MDPU Repository

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | Н | П | С | Ч
Number of items: 12.

Д

Донченко, Лариса Михайлівна (2002) Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук.: спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія". Doctoral thesis, Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова.

Н

Непша, О. В. and Стецишин, М. М. and Шушкевич, О. В. (2002) Еколого-меліоративна організація агроландшафтів Запорізької області. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Географія та геологія, 9. pp. 30-31.

П

Прийма, Сергій (2002) Організація практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. В 3-х т. Т. 3: зб. наук. пр. (2). pp. 192-196.

Прийма, Сергій (2002) Особливості організації практичних робіт з інформатики у вищій школі. Теорія та методика навчання інформатики, математики та хімії. В 3-х т. Т.3: Теорія та методика навчання інформатики: зб. наук. пр., 3 (2). pp. 64-68.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. Інформаційні технології в науці, освіті і техніці . pp. 96-99.

Прийма, Сергій (2002) Моделювання проблемної символіки при вивченні курсу інформатики вищої школи. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки (46). pp. 99-102.

Прийма, Сергій (2002) Основні положення використання проблемної символіки у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 139-142.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. In: Інформаційні технології в науці, освіті і техніці: матеріали ІІІ Всеукр. конф. молодих науковців, 17-19 квітня 2002 р. .

С

Сажнєв, М. Л. (2002) Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. Doctoral thesis, НАН України.

Сегеда, Наталя (2002) Функції мотиваційно-ціннісної та вольової сфери особистості вчителя музики у процесі професійної саореалізації. Наука і сучасність Збірник наукових праць, 33. pp. 117-123. ISSN 966-584-319-6

Сегеда, Наталя (2002) Професійна індивідуальність вчителя музики. Соціалізація особистості Педагогічні науки, 28. pp. 154-160. ISSN 966-581-318-8

Ч

Чесалин, М. В. and Зуев, Г. В. and Митяй, И. С. and Демченко, В. А. (2002) Современное состояние и проблемы рыбохозяйственного использования Молочного лимана Азовского моря. Рибне господарство України, 1 (18). pp. 5-9. ISSN 2075-1508

This list was generated on Mon Jun 24 20:17:53 2019 EEST.