вінниця.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2011) Особенности формирования ихтиоценозов Азовского моря в современный период. In: IV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 7-11 September 2011, Одеса.

Демченко, Н. А. (2011) Види-вселенці риб в річках північно-західного Приазов`я. In: Международная научно-практическая конференция по проблемам водных экосистем, посвященной 140-летию Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины "Pontus Euxinus-2011", 14-16 September 2011, Севастополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Значение климатических факторов в формировании ихтиофауны Азовського басейна. In: ІІI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 30 September – 2 October 2010, Дніпропетровськ.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Практична підготовка екологів в процесі іхтіологічних досліджень на територіях природно-заповідного фонду України. In: Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об`єктах природно-заповідного фонду, 17-19 June 2010, Мелітополь.

Демченко, Н. А. (2010) Структура іхтіофауни річок Приазов`я за екологічними групами. In: Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции, перспективы, 17-19 May 2010, Херсон.

Демченко, В. О. and Заброда, П. М. and Демченко, Н. А. and Митяй, I. С. (2009) Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 16-19 September 2009, Севастополь.

Демченко, Н. А. (2008) Формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов`я під впливом діяльності людини. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 2008, Канів.

Демченко, В. А. and Антоновский, А. Г. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 208, Канів.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. and Заплюйсвичка, Ю. А. and Косарев, Д. Ю. (2007) Ихтиологические критерии значимости акваторий как структурных элементов экосети бассейнов рек Азово-Черноморского региона. In: Міжнародна конференція "Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання", 1-4 April 2007, Черкаси-Канів.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2007) Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 2007, Мелітополь.

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. In: І Всеукраїнський з’їзд екологів "ECOLOGY 2006", 4 Oct 2006, Вінниця.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2005) Особенности ихтиофауны водоемов Джанкойского района. In: IV Всеукраинская научно-практическая конференция Молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей "Понт Эвксинский – 2005", 24-27 May 2005, Севастополь.

Book

Сурядна, Н. М. and Лисенко, В. І. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Антоновський, О. Г. and Сучков, С. І. and Микитинець, Г. І. and Мануілова, О. М. (2017) Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина: довідникове видання. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-53-8

This list was generated on Sat Dec 10 06:49:12 2022 EET.