MDPU Repository

Items where Author is "Брен, О. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Брен, О. Г. and Подорожний, С. М. and Солоненко, А. М. and Брехер, А. О. (2022) Аналіз перспективи використання настільної гри «Photosynthesis» на уроках біології. International scientific innovations in human life: proceedings of XII international scientific and practical conference manchester, United Kingdom 8-10 June 2022. pp. 397-400.

Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2020) Флористичний склад і таксономічна структура водоростей гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря (Україна). Альгологія, 30 (4). pp. 393-405. ISSN ISSN 0868-854 (Print); ISSN 2413-5984 (Online)

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 25 (3). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 3 (25). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

Яровий, С. О. and Арабаджи, Л. І. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. and Мацюра, О. В. (2017) Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habltats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 2 (7). pp. 91-95.

Мальцев, Є. І. and Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils. Biosystems Diversity, 4 (25). pp. 257-262.

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. (2017) Різноманіття Сyanoproсaryota піщаних намивних ґрунтів Приазовського національного природного парку. Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.). p. 82.

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. and Голубєв, М. І. (2016) Cyanoprocaryota of Tubalsкyi Estuary (Azov sea basin). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 3 (6). pp. 414-418.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Завадська, О.В. (2014) Дослідження водоростей водно-болотних угідь Приазовського національного природного парку. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 квіт. 2014 р.. pp. 355-357.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Мяснікова, М. П. (2014) Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоёмов. Альгологія, 24 (4). pp. 451-460.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. М. Горького (Мелітополь, Україна). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 150-151.

Брен, О. Г. and Шиян, О. Г. (2014) Сучасний стан та перспективи використання «надлегкої» авіації у природоохоронній справі. Біосфера XXI століття: матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (м. Севастополь, 14-16 квітня 2014 року). pp. 5-7.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. (2014) Amino Acid Content of Benthic Macroscopic Growths of Algae and Sediments in Hypersaline Water Bodies. International Journal on Algae, 16 (4). pp. 392-401.

Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Барабоха, Н. М. and Барабоха, О. П. and Вовк, О. А. (2012) Фіторізноманіття Жовтокам'янського кар'єру. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університнту ім.Б.Хмельницького, 2 (2). pp. 125-138.

Брен, О. Г. (2011) Деструкція органічної речовини макроскопічних водоростевих розростань на мокрих солончаках Арабатської стрілки. Магістерські читання: зб. наук. пр. магістрантів Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницього (4). pp. 5-7.

Брен , О. Г. and Яровий , С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п'ятирічних ботанічних досліджень Приазовського Національного природного парку. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матер. наук.-практ. конф. (7-8 липня 2016 р.). pp. 143-146.

Брен, О. Г. and Яровий, С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Лікарські рослини Приазовського національного природного парку. Екологія - філософія людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 11-12.

Яровий , С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналіз вивчення флори Приазовського національного природного парку за час його існування. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 90-92.

Conference or Workshop Item

Подорожний, С. М. and Брен, О. Г. and Красіна, Н. О. and Крайнік, К. О. (2021) Природна рослинність та штучні лісові насадження парку-пам'ятки "Цілющі джерела" (с. Терпіння, Запорізька область). In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова», 18.05.2021-19.05.2021, м. Херсон, Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Брен, О. Г. and Гречана, Н. О. and Карпенко, Є. В. (2019) Планктонні водорості ріки Молочної (Запорізька область, Україна). In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти", 25-26 грудня 2019 року, Львів.

Тимошенко, В. О. and Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. (2019) Планктонні водорості Нижньорогачинського лиману (Херсонська область, Україна). In: IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки».

Брен, О. Г. and Карпенко, Є. В. and Гречана, Н. О. (2019) Бентосні діатомові водорості ріки Молочної (Запорізька область, Україна). In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 28.11.2019, Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Брен, О. Г. and Тимошенко, В. О. (2019) Планктонні водорості Білозерського лиману (Запорізька область, Україна). In: XXIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Осінні наукові читання», 27.11.2019, Суми.

Брен, І. А. and Брен, О. Г. (2019) З досвіду створення інформаційно-освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. In: Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування, 21-22 черв.2019 р., м. Харків.

Мальцева, І. А. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Павленко, О. М. and Яковійчук, О. В. (2019) Algae as indicators of the ecological state of marine ecosystems in the coastal part of the Azov Sea. In: VI International Conference "Advances in Modern Phycology", Kyiv.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. (2019) Algae of salt reservoirs on the Berdyansk Spit. In: VI International Conference "Advances in Modern Phycology", Kyiv.

Брен, О. Г. and Овчинникова, М. С. and Ордян, Л. Л. (2017) Використання монтуючих середовищ при виготовленні постійних мікропрепаратів. In: Конференція "Сучасний світ як результат антропогенної діяльності", 2017, Мелітополь.

Брен, О. Г. and Зіненко, А. О. and Мануілова, М. Г. (2017) Bміст йонiв феруму у пелоїдах родовищ Бердянської та Таганрозької заток. In: IV Мiжнародної науково-практичної конференцiї "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 17 травня 2017 р., Мелiтополь.

Брен, О. Г. and Мануілова, М. Г. and Зіненко, А. О. (2017) Перспективи використання методики iнтepпpeтaцiї на екологiчних стежинах. In: XIII Всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii студентiв, аспiрантiв та молодих вчених ""Наука. Молодь. Екологiя-2017", 25 травня 2017 року, м. Житомир.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п’ятирічних ботанічних досліджень Приазовського національного природного парку. In: Науково-практична конференція «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття – як складова екологічного та патріотичного виховання населення України», 7-8 липня 2016 р., Святогірськ.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналiз вивчення флори Приазовського нацiонального природного парку за час його iснування. In: Мiжнародна науково-практична конференція "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 26 травня 2016 р., Мелiтополь.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Лiкарськi рослини Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 2016 р., Мелітополь.

Брен, О. Г. (2015) Проектна пропозиція створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Студентський гай». In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2015) Ботанiчнi дослiдження Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

Рубан, Е. Н. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2014) Результаты флористических исследований отработанной части Желтокаменского карьера. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття в степовій зоні», 21-22 серпня 2014 р., м. Дніпрорудне.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. Горького (Мелітополь, Україна). In: Конференція «Перспективи розвитку лісового та садово - паркового господарства», м. Умань, 25.03.2014.

Брен, О. Г. (2013) Водорості Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк, Україна). In: V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я, 25 квітня 2013 року, Херсон.

Брен, О. Г. and Завадська, О. В. (2013) Сучасний стан та проблеми Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк). In: Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів "Біосфера Землі ХХІ століття", 8-12 квітня 2013 р., м. Севастополь.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2012) Весняноквітучі судинні рослини Приазовського національного природного парку. In: ІІ Міжнародна конференція "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин", 9-12 жовтня 2012 р., м. Умань.

Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Яровий, С. О. (2012) Рослини Приазовського національного природного парку, занесені до Червоної книги України. In: Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю М. О. Алексєєва "Мій рідний край Мелітопольщина", 2012 рік, Мелітополь.

Брен, О. Г. (2012) Лікувальні грязі Приазовського національного природного парку. In: Науково–практична конференція «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття», 20-21 вересня 2012 р., Кременець.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2012) Ґрунтові водорості Приазовського національного природного парку. In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю НПП «Гуцульщина» "Роль природоохоронних установ у збереженні біорізномаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій", 18-19 травня 2012 р., м. Косів.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. А. and Брен, О. Г. (2012) Рослини та рослинні угруповання Приазовського національного природного парку, занесені до Зеленої та Червоної книг України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Форми і способи забезпечення сталого розвитку Приморських територій", 31 травня-2 червня 2012 р., Бердянськ.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Шолух, О.О. (2009) Водорості приморських солончаків острова Куюк-Тук. In: І Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в біології" (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк).

Teaching Resource

Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2016) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Лісова меліорація». [Teaching Resource]

Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2013) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із дисциплін напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Дядькова, К. Л. and Брен, О. Г. (2012) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Озеленення населених місць». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2009) Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з курсу «Лісова таксація». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 10 01:40:18 2022 EET.