MDPU Repository

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | А | Б | В | Г | Д | Л | Н | П | С | Т | Ч
Number of items: 24.

B

Bren, O. G. and Solonenko, A. M. and Podorozhniy, S. M. (2002) Species Structure of Algae of the Saline Coastal Reservoirs of the Pryazov National Natural Park, Ukraine. International Journal on Algae, 24 (2). pp. 105-120. ISSN 1521-9429

А

Антоновський, О. and Дегтяренко, О. and Івко, С. and Коломійчук, В. and Крилов, М. and Листопад, О. and Попов, В. and Сурядна, Н. (2002) Молочна ріка - диво природи. [б. в.], Мелітополь. ISBN 966-96263-8-2

Б

Бейдик, О. О. and Топалова, О. І. and Кропивко, І. О. and Вестернечан, О. В. (2002) Меморіальний військовий літопис України: регіональний та національний вимір. Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 188-197.

Боков, В. А. and Позаченюк, Е. А. (2002) Перспективы создания Единой природоохранной сети Крыма. Глава 1. Экологические аспекты планирования устойчивого развития. Other. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь.

Бортников, Є. Г. and Левада, О. В. and Даценко, Л. М. and Прохорова, Л. А. (2002) Еколого-геологічні проблеми промислово розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактора. Постметодика (7-8). pp. 74-77. ISSN 1815-3194

В

Воровка, В. П. and Маценко, А. Л. and Чуваєва, О. and Дереза, І. (2002) Екологічний стан та екологічне значення річок Запорізької області. Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України. pp. 100-106.

Воровка, В. П. and Стецишин, Н. Н. and Чалый, М. В. (2002) Памятники природы в структуре природно-заповедного фонда Запорожской области. In: Міжнародна науково-практична конференція "Динаміка наукових досліджень", 28.10-04.11. 2002 року, Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Черкаси.

Воровка, В. П. and Торбунова, М. Д. (2002) Екологічне значення малих річок Запорізької області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Динаміка наукових досліджень", 28.10-04.11.2002 р., Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Черкаси.

Г

Головкова, М. М. (2002) Организация процесса воспитания в народной школе. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cер.: Педагогіка і психологія (42). pp. 18-24.

Д

Донченко, Лариса Михайлівна (2002) Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук.: спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія". Doctoral thesis, Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова.

Дубяга, С. М. (2002) Інформаційно-ціннісний підхід у навчанні дітей читання. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2001 р., 2. pp. 121-124.

Л

Левада, О. М. and Леушина, О. А. and Маценко, А. Л. and Кондрашова, В. М. (2002) Соціальні аспекти формування та тенденції розвитку ринку праці сільської місцевості регіону. Постметодика (7-8). pp. 83-86. ISSN 1815-3194

Н

Непша, О. В. and Стецишин, М. М. and Шушкевич, О. В. (2002) Еколого-меліоративна організація агроландшафтів Запорізької області. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Географія та геологія, 9. pp. 30-31.

П

Прийма, Сергій (2002) Організація практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. В 3-х т. Т. 3: зб. наук. пр. (2). pp. 192-196.

Прийма, Сергій (2002) Особливості організації практичних робіт з інформатики у вищій школі. Теорія та методика навчання інформатики, математики та хімії. В 3-х т. Т.3: Теорія та методика навчання інформатики: зб. наук. пр., 3 (2). pp. 64-68.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. Інформаційні технології в науці, освіті і техніці . pp. 96-99.

Прийма, Сергій (2002) Моделювання проблемної символіки при вивченні курсу інформатики вищої школи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (46). pp. 99-102. ISSN 2521–1919

Прийма, Сергій (2002) Основні положення використання проблемної символіки у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 139-142.

Прийма, Сергій (2002) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модульно-символьної технології. In: Інформаційні технології в науці, освіті і техніці: матеріали ІІІ Всеукр. конф. молодих науковців, 17-19 квітня 2002 р. .

С

Сажнєв, М. Л. (2002) Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. Doctoral thesis, НАН України.

Сегеда, Наталя (2002) Функції мотиваційно-ціннісної та вольової сфери особистості вчителя музики у процесі професійної саореалізації. Наука і сучасність Збірник наукових праць, 33. pp. 117-123. ISSN 966-584-319-6

Сегеда, Наталя (2002) Професійна індивідуальність вчителя музики. Соціалізація особистості Педагогічні науки, 28. pp. 154-160. ISSN 966-581-318-8

Т

Троїцька, Т. С. (2002) Право і свобода в антропологічних складових освіти. Постметодика (7-8). pp. 29-32. ISSN 1815-3194

Ч

Чесалин, М. В. and Зуев, Г. В. and Митяй, И. С. and Демченко, В. А. (2002) Современное состояние и проблемы рыбохозяйственного использования Молочного лимана Азовского моря. Рибне господарство України, 1 (18). pp. 5-9. ISSN 2075-1508

This list was generated on Tue Apr 16 10:17:39 2024 EEST.