MDPU Repository

Items where Author is "Демченко, В. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Article

Бушуєв, С. Г. and Демченко, В. О. (2019) Особливості ведення рибного господарства на придунайських озерах та перспективи його розвитку (огляд). Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Біологія, 24 (2). pp. 41-53. ISSN ISSN 2077-1746

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. and Демченко, В. О. (2019) Особливості розробки місцевих (районних) схем екомережі на прикладі Запорізької області. Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”, 21. pp. 47-51. ISSN 1682-2374

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2019) Гідроекологічні проблеми Молочного лиману у зв’язку з нестабільним його сполученням з Азовським морем. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Екологія (21). pp. 23-33. ISSN ISSN 2415-7651 (Online) ISSN 1992-4259 (Print)

Демченко, В. О. and Кошелєв, О. І. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Яковійчук, О. В. and Галько, Т. І. and Майборода, Д. О. and Шатохіна, А. В. and Міліч, В. М. (2018) Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: ІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. з Міжнар. участю. pp. 100-103.

Демченко, В. О. (2017) Трансформація іхтіоценозу екотону в умовах нестабільних гідроекологічних показників (на прикладі Молочного лиману). Водні біоресурси та аквакультура (1). pp. 19-30.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2016) Стратегія природничих наукових досліджень в межах Українського Приазов’я. Алексєєвські краєзнавчі читання, 1 (1). pp. 76-79.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Винокурова, С. В. (2015) Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення. Гідрології гідрохімії та гідроекологія, 1 (36). pp. 46-56. ISSN 2306-5680

Митяй, І. С. and Хомич, В. В. and Демченко, В. О. and Огризько, К. П. (2015) Сучасний гідроекологічний стан Гордашівського водосховища річки Гірський Тікич. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 185-189. ISSN 2414-9594

Винокурова, С. В. and Демченко, В. О. (2015) Общая характеристика Молочного лимана и динамика его гидрологического режима. Бранта Бюллетень РОМ: сб. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции, 9. pp. 3-8. ISSN 1994-1722

Ткаченко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2013) Особливості біології та морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Азовського моря та Каховського водосховища. Біологічні системи, 5 (3). pp. 522-531. ISSN 2078-8673

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2013) Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря. Географія та туризм (26). pp. 251-259. ISSN 2308-135X

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). pp. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 3 (52). pp. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). pp. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, В. О. and Черничко, Р. М. and Черничко, Й. І. and Дядічева, О. А. and Кошелєв, О. І. and Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). pp. 114-119. ISSN 1729-7184

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2011) Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря. Доповіді НАНУ (11). pp. 143-146. ISSN 1025-6415

Демченко, В. О. (2011) Іхтіофауна акваторій Азово-Сиваського національного природного парку. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 32-38. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. (2011) Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (47). pp. 26-31. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). pp. 40-49. ISSN 1684-1557

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). pp. 43-47. ISSN 1561-4980

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2010) Аналіз стану іхтіофауни і особливості використання рибних ресурсів Східного Сивашу та перспективи подальшого використання водойми. Наукові доповіді НУБіП України, 4 (20). pp. 1-10. ISSN 2223-1609

Демченко, В. О. (2010) Сучасний стан іхтіофауни Східного Сиваша в умовах опріснення водойми. Таврійський науковий вісник (68). pp. 105-110. ISSN 2226-0099

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Шевченко, П. Г. (2010) Молочний лиман: ретроспектива та перспектива екологічного стану. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск “Гідроекологія”, 3 (44). pp. 13-17. ISSN 2078-2357

Коломійчук, В. П. and Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). pp. 10-17. ISSN 1729-7184

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). pp. 43-47. ISSN 1561-4980

Коломійчук, В. П. and Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). pp. 10-17. ISSN 1729-7184

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2010) Ландшафти Арабатської стрілки, їх антропогенні зміни та екологічні наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Влодимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (27). pp. 66-71. ISSN 2311-3383

Демченко, В. О. and Смірнов, А. І. (2009) Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (11). pp. 16-23. ISSN 2313-1713

Волох, A. М. and Демченко, В. О. (2009) Животные ресурсы Украины. Морський екологічний журнал, 8 (2). pp. 101-102. ISSN 1684-1557

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2009) Особливості створення екологічної мережі Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 86-93.

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. and Мальцева, І. А. and Демченко, В. О. (2008) Меридіональні екокоридори Північного Приазов'я. Екологічний вісник (4). pp. 27-29.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). pp. 104-117.

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Вінтер, Г. М. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (68). pp. 82-87. ISSN 1997-9266

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільськогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізької області). Науковий вісник Національного аграрного університету, 93. pp. 104-117.

Демченко, В. О. (2005) Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”, 4 (27). pp. 65-67. ISSN 2078-2357

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

Book Section

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. and Катиш, С. В. and Бусел, В. С. (2006) Біленько-розумовські плавні. In: Водно-болотні угіддя України. Wetlands International, Київ, pp. 246-252.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. and Катиш, С. В. and Бусел, В. С. (2006) Біленько-розумовські плавні. In: Водно-болотні угіддя України. Довідник. Чорноморська программа Ветландс Интернешнл, Київ, pp. 246-252.

Conference or Workshop Item

Демченко, В. О. (2019) Особливості іхтіофауни Утлюцького лиману Азовського моря. In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Гоч, І. В. and Худий, О. І. and Демченко, В. О. and Бушуєв, С. Г. (2018) Перший крок до оцінки стану популяцій осетрових видів риб в Україні: аналіз поширення. In: XІ міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2018) Проблеми раціонального промислового використання бичка кругляка в Азовському морі. In: XІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2018) Проблеми раціонального промислового використання бичка кругляка в Азовському морі. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2018) Роль гідрометеорологічних показників у формуванні іхтіоценозів та рибопродуктивності Азовського моря. In: Міжнародна науково-практична конференція конференція "Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти", 13-14 March 2018, Київ.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Пілат, М. (2017) Риби Червоної книги України: перспективи та проблеми формування нового переліку видів. In: X Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 19-21 September 2017, Київ-Канів.

Демченко, В. О. (2017) Проблеми та перспективи створення кадастру риб в Україні. In: Всеукраїнська Зоологічна конференція "Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень", 12-16 September 2017, Харків.

Демченко, В. О. (2017) Проблеми збереження іхтіофауни Азовського моря в межах природоохоронних територій регіону. In: Науково-практичний семінар "Conservation biology in Ukraine", 15 Feb 2017, Київ.

Демченко, В. О. (2016) Представленість риб в акваторіях Смарагдової мережі України. In: VIІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 September 2016, Одеса.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2016) Стратегія природничих наукових досліджень в межах Українського Приазов`я. In: Науково-практична конференція, присвячена 135-річчю від дня народження професора Й. І. Танатара "Алексєєвські краєзнавчі читання", 25 Осе 2016, Мелітополь.

Митяй, И. С. and Хомич, В. В. and Демченко, В. О. (2015) Сучасний гідроекологічний стан Гордащівського водосховища р. Гірський Тікич. In: 5 Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 September 2015, Вінниця.

Демченко, В. О. (2015) Проблеми та перспективи розвитку іхтіологічних досліджень в контексті виконання Водної рамкової директиви. In: VIІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 17-19 September 2015, Херсон.

Демченко, В. О. and Євтушенко, М. Ю. and Воровка, В. П. (2014) Стан Молочного лиману в результаті з`єднання його з Азовським морем у 2014 році. In: VIІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 September 2014, Мелітополь – Бердянськ.

Антоновський, О. Г. and Барабоха, Н. М. and Демченко, В. О. and Дядічева, О. А. and Золотова, Г. В. and Микитинець, Г. І. and Сучков, С. І. and Яровий, С. О. (2014) Програма збереження та відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника «Степанівська коса» в межах Приазовського НПП. In: Науково-практичний семінар працівників установ природно-заповідного фонду "Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ", 12 – 14 August 2014, Суми.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. О. (2014) Раритетна складова риб у приазовських річках упродовж другої половини ХХ початку ХХІ ст. In: Міжнародна науково-практична дистанційна конференція, присвячена 110-річчю з дня народження професора Г.Б. Мельникова "Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем", 24-25 April 2014, Дніпропетровськ.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Раритетна іхтіофауна природоохоронних територій Азовського моря та проблеми її охорони. In: VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 9-11 October 2013, Тернопіль.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Проблеми охорони раритетної іхтіофауни Азовського моря. In: Международная научная конференция "40 років природному заповіднику "Мис Мартьян", 14-17 May 2013, Ялта.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2013) Просторова структура Сиваша як гідрологічного об’єкту. In: Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні, 21-22 March 2013, Миколаїв.

Митяй, И. С. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2012) Молочный лиман: ретроспектива и перспектива экологического состояния. In: ІV международная научно-практическая конференция "Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья", 9–10 November 2012, Тирасполь.

Демченко, В. О. and Савченко, А. В. (2012) Різноманіття риб Приазовського національного природного парку. In: ІV Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів "Біосфера ХХІ століття", 2-5 April 2012, Севастополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Антоновський, О. Г. (2011) Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології. In: ІІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 September 2011, Вінниця.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2011) Особенности формирования ихтиоценозов Азовского моря в современный период. In: IV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 7-11 September 2011, Одеса.

Демченко, В. О. (2011) Особливості змін іхтіоценозів водойм північно-західної частини Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция Молодых ученых по проблемам водных экосистем "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 May 2011, Севастополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Значение климатических факторов в формировании ихтиофауны Азовського басейна. In: ІІI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 30 September – 2 October 2010, Дніпропетровськ.

Демченко, В. О. (2010) Особенности и закономерности формирования ихтиофауны Азовского бассейна под влиянием изменения климата. In: Науково-практична конференція "Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення", 15-17 September 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Практична підготовка екологів в процесі іхтіологічних досліджень на територіях природно-заповідного фонду України. In: Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об`єктах природно-заповідного фонду, 17-19 June 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. (2010) Різноманіття риб Азово-Сиваського національного природного парку. In: Международная научно-практическая конференция "Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы", 17-19 May 2010, Херсон.

Демченко, В. О. and Заброда, П. М. and Демченко, Н. А. and Митяй, I. С. (2009) Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 16-19 September 2009, Севастополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2007) Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 2007, Мелітополь.

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. In: І Всеукраїнський з’їзд екологів "ECOLOGY 2006", 4 Oct 2006, Вінниця.

Демченко, В. О. (2005) Роль Северо-Крымского канала в формировании ихтиофауны Восточного Сиваша. In: Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском бассейне, 9-11 November 2005, Мариуполь.

Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Антоновський, О. Г. (2004) Процеси формування іхтіофауни Молочного лиману в умовах нестабільного з’єднання з Азовським морем. In: Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100- річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського, 16-18 September 2004, Київ.

Антоновський, О. Г. and Митяй, І. С. and Демченко, В. О. (2003) Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман». In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Антоновський, О. Г. and Заброда, С. М. (2003) Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря. In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

Book

Сурядна, Н. М. and Лисенко, В. І. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Антоновський, О. Г. and Сучков, С. І. and Микитинець, Г. І. and Мануілова, О. М. (2017) Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина: довідникове видання. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-53-8

This list was generated on Sat Dec 10 07:13:37 2022 EET.