MDPU Repository

Items where Subject is "P Мова та література > PG Слов'янська група мов. Балтійські мови. Албанські мови і література > Українська мова та література"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | Г | З | К | М | Н | О | П | С | Х | Ш
Number of items at this level: 84.

Є

Єрмоленко, Світлана (2015) Специфіка методики навчання української орфоепії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 199-205. ISSN 2219-5203

Єгорова, Ю. М. and Копєйцева, Л. П. (2015) Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство), 2 (16). pp. 98-102.

Єгорова, Ю. М. (2013) Феномен поетичного мислення О.Фесюка. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 2, 1 (73). pp. 75-81.

Єгорова, Ю. М. and Юрченко, О. А. (2015) Імпреза постапокаліптичної візії героїв роману Тараса Прохаська “НепрОсті”. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (80). pp. 78-87.

Єрмоленко, С. І. and Сіроштан, Т. В. (2015) Структурно-семантическая характеристика сравнительных конструкций в прозе Оксаны Забужко. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира (7). pp. 278-283.

А

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). pp. 3-9.

Атрошенко, Г. І. and Посунько, Г. С. and Хижняк, Т. М. (2016) Реалістична основа художніх образів та символів у пісенних новотворах Мелітопольщини. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 134-138.

Атрошенко, Г. І. and Рибальченко, О. Ф. (2016) Вербальна парадигма моделі світу в «Лісовій сторожці» Гр. Тютюнника. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 10-12.

Акулова, Н. Ю. (2018) Театральний фрейм у системі текстуальних стратегій роману «Честь» М. Могилянського. Ucrainica VIII: současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury (1). pp. 150-155.

Акулова, Н. Ю. (2019) (Ре)конструкція «Джоконди» в українській та англійській прозі 1920-х років крізь призму британського естетизму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 40 (2). pp. 106-109.

Б

Брусенська, О. (2018) Абстрактна лексика на позначення етико-естетичних понять у сучасній українській мові. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). pp. 132-136.

Г

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). pp. 94-98. ISSN 2310-4562

Гур'єва, Т. (2018) Етико-естетичні аспекти функціонування абстрактної лексики в сучасній українській малій прозі. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). pp. 136-140.

З

Зотова, В. Г. (2016) Мала проза Людмили Таран: проблемно-тематичний і стильовий аспекти. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 138-147.

Зотова, В. Г. and Маркова, А. В. (2016) Часовий ритм і структурування композиції роману Софії Майданської «Сподіваюся на Тебе». Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 147-154.

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2015) Сакральний простір роману М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (52). pp. 114-116.

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). pp. 40-48.

Землянська, А. В. and Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. pp. 122-129.

Землянська, А. В. and Міщенко, В. І. (2013) Міфологема танцю як символ українського відродження в антиромані Н. Зборовської «Українська Реконкіста». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (33). pp. 118-120.

Землянська, А. В. and Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). pp. 114-116.

Землянська, А. В. (2012) Традиції «нового роману» у творі Ю. Андруховича «Таємниця». Українознавчий альманах (9). pp. 245-248.

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. Ч. 1, 1 (284). pp. 42-51.

К

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). pp. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). pp. 48-55.

Кальченко, І. М. (2019) Лексико-стилістичні особливості мови творів Всеволода Нестайка. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр.. pp. 113-117.

Копєйцева, Л. П. and Груба, О. А. (2018) Концепти-символи як текстотвірні домінанти художнього світу Р. Іваничука. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 99-101. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2018) Часопросторові моделі у романістичному дискурсі І. Франка (за романами "Перехресні сежки" та "Петрії й Довбущуки"). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 101-104. ISSN 978-617-7055-81-4

М

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2017) Публіцистичний текст і мовна номінація. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (67). pp. 207-209. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2015) Соціальні конотації онімів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (59). pp. 140-141. ISSN 2519-2558

Н

Назаренко, І. В. and Запорожець, О. С. (2019) Жанрова специфіка роману-екфразису (на матеріалі твору «Жертва забутого майстра» Євгенії Кононенко). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, 30 (69). pp. 101-106.

О

Огульчанська, О. А. and Азарова, Є. С. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Анатолія Свидницького «Люборацькі і Теодора Фонтане «Effi Briest». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 124-127. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. and Просіна, К. М. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та Е.М. Ремарка «Zeit zu leben und Zeit zu sterben». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 183-186. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. and Будко, М. В. (2016) Просторова організація творів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 176-179.

Огульчанська, О. А. and Будко, Марія (2016) Просторові модифікації у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). pp. 123-128.

П

Пачева, В. М. (2017) Вокалізм українських запорізько-надазовських говірок. In: Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців. Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, pp. 69-90. ISBN 978-617-7346-61-5

Пачева, В. М. (2018) Формування системи запорізько-надазовських гідронімів. Проблеми загального і слов’янського мовознавства (2). pp. 33-43. ISSN 2617-0957

Пачева, В. М. (2017) Консонантизм українських запорізько-надазовських говірок. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 23 (11). pp. 122-129. ISSN 2312-2919

Пачева, В. М. (2019) Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій Запорізького Надазов’я). Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. ​Серія «Філологічні науки», 1 (17). pp. 280-288. ISSN ISSN 2523-4463

Пачева, В. М. (2015) Формування ареалу українських запорізько-надазовських говірок. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). pp. 65-86.

Пачева, В. М. (2018) Гідроніми Запорізького Надазов'я: лексико-семантичний аспект. In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук, 23-24 листопада 2018 р., Одеса.

Пачева, В. М. (2019) Варіативність форм найменува топооб'єктів Запорізького Надазов'я. In: Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті, 22-23 березня 2019 р., Одеса.

Пачева, В. М. and Панченко, Ж. В. (2017) Гідроніми Запорізького Надазов’я як складова частина топонімії України. In: Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті, 14-15 вересня 2017 р., Мелітополь.

Пачева, В. М. and Пачева, М. С. (2016) Структурно-семантичні типи абревіатур у сучасній україномовній пресі. Orbis linguarum, 14 (2). pp. 73-84.

Пашелова, В. Л. and Сіроштан, Т. В. (2013) Неповне речення як засіб експресивного синтаксису. Мова. Свідомість. Концепт (3). pp. 88-92. ISSN 978-966-197-229-1

С

Сіроштан, Т. В. (2018) Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр., 1 (72). pp. 35-38.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники на -ьва, -ова в словотвірній системі праслов'янської мови. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (1). pp. 204-209.

Сіроштан, Т. В. (2018) Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ – ХІІІ ст. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 208-217.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (33). pp. 62-64. ISSN 2409-1154

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактів на -ость в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Закарпатські філологічні студії, 1 (3). pp. 44-47.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних абстрактів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» (33). pp. 7-10.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на ств(о) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29(68) (2). pp. 1-6.

Сіроштан, Т. В. (2017) Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українця. Іменники з абстрактним значенням у лексичній системі праслов'янської мови. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники з суфіксом -еžь у словотвірній системі праслов’янської мови. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference , april 28–29, 2017. pp. 25-28.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій у словотвірній системі праслов’янської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. пр. (7). pp. 177-181.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв почуттів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. (36). pp. 69-74.

Сіроштан, Т. В. Абстрактні найменування в лексичній системі української мови ХІ–ХІІІ ст. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) (9). pp. 110-116.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -б(а), об(а) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (75). pp. 39-41.

Сіроштан, Т. В. (2015) Історія лексико-словотвірних типів відприкметникових назв місцевостей у новій українській мові (кін. ХУІІ – поч. ХХІ ст.). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (5). pp. 66-71.

Сіроштан, Т. В. (2015) Формування комунікативної компетенції студентів природничих спеціальностей. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 черв. 2015 р., 1. pp. 181-184.

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби вираження локально-просторових відношень у словотвірній системі іменника сучасної української мови. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 26–27 трав. 2016 р.. pp. 201-204.

Сіроштан, Т. В. (2014) Динаміка лексико-словотвірних типів відіменникових назв місць на -ник у новій українській мові кінця ХУІІ – початку ХХІ століття. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 72-83.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -б(а), об(а) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів: зб. наук. пр. (75). pp. 39-41.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (26). pp. 66-68.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв почуттів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. (26). pp. 68-74.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій у словотвірній системі праслов’янської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : зб. наук. пр. (7). pp. 177-181.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак у праслов’янській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (26). pp. 66-68.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники з суфіксом -еžь у словотвірній системі праслов’янської мови. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference, april 28–29, 2017: conference proceedings. pp. 25-28.

Сіроштан, Т. В. (2019) Абстрактна лексика в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі словника П. Білецького-Носенка). Світ мови – світ у мові: матеріали V Міжнар. наук. конф., 24–25 жовт. 2019 р.. pp. 171-173.

Сіроштан, Т. В. (2011) Формування словотвірної структури Nomina Loci в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: 10.02.01 "Українська мова". Doctoral thesis, Запорізький національний університет.

Сіроштан, Т. В. (2014) Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття. Культура народов Причерноморья (273). pp. 173-175.

Сіроштан, Т. В. (2019) Абстрактна лексика в українській мові ХVІІІ ст. (на матеріалі приватних листів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30(69) (2). pp. 37-41.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Сіроштан, Т. В. and Єрмоленко, С. І. and Митяй, З. О. (2020) Основи ораторського мистецтва: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. and Іванова, Я. С. (2018) Назви узагальнених ознак у словотвірній системі української мови. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 41-43. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Атаманюк, М. В. (2017) Особливості функціонування абстрактної лексики в сучасних художніх творах для дітей. Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 99-103. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Бондар, Н. О. (2018) Словотвірна структура девербативів з абстрактною семантикою в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 38-41. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2018) Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики в сучасній українській прозі (на матеріалі роману Дарини Гнатко «Мазуревичі. Історія одного роду»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 275-279. ISSN 978-617-7566-46-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2019) Лексика на позначення фізичних і психічних станів людини в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 26-29. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2018) Назви фізичного й психічного стану людини в сучасній українській мові. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 верес. 2018 р.. pp. 102-106.

Х

Хомчак, О. Г. and Мінкова, О. Ф. (2018) Асоціативно-вербальне поле концепту краса в українській мовній картині світу. Південний архів. Філологічні науки, I (LXXII). pp. 58-60.

Ш

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2016) Особливості використання електронного засобу навчального призначення “Тарасовими стежками”. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 208-216.

Шаров, С.В. and Посадна, Т.В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). pp. 45-48. ISSN 2308-4634

This list was generated on Sun Mar 29 01:22:40 2020 EET.