MDPU Repository

Items where Subject is "Q Наука > QD Хімія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | X | Д | Ж | М | П | С | Ф | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 28.

D

Dziuba, V. O. and Кuchmenko, O. V. and Yakoviichuk, O. V. (2018) Effects of various cumulative doses of doxorubicin on components of Antioxidant and energy systems in kidne. In: ІV міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки», 12.04.2018 р., м. Ніжин.

X

Xромышева, О. О. and Хромишев, В. О. and Дюжикова, Ю. Ю. and Ангеловська, О. С. (2017) Фізико-хімічні закономірності коагуляційного очищення стічних вод від йонів феруму (III). Найновите постиження на европейската наука - 2017: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., 15-22 юни 2017 г. (8). pp. 79-81. ISSN 978-966-8736-05-6

Д

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Майборода, Д. О. and Коляденко, В. В. and Федорко, А. С. and Гапоненко, Т. М. (2019) Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні. Праці ТДАТУ ім. Д. Моторного, 3 (19). pp. 200-205. ISSN ISSN 2078-0877

Данченко, О. О. and Кошелев, О. І. and Галько, Т. І. and Ніколаєва, Ю. В. and Яковійчук, О. В. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. (2019) Особливості впливу екстракту вівса посівного на жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин гусей. Науковий журнал "Медична та клінична хімія", 21 (3(80)). p. 301. ISSN ISSN 2410-681Х

Данченко, О. О. and Кошелев, О. І. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Яковійчук, О. В. and Галько, Т. І. and Майборода, Д. О. and Шатохіна, А. В. and Міліч, В. М. (2018) Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф.. pp. 103-105.

Демченко, В. О. and Кошелєв, О. І. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Яковійчук, О. В. and Галько, Т. І. and Майборода, Д. О. and Шатохіна, А. В. and Міліч, В. М. (2018) Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: ІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. з Міжнар. участю. pp. 100-103.

Дзюба, В. О. and Кучменко, О. Б. (2017) Сучасні уявлення про роль убіхінону в процесах метаболізму клітини. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (75). pp. 3-13. ISSN 0206-5657

Ж

Жарков Антон Вікторович, Хромишев Віталій Олександрович (2019) Автономна тригенераційна енергоустановка рухомого об'єкта. 131432.

Жарков Антон Вікторович, Хромишев Віталій Олександрович (2019) Спосіб отримання теплоакумулюючого матеріалу з фазовим переходом. 131722.

Жарков Антон Вікторович, Хромишев Віталій Олександрович (2019) Автономна сонячна тригенераційна енергоустановка. 131994.

Жарков Антон Вікторович, Хромишев Віталій Олександрович (2019) Спосіб приготування теплоакумулюючого матеріалу для стабілізації температури в технологічних процесах приватного домогосподарства. 132660.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (2018) Теплоакумулюючий матеріал на базі мірабіліту. 127499.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (2018) Теплоакумулюючий матеріал фазового переходу для джерела низькопотенційної теплоти приватного домогосподарства. 126818.

Жарков Віктор Якович (2019) Зброджувальна ємність з регульованим акумулятором фазового переходу на неврівноваженому мірабіліті. 131957.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (2018) Когенераційний вітропарк з вітроелектрогенератором і тепловим акумулятором фазового переходу. 127475.

М

Максимов О. С., Хромишева О. О., Хромишев В. О., Кулик І. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації "Неорганічний синтез". 91285.

Максимов О. С., Хромишева О. О., Хромишев В. О., Кулик І. О., Шевчук Т. О., Яковійчук О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Методика розв'язання задач з хімії". 91286.

Максимов, О. С. and Хромишева, О. О. and Хромишев, В. О. and Шевчук, Т. О. and Яковійчук, О. В. and Кулик, І.О. (2019) Методичні ррекомендації до практичних занять з дисципліни "Методика розв’язування задач з хімії". Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Максимов, О. С. and Шевчук, Т. О. (2010) Історія хімії: Підручник для студентів хім.спеціальностей вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Друкарня «Люкс», Мелітополь.

П

Перлова, О. В. and Дзязько, Ю. С. and Перлова, Н. А. and Малиновская, А. А. and Пальчик, А. В. and Хромышева, Е. А. (2017) Извлечение урана (VI) из модельных растворов нанопористыми сорбентами на основе модифицированного TiO2. Материалы XVI Всероссийского симпозиума с международным участием,( 22-26 мая 2017 г.). pp. 204-206.

Перлова, О. В. and Ширыкалова, А. А. and Хромышева, Е. А. (2017) Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений тория (IV). Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія, 22 (2 (62)). pp. 49-61. ISSN 2304-0947

С

Солоненко, А. Н. and Мальцева, И. А. and Хромышев, В. А. (2015) Микробиологический анализ пелоидов амфибиальных водоемов Бердянской косы и Арабатской стрелки. Dopovidi NAN Ukraine (5). pp. 155-158. ISSN 1025-6415

Ф

Федорко, А. С. and Яковійчук, О. В. and Гапоненко, Т. М. and Данченко, О. О. and Данченко, М. М. (2019) Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей. Питання біоіндикації та екології, 24 (1). pp. 133-144.

Х

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. (2013) Високомолекулярні сполуки. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), Мелітополь. ISBN 978-617-7055-19-7

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія: підручник для студентів хімічних факультетів педагогічних університетів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), Мелітополь.

Ш

Шевчук, Т. О. and Хромишева, О. О. (2016) Загальна хімія: навчальний посібник. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Мелітополь.

Я

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Дзюба, В. О. and Арестенко, В. В. and Бабан, В. (2018) Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса мязової тканини гусей в онтогенезі. Біологічний вісник МДПУ (1). pp. 47-52. ISSN 2225-5486

This list was generated on Fri Feb 28 06:02:09 2020 EET.