MDPU Repository

Items where Subject is "Q Наука > Екологія > Екологія моря"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | А | В | Д | М | Т
Number of items at this level: 20.

D

Demchenko, V. A. and Demchenko, N. A. (2015) Alien species in the ichthyofauna of northwestern part of the Azov Sea basin. Russian Journal of Biological Invasions, 6 (2). pp. 78-86. ISSN 2075-1125

Demchenko, Viktor O. and Tkachenko, Maria Y. (2017) Biological characteristics of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies. Archives of Polish Fisheries, 25 (1). pp. 51-61. ISSN 2083-6139, 2083-6120

А

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

В

Воровка, В. П. (2017) Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі. Людина та довкілля. Проблеми неоекології., 1-2 (27). pp. 17-22.

Воровка, В. П. (2017) Біогенні процеси у приазовській парадинамічній ландшафтній системі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 3-4 (29). pp. 25-31.

Воровка, В. П. (2018) Приазовська парадинамічна ландшафтна система. Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воровка, В. П. (2017) Парадинамічні взаємодії в антропогенному ландшафтному комплексі «Морський порт – акваторія моря». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (6). pp. 127-133. ISSN 2413-7391

Воровка, В. П. (2018) Приазовська парадинамічна ландшафтна система: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. геогр. наук: спец. 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів". Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воровка, В. П. and Солоненко, А. М. (2017) Звідки ця пошесть? Водорості на пляжах Азовського моря. Мелитопольский краеведческий журнал (10). pp. 68-72.

Д

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія., 3 (52). pp. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). pp. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, Н. А. (2011) Структура іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я та закономірності їх формування. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 38-46. ISSN 2414-9594

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

М

Митяй, И. С. and Демченко, В. А. and Бровченко, Н. Т. (2001) Динамика ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия. Экология моря (55). pp. 33-37. ISSN 0203-4646

Т

Ткаченко, М. Ю. (2011) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 мая 2011, Севастополь.

Ткаченко, М. Ю. (2011) Структура популяції бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: IV міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 7 – 11 вересня 2011 року, Одеса.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. Вісник Дніпропетровського університету, 21 (2). pp. 83-88. ISSN 2310-0842

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 525-529. ISSN 2078-8673

This list was generated on Sat Aug 17 14:33:20 2019 EEST.