MDPU Repository

Items where Subject is "M Музика і книги про музику > M Музика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | А | Б | В | М | Н | П | Р | С
Number of items at this level: 51.

M

Mitlytska, V. and Herdova, T. (2019) Features of Dramaturgy of Ptushkin’s Piano Suite “Theater Kaleidoscope”. Journal of History Culture and Art Research. pp. 306-316. ISSN 2147-0626

А

Антоненко, А. Н. (2019) Актуальные вопросы современного искусствознания. Исторические аспекты научного осмысления проблем хоровой культуры и развития музыкальной регионалистики на Украине. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.

Антоненко, О. М. (2014) Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції. Мистецтвознавчі записки (25). pp. 111-121. ISSN 2226-2180

Антоненко, О. М. (2015) Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежності України. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (ХХХV). pp. 133-142. ISSN 2225–7586

Антоненко, О. М. (2018) Леонід Усачов і хорова капела "Дніпрельстан". Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2019 рік. pp. 224-229.

Антоненко, О. М. (2018) Навчальні програми курсів за вибором: мистецький напрям (музичний, хореографічний, образотворчій, художньо-естетичний напрям). Навчальна програма курсу за вибором "Баян та акардеон. 1-11 кл.". [Teaching Resource]

Антоненко, О. М. (2017) Музична культура Запорізького краю 30-50-тих рр. ХХ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (38). pp. 109-118. ISSN 2225–7586

Антоненко, О. М. (2018) Навчальна програма "Шестиструнна гітара". Розділ I. Музичний напрям. Навчальна програма курсу за вибором "Шестиструнна гітара. 1-11 кл.". [Teaching Resource]

Антоненко, О. М. and Антоненко, М. М. (2018) Православна духовна музика історичні та культуротворчі аспекти розвитку. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 231-235. ISSN 2226-3209 (Print) 2409-0506 (Online)

Б

Брежнєва, С. Б. (2015) Визначення змісту основних принципів гуманізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музичного мистецтва. Молодь і ринок, 1 (120). pp. 137-141.

Брежнєва, С. Б. (2017) Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність. Педагогічний дискурс: зб. нгаук. пр. (22). pp. 24-29. ISSN ISSN 2309-9127 (друкована версія)

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект. Молодь і ринок (3). 113 -115. ISSN ISSN 2308-4634

Брежнєва, С. Б. (2017) Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів засобами духовного піснеспіву. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (18)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

Брежнєва, С. Б. (2018) Й. Песталоцці та його вплив на розвиток етноконфесійної музичної освіти на засадах прусської освітньої системи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (58-59). pp. 3-8. ISSN ISSN 1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2017) Актуалізація педагогічного досвіду впровадження історичних духовних пісень менонітів у сучасний навчально-виховний процес ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (56-57). pp. 537-545. ISSN ISSN1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України (233). pp. 32-38. ISSN ISSN (online) 2413-5321

Брежнєва, С. Б. (2011) Історико-педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (7). pp. 31-35.

Брежнєва, С. Б. (2018) Historical and pedagogical chronology of the development of ethno-confessional musical education of mennonites in the south of Ukraine (end of the XVIII - early XX centuries. Eureka: Social and Humanities (4). pp. 51-56. ISSN ISSN 2504-5563

Брежнєва, С. Б. (2018) Реформа прусської освітньої системи та її вплив на етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських землях наприкінці XVIII - на початку XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

В

Василенко, Л. М. (2015) Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів музикантів. Педагогічний дискурс (18). pp. 14-20.

Василенко, Л. М. (2015) Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць, 18 (23). pp. 18-24.

Василенко, Л. М. (2015) Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (1). pp. 119-125.

Волков, О. Г. and Дем'яненко, О. І. and Саєнко, Л. М. and Шмелевська, Л. М. and Черняк, Є. Б. (2018) Музичне мистецтво: підручник для учнів 1 класу початкової школи. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

М

Майба, О. К. (2017) Аксіологічний аспект у формуванні творчої особистості дітей старшого дошкільного віку засобами вокально-хорового мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 1 (23(28)). pp. 3-7. ISSN 2311-2220

Майба, Ольга (2019) Гуманістичний підхід у процесі вокально-хорового навчання в умовах дошкільних освітніх закладах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 1 (64). pp. 157-161. ISSN 2518-7813

Майба, Ольга (2016) Зміст, форми і методи навчання церковному співу молодших школярів в умовах недільної школи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки, 2 (1). pp. 86-91. ISSN 2309-9771

Майба, Ольга (2018) Організація вокально-хорової діяльності у дошкільних освітніх закаладах з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (61). pp. 165-168. ISSN 2518-7813

Метлицкая, В. А. (2016) Просветительская деятельность музыкального театра Восточно-украинского региона в конце ХIX - первом 20-летии XX вв. In: Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука ХХІ в.: кол. моногр. Научно-издательский центр АПРИОРИ, Краснодар, pp. 60-84.

Н

Назаренко, І. М. (2015) Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін. Науковий вісник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14). pp. 192-197.

Назаренко, І. М. (2013) Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (14). pp. 110-114.

П

Переверзєва, О. В. (2019) Сутність і зміст професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 26 (2). pp. 153-159. ISSN 2309-9763

Переверзєва, О. В. (2019) Поліфункціональність професійних компетенцій концертмейстера як педагогічна проблема. Молодь і ринок (3). pp. 158-164. ISSN 2308-4634

Р

Ратко, М. В. (2014) Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетико-світоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості. Культура і сучасність: альм. (1). pp. 47-53. ISSN 2226-0285

С

Савлук, І. В. (2018) Сутність психомоторних здібностей особистості та їх роль у музичному інструментальному виконавстві. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 25 (2). pp. 90-98. ISSN 2309-9763

Савлук, І. В. (2014) Ідеомоторика як важлива складова виконавського професіоналізму. Педагогіка 2014. Досягнення, проекти, гіпотези: зб. наук. доп.. pp. 150-151. ISSN 978-83-64652-77-6

Савлук, І. В. (2014) Самопрезентація виконавського потенціалу у контексті формування професіоналізму майбутнього фахівця. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 279-282. ISSN 978-617-7055-46-3

Савлук, І. В. (2014) Семантичні аналогії публічної діяльності особистості в контексті педагогічного професіоналізму. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 116-119. ISSN 978-617-7055-68-5

Савлук, І. В. (2019) Методичні рекомендації з самостійного опрацювання концертмейстером різновидів партитур. [Teaching Resource]

Савлук, І. В. (2018) Сутність понять «творчість» і «майстерність музиканта-виконавця» в контексті діяльнісного підходу. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 79-85. ISSN 2219-5203

Савлук, І. В. (2019) Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів вищих закладів освіти. Молодь і ринок (8). pp. 115-120. ISSN 2308-4634

Савлук, І. В. (2019) Комплементація стилістичних мистецьких напрямів як основа фортепіанного стилю Василя Барвінського. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 2 (27). pp. 247-252. ISSN 2309-9763

Сопін, О. І. (2016) Визначальні історіологеми розвитку музично-виконавської діяльності як модусу самореапізації особистості. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 135-139. ISSN 978-617-7346-52-3

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Актуальність формування здатності до проектної самореапізації у процесі професійної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 121-124. ISSN 978-617-7566-48-8

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2016) Внутрівузівська підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Pedagogika. Wspölczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbiör artykuiöw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2016 -30.04.2016. pp. 25-27. ISSN 978-83-65207-80-7

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Музикування як форма творчого самовираження особистості учня в системі музичного виховання. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 117-121. ISSN 978-617-7346-14-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Структура музично-виконавської самореалізації піаніста. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018. pp. 43-48. ISSN 978-83-66030-21-3

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Структурні компоненти і критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 136-139. ISSN 978-617-7566-08-2

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Шляхи оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докл., 29.04.2015-30.04.2015. pp. 32-34. ISSN 978-83-65207-11-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Історичні тa теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста. Pedagogika.East European Conference: zbior artykulôw naukowych konferenqi Miedzynarodowej naukowo-practycznej, 29.06.2017-30.06.2017. pp. 80-83. ISSN 978-83-65608-66-6

This list was generated on Fri Feb 28 07:38:59 2020 EET.