MDPU Repository

Items where Subject is "M Музика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | M | А | Б | В | К | М | Н | П | Р | С
Number of items at this level: 66.

L

Lysenko, Yanina and Korotenko, Dariia and Martynyuk, Tetyana and Tkachenko, Olena and Vlasenko, Eleonora (2020) Professional and Conceptual Principles of Pianists' Education in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music: Historical and Pedagogical Experience. Universal Journal of Educational Research, 8 (11D). pp. 77-81. ISSN ISSN: 2332-3205 (Print) ISSN: 2332-3213 (Online)

Lysenko, Yanina and Korotenko, Dariia and Martynyuk, Tetyana and Tkachenko, Olena and Vlasenko, Eleonora (2020) Professional and conceptual principles of pianists' education in M. Hlinka Dnipropetrovsk academy of music: historical and pedagogical experience. Universal Journal of Educational Research, 8 (11D). pp. 77-81. ISSN ISSN: 2332-3205 (Print) ISSN: 2332-3213 (Online)

M

Mitlytska, V. and Herdova, T. (2019) Features of Dramaturgy of Ptushkin’s Piano Suite “Theater Kaleidoscope”. Journal of History Culture and Art Research. pp. 306-316. ISSN 2147-0626

А

Антоненко, А. Н. (2019) Актуальные вопросы современного искусствознания. Исторические аспекты научного осмысления проблем хоровой культуры и развития музыкальной регионалистики на Украине. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.

Антоненко, Маргарита and Антоненко, Олександр (2018) Православна духовна музика: історичні та культуротворчі аспекти розвитку. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 231-235.

Антоненко, Маргарита Муратівна (2015) Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності. Питання культурлогії, теорії та історії культури. pp. 122-130.

Антоненко, О. М. (2015) Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежності України. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (ХХХV). pp. 133-142. ISSN 2225–7586

Антоненко, О. М. (2018) Леонід Усачов і хорова капела "Дніпрельстан". Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2019 рік. pp. 224-229.

Антоненко, О. М. (2019) Обласне об’єднання самодіяльних композиторів як важливий осередок розвитку музичної культури Запоріжжя другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Українська музика (3-4). pp. 125-132. ISSN 2224–0926

Антоненко, О. М. (2020) Соціоестетичні портрети діячів хорової культури Запоріжжя другої половини ХХ століття. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 171-177. ISSN 2226-3209 (Print) 2409-0506 (Online)

Антоненко, О. М. (2018) Навчальні програми курсів за вибором: мистецький напрям (музичний, хореографічний, образотворчій, художньо-естетичний напрям). Навчальна програма курсу за вибором "Баян та акардеон. 1-11 кл.". [Teaching Resource]

Антоненко, О. М. (2017) Музична культура Запорізького краю 30-50-тих рр. ХХ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (38). pp. 109-118. ISSN 2225–7586

Антоненко, О. М. (2018) Навчальна програма "Шестиструнна гітара". Розділ I. Музичний напрям. Навчальна програма курсу за вибором "Шестиструнна гітара. 1-11 кл.". [Teaching Resource]

Антоненко, О. М. and Антоненко, М. М. (2018) Православна духовна музика історичні та культуротворчі аспекти розвитку. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 231-235. ISSN 2226-3209 (Print) 2409-0506 (Online)

Антоненко, О. М. and Антоненко, М. М. (2021) Фестивалі духовних піснеспівів у соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століть. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 161-166. ISSN 2226-3209 (Print) 2409-0506 (Online)

Антоненко, Олександр Миколайович (2021) Творча діяльність Віктора Реви в контексті розвитку музичної культури Південного-Східної України кінця ХХ–початку ХХІ століть. Мистецтвознавчі записки (40). pp. 116-121. ISSN 2226-2180

Антоненко, Олександр Миколайович and Антоненко, Маргарита Муратівна (2022) Духовна музика православної традиції в системі фестивалів академічної музики України на зламі ХХ–ХХІ століть. Мистецтвознавчі записки (42). pp. 35-40. ISSN 2226-2180

Б

Брежнєва, С. Б. (2015) Визначення змісту основних принципів гуманізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музичного мистецтва. Молодь і ринок, 1 (120). pp. 137-141.

Брежнєва, С. Б. (2017) Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність. Педагогічний дискурс: зб. нгаук. пр. (22). pp. 24-29. ISSN ISSN 2309-9127 (друкована версія)

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект. Молодь і ринок (3). 113 -115. ISSN ISSN 2308-4634

Брежнєва, С. Б. (2017) Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів засобами духовного піснеспіву. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (18)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

Брежнєва, С. Б. (2018) Й. Песталоцці та його вплив на розвиток етноконфесійної музичної освіти на засадах прусської освітньої системи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (58-59). pp. 3-8. ISSN ISSN 1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2017) Актуалізація педагогічного досвіду впровадження історичних духовних пісень менонітів у сучасний навчально-виховний процес ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (56-57). pp. 537-545. ISSN ISSN1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України (233). pp. 32-38. ISSN ISSN (online) 2413-5321

Брежнєва, С. Б. (2011) Історико-педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (7). pp. 31-35.

Брежнєва, С. Б. (2018) Historical and pedagogical chronology of the development of ethno-confessional musical education of mennonites in the south of Ukraine (end of the XVIII - early XX centuries. Eureka: Social and Humanities (4). pp. 51-56. ISSN ISSN 2504-5563

Брежнєва, С. Б. (2018) Реформа прусської освітньої системи та її вплив на етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських землях наприкінці XVIII - на початку XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

В

Василенко, Л. М. (2015) Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів музикантів. Педагогічний дискурс (18). pp. 14-20.

Василенко, Л. М. (2015) Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць, 18 (23). pp. 18-24.

Василенко, Л. М. (2015) Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (1). pp. 119-125.

Волков, О. Г. and Волкова, В. А. (2019) Створення мелодії старшими дошкільниками в методиці музичного конструювання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (66). pp. 30-35. ISSN 1992-5786

Волков, О. Г. and Волкова, В. А. (2019) Дидактичне конструювання LEGO і його застосування в музичному дошкільному вихованні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (22)). pp. 113-119. ISSN 2219-5203

Волков, О. Г. and Дем'яненко, О. І. and Саєнко, Л. М. and Шмелевська, Л. М. and Черняк, Є. Б. (2018) Музичне мистецтво: підручник для учнів 1 класу початкової школи. Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

К

Кулага, Т. О. and Сегеда, Н. А. (2020) Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU. Сучасне естрадне вокальне виконавство у вимірах принципу культуровідповідності. Other. Izdevniecība “Baltija Publishing”.

М

Майба, О. К. (2017) Аксіологічний аспект у формуванні творчої особистості дітей старшого дошкільного віку засобами вокально-хорового мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 1 (23(28)). pp. 3-7. ISSN 2311-2220

Майба, Ольга (2019) Гуманістичний підхід у процесі вокально-хорового навчання в умовах дошкільних освітніх закладах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 1 (64). pp. 157-161. ISSN 2518-7813

Майба, Ольга (2016) Зміст, форми і методи навчання церковному співу молодших школярів в умовах недільної школи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки, 2 (1). pp. 86-91. ISSN 2309-9771

Майба, Ольга (2018) Організація вокально-хорової діяльності у дошкільних освітніх закаладах з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (61). pp. 165-168. ISSN 2518-7813

Метлицкая, В. А. (2016) Просветительская деятельность музыкального театра Восточно-украинского региона в конце ХIX - первом 20-летии XX вв. In: Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука ХХІ в.: кол. моногр. Научно-издательский центр АПРИОРИ, Краснодар, pp. 60-84.

Н

Назаренко, І. М. (2015) Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін. Науковий вісник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14). pp. 192-197.

Назаренко, І. М. (2013) Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (14). pp. 110-114.

П

Переверзєва, О. В. (2019) Сутність і зміст професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 26 (2). pp. 153-159. ISSN 2309-9763

Переверзєва, О. В. (2019) Поліфункціональність професійних компетенцій концертмейстера як педагогічна проблема. Молодь і ринок (3). pp. 158-164. ISSN 2308-4634

Р

Ратко, М. В. (2014) Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетико-світоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості. Культура і сучасність: альм. (1). pp. 47-53. ISSN 2226-0285

С

Савлук, І. В. (2018) Сутність психомоторних здібностей особистості та їх роль у музичному інструментальному виконавстві. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 25 (2). pp. 90-98. ISSN 2309-9763

Савлук, І. В. (2014) Ідеомоторика як важлива складова виконавського професіоналізму. Педагогіка 2014. Досягнення, проекти, гіпотези: зб. наук. доп.. pp. 150-151. ISSN 978-83-64652-77-6

Савлук, І. В. (2014) Самопрезентація виконавського потенціалу у контексті формування професіоналізму майбутнього фахівця. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 279-282. ISSN 978-617-7055-46-3

Савлук, І. В. (2014) Семантичні аналогії публічної діяльності особистості в контексті педагогічного професіоналізму. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 116-119. ISSN 978-617-7055-68-5

Савлук, І. В. (2019) Методичні рекомендації з самостійного опрацювання концертмейстером різновидів партитур. [Teaching Resource]

Савлук, І. В. (2018) Сутність понять «творчість» і «майстерність музиканта-виконавця» в контексті діяльнісного підходу. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 79-85. ISSN 2219-5203

Савлук, І. В. (2019) Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів вищих закладів освіти. Молодь і ринок (8). pp. 115-120. ISSN 2308-4634

Савлук, І. В. (2019) Комплементація стилістичних мистецьких напрямів як основа фортепіанного стилю Василя Барвінського. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (27). pp. 247-252. ISSN 2309-9763

Савлук, І. В. (2020) Психолого-педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів на заняттях з основного музичного інструмента: експериментальний контент. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (28). pp. 256-263. ISSN 2308-4863

Савлук, І. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95137 "Складений твір "Методичні рекомендації з самостійного опрацювання концертмейстером різновидів партитур". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Савлук, Ірина Віталіївна (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів закладів вищої освіти". Мелітопольський державний пелагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Савлук, Ірина Віталіївна (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Сутність понять "творчість" і "майстерність" музиканта-виконавця в контексті діяльнісного підходу". Мелітопольський державний пелагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Сопін, О. І. (2016) Визначальні історіологеми розвитку музично-виконавської діяльності як модусу самореапізації особистості. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 135-139. ISSN 978-617-7346-52-3

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Актуальність формування здатності до проектної самореапізації у процесі професійної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 121-124. ISSN 978-617-7566-48-8

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2016) Внутрівузівська підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Pedagogika. Wspölczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbiör artykuiöw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2016 -30.04.2016. pp. 25-27. ISSN 978-83-65207-80-7

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Музикування як форма творчого самовираження особистості учня в системі музичного виховання. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 117-121. ISSN 978-617-7346-14-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Структура музично-виконавської самореалізації піаніста. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018. pp. 43-48. ISSN 978-83-66030-21-3

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Структурні компоненти і критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 136-139. ISSN 978-617-7566-08-2

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Шляхи оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докл., 29.04.2015-30.04.2015. pp. 32-34. ISSN 978-83-65207-11-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Історичні тa теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста. Pedagogika.East European Conference: zbior artykulôw naukowych konferenqi Miedzynarodowej naukowo-practycznej, 29.06.2017-30.06.2017. pp. 80-83. ISSN 978-83-65608-66-6

This list was generated on Sat Apr 20 12:54:58 2024 EEST.