МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "P Мова та література > PG Слов'янська група мов. Балтійські мови. Албанські мови і література > Українська мова та література"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | А | Б | Г | З | К | О | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 40.

Є

Єгорова, Ю. М. (2013) Феномен поетичного мислення О.Фесюка. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 2, 1 (73). с. 75-81.

Єгорова, Ю. М. та Копєйцева, Л. П. (2015) Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство), 2 (16). с. 98-102.

Єгорова, Ю. М. та Юрченко, О. А. (2015) Імпреза постапокаліптичної візії героїв роману Тараса Прохаська “НепрОсті”. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (80). с. 78-87.

Єрмоленко, Світлана (2015) Специфіка методики навчання української орфоепії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). с. 199-205. ISSN 2219-5203

А

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). с. 3-9.

Атрошенко, Г. І. та Посунько, Г. С. та Хижняк, Т. М. (2016) Реалістична основа художніх образів та символів у пісенних новотворах Мелітопольщини. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). с. 134-138.

Атрошенко, Г. І. та Рибальченко, О. Ф. (2016) Вербальна парадигма моделі світу в «Лісовій сторожці» Гр. Тютюнника. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 10-12.

Б

Брусенська, О. (2018) Абстрактна лексика на позначення етико-естетичних понять у сучасній українській мові. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). с. 132-136.

Г

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). с. 94-98. ISSN 2310-4562

Гур'єва, Т. (2018) Етико-естетичні аспекти функціонування абстрактної лексики в сучасній українській малій прозі. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). с. 136-140.

З

Землянська, А. В. (2012) Традиції «нового роману» у творі Ю. Андруховича «Таємниця». Українознавчий альманах (9). с. 245-248.

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. Ч. 1, 1 (284). с. 42-51.

Землянська, А. В. та Кольцова, О. Т. (2015) Сакральний простір роману М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (52). с. 114-116.

Землянська, А. В. та Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). с. 40-48.

Землянська, А. В. та Міщенко, В. І. (2013) Міфологема танцю як символ українського відродження в антиромані Н. Зборовської «Українська Реконкіста». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (33). с. 118-120.

Землянська, А. В. та Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). с. 114-116.

Землянська, А. В. та Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. с. 122-129.

Зотова, В. Г. (2016) Мала проза Людмили Таран: проблемно-тематичний і стильовий аспекти. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. с. 138-147.

Зотова, В. Г. та Маркова, А. В. (2016) Часовий ритм і структурування композиції роману Софії Майданської «Сподіваюся на Тебе». Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. с. 147-154.

К

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). с. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). с. 48-55.

Копєйцева, Л. П. та Груба, О. А. (2018) Концепти-символи як текстотвірні домінанти художнього світу Р. Іваничука. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 99-101. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. та Міц, К. С. (2018) Часопросторові моделі у романістичному дискурсі І. Франка (за романами "Перехресні сежки" та "Петрії й Довбущуки"). Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 101-104. ISSN 978-617-7055-81-4

О

Огульчанська, О. А. та Азарова, Є. С. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Анатолія Свидницького «Люборацькі і Теодора Фонтане «Effi Briest». Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 124-127. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. та Будко, М. В. (2016) Просторова організація творів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 176-179.

Огульчанська, О. А. та Будко, Марія (2016) Просторові модифікації у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). с. 123-128.

Огульчанська, О. А. та Просіна, К. М. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та Е.М. Ремарка «Zeit zu leben und Zeit zu sterben». Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 183-186. ISSN 978-617-7055-81-4

С

Сіроштан, Т. В. (2018) Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр., 1 (72). с. 35-38.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники на -ьва, -ова в словотвірній системі праслов'янської мови. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (1). с. 204-209.

Сіроштан, Т. В. (2018) Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ – ХІІІ ст. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). с. 208-217.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (33). с. 62-64. ISSN 2409-1154

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактів на -ость в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Закарпатські філологічні студії, 1 (3). с. 44-47.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних абстрактів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» (33). с. 7-10.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на ств(о) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29(68) (2). с. 1-6.

Сіроштан, Т. В. (2017) Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українця. Іменники з абстрактним значенням у лексичній системі праслов'янської мови. Інший. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. та Іванова, Я. С. (2018) Назви узагальнених ознак у словотвірній системі української мови. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 41-43. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. та Бондар, Н. О. (2018) Словотвірна структура девербативів з абстрактною семантикою в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 38-41. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. та Костенко, Г. О. (2018) Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики в сучасній українській прозі (на матеріалі роману Дарини Гнатко «Мазуревичі. Історія одного роду»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 275-279. ISSN 978-617-7566-46-4

Ш

Шаров, С.В. та Посадна, Т.В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). с. 45-48. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2016) Особливості використання електронного засобу навчального призначення “Тарасовими стежками”. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. с. 208-216.

Цей список був створений у Mon Mar 25 14:22:11 2019 EET.