MDPU Repository

Items where Subject is "LA Історія освіти"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | M | V | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 172.

H

Holovkova, М. М. and Korobchenko, А. А. (2016) The influence of the natural sciences component of education content on the educational process organization in Ukrainian schools of general education in the second half of the 19th century. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. Природните науки в образованието, 25 (3). pp. 428-438.

M

Medynskiy, Serhiy and Shandruk, Serhiy (2018) The state and prospects of ukrainian higher education development of the sphere of professional training of specialists in field of physical culture and sports. Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values: abstract book of 6th International Conference on Science Culture and Sport. p. 226. ISSN ISBN 978-605-83344-5-8

Melash, V. D. and Varenychenko, A. B. (2020) Theoretical and methodological support of training of future teachers of the new Ukrainian primary school for the formation of environmental culture. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (10)). pp. 96-108. ISSN 2076-6173

Mitlytska, V. and Taratuta, K. (2020) Secondary education institution activities аs a prerequisite for the formation of piano art in Zaporishshya region (end of XIX – beginning of XX centuries). Science, Research, Development : zbiór artykułów naukowych recenzowanych : monografia pokonferencyjna (28). pp. 62-64.

V

Varenychenko, A. B. (2019) Preparing future teachers for fostering a human attitude of primary school children towards living nature. WORLD SCIENCE, 4 (44). pp. 4-8. ISSN 2413-1032

Z

Zozuliak-Sluchyk, Rоksoliana and Yurchenko, Liubov and Onypchenko, Oksana and Bilozerova, Marianna and Vorovka, Marharyta (2022) Moral and patriotic coordinates of volunteer activity as a means of building educational and socio-pedagogical work. Eduweb (16 (4)). pp. 178-191. ISSN 1856-7576

Є

Єрмак, Ганна (2014) Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 261-265. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді в навчальних закладах Православної Церкви Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 224-228. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Місце і роль православного духовенства у процесі морального виховання учнівської молоді у Таврійській губернії на початку XX ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 207-211. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ю. І. (2016) Реорганізація освітньої системи України 1917-1920 рр.(план єдиної національної школи). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (1). pp. 88-94. ISSN ISSN 2412-933X

Єрмак, Ю. І. and Бунчук, О. В. (2015) Внесок членів товариства шкільної освіти у розвиток науково-педагогічної думки 1917–1920 рр. Наукові записки Кіровоградського РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2 (141). pp. 169-171. ISSN 978-7406-57-8

І

Ізбаш, С. С. (2014) Історичні аспекти виникнення методу проектів в теорії і практиці навчання та виховання. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2. pp. 55-60. ISSN 978-617-7055-51-7

Ізбаш, С. С. and Ярова, О. І. (2018) Аналіз сучасних теорій медіаосвіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2018 р.. pp. 68-72.

А

Аверіна, К. and Антибура, Ю. and Батарейна, І. and Бєльчев, П. and Буснюк, О. and Вовк, С. and Ковальов, С. and Кузьменко, А. and Постол, Ю. and Франчук, В. and Бєльчева, Т. and Кухарчук, Г. and Бочелюк, В. and Вєрємєєва, Н. and Братишко, Т. and Волошина, А. and Воровка, М. and Шлеїна, Л. and Єрмак, Ю. and Чумаченко, Д. and Кожевникова, А. and Колесникова, І. and Коробченко, А. and Гаврилюк, А. and Черняк, С. and Окса, М. and Пюрко, В. and Редько, А. and Стрілець, О. and Гюржян, О. and Ільїн, Д. and Суворова, О. and Сюсюкан, Ю. and Сакун, І. and Уварова, М. (2021) Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали регіональної науково-практичної конференції, 23 груд. 2020 р. Мелітополь.

Александров, Д. В. Регіональні проблеми впровадження європейських цінностей в вищій освіті. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю природничо-географічного факультету, 19 травня 2021 року. pp. 117-123.

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Шкода, Н. А. (2013) Перестройка системы обучения и воспитания в школах и детских образовательных учреждениях в годы Великой отечественной войны. Культура народов Причерноморья (259). pp. 102-106. ISSN 1562-0808

Алексеева, Г. М. and Новак, О. М. and Мизюк, В. А. and Саєнко, Ю. О. (2021) Технології візуалізації для розробки матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки кафедри педагогіки (48). pp. 91-100. ISSN 2074-8167

Б

Бойко, Ольга (2015) Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в україні (1920–1927 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 312-316. ISSN 2219-5203

Бірюк, Дмитро (2015) Соціальні чинники педагогічної освіти в контексті розвитку української вищої школи кінця ХХ – початку ХХІ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 203-207. ISSN 2219-5203

Бунчук, Оксана (2013) Проблеми підготовки вчителя в контексті розвитку українського шкільництва в 1917-1920 pp. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 26-30. ISSN 2219-5203

Батарейна, І. О. (2019) Проблеми морального виховання учнів початкових шкіл України на сучасному етапі. Вестник Черкасского университета. Серия: Педагогические науки (4). pp. 196-200.

Брежнєва, С. Б. (2017) Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів засобами духовного піснеспіву. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (18)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект. Молодь і ринок (3). 113 -115. ISSN ISSN 2308-4634

Брежнєва, С. Б. (2017) Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність. Педагогічний дискурс: зб. нгаук. пр. (22). pp. 24-29. ISSN ISSN 2309-9127 (друкована версія)

Брежнєва, С. Б. (2017) Актуалізація педагогічного досвіду впровадження історичних духовних пісень менонітів у сучасний навчально-виховний процес ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (56-57). pp. 537-545. ISSN ISSN1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2018) Й. Песталоцці та його вплив на розвиток етноконфесійної музичної освіти на засадах прусської освітньої системи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (58-59). pp. 3-8. ISSN ISSN 1992-5786

Брежнєва, С. Б. (2011) Історико-педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (7). pp. 31-35.

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України (233). pp. 32-38. ISSN ISSN (online) 2413-5321

Брежнєва, С. Б. (2019) Вплив історико-культурних передумов на розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів на Півдні України. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Мелітополь, 7-9 листопада 2019 р.). pp. 16-19.

Брежнєва, С. Б. (2018) Historical and pedagogical chronology of the development of ethno-confessional musical education of mennonites in the south of Ukraine (end of the XVIII - early XX centuries. Eureka: Social and Humanities (4). pp. 51-56. ISSN ISSN 2504-5563

Брежнєва, С. Б. (2018) Реформа прусської освітньої системи та її вплив на етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських землях наприкінці XVIII - на початку XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 12-17. ISSN 2219-5203

Бунчук, Оксана (2014) Значення діяльності товариства шкільної освіти для розвитку сучасної української освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (41). pp. 172-179.

Бунчук, Оксана (2018) Роль закладів позашкільної освіти у формуванні позитивної мотивації до науково-дослідницької діяльності в учнів старшої школи. Інноваційна педагогіка (8). pp. 202-205.

Бунчук, Оксана (2015) Розвиток видавничої діяльності Товариства шкільної освіти в контексті розвитку українського шкільництва 1917-1920 рр. Нова педагогічна думка, 1 (81). pp. 3-6.

Бунчук, Оксана (2014) Діяльність товариства шкільної освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.). Проблеми підготовки сучасного вчителя, 9 (Ч.1). pp. 209-213.

Бунчук, Оксана (2014) Науково-педагогічна діяльність товариства шкільної освіти як фактор розвитку професійної підготовки спеціалістів (1917–1920 рр.). Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (2). pp. 232-238.

Бунчук, Оксана (2016) Діяльність товариства шкільної освіти в часи радянської влади 1920 р. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (1). pp. 24-28.

Бунчук, Оксана and Єрмак, Юлія (2018) Роль української інтелігенції в провідницькому освітньому русі 1917-1920 рр. Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (1). pp. 24-28.

Бунчук, Оксана and Попелешко, Юлія (2018) Жертовність - визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. 20 ст. (в особах). Наукові записки Бердянського педагогічного університету (1). pp. 41-51.

Білецька, М. В. and Підварко, Т. О. (2023) Педагогічні проблеми вітчизняного віолончельного виконавства ХХ століття: сучасні тенденції підготовки віолончелістів. Педагогічні науки: теорія та практика (4 (48)). pp. 7-13. ISSN 2786-5630

Білоконь, Галина (2018) Теоретичні засади проблеми гуманізації виховного процесу (на прикладі творів В. О. Сухомлинського). In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

В

Вєнцева, Надія (2013) Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 148-152. ISSN 2219-5203

Воровка, М. І. (2017) Ревізія патріархатних установок в філософії Нового часу як передумова розвитку гендерних досліджень. Проблеми підготовки сучасного вчителя (1). pp. 39-45. ISSN 2307-4833

Воровка, М. І. (2018) Історіографія теорії та практики розвитку гендерної культури студентства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (60). pp. 17-22. ISSN 1992-5786

Воровка, М. І. (2018) Класифікація джерельної бази як етап історико-педагогічного дослідження. Інноваційна педагогіка, 1 (7). pp. 9-12. ISSN 2663-6085

Воровка, М. І. (2018) Стан історико-педагогічної рефлексії проблеми розвитку гендерної культури студентів. Інноваційна педагогіка (8). pp. 19-23. ISSN 2663-6085

Воровка, М. І. (2016) Уточнення категорії "студентська молодь" у контексті історико-педагогічної розвідки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (46). pp. 8-13.

Воровка, М. І. (2018) Джерельна база історико-педагогічного дослідження: поняття та специфіка. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія: «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. (2). pp. 13-17. ISSN 2522-4115

Воровка, М. І. (2018) До методології історико-педагогічного дослідження: робота з джерелами. Всеукраїнський науково-педагогічний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (6). pp. 113-122.

Воровка, М. І. (2018) Наративний підхід в історико-педагогічному дослідженні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (65). pp. 17-23. ISSN 2311-5491

Воровка, М. І. (2016) Категорія «студентська молодь» у історичному контексті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів", (21 жовтня 2016 року), Мелітополь.

Воровка, М. І. (2019) Інституціоналізація гендерних досліджень в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (63). pp. 5-10. ISSN 1992-5786

Воровка М. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографія «Розвиток гендерної культури студентства у фокусі історико-педагогічного дослідження». 91516.

Воровка, М. І. (2021) Становлення громадських жіночих організацій у незалежній Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (75). pp. 87-91. ISSN 1992-5786

Воровка, М. І. (2016) До періодизації розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентства в Україні в 60-ті роки ХХ – 10–ті роки ХХІ століть. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з теми «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти», 18 – 19 жовтня 2016 року, КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти".

Воровка, М. І. (2019) Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". Post-Doctoral thesis, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Воровка, М. І. (2019) Розвиток гендерної культури студентства у фокусi iсторико-педагогiчного дослiдження. Project Report. Мелітополь.

Воровка, М. І. and Онипченко, О. І. and Кожевникова, А. В. (2022) Розвиток гендерної культури студентства у закладах вищої освіти України у 60 роки – на початку 90-х років ХХ століття: суспільно-історичний контекст. Інноваційна педагогіка, 1 (52). pp. 9-14. ISSN 2663-6085

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (46). pp. 269-275.

Воровка, М. И. (2019) Источниковая критика в историко-педагогическом исследовании:герменевтический подход. Вестник Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова (1). pp. 108-115.

Воровка, М. И. (2017) Ценности патриархатной культуры в наследии педагогов модернити. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблемі реформування системи виховання та освіти", 21-22 квітня 2017 р., Львів.

Воровка, М. И. (2017) Андроцентризм педагогических проектов нового времени. In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка: актуальні питання", 7-8 квітня 2017 р., Харків.

Воровка, Маргарита (2019) Законодавче регулювання гендерних відносин в України. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 22-25.

Воровка, Маргарита (2017) Влияние гендерной асимметрии студенчества на формирование гендерной культуры в позднесоветский период. Веснік магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова, 2. pp. 11-16.

Воровка, Маргарита (2017) Отражение установок патриархатной гендерной культуры в образовательных проектах эпохи Модерна. Вестник Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова (3). pp. 116-124.

Воровка, Маргарита (2018) До проблеми джерельної бази історико-педагогічного дослідження: історичні та істереографічні джерела. In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інновації в сфері педагогіки та психології", 30 листопада – 1 грудня 2018 р, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського.

Воровка, Маргарита (2015) Аналіз генези гендерного підходу в педагогіці. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи", 11-12 червня 2015, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Воровка, Маргарита (2017) Генеза гендерних досліджень в модерній науці (XVII - початок XIX століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (1). pp. 32-36.

Воровка, Маргарита Іванівна (2016) Історико-педагогічна періодизація розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентів в Україні в 60-ті роки ХХ – початку ХХІ століть. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (37). pp. 295-303.

Воровка, Маргарита Іванівна (2017) Основні періоди розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентства в Україні в 60-ті роки ХХ – початку ХХІ століть. Наукові записки (150). pp. 39-43. ISSN 2415-7988

Г

Гердова, Т. С. and Мітлицька, В. А. (2019) Духовні училища у розвитку музичного просвітництва Південно-Східної України другої половини ХІХ – початку Хх ст. Молодь і ринок (6). pp. 70-75.

Головкова, М. М. (2014) Цель, задачи, виды деятельности учителя народной школы (историко-педагогический аспект). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (44). pp. 120-129.

Головкова, М. М. (2014) Просветительская деятельность народной школы (историко-педагогический аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (35). pp. 22-28. ISSN 1992-5786

Головкова, М. М. (2014) Педагогічні ідеї С. Миропольського в контексті розвитку сучасної педагогічної науки. Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти. pp. 75-76.

Головкова, М. М. (2014) Особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. pp. 9-15.

Головкова, М. М. (2020) Педагогические взгляды и деятельность С. И. Миропольского. Other. ФОП «PrintHouse», Харьков.

Головкова, М. М. (2014) Гуманістичний підхід до виховання в педагогічній спадщині педагогів другої половини ХIХ ст. Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 70-76. ISSN 2311-1305

Головкова, М. М. (2015) Характерные черты в развитии педагогики и педагогической мысли второй половины XIX столетия. Модернизация системы непрерывного образования. pp. 188-198.

Головкова, М. М. (2015) Особливості організації навчального процесу у недільних школах (друга половина XIX-початок XX ст.). Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. pp. 56-66.

Д

Демішева, Маргаріта (2022) Реалізація інклюзивної освіти в школах Ізраїлю. Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (9-11 листопада 2022 року, м. Чернівці). pp. 475-479.

Довженко (Надольська), Ю. А. (2006) Антропологічний фактор у розвитку національної освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Постметодика (7 (71)). pp. 119-125. ISSN 1815-3194

Домбровська, А. and Єрьоміна, Л. Є. (2021) Переваги та недоліки дистанційного навчання у вищий школі. Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти: матеріали V Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції, 12 березня 2021 року: збірник тез. pp. 152-155.

Е

Елькін, Марк and Окса, Микола (2013) Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 60-69. ISSN 2219-5203

Елькін, Марк (2016) Основні зміни в освіті XXI століття(цивілізаційний аспект). Versus (8). pp. 61-65. ISSN 2310-4562

К

Ковач, Артур (2014) Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 266-271. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 282-287. ISSN 2219-5203

Коробченко, А. А. (2014) Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний посібник. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні.

Коробченко, А. А. (2014) Аналіз змісту природничої освіти в гімназіях України у ХІХ столітті. Проблемы современного педагогического образования (43-2). pp. 122-129.

Коробченко, А. А. (2015) Витоки ідеї шкільної природничої освіти в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 40 (93). pp. 16-28. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. (2015) Внесок товариства дослідників природи при Харківському університеті в дослідження природи різних регіонів України. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (44). pp. 306-309. ISSN 2076-8982

Коробченко, А. А. (2014) З історії підготовки керівників природничо-історичних екскурсій (початок ХХ ст.). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія. Педагогіка і психологія (45). pp. 116-123.

Коробченко, А. А. (2014) Значення освітньої діяльності товариства дослідників природи при харківському університеті для популяризації природничих знань в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія. Педагогіка і психологія. pp. 146-152.

Коробченко, А. А. (2014) Навчальна література з природознавства початку ХХ століття. Збірник наукових праць Класичного приватного університету, 37 (90). pp. 23-32. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. (2017) Організація науки в Україні в першій половині ХІХ століття. Історія науки і техніки (10). pp. 183-194. ISSN 2410-4388

Коробченко, А. А. (2014) Природничо-наукова підготовка вчителів земських шкіл (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-112.

Коробченко, А. А. (2014) Розвиток шкільної природничої освіти в Україні у ХІХ столітті. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (42). pp. 117-127.

Коробченко, А. А. (2015) Товариства дослідників природи при університетах України як центри розвитку природничонаукових знань (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Virtus (3). pp. 103-106. ISSN 2410-4388

Коробченко, А. А. (2014) Природознавство в жіночих початкових і середніх навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Збірник наукових праць Класичного приватного університету, 35 (88). pp. 42-52.

Коробченко, А. А. (2014) Актуальність дослідження ідей м. Демкова для шкільної природничої освіти. Актуальність дослідження ідей М. Демкова для шкільної природничої освіти. pp. 86-87.

Коробченко, А. А. (2014) Місце природознавства в навчальних планах загальноосвітньої школи (1786-1917 рр.). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 34 (87). pp. 16-28. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. (2014) Взгляды С. Миропольского (1842-1907) на преподавание естествознания в общеобразовательной школе. Science and education a new dimension (Pedagogy and Psychology). pp. 87-92. ISSN p-ISSN 2308-5258 e- ISSN 2308-1996

Коробченко, А. А. (2014) Павло Аполлонович Тутковський (1858-1930)- природознавець і педагог. Павло Аполлонович Тутковський (1858-1930) - природознавець і педагог. pp. 14-16.

Коробченко, А. А. (2014) Статут 1864 р. і шкільна природнича освіта. Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки: матеріали сьомої Міжнар. наук. конф.. pp. 38-39.

Коробченко, А. А. (2014) Проблеми шкільної природничої освіти на педагогічних з’їздах в Одесі (1864-1865). Дев’ятнадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів. pp. 108-113.

Коробченко, А. А. (2014) Шкільна природнича освіта в Україні наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.: історіографія питання. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (44). pp. 176-184.

Коробченко, А. А. (2015) Методи та форми навчання природознавству в українських школах кінця ХVIII– початку ХХ століття. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. pp. 149-152.

Коробченко, А. А. and Воровка, М. І. and Eлькін, М. В. and Окса, М. М. and Бєльчева, Т. Ф. and Головкова, М. М. and Єрмак, Ю. І. and Ізбаш, С. С. and Попелешко, Ю. and Бунчук, О. В. (2019) Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій. Project Report. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, Мелітополь, Мелітополь.

Л

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2018) Развитие методики преподавания биологии в русле реформирования образования. Перспективные направления исследований в методике обучения биологии и экологии: сб. ст. Междунар. научн.-практ. конф., 19-22 нояб. 2018 г. (16). pp. 245-248.

Ляпунова, В. А. and Сєводнєва, К. О. (2018) Історико-педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів у Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Innovative solutions in modern science, 5 (24). pp. 67-76. ISSN 2414-6714

М

Мозгова, Наталія (2015) Перший професор філософії в Київській духовній академії ХІХ століття. Versus, 1 (5). pp. 25-31. ISSN 2310-4562

Майструк, Ольга (2014) Боротьба В.Н. Каразіна за відкриття харківського університету (початок ХІХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 293-298. ISSN 2219-5203

Меркулова , Н. В. (2012) Становлення педагогічного менеджменту в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 22 (75). pp. 35-40. ISSN 1992-5786

Маковський, Д. О. (2017) Стан вивчення проблеми розвитку розуміння музики в історії гуманітарного знання. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 2 (23). pp. 79-84. ISSN 2309-9763

Максимов, О. С. and Дюжикова, Ю. Ю. (2014) Контент-аналітичний метод визначення пізнавальної самостійності. Імідж сучасного педагога (2). pp. 29-32. ISSN 2221-6316

Максимов, О. С. and Шевчук, Т. О. (2020) Історія хімії. Розділ 1. In: Історія хімії: Підручник для студентів хім. спеціальностей вищих навчальних закладів. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь, pp. 1-31. ISBN 978-617-7823-08-6

Малютіна, Н. and Москальова, Л. Ю. (2019) Ефективність тренінгової роботи з педагогічними працівниками. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 23-24 жовт. 2019 р.. pp. 75-81.

Мединський, Сергій and Окопний, Андрій and Баклицька, Ольга (2018) Педагогічні погляди В. О.Сухомлинського щодо здоров’язбереження та формування здорової особистості. Василь Сухомлинський. Серія «Видатні українські педагоги» (10). pp. 103-109. ISSN ISBN 978-617-7448-26-5

Мержева, Л. Ф. and Назаренко, І. М. (2019) Специфіка змісту підготовки музиканта-педагога в хорових школах XIX століття. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць (27). pp. 219-225. ISSN ISSN 2309-9763

Москальова, Л. Ю. and Єрмак, Г. В. (2016) Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді на засадах православної культури на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 245-249.

Москальова Л. Ю., Єрьоміна Л. Є. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру "Тренінг "Алгоритм у підготовці вчителя, який опікується вихованням дітей із сімей, які сповідують різні релігії". 78745.

Москальова, Л. Ю. and Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Діалогічна взаємодія релігійних меншин у національно-державному поступі народів Північного Приазов'я. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 326-330. ISSN 978-617-7055-74-6

Мітлицька, В. А. (2016) Музично-просвітницька діяльність імператорського російського музичного товариства у Маріуполі(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Молодь і ринок (6). pp. 48-52.

Мітлицька, В. А. and Гердова, Т. С. (2019) Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва Південно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Science, Research, Development, 30-31 січ. 2019 р. (13). pp. 50-52. ISSN 978-83-66030-15-2

Мітєва, А. М. (2020) Фольклорные традиции как залог сохранения культурной самобытности народа в условиях глобализации. European Journal of Humanities and Social Sciences (3). pp. 49-52. ISSN 2414-2344

Н

Надольська, Ю. А. (2011) Соціокультурні передумови становлення та розвитку освіти національних меншин на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (6). pp. 47-53. ISSN 2219-5203

Надольська, Ю. А. (2012) Реалізація освітніх ідей представників педагогічної думки Півдня України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в діяльності освітніх закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (22). pp. 40-45. ISSN 1992-5786

Надольська, Ю. А. (2008) Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Півдні України у другії половини ХІХ – на початку ХХ століття. Постметодика (7 (84)). pp. 219-226. ISSN 1815-3194

О

Окса, М. М. (2017) Провідництво в освіті: від ідеї до вічності. Провідник української педагогіки А. С. Макаренко. Other. Освіта України.

Окса, М. М. and Хілліг, Г. (2016) Своєрідність хронотопу в «Педагогічній поемі» А. С. Макаренка. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 179-183.

Осадча, К. П. (2018) Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі. Молодь і ринок, 8 (163). pp. 37-42. ISSN 2308-4634

Осадча, К. П. (2018) Аналіз тьюторських практик та досвіду підготовки тьюторів у Німеччині. Науковий вісник МНК імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2 (61). pp. 206-210.

Осадча, К. П. (2017) Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (59). pp. 395-401.

Осадча, К. П. (2017) Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 4 (90). pp. 109-115.

П

Прокоф’єв, Євгеній (2015) Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах україни в 20-30-ті роки xx століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 62-68. ISSN 2219-5203

Поляничко, Зоя (2015) Вплив європейської освітньої політики на інформатизацію шкільної освіти в Республіці Польща. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 137-142. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2013) Комп'ютерні онтології як інструментальна платформа для забезпечення прозорості європейської та національних рамок кваліфікацій. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (1). pp. 56-61. ISSN 1818-9172

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2014) Гендерний підхід як методологія освіти. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 21 листопада 2014, Київ.

Поплавський, Владислав Сергійович (2020) Формування цінностей у молоді в процесі соціального розвитку. In: Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених, 26.02.2020, Київ.

Р

Регейло, Ірина (2014) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в Україні в 1930-1939 роках. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 81-90. ISSN 2219-5203

Рацлав, Наталія (2013) Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному учительському інституті наприкінці 40-х–на початку 50-х років ХХ ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 246-252. ISSN 2219-5203

Ратко, М. В. and Пех, В. (2018) Особливості розвитку музичної освіти в Республіці Корея в кінці XX – на початку ХХІ ст. Молодь і ринок (7). pp. 52-57.

С

Сегеда, Наталя (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи нової української школи. Сучасні світові методичні системи розв'язання проблеми творчого самовираження школярів на уроці музики для вчителя Нової українській школі. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Сегеда, Наталя (2013) Професіоналізм музиканта-педагога у контексті соціо-культурних смислів XIV-XVIII століть. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова, 2 (14(19)). pp. 238-243.

Сєводнєва, К. О. (2016) Проблема розвитку народної освіти в Запорізькому краї крізь призму педагогічної концепції М. Корфа. Науковий огляд (6 (27)). pp. 51-57. ISSN 2311-4517

Сєводнєва, К. О. (2016) Виникнення та діяльність «Корфівських» шкіл у Запорізькому краї ХІХ ст. Український психолого-педагогічний науковий збірник, 8 (8). pp. 144-147.

Сєводнєва, К. О. (2016) Історичні витоки педагогічної концепції М. Корфа: проекція на розвиток освіти в Запорізькому краї. Молодий вчений, 9 (36). pp. 296-299. ISSN 2313-2167

Сєводнєва, К. О. (2016) Становлення та розвиток освіти на теренах Запорізької області: ретроспективний погляд. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 49 (102). pp. 22-26. ISSN 1992-5786

Сєводнєва, К. О. (2016) З історії розвитку земських шкіл як основи народної освіти в Запорізькому краї. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 50 (103). pp. 36-41. ISSN 1992-5786

Сєводнєва, К. О. Історико-педагогічний досвід освітнього руху в Запорізькому краї в ХІХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 54 (107). pp. 48-52. ISSN 1992-5786

Сєводнєва, К. О. (2017) Микола Корф – педагог, просвітитель, громадський діяч, сподвижник національної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 55 (108). pp. 75-79. ISSN 1992-5786

Сєводнєва, К. О. (2016) Концептуальні положення становлення початкової освіти на Запоріжжі (ІІ половина ХІХ ст.). Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в україні та світі: зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 47-48.

Сєводнєва, К. О. (2016) Перші учительські з’їзди на запоріжжі в контексті концепції елементарної освіти М. Корфа. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: зб. тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 лип. 2016 р.. pp. 5-7.

Сєводнєва, К. О. (2016) Внесок миколи Корфа у вітчизняну педагогіку та розвиток освіти в Запорізькому краї. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 серп. 2016 р.. pp. 50-52.

Сєводнєва, К. О. (2016) Національне виховання особистості на шпальтах Запорізької періодики як педагогічна проблема. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 черв. 2018 р.. pp. 71-74.

Сєводнєва, К. О. (2016) Перші земські школи та початкові навчальні училища в Запорізькому краї ХІХ ст. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 черв. 2018 р.. pp. 69-71.

Сєводнєва, К. О. (2016) Зародження шкільної справи на Запоріжжі: історико-педагогічний аспект. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 черв. 2018 р.. pp. 78-80.

Сєводнєва, К. О. (2018) Роль видатних просвітників ХІХ ст. у розвитку освіти в Запорізькому краї. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 черв. 2018 р.. pp. 52-53.

Сєводнєва, К. О. (2016) Ідеї К. Д. Ушинського в контексті діяльності засновника народних шкіл Запорізького краю М. Корфа. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 лип. 2016 р.. pp. 24-26.

Сєводнєва, К. О. (2016) Педагогічна та навчально-літературна діяльність М. Корфа в контексті розвитку освіти на Запоріжжі. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискуії. pp. 42-44.

Сєводнєва, К. О. (2017) Концептуальні погляди запорізьких просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: розвиток освіти, персоналії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 53 (106). pp. 16-20. ISSN 1992-5786

Сєводнєва, К. О. (2018) Розвиток освіти в Мелітопольському повіті Таврійської губернії ХVIII – початку ХІХ століть. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (82). pp. 44-47. ISSN 2413-1865

Т

Тарасова, В. А. (2020) Нормативно-правове забезпечення професійного розвитку вчителів у системі підвищення кваліфікації України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. (In Press)

Тарасова, В. А. (2020) Розвиток професійної компетентності вчителів у системі підвищення кваліфікації: історичний аспект. Освітологічний дискурс. (In Press)

Ф

Фунтікова, О. О. and Брежнєва, С. Б. (2019) Історична ретроспекція розвитку зарубіжної освіти: Й. Песталоцці та його педагогічна філософія. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженко. Педагогічні науки: зб. наук. праць. (3 (41)). pp. 248-255. ISSN 2410-0897

Ч

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. and Скачкова, Н. А. (2019) Лингвопоэтика звуко-цветовой синестезии “Камерной музыки” Джеймса Джойса. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-9 листопада 2019 р.). pp. 173-176.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Виховання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку засобами мистецтва (з досвіду Павлиської школи). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 127-132. ISSN 2219-5203

Ш

Шевченко, Юрій (2013) Ідеї диференціації навчання в основній школі: історико-педагогічний аналіз спадщини вітчизняних педагогів (П. Блонський, М. Чехов, В. Шульгін, М. Крупеніна). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 96-99. ISSN 2219-5203

Я

Яковенко, Ірина (2014) Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 332-338. ISSN 2219-5203

Яковенко, Ірина (2013) Проблеми християнсько-етичного вдосконалення людини у курсах етики діячів Києво-Могилянської академії першої половини XVIII століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 263-266. ISSN 2219-5203

Яковенко, І. О. (2019) Казкотерапія для дітей з особливими потребами на основі використання LEGO. Інноваційні технології в дошкільній освіті: зб. наук. статей за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 172-173.

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. (2018) Філософський діалог як передумова відкриття в собі «істинної людини» (за Г. Сковородою). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2). pp. 199-207. ISSN 2412-9208

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. and Канарова, О. В. (2016) Основы христианской этики в творческом наследии Дмитрия Туптала. Инновационная наука, 2 (6). pp. 282-284. ISSN 2410-6070

This list was generated on Wed May 22 23:59:44 2024 EEST.