MDPU Repository

Items where Subject is "MT Музичні вказівки і вивчення"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | М | Н | Р | С | Ч
Number of items at this level: 39.

Б

Білецька, Марина (2015) Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 14 (1). pp. 15-19. ISSN 2219-5203

Багрій, Т. Є. (2015) Інноваційно-орієнтована підготовка до самореалізації майбутнього вчителя мистецтв у диригентсько-хоровій діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (139). pp. 166-169.

Багрій, Т. Є. (2019) Активізація самостійного музичного мислення майбутнього педагога-музиканта в класі хорового диригування. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 листоп. 2019 р.. pp. 10-13.

Багрій, Т. Є. (2019) Сутність емоційно-комунікативної культури майбутнього педагога-музиканта. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.04.2019-30.04.2019, 16. pp. 98-102.

Багрій, Т. Є. and Замкова, Т. В. (2020) Мистецький проект як засіб виховання молоді. Topical issues of the development of modern science: abstracts of IX international scientific and practical conference, 6-8 May 2020, 1. pp. 192-199.

В

Власенко, Е. А. (2019) Використання педагогічно доцільної репертуарної політики у формуванні музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 листоп. 2019 р., 1. pp. 25-28.

Власенко, Е. А. (2019) Специфiка органiзацiї самостiйної роботи в інструментальній-підготовці студентів-піаністів. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики матеріали VІ міжнар. електронної наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2019 р. (1). pp. 21-26.

Власенко, Е. А. and Пархоменко, Е. К. (2014) Педагогічна модель формування музично-виконавського досвіду учнів-піаністів. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbiór raportów naukowych, 29.04.2014-30.04.2014 (3/2). pp. 98-100. ISSN 978-83-64652-30-1

Власенко, Е. А. and Стотика, І. (2019) Практикум до самостійної роботи з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.3. Середня освіта. Музичне мистецтво. [Teaching Resource]

Волков, О. Г. (2018) Виразність, творчість і стиль: концепція музичного виховання. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

Волков, О. Г. and Волкова, В. А. (2019) Дидактичне конструювання LEGO і його застосування в музичному дошкільному вихованні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (22)). pp. 113-119. ISSN 2219-5203

Волков, О. Г. and Дем'яненко, О. І. and Саєнко, Л. М. and Шмелевська, Л. М. and Черняк, Є. Б. (2018) Музичне мистецтво: підручник для учнів 1 класу початкової школи. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

Г

Германова, Д. О. and Назаренко, І. М. (2019) Самодисципліна особистості як системний модус безперервного професійного розвитку вчителя мистецьких дисциплін. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 14. pp. 41-44.

К

Котова, Ліна and Юник, Тетяна (2015) Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 39-43. ISSN 2219-5203

М

Мержева, Л. Ф. (2018) Сутність артистизму майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі хорової підготовки. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 292 (4). pp. 177-179.

Н

Назаренко, І. М. (2018) Художньо-педагогічний аналіз музичних творів як чинник професіоналізму майбутніх вчителів мистецьких дисциплін. Science,research,development: monografia pokonferencyjna (London, 2018) (2). pp. 41-47.

Назаренко, І. М. (2018) Методичні аспекти опанування музичних стилів у процесі теоретичної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Sciense, research,development: monografia pokonferencijna, 3. pp. 45-48.

Назаренко, І. М. (2019) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 13. pp. 56-59.

Назаренко, І. М. (2019) Оптимізація процесу розвитку музичної пам'яті майбутніх вчителів мистецьких дисциплін в класі сольфеджіо. Наука. Исследования. Развитие, 15. pp. 27-31.

Назаренко, І. М. (2019) Зміст і структура інформаційної компетентності педагога-музиканта. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (17). pp. 59-63.

Назаренко, І. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76078 "Методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни "Поліфонія". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Р

Ришкевич, О. В. (2015) Теоретико-методические аспекты актуализации синтеза искусств в процессе вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. pp. 53-57.

С

Стотика, Ірина and Власенко, Елеонора and Стотика, Олександр (2015) Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 281-286. ISSN 2219-5203

Скляр, О.О. (2012) Музично-теоретичні дисципліни у розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 157-162. ISSN 2219-5203

Сопін, О. І. (2016) Визначальні історіологеми розвитку музично-виконавської діяльності як модусу самореапізації особистості. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 135-139. ISSN 978-617-7346-52-3

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Музикування як форма творчого самовираження особистості учня в системі музичного виховання. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 117-121. ISSN 978-617-7346-14-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Структура музично-виконавської самореалізації піаніста. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018. pp. 43-48. ISSN 978-83-66030-21-3

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Структурні компоненти і критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 136-139. ISSN 978-617-7566-08-2

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Шляхи оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докл., 29.04.2015-30.04.2015. pp. 32-34. ISSN 978-83-65207-11-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2016) Внутрівузівська підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Pedagogika. Wspölczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbiör artykuiöw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2016 -30.04.2016. pp. 25-27. ISSN 978-83-65207-80-7

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Актуальність формування здатності до проектної самореапізації у процесі професійної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 121-124. ISSN 978-617-7566-48-8

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Історичні тa теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста. Pedagogika.East European Conference: zbior artykulôw naukowych konferenqi Miedzynarodowej naukowo-practycznej, 29.06.2017-30.06.2017. pp. 80-83. ISSN 978-83-65608-66-6

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2016) Формування музично-просвітницької компетентності вчителя музичного мистецтва. In: ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні підходи і сучасна наука» (м. Київ, 31 травня 2016 р.). Центр наукових публікацій "Велес", м. Київ, pp. 79-82. ISBN ISSN: 6827-2341

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13. Середня освіта (Музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. and Сопіна, Я. В. and Стотика, О. В. (2018) Теорія і практика акомпанементу: [навчально-методичний посібник до курсу «Концертмейстерський клас» та «Основи праці в студії» для студентів мистецьких спеціальностей]. МДПУ, Мелітополь.

Стотика, Ірина and Власенко, Елеонора (2020) Основи викладання гри на фортепіано. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Ч

Червонська, Л. М. (2015) Значення систематичного педагогічного контролю у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал, 9 (128). pp. 97-101.

This list was generated on Wed Sep 30 15:29:53 2020 EEST.