МДПУ репозиторій

Елементи, в которих рік: 2002

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Д | Н | П | С | Ч
Число елементів: 10.

Д

Донченко, Лариса Михайлівна (2002) Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук.: спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія". Кандидатська thesis, Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова.

Н

Непша, О. В. та Стецишин, М. М. та Шушкевич, О. В. (2002) Еколого-меліоративна організація агроландшафтів Запорізької області. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Географія та геологія, 9. с. 30-31.

П

Прийма, Сергій (2002) Організація практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. В 3-х т. Т. 3: зб. наук. пр. (2). с. 192-196.

Прийма, Сергій (2002) Особливості організації практичних робіт з інформатики у вищій школі. Теорія та методика навчання інформатики, математики та хімії. В 3-х т. Т.3: Теорія та методика навчання інформатики: зб. наук. пр., 3 (2). с. 64-68.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. Інформаційні технології в науці, освіті і техніці . с. 96-99.

Прийма, Сергій (2002) Моделювання проблемної символіки при вивченні курсу інформатики вищої школи. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки (46). с. 99-102.

Прийма, Сергій (2002) Основні положення використання проблемної символіки у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 139-142.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. In: Інформаційні технології в науці, освіті і техніці: матеріали ІІІ Всеукр. конф. молодих науковців, 17-19 квітня 2002 р. .

С

Сажнєв, М. Л. (2002) Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. Кандидатська thesis, НАН України.

Ч

Чесалин, М. В. та Зуев, Г. В. та Митяй, И. С. та Демченко, В. А. (2002) Современное состояние и проблемы рыбохозяйственного использования Молочного лимана Азовского моря. Рибне господарство України, 1 (18). с. 5-9. ISSN 2075-1508

Цей список був створений у Mon Mar 25 13:37:04 2019 EET.