MDPU Repository

Items where Author is "Іванова, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 88.

Article

Гришко, С. В. and Прохорова, Л. А. and Левада, О. М. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Іванова, В. М. (2022) Екологічне виховання студентів-географів під час вивчення курсу «Геологія з навчальною практикою» в закладі вищої освіти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 1 (6). pp. 141-150. ISSN 2786-4952

Іванова, В. М. and Кілімова, О. А. and Непша О.М., О. М and Черкез, М. А (2021) Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель в Запорізькій області. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (11(79)). pp. 80-84. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. and Кілімова, О. А. and Ярошенко, Я. С. (2021) Економічні засади природокористування в Дніпропетровській області. Стратегічні пріоритети розвитку соціально-економічних систем у контексті сучасного наукового виміру: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 27 жовтня 2021 р). pp. 107-111. ISSN ISBN 978-966-197-825-5

Іванова, В. М. and Кілімова, О. А. and Ярошенко, Я. С. (2021) Краєзнавчий принцип навчання в шкільному курсі географії. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Київ, 13 жовтня 2021 року). pp. 143-147.

Гришко, С. В. and Іванова, В. М. (2021) Нові інформаційні технології у підготовці майбутніх учителів географії у педагогічних закладах вищої освіти. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Київ, 13 жовтня 2021 року). pp. 355-359.

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. (2021) Адаптаційні заходи з метою зниження наслідків глобальної зміни клімату для антропогенних систем. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого Міжнар. Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р.. p. 93.

Сажнєв, М. Л. and Іванова, В. М. (2021) Геотуристичний потенціал території. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: яка проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest»: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Гайворон, 21 трав. 2021 р.). pp. 196-200.

Сажнєв, М. Л. and Іванова, В. М. (2021) Педагогічний потенціал шкільного курсу географії у формуванні морального ставлення учнів до навколишнього середовища та суспільства. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матеріали VIІ наук.-практ. конф.. pp. 72-76.

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Іванова, В. М. (2021) Взаємозв’язок професійної та географічної культури фахівця-географа. Географія та туризм: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2021 р., м. Харків). pp. 12-18.

Арсененко, І. А. and Донець, І. А. and Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. (2021) Фестивальний туризм як чинник туристичної привабливості Запорізької області. Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 153-164.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Ярошенко, Я. С. (2020) Потенціал шкільного курсу географії для екологічного навчання та виховання. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. pp. 332-335.

Іванова, В. М. and Непша, Я. Ю. and Шелудько, О. М. (2020) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод з метою водопостачання міста Мелітополь. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference Amsterdam, (Netherlands, November 30 – December 03 2020). pp. 111-116.

Кілімова, О. А. and Ярошенко, Я. С. and Іванова, В. М. (2020) Екологічний вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище в Запорізькій області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 70-72.

Іванова, В. М. and Кілімова, О. А. and Ярошенко, Я. С. and Непша, Я. Ю. (2020) Сучасна демографічна ситуація та ринок праці в Запорізькій області. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (10(66)). pp. 85-91. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. (2020) Методичні підходи до виконання індивідуальних завдань на навчальній практиці з гідрології бакалаврів-географів. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 105.

Іванова, В. М. and Кілімова, О. А. (2020) Сучасний екологічний стан поверхневих вод Запорізької області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. pp. 260-263.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2020) Забруднення атмосферного повітря в місті Запоріжжя та його залежність від метеорологічного чинника. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. pp. 263-266.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2020) Геоекологічний вплив гірничо-видобувної промисловості на довкілля Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 53-58. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Тамбовцев, Г. В. (2020) Методичні підходи до формування географічних знань як компоненту предметної географічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (68). pp. 156-162. ISSN 1992-5786

Донченко, Л. М. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Іванова, В. М. (2020) Особливості формування професійно важливих компетенцій майбутніх учителів географії в процесі практичної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (69). pp. 112-117. ISSN 1992-5786

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2020) Природні рекреаційні ресурси як умови розвитку туристичного потенціалу Запорізького краю. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 204-211.

Іванова, В. М. (2020) Екологічне виховання студентів при вивченні курсу «Загальне землезнавство». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 138-139.

Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2019) Формування екологічної культури майбутніх учителів географії в процесі вивчення дисциплін фізико-географічного циклу. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (11(55)). pp. 91-96. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2019) Робота зі статистичним матеріалом під час вивчення соціально-економічної географії в школі. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (11(55)). pp. 97-102. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2019) Особливості професійної майстерності викладача закладу вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (9(53)). pp. 95-99. ISSN 2524-0986

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 126-130. ISSN 2663-6085

Онищенко, С. and Шелудько, О. and Сугоняк, Я. and Іванова, В. М. (2019) Стале виробництво та споживання в Запорізькій області. Інноваційні агротехнології: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень 2018 року (6). pp. 35-38.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2019) Навчальна практика з геології як умова формування екологічної компетентності майбутніх вчителів географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 20-22.

Іванова, В. М. and Сугоняк, Я. В. (2019) Сучасний стан економічного потенціалу та основні проблемні питання соціально-економічного розвитку Мелітопольського району. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 15-19.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2019) Європейський порядок моніторингу вод в Україні. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 26-27.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Місце і значення геологічних знань у шкільному курсі географії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 99-103. ISSN 1992-5786

Донченко, Л. М. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2019) Ботієвська ВЕС – об’єкт індустріального туризму в Запорізькій області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 131-136.

Тамбовцев, Г. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2019) Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 44-49. ISSN 2524-0986

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2019) Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу "Загальне землезнавство". Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (63). pp. 59-64. ISSN 1992-5786

Арсененко, І. А. and Левада, О. М. and Кириєнко, Ц. В. and Іванова, В. М. (2019) Проблеми та перспективи розвитку етнографічного туризму в Запорізькому Приазов'ї. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю). pp. 18-20.

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Старобердянський заказник як об’єкт еколого-пізнавального туризму у Мелітопольському районі. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 35-38.

Сапун, Т. О. and Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2018) Гідрогеоекологічна характеристика ґрунтових вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 140-144. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. and Хрущ, Ю. М. (2018) Фестивальний туризм – сучасний напрямок туристичної діяльності. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. фестиваль, (Київ, 25–26 жовт., 2018 р.). pp. 298-302.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Види міжпредметних зв’язків в шкільному курсі географії. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). pp. 17-20.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Елементи геології в шкільних курсах природознавства і географії. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 110-113.

Придьма, А. Є. and Іванова, В. М. (2018) Загальна екологічна ситуація в Запорізькій області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). pp. 82-84.

Устинов, І. М. and Іванова, В. М. (2018) Охорона грунтів Запорізької області внаслідок впливу ерозійних процесів. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). pp. 101-104.

Шелудько, О. М. and Іванова, В. М. (2018) Сучасна екологічна ситуація в Якимівському районі Запорізької області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). pp. 111-113.

Непша, О. В. and Іванова, В. М. and Будєй, П. Ф. (2018) Гідрогеологічні умови водоносних горизонтів четвертинних та верхньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Science, research, development (4). pp. 40-42.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Шелудько, О. М. (2018) Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області. Science, research, development (4). pp. 32-39.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Передумови організації та проведення екологічного туризму на косах північно-західного Приазов’я. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. pp. 34-35.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Основні чинники деградації земель Запорізькій області. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 234-235.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод Запорізької області. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. pp. 59-62.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічні умови водоносного горизонту нижньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. pp. 21-24.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Сучасний геоекологічний стан земельних ресурсів та ґрунтів Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 95-97.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2017) Проблеми взаємодії людини та природи. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 145-146.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2017) Особливості проведення екологічного туризму на територіях природно-заповідного фонду України. Актуальні проблеми фізичного виховання: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 вер. 2017 р.). pp. 60-61.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2017) Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків в навчанні географії. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 24-27.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Стецишин, М. М. (2017) Заходи щодо збереження ґрунтів і підвищення продуктивності агроландшафтів басейну річки Молочної. Нові виміри наукового пізнання: зб. матеріалів Міжнар. наук.-пр. інтернет-конф., 15 травня 2017 р. (1). pp. 105-110.

Сонцева, Н. С. and Іванова, В. М. (2017) Особливості проведення моніторингових робіт на прикладі о. Сиваш. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 422-424.

Донець, І. А. and Іванова, В. М. and Кондратенко, А. І. and Непша, О. В. and Стецишин, М. М. (2017) Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр.. pp. 15-18. ISSN 978-617-7414-09-3

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2017) Поняття про міжпредметні зв’язки в шкільному курсі географії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 212-214.

Яценко, А. Д. and Іванова, В. М. (2017) Особливості маркетингової діяльності в регіональному розвитку туризму. Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 57-59.

Хрущ, Ю. М. and Іванова, В. М. and Медведський, Р. С. (2017) Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (6). pp. 206-211. ISSN 2413-7391

Хрущ, Ю. М. and Іванова, В. М. and Медведський, Р. С. (2017) Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (6). pp. 206-211. ISSN 2413-7391

Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2016) Екологічні проблеми використання геологіного середовища людиною. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-пр. конф. студентів і молодих учених (02 грудня 2016 р.). pp. 177-179.

Марченко, О. А. and Іванова, В. М. and Хрущ, Ю. М. (2016) Сучасна оцінка ресурсного потенціалу туристичної галузі Запорізької області. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал, 1 (38). pp. 134-140.

Арсененко, І. А. and Іванова, В. М. (2015) Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 19 (33). pp. 191-196.

Стецишин, М. М. and Донець, І. А. and Іванова, В. М. (2014) Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 88-90.

Стецишин, М. М. and Іванова, В. М. (2013) Ландшафтно-екологічна оцінка стану довкілля Мелітопольщини. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 74-75.

Іванова, В. М. (2012) Фактори самоочищення навколишнього середовища (на прикладі міста Мелітополя). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). pp. 12-15.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2008) Проведення комплексної польової практики з фізичної географії в умовах Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 2008 р.. pp. 204-205.

Стецишин, М. М. and Іванова, В. М. (2008) Екологічні проблеми Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 61-65.

Даценко, Л. М. and Воровка, В. П. and Стецишин, М. М. and Прохорова, Л. А. and Іванова, В. М. and Мацюра, М. В. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Самек, Ю. І. and Пекний, Т. М. and Канунніков, С. М. (2006) Історія становлення кафедри фізичної географії. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, (27-28 вересня 2006 року). pp. 19-23.

Іванова, В. М. (2006) Сучасний стан Молочного лиману в умовах нестабільного зв'язку з Азовським морем. Екологічний стан природно-територільних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. pp. 115-132.

Іванова, В. М. (2000) Проблеми раціонального використання рибних ресурсів Азовського моря. Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 30-33.

Марченко, О. А. and Іванова, В. М. (2015) Сучасний стан та перспективи розвитку курортно-туристичної галузі в Запорізькій області. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 172-175.

Іванова, В. М. and Гопенюк, В. П. and Чеберяк, А. О. (2016) Сучасна оцінка територіальної структури рекреаційного комплексу Херсонської області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 129-134.

Іванова, В. М. and Івахненко, А. І. (2016) Особливості розвитку молодіжного туризму в світі. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 134-137.

Іванова, В. М. and Чеберяк, А. О. (2016) Екологічний туризм як природоохоронна складова ландшафтів України. Zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki ." (29.06.2016 - 30.06.2016). pp. 97-99.

Іванова, В. М. and Косьяненко, О. А. (2015) Екологічна освіта та природоохоронна робота навчальних закладах держави. Науково-практичний журнал Еврика , 2 (2). pp. 59-61.

Яценко, А. Д. and Іванова, В. М. (2016) Особливості регіонального управління в туристичній індустрії. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 листопада 2016 р.). pp. 96-98.

Марченко, О. А. and Іванова , В. М. and Яценко, А. Д. (2016) Особливості впровадження інноваційних засобів регіонального розвитку у галузі туризму. Актуальні проблеми економіки та фінансів: зб. тез наук. робіт VII Міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2016 року). pp. 35-39.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2016) Зрошення як засіб боротьби з посушливими явищами в басейні річки Молочної. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (27). pp. 16-18.

Book

Даценко, Л. М. and Стецишин, М. М. and Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. and Зав’ялова, Т. В. and Гришко, С. В. (2011) Навчальний посібник «Вчені – природознавці» з курсу «Основи науково-педагогічних досліджень» (для студентів природничогеографічного факультету). МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Patent

Донченко Л.М., Іванова В.М., Непша О.В., Сапун Т.О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукова стаття "Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії". 92307.

Тамбовцев Г. В., Іванова В. М., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів". 91574.

Іванова В.М., Тамбовцев Г.В., Непша О.В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова В. М., Тамбовцев Г. В., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова В. М., Непша О. В., Шелудько О. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області". 85771.

Teaching Resource

Іванова, В. М. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Загальне землезнавство М. 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). [Teaching Resource]

Other

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Іванова, В. М. and Зав’ялова, Т. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100604 "Наукова стаття "Higher education in an information society environment". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100607 "наукова стаття «Геоекологічний вплив гірничо-видобувної промисловості на довкілля Запорізької області». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Sat Nov 26 13:47:01 2022 EET.