MDPU Repository

Формування етнокультурної компетентності учнів в умовах Нової української школи

Мітєва, А. М. and Врубель, Г. Ф. (2021) Формування етнокультурної компетентності учнів в умовах Нової української школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (35). pp. 76-81. ISSN 2308-4855 (Print)

[img] Text
Врубель, Мітєва.pdf

Download (695kB)

Abstract

Сучасні тенденції, що характеризують європейський освітній простір ХХІ століття, засвідчують утвер- дження нових підходів до процесу та результатів виховного впливу на особистість, переоцінку традиційних освітніх парадигм з урахуванням вимог сьогодення, глобалізаційних змін, помітні спроби пошуку інноваційних шляхів педагогічної діяльності. Отже, система цінностей, на які орієнтований педагогічний процес, має куль- турно-історичний характер. Авторки статті вважають проблему етнокультурного виховання молодого поко- ління актуальною. Саме етнічність стає яскравим показником «іншості», характеристикою іншого, «чужого» на тлі сучасних глобалізаційних процесів. Аналіз авторками досліджень і публікацій засвідчує наявність різних підходів до визначення понять «етно- культурна толерантність», «етнокультурна компетентність». У статті розкриваються різні аспекти «етно- толерантності» особистості. Розглядається процес формування етнічної культури, який має багатощаблеву структуру та компоненти. Висвітлено основні особливості етнічної культури. Особлива увага у статті приділяється аналізу такого суб’єктивного чинника, як «етнокультурна компе- тентність», розкрито сутність цього поняття. Природа «етнокультурної компетентності» дає вихід на само- розвиток і самореалізацію особистості. Автори статті виділили такі педагогічні механізми, що забезпечують процес формування етнокультурної компетентності: виховання, навчання, діяльність, спілкування. Висвітлено пріоритетні завдання виховання в контексті міжкультурної взаємодії в умовах Нової української школи. Уміння застосовувати здобуті знання і навички в конкретному етнічному середовищі та ціннісному ставленні до відпо- відної діяльності вважаємо критерієм їхньої етнокультурної компетентності. У статті авторками розглядається проблема формування етнокультурної компетентності в умовах сучас- ного освітнього середовища школи. Концептуальні положення державного освітнього стандарту Нової укра- їнської школи орієнтовані на формування в учнів основ етнічної та національної приналежності і шанобливого ставлення до історії та культури інших народів. Формування етнокультурної компетентності учнів можливе за особливої ролі освітнього закладу, де закладаються основи культурного розвитку, моральних якостей і наста- нов, а також розвивається здатність до міжкультурного конструктивного діалогу і партнерства.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: етнокультурна компетентність, культура, етнокультурна толерантність, етнокультурне виховання, міжкультурна взаємодія, освітнє середовище
Subjects: L Освіта > L Освіта (Загальне)
L Освіта > LB Теорія і практика освіти
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2361 Учбовий план
Divisions: Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії
Depositing User: концертмей Ганна Врубель
Date Deposited: 20 Oct 2021 08:12
Last Modified: 20 Oct 2021 08:12
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12198

Actions (login required)

View Item View Item