MDPU Repository

Items where Subject is "Екологія моря"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | M | T | V | А | В | Д | М | Т
Number of items at this level: 35.

D

Demchenko, V. A. and Demchenko, N. A. (2015) Alien species in the ichthyofauna of northwestern part of the Azov Sea basin. Russian Journal of Biological Invasions, 6 (2). pp. 78-86. ISSN 2075-1125

Demchenko, Viktor O. and Demchenko, N. A. and Mityay, I. S. (2019) Azov-Black Sea estuary management problems. In: International scientific conference “Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance”, 13-14 June 2019, Odessa.

Demchenko, Viktor O. and Tkachenko, Maria Y. (2017) Biological characteristics of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies. Archives of Polish Fisheries, 25 (1). pp. 51-61. ISSN 2083-6139, 2083-6120

M

Mirzoeva, A. and Zhukov, O. V. (2021) Conchological variability of Anadara kagoshimensis (Bivalvia: Arcidae) in the northern part of the Black–Azov Sea basin. Biologia.

T

Tkachenko, Maria Y. and Demchenko, N. A. (2018) Спектр та динаміка живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у Білосарайській затоці Азовського моря. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 18-20 September 2018, Львів.

V

Vorovka, Volodymyr Р. and Yatsentyuk, Yurii V. (2020) The maritime para-dynamic as a phenomenon of the formation of the landscape space. Journal of geology, geography and geoecology (29 (4)). pp. 817-830. ISSN ISSN 2617-2909 (print) ISSN 2617-2119 (online)

А

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

В

Воровка, В. П. (2017) Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (27). pp. 17-22.

Воровка, В. П. (2017) Біогенні процеси у приазовській парадинамічній ландшафтній системі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 3-4 (29). pp. 25-31.

Воровка, В. П. (2018) Приазовська парадинамічна ландшафтна система. Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воровка, В. П. (2017) Парадинамічні взаємодії в антропогенному ландшафтному комплексі «Морський порт – акваторія моря». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (6). pp. 127-133. ISSN 2413-7391

Воровка, В. П. (2018) Приазовська парадинамічна ландшафтна система: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. геогр. наук: спец. 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів". Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воровка, В. П. and Солоненко, А. М. (2017) Звідки ця пошесть? Водорості на пляжах Азовського моря. Мелитопольский краеведческий журнал (10). pp. 68-72.

Д

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2012) Изменения в ихтиофауне Азовского моря под влиянием климатических факторов и возможные последствия. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 May 2012, Запоріжжя.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. and Заплюйсвичка, Ю. А. and Косарев, Д. Ю. (2007) Ихтиологические критерии значимости акваторий как структурных элементов экосети бассейнов рек Азово-Черноморского региона. In: Міжнародна конференція "Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання", 1-4 April 2007, Черкаси-Канів.

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 3 (52). pp. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). pp. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, В. О. (2018) Проблеми раціонального промислового використання бичка кругляка в Азовському морі. In: XІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-20 September 2018, Львів.

Демченко, В. О. (2011) Особливості змін іхтіоценозів водойм північно-західної частини Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция Молодых ученых по проблемам водных экосистем "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 May 2011, Севастополь.

Демченко, В. О. (2010) Особенности и закономерности формирования ихтиофауны Азовского бассейна под влиянием изменения климата. In: Науково-практична конференція "Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення", 15-17 September 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. (2019) Особливості іхтіофауни Утлюцького лиману Азовського моря. In: ХІI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 26-28 September 2019, Дніпро.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Проблеми охорони раритетної іхтіофауни Азовського моря. In: Международная научная конференция "40 років природному заповіднику "Мис Мартьян", 14-17 May 2013, Ялта.

Демченко, В. О. and Заброда, П. М. and Демченко, Н. А. and Митяй, I. С. (2009) Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 16-19 September 2009, Севастополь.

Демченко, Н. А. (2011) Структура іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я та закономірності їх формування. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 38-46. ISSN 2414-9594

Демченко, Н. А. (2008) Формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов`я під впливом діяльності людини. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 2008, Канів.

Демченко, Н. А. (2012) Іхтіофауна річок Північно-Західного Приазов'я за різних екологічних умов. In: Конференція, присвячена пам’яті І.Д. Шнаревича "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 13-16 Semptember 2012, Чернівці.

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

М

Митяй, И. С. and Демченко, В. А. and Бровченко, Н. Т. (2001) Динамика ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия. Экология моря (55). pp. 33-37. ISSN 0203-4646

Митяй, И. С. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2012) Молочный лиман: ретроспектива и перспектива экологического состояния. In: ІV международная научно-практическая конференция "Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья", 9–10 November 2012, Тирасполь.

Т

Ткаченко, М. Ю. (2011) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 мая 2011, Севастополь.

Ткаченко, М. Ю. (2011) Структура популяції бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: IV міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 7 – 11 вересня 2011 року, Одеса.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. Вісник Дніпропетровського університету, 21 (2). pp. 83-88. ISSN 2310-0842

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 525-529. ISSN 2078-8673

This list was generated on Wed Feb 21 04:31:27 2024 EET.