MDPU Repository

Items where Subject is "Українська мова та література"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: N | S | Є | А | Б | В | Г | Ж | З | К | М | Н | О | П | С | Х | Ш
Number of items at this level: 129.

N

Nasalevich, Tamara Vasilievna (2021) Somatisms in phraseological units of english and ukrainian languages. Current Issues, achievements and prospects of Science and education: the XII International Science Conference. pp. 194-197. ISSN 978-9-40361-483-0

S

Sharova, Tetiana and Sharov, Sergii and Ohulchanska, Oksana and Zemlianska, Alina (2020) The Key Features and Periodization of Socialist Realism in the Literary Context. Journal of History Culture and Art Research, 9 (4). pp. 247-261. ISSN 2147-0626

Siroshtan, Tetiana and Yermolenko, Svitlana (2020) Gender issue in the Ukrainian language teaching techniques. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 7. pp. 81-92.

Є

Єрмоленко, Світлана (2015) Специфіка методики навчання української орфоепії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 199-205. ISSN 2219-5203

Єгорова, Ю. М. and Копєйцева, Л. П. (2015) Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство), 2 (16). pp. 98-102.

Єгорова, Ю. М. (2013) Феномен поетичного мислення О.Фесюка. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 2, 1 (73). pp. 75-81.

Єгорова, Ю. М. and Юрченко, О. А. (2015) Імпреза постапокаліптичної візії героїв роману Тараса Прохаська “НепрОсті”. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (80). pp. 78-87.

Єрмоленко, С. І. and Сіроштан, Т. В. (2015) Структурно-семантическая характеристика сравнительных конструкций в прозе Оксаны Забужко. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира (7). pp. 278-283.

Єрмоленко, С. І. and Філоненко, В. М. (2020) Заперечні частки як організатори комунікативних типів речення. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 вересня 2020 р.). pp. 35-38. ISSN 978-617-7055-74-6

А

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). pp. 3-9.

Атрошенко, Г. І. and Посунько, Г. С. and Хижняк, Т. М. (2016) Реалістична основа художніх образів та символів у пісенних новотворах Мелітопольщини. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 134-138.

Атрошенко, Г. І. and Рибальченко, О. Ф. (2016) Вербальна парадигма моделі світу в «Лісовій сторожці» Гр. Тютюнника. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 10-12.

Акулова, Н. Ю. (2018) Театральний фрейм у системі текстуальних стратегій роману «Честь» М. Могилянського. Ucrainica VIII: současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury (1). pp. 150-155.

Акулова, Н. Ю. (2019) (Ре)конструкція «Джоконди» в українській та англійській прозі 1920-х років крізь призму британського естетизму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 40 (2). pp. 106-109.

Акулова Надія Юріївна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84626 "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Проза Михайла Івченка (семантика, поетика)". 84626.

Б

Бабакова, О. В. and Волкова, І. В. and Єрмоленко, С. І. and Коваль, О. В. and Митяй, З. О. and Пачева, В. М. and Сіроштан, Т. В. and Хомчак, О. Г. and Юрченко, О. В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73049 "Колективна монографія "Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Барановська, В. В and Огульчанська, О. А. (2021) Поетикальні засоби художнього вираження опозиції своя/чужа людина у творі Василя Шкляра «Тінь сови». Українські студії в європейському контексті (3). pp. 332-336.

Батура, П. В. (2020) Абстрактна лексика в мові творів Володимира Лиса. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 190-193. ISSN 978-617-7566-46-4

Блажко, О. (2021) Творча спадщина Є. Гребінки: формування життєвих цінностей особистості. In: Всеукраїнська наукова конференція "Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості", 30 квітня 2021 р., Мелітополь.

Брусенська, О. (2018) Абстрактна лексика на позначення етико-естетичних понять у сучасній українській мові. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). pp. 132-136.

В

Волкова, І. В. and Гапєєва, І. М. and Єрмоленко, С. І. and Коваль, О. В. and Митяй, З. О. and Мінкова, О. Ф. and Пачева, В. М. and Сіроштан, Т. В. and Хомчак, О. Г. and Юрченко, О. В. (2021) Закономірності розвитку та функціонування української мови в освітньо-науковому просторі. Documentation. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь, Мелітополь.

Г

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). pp. 94-98. ISSN 2310-4562

Гур'єва, Т. (2018) Етико-естетичні аспекти функціонування абстрактної лексики в сучасній українській малій прозі. Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: тези VIІI Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (29 листопада 2018 року). pp. 136-140.

Ж

Жигоренко, І. Ю. and Жигоренко, О. О. (2018) Свідоцтво про авторське право на твір №91288 "Науковий твір "Дипломна робота "Образ автора в творах Миколи Бажана". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

З

Зотова, В. Г. (2016) Мала проза Людмили Таран: проблемно-тематичний і стильовий аспекти. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 138-147.

Зотова, В. Г. and Маркова, А. В. (2016) Часовий ритм і структурування композиції роману Софії Майданської «Сподіваюся на Тебе». Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 147-154.

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2015) Сакральний простір роману М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (52). pp. 114-116.

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). pp. 40-48.

Землянська, А. В. and Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. pp. 122-129.

Землянська, А. В. and Міщенко, В. І. (2013) Міфологема танцю як символ українського відродження в антиромані Н. Зборовської «Українська Реконкіста». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (33). pp. 118-120.

Землянська, А. В. and Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). pp. 114-116.

Землянська, А. В. (2012) Традиції «нового роману» у творі Ю. Андруховича «Таємниця». Українознавчий альманах (9). pp. 245-248.

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки (мовознавство), 1 (284). pp. 42-51.

Землянськa, A. В. and Шaрoвa, Т. М. (2021) Сyчaснa мaсoвa літерaтyрa як фенoмен кyльтyри: нaвчальний пoсібник. ФОП Однорог Т. В..

Землянська, А. В. and Касаджи, С. (2021) Трансформація філософських пошуків Г.С. Сковороди в сучасній масовій культурі (на прикладі повісті П. Коельо «Алхімік»). In: Всеукраїнська наукова конференція "Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості", 30 квітня 2021 р., Мелітополь.

К

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). pp. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). pp. 48-55.

Кальченко, І. М. (2019) Лексико-стилістичні особливості мови творів Всеволода Нестайка. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр.. pp. 113-117.

Копєйцева, Л. П. and Груба, О. А. (2018) Концепти-символи як текстотвірні домінанти художнього світу Р. Іваничука. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 99-101. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2018) Часопросторові моделі у романістичному дискурсі І. Франка (за романами "Перехресні сежки" та "Петрії й Довбущуки"). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 101-104. ISSN 978-617-7055-81-4

Корольова, А. О. (2020) Мовні засоби вираження гумору в повісті В. Нестайка «Неймовірні детективи». Студентські наукові студії: зб. наук. пр.. pp. 158-161.

Кривошеєва, К. Є. (2020) Семантико-стилістичні параметри назв узагальнених ознак у сучасній українській прозі. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 215-219. ISSN 978-617-7566-46-4

Кривошеєва, К. Є. (2020) Назви дій у прозі Ю. Андруховича. Студентські наукові студії: зб. наук. пр.. pp. 161-164.

Кулішенко, М. О. and Огульчанська, О. А. (2021) Психологізм твору «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (11). pp. 128-131.

М

Мажара, Наталія Сергіївна and Мельніков, Данило Володимирович (2021) Проблема формування особистості та її самопізнання крізь призму концепту «Родина» на сторінках «Щоденника: про дні минулі» Сергія Єфремова. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали І міжнародної студентської наукової конференції, 16 квітня 2021 рік, 2. pp. 103-105.

Мамчур, Єлизавета (2021) Епістолярій Лесі Українки як засіб самоідентифікації авторки в приватному та соціальному вимірах. Леся Українка у вимірах національної і світової культур, 4–5 березня 2021 р.. pp. 284-286.

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2017) Публіцистичний текст та мовна номінація. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (67). pp. 207-209. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2015) Соціальні конотації онімів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (59). pp. 140-141. ISSN 2519-2558

Н

Назаренко, І. В. and Запорожець, О. С. (2019) Жанрова специфіка роману-екфразису (на матеріалі твору «Жертва забутого майстра» Євгенії Кононенко). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, 30 (69). pp. 101-106.

О

Огульчанська, О. А. and Азарова, Є. С. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Анатолія Свидницького «Люборацькі і Теодора Фонтане «Effi Briest». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 124-127. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. and Просіна, К. М. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та Е.М. Ремарка «Zeit zu leben und Zeit zu sterben». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 183-186. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. and Будко, М. В. (2016) Просторова організація творів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 176-179.

Огульчанська, О. А. and Будко, Марія (2016) Просторові модифікації у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). pp. 123-128.

П

Павлова, М. І. (2020) Особливості функціонування абстрактних іменників у творах В. Шкляра. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28-29 трав. 2020 р., 2. pp. 166-167.

Пачева, В. М. (2017) Вокалізм українських запорізько-надазовських говірок. In: Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців. Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, pp. 69-90. ISBN 978-617-7346-61-5

Пачева, В. М. (2018) Формування системи запорізько-надазовських гідронімів. Проблеми загального і слов’янського мовознавства (2). pp. 33-43. ISSN 2617-0957

Пачева, В. М. (2017) Консонантизм українських запорізько-надазовських говірок. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 23 (11). pp. 122-129. ISSN 2312-2919

Пачева, В. М. (2019) Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій Запорізького Надазов’я). Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. ​Серія «Філологічні науки», 1 (17). pp. 280-288. ISSN ISSN 2523-4463

Пачева, В. М. (2015) Формування ареалу українських запорізько-надазовських говірок. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). pp. 65-86.

Пачева, В. М. (2018) Гідроніми Запорізького Надазов'я: лексико-семантичний аспект. In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук, 23-24 листопада 2018 р., Одеса.

Пачева, В. М. (2019) Варіативність форм найменува топооб'єктів Запорізького Надазов'я. In: Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті, 22-23 березня 2019 р., Одеса.

Пачева, В. М. (2020) Морфологічні особливості запорізько-надазовських говірок. Закарпатські філологічні студії, 1 (13). pp. 87-93. ISSN 2663-4880 (print) 2663-4899

Пачева, В. М. (2020) Морфологічні особливості українських запорізько-надазовських говірок. Закарпатські філологічні студії, 1 (13). pp. 87-93. ISSN 2663-4880

Пачева, В. М. (2020) Фонетичні особливості запорізько-надазовської говірки с. Берестового. Закарпатські філологічні студії, 2 (14). pp. 64-69. ISSN 2663-4880 (print) 2663-4899

Пачева, В. М. (2020) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Українська діалектологія з діалектологічною практикою». [Teaching Resource]

Пачева, В. М. (2019) Методичні рекомендації до діалектологічної практики. [Teaching Resource]

Пачева, В. М. (2018) Проблеми правопису топонімів (на матеріалі назв водних об'єктів півдня Запорізької області). Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). pp. 94-96.

Пачева, В. М. (2021) Діалекти української мови. ФО-П Однорог Т.В., Мелітополь. ISBN 978-617-7823-42-0

Пачева, В. М. (2019) Методичні рекомендації до курсу «Історія слов'янських мов: Модуль 1. Вступ до слов'янської філології». [Teaching Resource]

Пачева, В. М. and Єрмоленко, С. І. and Сіроштан, Т. В. (2020) Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Право». [Teaching Resource]

Пачева, В. М. and Єрмоленко, С. І. and Сіроштан, Т. В. (2020) Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Соціологія». [Teaching Resource]

Пачева, В. М. and Гур'єва, Т. А. (2016) Основні мотиваційні моделі ергонімів української та болгарської мови (на матеріалі сучасних назв суб’єктів господарської діяльності півдня Запорізької області України та Республіки Болгарії). Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 груд. 2016 р.. pp. 46-48.

Пачева, В. М. and Панченко, Ж. В. (2017) Гідроніми Запорізького Надазов’я як складова частина топонімії України. In: Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті, 14-15 вересня 2017 р., Мелітополь.

Пачева, В. М. and Пачева, М. С. (2016) Структурно-семантичні типи абревіатур у сучасній україномовній пресі. Orbis linguarum, 14 (2). pp. 73-84.

Пачева, Валентина (2015) Наименования на населените места в Северното Приазовие. Сборник доклади Четвърта международна конференция «Географски науки и образование», 30 – 31 октомври 2015 г., Шумен. pp. 233-239.

Пачева, Валентина and Тодоров, Сергій (2018) Ергоніми Мелітополя – актуальна проблема ономастики на початку ХХІ століття. Гуманітарна парадигма (1 (1)). pp. 108-114.

Пачева, Валентина Миколаївна (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104914 "Літературний письмовий твір наукового характеру «Науковий тренінг «Сучасні наукові підходи до проблем українського ділового мовлення». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Пашелова, В. Л. and Сіроштан, Т. В. (2013) Неповне речення як засіб експресивного синтаксису. Мова. Свідомість. Концепт (3). pp. 88-92. ISSN 978-966-197-229-1

Пугач, М. О. (2020) Метафора в романі Ю. Андруховича «Коханці юстиції». Студентські наукові студії: зб. наук. пр.. pp. 183-186.

С

Сажко, У. and Землянська, А. В. (2021) Повернення до міфологічних основ українського народу в романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні». In: Всеукраїнська наукова конференція "Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості", 30 квітня 2021 р., Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. (2018) Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр., 1 (72). pp. 35-38.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники на -ьва, -ова в словотвірній системі праслов'янської мови. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (1). pp. 204-209.

Сіроштан, Т. В. (2018) Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ – ХІІІ ст. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 208-217.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (33). pp. 62-64. ISSN 2409-1154

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактів на -ость в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Закарпатські філологічні студії, 1 (3). pp. 44-47.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних абстрактів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» (33). pp. 7-10.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на ств(о) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29(68) (2). pp. 1-6.

Сіроштан, Т. В. (2017) Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українця. Іменники з абстрактним значенням у лексичній системі праслов'янської мови. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники з суфіксом -еžь у словотвірній системі праслов’янської мови. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference , april 28–29, 2017. pp. 25-28.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій у словотвірній системі праслов’янської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. пр. (7). pp. 177-181.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв почуттів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. (36). pp. 69-74.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні найменування в лексичній системі української мови ХІ–ХІІІ ст. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) (9). pp. 110-116.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -б(а), об(а) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (75). pp. 39-41.

Сіроштан, Т. В. (2015) Історія лексико-словотвірних типів відприкметникових назв місцевостей у новій українській мові (кін. ХУІІ – поч. ХХІ ст.). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (5). pp. 66-71.

Сіроштан, Т. В. (2015) Формування комунікативної компетенції студентів природничих спеціальностей. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 черв. 2015 р., 1. pp. 181-184.

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби вираження локально-просторових відношень у словотвірній системі іменника сучасної української мови. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 26–27 трав. 2016 р.. pp. 201-204.

Сіроштан, Т. В. (2014) Динаміка лексико-словотвірних типів відіменникових назв місць на -ник у новій українській мові кінця ХУІІ – початку ХХІ століття. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 72-83.

Сіроштан, Т. В. (2018) Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -б(а), об(а) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів: зб. наук. пр. (75). pp. 39-41.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (26). pp. 66-68.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв почуттів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. (26). pp. 68-74.

Сіроштан, Т. В. (2017) Назви дій у словотвірній системі праслов’янської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : зб. наук. пр. (7). pp. 177-181.

Сіроштан, Т. В. (2017) Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак у праслов’янській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (26). pp. 66-68.

Сіроштан, Т. В. (2017) Абстрактні іменники з суфіксом -еžь у словотвірній системі праслов’янської мови. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference, april 28–29, 2017: conference proceedings. pp. 25-28.

Сіроштан, Т. В. (2019) Абстрактна лексика в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі словника П. Білецького-Носенка). Світ мови – світ у мові: матеріали V Міжнар. наук. конф., 24–25 жовт. 2019 р.. pp. 171-173.

Сіроштан, Т. В. (2019) Конспект лекцій з історії українського правопису. [Teaching Resource]

Сіроштан, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до курсу «Функціональні аспекти словотвору». [Teaching Resource]

Сіроштан, Т. В. (2020) Абстрактні іменники на -ок в історії української мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (13). pp. 165-170.

Сіроштан, Т. В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73048 "Монографія "Нариси з історії українського словотворення (nomina loci кінця ХVІІ - початку ХХІ ст.)". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Сіроштан, Т. В. (2011) Формування словотвірної структури Nomina Loci в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: 10.02.01 "Українська мова". Doctoral thesis, Запорізький національний університет.

Сіроштан, Т. В. (2020) Nomina abstrаcta на -к(а) в історії української мови. Українська мова, 3 (75). pp. 45-60. ISSN 1682-3540

Сіроштан, Т. В. (2014) Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття. Культура народов Причерноморья (273). pp. 173-175.

Сіроштан, Т. В. (2019) Абстрактна лексика в українській мові ХVІІІ ст. (на матеріалі приватних листів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30(69) (2). pp. 37-41.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Сіроштан, Т. В. and Єрмоленко, С. І. and Митяй, З. О. (2020) Основи ораторського мистецтва: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. and Іванова, Я. С. (2018) Назви узагальнених ознак у словотвірній системі української мови. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 41-43. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Атаманюк, М. В. (2017) Особливості функціонування абстрактної лексики в сучасних художніх творах для дітей. Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 99-103. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Батура, П. В. (2020) Лексико-стилістичні засоби художньої виразності романів Володимира Лиса. Мова. Свідомість. Концепт, 10. pp. 44-48. ISSN ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Бережна, Т. Р. (2020) Стилістичні параметри синонімії у творах Володимира Лиса. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 128-132. ISSN 978-617-7566-46-4

Сіроштан, Т. В. and Бондар, Н. О. (2018) Словотвірна структура девербативів з абстрактною семантикою в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 38-41. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Корольова, А. О. (2020) Гумористична конотація лексики творів В. Нестайка (на прикладі роману «Тореадори з Васюківки»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 240-243. ISSN 978-617-7566-46-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2018) Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики в сучасній українській прозі (на матеріалі роману Дарини Гнатко «Мазуревичі. Історія одного роду»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 275-279. ISSN 978-617-7566-46-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2019) Лексика на позначення фізичних і психічних станів людини в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 26-29. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Костенко, Г. О. (2018) Назви фізичного й психічного стану людини в сучасній українській мові. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 верес. 2018 р.. pp. 102-106.

Сіроштан, Т. В. and Москаленко, С. О. (2020) Стилістичний синтаксис української малої прози ХХ ст. Мова. Свідомість. Концепт, 10. pp. 48-52. ISSN ISSN 978-617-7055-81-4

Х

Хомчак, О. Г. and Мінкова, О. Ф. (2018) Асоціативно-вербальне поле концепту краса в українській мовній картині світу. Південний архів. Філологічні науки, I (LXXII). pp. 58-60.

Ш

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2016) Особливості використання електронного засобу навчального призначення “Тарасовими стежками”. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў, 2. pp. 208-216.

Шаров, С. В. and Посадна, Т. В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). pp. 45-48. ISSN 2308-4634

This list was generated on Mon Jun 24 10:30:25 2024 EEST.