MDPU Repository

Items where Subject is "H Суспільні науки > HC Економічна історія і становище"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | M | V | А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | П | С | Ч | Щ | Я
Number of items at this level: 35.

A

Ali Al-Ababneh, Hassan and Marchenko, О. A. and Pylypenko, K. A. and Kuchyn, S. P. (2019) Marketing in the sphere of postal communication of developing countries. Management Science Letters, 9 (10). pp. 1609-1616. ISSN ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)

K

Kalchenko, Serhii and Yeremenko, Denis and Hrybova, Diana (2018) Features of the use of resource potential and peasant farms. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (4). pp. 140-144. ISSN ISSN 2256-0742 (PRINT), ISSN 2256-0963 (ONLINE)

Kovalova, K. O. and Misiura, I. Y. (2019) Modeling and Forecasting Ukraine’s Population by Time Series Using the Matlab Econometrics Toolbox. Бізнес Інформ (5). pp. 98-105. ISSN 2222-4459

M

Marchenko, O. and Nikolaevich, O. (2018) Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation Development. Part 7. Mechanisms of the improvement of the management of the innovation development in the field of tourism. Other. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.

V

Verkhovod, Irina and Danilowa, Olena and Petrenko, Vladimir (2014) Socialization of income distribution: the contradictions of the present stage. Economics and Sociology, 7 (1). pp. 94-105. ISSN 2071-789X

Verkhovod, Irina and Petrenko, Vladimir (2014) Analysis of dependence in Ukrainian enterprises’ economic indicators from measure of their innovation activism. Economics & Sociology, 7 (3). pp. 76-89. ISSN ISSN 2071-789X

А

Албу, А. (2012) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Всеукраїнська студентська інтернет-конференція: Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності, 25, Чернівці.

Б

Біляєв, С. С. (2016) Проектний підхід у підприємництві: сутність та специфічні ознаки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво (3). pp. 30-34.

Біляєв, С. С. (2016) Проектний підхід у підприємстві: сутність і специфічні ознаки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво (3). pp. 30-34.

В

Верховод, І. С. (2014) Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки України. Україна: аспекти праці (6). pp. 28-37.

Верховод, І. С. (2018) Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб сфери інтелектуального бізнесу. Україна: аспекти праці (4). pp. 42-48. ISSN 2411­6912 04

Верховод, І. С. and Лебедєва, О. А. (2018) Теоретичні аспекти антикризового менеджменту в управлінні персоналом. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 29 (6). pp. 54-59.

Г

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Багунц, О. С (2018) Сутність та зміст поняття "управління персоналом" в системі менеджменту організації. Економіка та суспільство (17). pp. 216-224. ISSN 2524-0072

Гурбик, Ю. Ю. and Сальнікова, М. В. and Курган, П. О. (2019) Суть, принципи та етапи стратегічного планування на підприємстві. Економіка та суспільство (20). pp. 173-182. ISSN 2524-0072

К

Кальченко, С. В. and Ніколаєвич, О. В. (2018) Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних селянських домогосподарств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (1 (36)). pp. 121-126.

Л

Лебедева, Е. А. and Самокиш, А. А. (2018) Современные тенденции и специфические особенности экономической деятельности туристических агентств на Украине. Nauka i Studia (17). pp. 44-51. ISSN 1561-6894

Лебедєва, О. А. (2018) Філософія майбутнього автоматизованого робочого місця менеджера. Економічні студії (3 (21)). pp. 19-22. ISSN 2311–9306

Лебедєва, О. А. and Єрмолова, Є. О. and Чернишова, А. Є. (2018) Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Економічні науки, 2 (38). pp. 143-151.

Лебедєва, О. А. and Ермолова, Є. О. and Чернишова, А. Є. (2018) Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки (2). pp. 143-151.

М

Марченко, О. А. (2017) Концептуальні засади регіонального розвитку туристичної індустрії. Економіка та суспільство (10). pp. 454-458.

Марченко, О. А. and Самокіш, А. О. and Стребкова, К. С. (2018) Особливості управління персоналом у сфері туризму та готельно-ресторанному господарстві. Інфраструктура ринку (17). pp. 169-172. ISSN 2519-2868

Н

Ніколаєвич, О. В. (2017) Виробництво екологічної продукції та розвиток зеленого туризму в умовах активного процесу децентралізації. Глобальні та національні проблеми економіки (19). pp. 329-334.

Ніколаєвич, О. В. (2018) Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. pp. 49-50.

Ніколаєвич, О. В. (2018) Економіка та менеджмент підриємств за видами діяльності. Види ризику, їх оцінка. Working Paper. Видавничо поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

П

Петренко, В. А. and Етніс, В. Ю. (2018) Маркетинг як інструмент ефективної діяльності підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 53-55.

С

Стецишин, Микола Миколайович (1995) Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та основні напрями їх вирішення: автореф. дис... канд. екон. наук, спец. 08.08.01 – економіка природних ресурсів та природокористування. Doctoral thesis, НАН України.

Ч

Чижова, В. І. (2014) Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні. Розвиток регіональної економіки (7). pp. 110-114.

Чижова, В. І. (2008) Особливості переходу до постіндустріальної економіки України. Національне господарство України: теорія і практика управління: зб. наук. пр.. pp. 4-10.

Чижова, В. І. and Страшинська, Л. В. (2016) Інноваційний фактор розвитку вітчизняного продовольчого ринку. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр., І. pp. 203-208.

Чижова, В. І. and Федчак, О. М. (2018) Методологічні підходи щодо удосконалення системи фінансового забезпечення раціонального природокористування. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (4). pp. 30-33.

Чижова, В.І. (2016) Економічна сутність інноваційно-інвестиційного процесу як концептуальне відображення феномену інновації. Продуктивні сили і регіональна економіка, ІІ. pp. 71-79.

Щ

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Джаним, К. С. (2016) Об’єктивна необхідність використання інструментарію бізнес-планування як чинника підвищення ефективності інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Вісник ЗНУ. Економічні науки (3 (31)). pp. 62-71.

Щебликіна, З. В. and Щебликіна, І. О. and Баран, О. М. (2018) Сучасний стан та проблеми економічного розвитку в системі стратегічного управління підприємств України. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Економічні науки (3 (39)). pp. 37-45.

Щебликіна, З. В. and Щебликіна, І. О. and Харченко, Д. (2015) Управління комунікаційними процесами сучасних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (1 (29)). pp. 123-126.

Я

Ярова, Л. Г. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (3 (23)). pp. 55-60. ISSN ISSN 2520-2294

This list was generated on Sat Aug 17 13:33:26 2019 EEST.