MDPU Repository

Items where Subject is "MT Музичні вказівки і вивчення"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | М | Н | Р | С | Ч
Number of items at this level: 50.

Б

Білецька, Марина (2015) Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 14 (1). pp. 15-19. ISSN 2219-5203

Багрій, Т. Є. (2015) Інноваційно-орієнтована підготовка до самореалізації майбутнього вчителя мистецтв у диригентсько-хоровій діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (139). pp. 166-169. ISSN 2521–1919

Багрій, Т. Є. (2019) Активізація самостійного музичного мислення майбутнього педагога-музиканта в класі хорового диригування. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 листоп. 2019 р.. pp. 10-13.

Багрій, Т. Є. (2019) Сутність емоційно-комунікативної культури майбутнього педагога-музиканта. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.04.2019-30.04.2019, 16. pp. 98-102.

Багрій, Т. Є. and Замкова, Т. В. (2020) Мистецький проект як засіб виховання молоді. Topical issues of the development of modern science: abstracts of IX international scientific and practical conference, 6-8 May 2020, 1. pp. 192-199.

Багрій, Тетяна (2020) Особливості засобів музичної виразності: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

В

Власенко, Е. А. (2019) Використання педагогічно доцільної репертуарної політики у формуванні музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 листоп. 2019 р., 1. pp. 25-28.

Власенко, Е. А. (2020) Відмінності змістового контентуформування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі, 1. pp. 13-16.

Власенко, Е. А. (2019) Специфiка органiзацiї самостiйної роботи в інструментальній-підготовці студентів-піаністів. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики матеріали VІ міжнар. електронної наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2019 р. (1). pp. 21-26.

Власенко, Е. А. and Пархоменко, Е. К. (2014) Педагогічна модель формування музично-виконавського досвіду учнів-піаністів. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbiór raportów naukowych, 29.04.2014-30.04.2014 (3/2). pp. 98-100. ISSN 978-83-64652-30-1

Власенко, Е. А. and Стотика, І. (2019) Практикум до самостійної роботи з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.3. Середня освіта. Музичне мистецтво. [Teaching Resource]

Власенко, Е. А. and Стотика, І. Г. (2021) Особливості роботи над поліфонічними творами: методичні рекомендації. Типографський салон «КСЕРОКСЪ», Мелітополь.

Власенко, Е. А. and Стотика, І. Г. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96986 "Письмовий твір "Практикум до самостійної роботи з дисципліни "Психологія музичної діяльності.Музична Психологія". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Власенко, Елеонора Анатоліївна and Федоров, Ігор Миколайович (2021) Теоретичні аспекти креативного розвитку майбутніх педагогів-музикантів у процесі інструментально-виконавської діяльності. International scientific innovations in human life: proceedings of III international scientific and practical conference, september 22-24, 2021, 1 (1). pp. 166-171. ISSN ISBN 978-92-9472-195-2

Волков, О. Г. (2018) Виразність, творчість і стиль: концепція музичного виховання. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

Волков, О. Г. and Волкова, В. А. (2019) Дидактичне конструювання LEGO і його застосування в музичному дошкільному вихованні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (22)). pp. 113-119. ISSN 2219-5203

Волков, О. Г. and Дем'яненко, О. І. and Саєнко, Л. М. and Шмелевська, Л. М. and Черняк, Є. Б. (2018) Музичне мистецтво: підручник для учнів 1 класу початкової школи. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

Г

Германова, Д. О. and Назаренко, І. М. (2019) Самодисципліна особистості як системний модус безперервного професійного розвитку вчителя мистецьких дисциплін. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 14. pp. 41-44.

К

Котова, Ліна and Юник, Тетяна (2015) Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 39-43. ISSN 2219-5203

М

Мержева, Л. Ф. (2018) Сутність артистизму майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі хорової підготовки. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 292 (4). pp. 177-179.

Н

Назаренко, І. М. (2018) Художньо-педагогічний аналіз музичних творів як чинник професіоналізму майбутніх вчителів мистецьких дисциплін. Science,research,development: monografia pokonferencyjna (London, 2018) (2). pp. 41-47.

Назаренко, І. М. (2018) Методичні аспекти опанування музичних стилів у процесі теоретичної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Sciense, research,development: monografia pokonferencijna, 3. pp. 45-48.

Назаренко, І. М. (2019) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 13. pp. 56-59.

Назаренко, І. М. (2019) Оптимізація процесу розвитку музичної пам'яті майбутніх вчителів мистецьких дисциплін в класі сольфеджіо. Наука. Исследования. Развитие, 15. pp. 27-31.

Назаренко, І. М. (2019) Зміст і структура інформаційної компетентності педагога-музиканта. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (17). pp. 59-63.

Назаренко, І. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76078 "Методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни "Поліфонія". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Р

Ришкевич, О. В. (2015) Теоретико-методические аспекты актуализации синтеза искусств в процессе вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. pp. 53-57.

С

Стотика, Ірина and Власенко, Елеонора and Стотика, Олександр (2015) Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 281-286. ISSN 2219-5203

Скляр, О.О. (2012) Музично-теоретичні дисципліни у розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 157-162. ISSN 2219-5203

Сопін, О. І. (2016) Визначальні історіологеми розвитку музично-виконавської діяльності як модусу самореапізації особистості. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 135-139. ISSN 978-617-7346-52-3

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Музикування як форма творчого самовираження особистості учня в системі музичного виховання. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 117-121. ISSN 978-617-7346-14-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Структура музично-виконавської самореалізації піаніста. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018. pp. 43-48. ISSN 978-83-66030-21-3

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Структурні компоненти і критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 136-139. ISSN 978-617-7566-08-2

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Шляхи оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докл., 29.04.2015-30.04.2015. pp. 32-34. ISSN 978-83-65207-11-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2016) Внутрівузівська підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Pedagogika. Wspölczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbiör artykuiöw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2016 -30.04.2016. pp. 25-27. ISSN 978-83-65207-80-7

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Актуальність формування здатності до проектної самореапізації у процесі професійної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 121-124. ISSN 978-617-7566-48-8

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Історичні тa теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста. Pedagogika.East European Conference: zbior artykulôw naukowych konferenqi Miedzynarodowej naukowo-practycznej, 29.06.2017-30.06.2017. pp. 80-83. ISSN 978-83-65608-66-6

Стотика, І. and Черкашина, Ю. (2021) Теоретичні аспекти музично-виконавської діяльності учня-піаніста. World science: problems, prospects and innovations., 1 (1). pp. 1066-1072. ISSN ISBN 978-1-4879-3793-5

Стотика, І. Г. (2020) Формування художньо-виконавської техніки піаніста в історико-теоретичному дискурсі. Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі. pp. 52-55.

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2016) Формування музично-просвітницької компетентності вчителя музичного мистецтва. In: ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні підходи і сучасна наука» (м. Київ, 31 травня 2016 р.). Центр наукових публікацій "Велес", м. Київ, pp. 79-82. ISBN ISSN: 6827-2341

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія»: методичні рекомендації для забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія музичної діяльності. Музична психологія» студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13. Середня освіта (Музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96683 "Літературний письмовий твір "Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Психологія музичної діяльності. Музична психологія". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96684 "Літературний письмовий твір "Основи викладання гри на фортепіано". Міністрество розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. and Сопіна, Я. В. and Стотика, О. В. (2018) Теорія і практика акомпанементу: [навчально-методичний посібник до курсу «Концертмейстерський клас» та «Основи праці в студії» для студентів мистецьких спеціальностей]. МДПУ, Мелітополь.

Стотика, І. Г. and Стотика, О. В. and Сопіна, Я. В. and Власенко, Е. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82243 "Навчально-методичний посібник "Теорія і практика акрмпанементу". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Стотика, Ірина and Власенко, Елеонора (2020) Основи викладання гри на фортепіано. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Стотика, О. В. (2020) Формування креативності учнів-вокалістів на засадах блюзу. Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі. pp. 55-57.

Ч

Червонська, Л. М. (2015) Значення систематичного педагогічного контролю у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал, 9 (128). pp. 97-101.

This list was generated on Sat Jun 15 17:12:49 2024 EEST.