MDPU Repository

Items where Subject is "HC Економічна історія і становище"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | K | S | V | А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | С | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 67.

A

Ali Al-Ababneh, Hassan and Marchenko, О. A. and Pylypenko, K. A. and Kuchyn, S. P. (2019) Marketing in the sphere of postal communication of developing countries. Management Science Letters, 9 (10). pp. 1609-1616. ISSN ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)

H

Hurbyk, Yu. and Kudrina, O. and Omelyanenko, V. and Saenko, O. and Petrenko, V. (2019) Smart Specialization within Industry 4.0 Network Strategies. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (42). pp. 1374-1379. ISSN 2623-8764

K

Kalchenko, Serhii and Yeremenko, Denis and Hrybova, Diana (2018) Features of the use of resource potential and peasant farms. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (4). pp. 140-144. ISSN ISSN 2256-0742 (PRINT), ISSN 2256-0963 (ONLINE)

Kovalova, K. O. and Misiura, I. Y. (2019) Modeling and Forecasting Ukraine’s Population by Time Series Using the Matlab Econometrics Toolbox. Бізнес Інформ (5). pp. 98-105. ISSN 2222-4459

S

Semerikov, Serhiy and Chukharev, Serhii and Sakhno, Serhiy and Striuk, Andrii and Osadchyi, Viacheslav and Solovieva, Victoria and Vakaliuk, Tetiana and Nechypurenko, Pavlo and Bondarenko, Olga and Danylchuk, Hanna (2020) Our sustainable coronavirus future. ICSF 2020: E3S Web of Conferences (166). ISSN 2267-1242

V

Verkhovod, Irina and Danilowa, Olena and Petrenko, Vladimir (2014) Socialization of income distribution: the contradictions of the present stage. Economics and Sociology, 7 (1). pp. 94-105. ISSN 2071-789X

Verkhovod, Irina and Petrenko, Vladimir (2014) Analysis of dependence in Ukrainian enterprises’ economic indicators from measure of their innovation activism. Economics & Sociology, 7 (3). pp. 76-89. ISSN ISSN 2071-789X

А

Албу, А. (2012) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Всеукраїнська студентська інтернет-конференція: Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності, 25, Чернівці.

Александров, Д. В. (2021) Соціальні інститути в економічному середовищі. Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 92-94.

Б

Біляєв, С. С. (2016) Проектний підхід у підприємництві: сутність та специфічні ознаки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво (3). pp. 30-34.

Біляєв, С. С. (2021) Сильні та слабкі сторони потенціалу Запорізької області. Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 21 квітня 2021 р.). pp. 63-66.

В

Верховод, І. С. (2014) Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки України. Україна: аспекти праці (6). pp. 28-37.

Верховод, І. С. (2018) Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб сфери інтелектуального бізнесу. Україна: аспекти праці (4). pp. 42-48. ISSN 2411­6912 04

Верховод, І. С. (2017) Вплив фіскального регулювання на галузеву структуру економіки України. In: Круглий стіл "Формування податкової свідомості в Україні", 19 травня, Запоріжжя.

Верховод, І. С. and Лебедєва, О. А. (2018) Теоретичні аспекти антикризового менеджменту в управлінні персоналом. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 29 (6). pp. 54-59.

Верховод, І. С. and Леушина, О. А. (2010) Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні. Working Paper. ТОВ «Видавничий дім ММД", Мелітополь.

Г

Грибова, Д. В. (2014) Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт (24). pp. 19-21. ISSN 2306-6792

Грибова, Д. В. (2014) Інвестиційні аспекти розвитку овочівницької галузі. Інвестиції: практика та досвід (5). pp. 78-81. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2014) Формування платоспроможного попиту та товарної пропозиції на овочеву продукцію. Ефективна економіка (2). pp. 45-47. ISSN 2307-2105

Грибова, Д. В. (2014) Удосконалення системи ціноутворення в сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах. Інвестиції: практика та досвід (24). pp. 58-60. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2015) Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва. Економічний аналіз, 18 (2). pp. 142-145. ISSN 1993-0259

Грибова, Д. В. (2015) Розвиток бухгалтерського обліку як інструменту інформаційного забезпечення системи контролінгу. Ефективна економіка (11). pp. 48-50. ISSN 2307-2105

Грибова, Д. В. (2015) Перспективні напрями державного регулювання соціального розвитку аграрної сфери. Економіка та держава (1). pp. 39-41. ISSN 2306-6806

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Багунц, О. С (2018) Сутність та зміст поняття "управління персоналом" в системі менеджменту організації. Економіка та суспільство (17). pp. 216-224. ISSN 2524-0072

Гурбик, Ю. Ю. and Кичак, Ю. С. (2018) Сучасні проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку", 12-14 вересня 2018 р., Суми.

Гурбик, Ю. Ю. and Марченко, М. В. (2018) Інноваційні технології процесу бізнес-планування в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку", 12-14 вересня 2018 р., Суми.

Гурбик, Ю. Ю. and Сальнікова, М. В. and Курган, П. О. (2019) Суть, принципи та етапи стратегічного планування на підприємстві. Економіка та суспільство (20). pp. 173-182. ISSN 2524-0072

К

Кальченко, С. В. and Ніколаєвич, О. В. (2018) Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних селянських домогосподарств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (1 (36)). pp. 121-126.

Л

Лебедева, Е. А. and Самокиш, А. А. (2018) Современные тенденции и специфические особенности экономической деятельности туристических агентств на Украине. Nauka i Studia (17). pp. 44-51. ISSN 1561-6894

Лебедєва, О. А. (2018) Філософія майбутнього автоматизованого робочого місця менеджера. Економічні студії (3 (21)). pp. 19-22. ISSN 2311–9306

Лебедєва, О. А. (2014) Дослідження економічного розвитку України у посткризовий період. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (4). pp. 158-162. ISSN 2524-0714

Лебедєва, О. А. and Єрмолова, Є. О. and Чернишова, А. Є. (2018) Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 2 (38). pp. 143-151.

Лебедєва, О. А. and Ермолова, Є. О. and Чернишова, А. Є. (2018) Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки (2). pp. 143-151.

Леушина, О. А. (2012) Проблеми узгодження приватних і суспільних інтересів щодо відтворення інтелектуального капіталу на рівні підприємства. Україна: аспекти праці (1). pp. 32-38.

Леушина, О. А. (2020) Екологічна інфраструктура, як показник сучасного розвитку регіону. In: SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT Economy. Management. State and Law, 30.01.2020 - 31.01.2020, Берлін.

Леушина, О. А. (2020) Посилення ролі держави в умовах непередбачуваних подій. Science, Research, Development (29). pp. 14-17. ISSN 978-83-66030-15-2

М

Марченко, О. А. (2017) Концептуальні засади регіонального розвитку туристичної індустрії. Економіка та суспільство (10). pp. 454-458.

Марченко, О. А. (2015) Методичні засади здійснення макро- та мікроекономічного аналізу туристичних ринків та обґрунтування перспектив їх розвитку. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії (2). pp. 55-61.

Марченко, О. А. (2015) Механізми залучення фінансово-інвестиційних ресурсів у розвиток туристичної галузі на регіональному рівні та особливості управління ними. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2 (15). pp. 110-113. ISSN ISSN 2307-8030

Марченко, О. А. (2015) Методологічні засади та стратегії формування брендів туристичних продуктів і послуг та здійснення брендингу туристичних організацій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії (1). pp. 72-79.

Марченко, О. А. (2015) Формирование инновационных туристических кластеров как конкурентного преимущества регионального развития туризма. Карельский научный журнал (1(10)). pp. 134-136.

Марченко, О. А. (2014) Социально-экономические основы регионального развития сельского туризма в Украине. Балтийский гуманитарный журнал (4). pp. 150-153.

Марченко, О. А. (2014) Проблеми та перспективи розвитку рекреації та туризму у Запорізькій області. БІЗНЕС-НАВІГАТОР. Науково-виробничий журнал (3). pp. 184-188.

Марченко, О. А. and Постол, А. А. (2020) Інвестиційна діяльність, як вагомий індикатор економічного розвитку Запорізької області. In: SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Economy. Management. State and Law, 30.01.2020 - 31.01.2020, Берлін.

Марченко, О. А. and Сальнікова, М. В. (2019) Інтеграційні процеси в регіональному регулюванні туристичної діяльності. In: Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS – 2019», 14-15 листопада, Київ.

Марченко, О. А. and Самокіш, А. О. and Стребкова, К. С. (2018) Особливості управління персоналом у сфері туризму та готельно-ресторанному господарстві. Інфраструктура ринку (17). pp. 169-172. ISSN 2519-2868

Н

Ніколаєвич, О. В. (2017) Виробництво екологічної продукції та розвиток зеленого туризму в умовах активного процесу децентралізації. Глобальні та національні проблеми економіки (19). pp. 329-334.

Ніколаєвич, О. В. (2018) Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. pp. 49-50.

Ніколаєвич, О. В. (2018) Економіка та менеджмент підриємств за видами діяльності. Види ризику, їх оцінка. Working Paper. Видавничо поліграфічний центр "Люкс", Мелітополь.

О

Ортіна, Г. В. (2020) Формування антикризової політики країни як стратегії державної безпеки. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки", 18, Луцьк.

П

Петренко, В. А. (2020) Маркетинг та менеджмент реформування освіти в термінах та поняттях. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 січ. 2020 р.. pp. 27-29.

Петренко, В. А. and Етніс, В. Ю. (2018) Маркетинг як інструмент ефективної діяльності підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 53-55.

Пилипенко, О. А. (2020) Становлення ризик-менеджменту як точної науки. Сорок восьмі економіко-правові дискусії. (In Press)

Постол, А. А. (2018) Особливості формування та форми впровадження маркетингових стратегій аграрних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Економіка, 23 (2). pp. 64-68.

С

Стецишин, Микола Миколайович (1995) Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та основні напрями їх вирішення: автореф. дис... канд. екон. наук, спец. 08.08.01 – економіка природних ресурсів та природокористування. Doctoral thesis, НАН України.

Ч

Чижова, В. І. (2014) Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні. Розвиток регіональної економіки (7). pp. 110-114.

Чижова, В. І. (2008) Особливості переходу до постіндустріальної економіки України. Національне господарство України: теорія і практика управління: зб. наук. пр.. pp. 4-10.

Чижова, В. І. and Страшинська, Л. В. (2016) Інноваційний фактор розвитку вітчизняного продовольчого ринку. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр., І. pp. 203-208.

Чижова, В. І. and Федчак, О. М. (2018) Методологічні підходи щодо удосконалення системи фінансового забезпечення раціонального природокористування. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (4). pp. 30-33.

Чижова, В.І. (2016) Економічна сутність інноваційно-інвестиційного процесу як концептуальне відображення феномену інновації. Продуктивні сили і регіональна економіка, ІІ. pp. 71-79.

Ш

Шапурова, О. О. (2020) Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии. Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Щ

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Джаним, К. С. (2016) Об’єктивна необхідність використання інструментарію бізнес-планування як чинника підвищення ефективності інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Вісник ЗНУ. Економічні науки (3 (31)). pp. 62-71.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Фесенко, Я. С. (2018) Рост производительности труда как необходимое условие эффективной работы промышленных предприятий. Научно-теоретический и практический журнал «Уральский вестник» (1). pp. 20-25.

Щебликіна, З. В. and Щебликіна, І. О. and Баран, О. М. (2018) Сучасний стан та проблеми економічного розвитку в системі стратегічного управління підприємств України. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки (3 (39)). pp. 37-45.

Щебликіна, З. В. and Щебликіна, І. О. and Харченко, Д. (2015) Управління комунікаційними процесами сучасних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (1 (29)). pp. 123-126.

Я

Ярова, Л. Г. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (3 (23)). pp. 55-60. ISSN ISSN 2520-2294

Ярова, Л. Г. (2015) Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (4). pp. 752-755. ISSN 2521-120Х

This list was generated on Wed Jul 24 02:29:56 2024 EEST.