MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LA Історія освіти"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | Є | Б | В | Е | К | Л | М | О | П | Р | С | Ш | Я
Number of items at this level: 42.

H

Holovkova, М. М. and Korobchenko, А. А. (2016) The influence of the natural sciences component of education content on the educational process organization in Ukrainian schools of general education in the second half of the 19th century. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. Природните науки в образованието, 25 (3). pp. 428-438.

Є

Єрмак, Ганна (2014) Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 261-265. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді в навчальних закладах Православної Церкви Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 224-228. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Місце і роль православного духовенства у процесі морального виховання учнівської молоді у Таврійській губернії на початку XX ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 207-211. ISSN 2219-5203

Б

Бойко, Ольга (2015) Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в україні (1920–1927 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 312-316. ISSN 2219-5203

Бірюк, Дмитро (2015) Соціальні чинники педагогічної освіти в контексті розвитку української вищої школи кінця ХХ – початку ХХІ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 203-207. ISSN 2219-5203

Бунчук, Оксана (2013) Проблеми підготовки вчителя в контексті розвитку українського шкільництва в 1917-1920 pp. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 26-30. ISSN 2219-5203

Білоконь, Галина (2018) Теоретичні засади проблеми гуманізації виховного процесу (на прикладі творів В. О. Сухомлинського). In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

В

Вєнцева, Надія (2013) Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 148-152. ISSN 2219-5203

Воровка, М. І. (2017) Ревізія патріархатних установок в філософії Нового часу як передумова розвитку гендерних досліджень. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (1). pp. 39-45. ISSN 2307-4833

Воровка, М. І. (2018) Історіографія теорії та практики розвитку гендерної культури студентства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (60). pp. 17-22. ISSN 1992-5786

Воровка, М. І. (2018) Класифікація джерельної бази як етап історико-педагогічного дослідження. Інноваційна педагогіка, 1 (7). pp. 9-12. ISSN 2663-6085

Воровка, М. І. (2018) Стан історико-педагогічної рефлексії проблеми розвитку гендерної культури студентів. Інноваційна педагогіка (8). pp. 19-23. ISSN 2663-6085

Воровка, М. І. (2016) Уточнення категорії "студентська молодь" у контексті історико-педагогічної розвідки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (46). pp. 8-13.

Воровка, М. І. (2018) Джерельна база історико-педагогічного дослідження: поняття та специфіка. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія: «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. (2). pp. 13-17. ISSN 2522-4115

Воровка, Маргарита (2019) Законодавче регулювання гендерних відносин в України. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 1 (11). pp. 22-25.

Е

Елькін, Марк and Окса, Микола (2013) Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 60-69. ISSN 2219-5203

Елькін, Марк (2016) Основні зміни в освіті XXI століття(цивілізаційний аспект). Versus (8). pp. 61-65. ISSN 2310-4562

К

Ковач, Артур (2014) Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 266-271. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 282-287. ISSN 2219-5203

Коробченко, А. А. (2014) Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний посібник. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні.

Л

Ляпунова, В. А. and Сєводнєва, К. О. (2018) Історико-педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів у Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Innovative solutions in modern science, 5 (24). pp. 67-76. ISSN 2414-6714

М

Мозгова, Наталія (2015) Перший професор філософії в Київській духовній академії ХІХ століття. Versus, 1 (5). pp. 25-31. ISSN 2310-4562

Майструк, Ольга (2014) Боротьба В.Н. Каразіна за відкриття харківського університету (початок ХІХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 293-298. ISSN 2219-5203

Меркулова , Н. В. (2012) Становлення педагогічного менеджменту в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 22 (75). pp. 35-40. ISSN 1992-5786

Москальова, Л. Ю. and Єрмак, Г. В. (2016) Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді на засадах православної культури на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 245-249.

Москальова, Л. Ю. and Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Діалогічна взаємодія релігійних меншин у національно-державному поступі народів Північного Приазов'я. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 326-330. ISSN 978-617-7055-74-6

О

Осадча, К. П. (2018) Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі. Молодь і ринок, 8 (163). pp. 37-42. ISSN 2308-4634

Осадча, К. П. (2018) Аналіз тьюторських практик та досвіду підготовки тьюторів у Німеччині. Науковий вісник МНК імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2 (61). pp. 206-210.

Осадча, К. П. (2017) Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (59). pp. 395-401.

Осадча, К. П. (2017) Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 4 (90). pp. 109-115.

П

Прокоф’єв, Євгеній (2015) Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах україни в 20-30-ті роки xx століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 62-68. ISSN 2219-5203

Поляничко, Зоя (2015) Вплив європейської освітньої політики на інформатизацію шкільної освіти в Республіці Польща. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 137-142. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2013) Комп'ютерні онтології як інструментальна платформа для забезпечення прозорості європейської та національних рамок кваліфікацій. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (1). pp. 56-61. ISSN 1818-9172

Р

Рибалко, Наталія (2015) Нормативно-правові основи та принципи організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (початок ХІХ століття – 1871 рік). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 218-223. ISSN 2219-5203

Регейло, Ірина (2014) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в україні в 1930-1939 роках. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 81-90. ISSN 2219-5203

Рацлав, Наталія (2013) Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному учительському інституті наприкінці 40-х–на початку 50-х років ХХ ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 246-252. ISSN 2219-5203

С

Сєводнєва, К. О. (2016) Перші учительські з’їзди на запоріжжі в контексті концепції елементарної освіти М. Корфа. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: зб. тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 лип. 2016 р.. pp. 5-7.

Ш

Шевченко, Юрій (2013) Ідеї диференціації навчання в основній школі: історико-педагогічний аналіз спадщини вітчизняних педагогів (П. Блонський, М. Чехов, В. Шульгін, М. Крупеніна). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 96-99. ISSN 2219-5203

Я

Яковенко, Ірина (2014) Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 332-338. ISSN 2219-5203

Яковенко, Ірина (2013) Проблеми християнсько-етичного вдосконалення людини у курсах етики діячів Києво-Могилянської академії першої половини XVIII століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 263-266. ISSN 2219-5203

Яковенко, І. О. (2019) Казкотерапія для дітей з особливими потребами на основі використання LEGO. Інноваційні технології в дошкільній освіті: зб. наук. статей за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 172-173.

This list was generated on Tue Jun 25 14:56:32 2019 EEST.