MDPU Repository

Items where Division is "Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра психології" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | S | І | В | К | Л | М | П | Т | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 76.

P

Prokofieva, Olesia and Koshova, Inna and Prokofieva, Olga (2019) Special aspects of personal rehabilitative resources of actual and demobilized military service members. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5 (10). pp. 9-25.

S

Shevchenko, Svitlana and Pavlenko, Oleksandr (2019) Modern technologies in education. Vol 11. Brainstorming as a method of students’ mental activity enhancement. Documentation. Ополе.

І

Іванова, М. Ю. and Шевченко, С. В. (2019) Психологічні особливості прояву несвдомого в особистості підлітків. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 291-295.

В

Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Розвиток саногенного потенціалу особистості, як чинника професійної стійкості майбутнього психолога: стресостійкість та тайм-менеджмент. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Варіна, Г. Б. (2019) Психологічні особливості дослідження саногенного потенціалу рятувальників державної служби України з надзвичайних ситуацій. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр., XI (20). pp. 16-30. ISSN 2072-4772

Варіна, Г. Б. (2019) Психологічні засади роботи з батьками, які виховують дитину з інвалідизуючим захворюванням. Topical issues of the development of modern science: International scientific and practical conference, (December 11-13, 2019). pp. 924-934.

Варіна, Г. Б. (2019) Особливості саногенного потенціалу особистості в контексті формування професійної стійкості майбутнього психолога. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, ОНУ, 26-27 кітня 2019 р.). pp. 88-91.

Варіна, Г. Б. (2019) Психологічні засади роботи з батьками, які виховують дитину з інвалідизуючим захворюванням. The 4 th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science”. pp. 924-935.

Варіна, Г. Б. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Особливості використання арт-терапевтичних технологій в процесі психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. (In Press)

Варіна, Г. Б. (2019) Psychology and modern society interaction as a way of mutual development. The genesis of the research of determinants of professional stability of a future psychologist personality: conceptualization and empirical referents. Project Report. Research School for Socio- Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). (In Press)

Варіна, Г. Б. and Аверіна, К. С. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Психологічні детермінанти особистісного прийняття батьками дітей з інвалідизуючими захворюваннями. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. (In Press)

Варіна, Г. Б. and Каткова, Т. А. (2019) Психологічні засади дослідження феномену життєстійкості. Загальна та медична психологія, 2 (02). pp. 94-95.

Варіна, Г. Б. and Царькова, О. В. (2019) Психологічні засади супроводу сімей, які виховують дітей з інвалідизуючими захворюваннями. Теорія і практика сучасної психології (5). (In Press)

К

Камжиян, О. А. and Каткова, Т. А. (2019) Особливості психологічної стійкості особистості. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 1-2 листопада 2019 року), 3. pp. 15-19.

Каткова, Т. А. (2019) Психологія індивідуального стилю управління. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (1). pp. 35-38.

Каткова, Т. А. (2019) Особистісні детермінанти нервово-психічної стійкості у представників стресогенних професій. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: Міжнар. наук.-практ. конф.. (In Press)

Каткова, Т. А. (2019) Психологічні основи управління колективом. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: зб. наук. робіт II Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. (In Press)

Каткова, Т. А. (2019) Психологічні детермінанти розвитку мотивації до навчання у майбутніх психологів. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, ОНУ, 26-27 квітня 2019 р.). pp. 129-132.

Каткова, Т. А. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами.Психолого-педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. (In Press)

Каткова, Т. А. and Майсак, М. О. (2019) Особливості розвитку спілкування дітей дошкільного віку з однолітками. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 1-2 листопада 2019 року), 3. pp. 87-90.

Каткова, Т. А. and Мельнікова, С. В. (2019) Прояви синдрому емоційного вигорання у педагогів та засоби його подолання. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (2). ISSN ISSN 1813-3405., ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online) (In Press)

Каткова, Т. А. and Моцевий, В. М. (2019) Темперамент та його дослідження у психологічній науці. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 1-2 листопада 2019 року)., 3. pp. 19-23.

Каткова, Т. А. and Овсяніков, Д. І. (2019) Психологічні особливості мотивів професійного вибору здобувачів вищої освіти. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 1-2 листопада 2019 року) (2). pp. 108-111.

Каткова, Т. А. and Прокоф’єва, О. О. (2019) Розвиток професійно-особистісної зрілості майбутнього психолога в процесі виробничої практики. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, XI (20). pp. 75-89. ISSN 2072-4772

Каткова, Т. А. and Титаренко, О. І. (2019) Психологічні особливості прояву інтелектуальної обдарованості у студентів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 24 (1 (49)). ISSN 2077-1746, ISSN: 2304-1609 (Print); 2415-3494 (Online) (In Press)

Каткова, Т. А. and Титаренко, О. І. (2019) Вплив соціальних стереотипів молоді на професійний вибір. Теорія і практика сучасної психології, 1 (5). pp. 100-104. ISSN 2663-8026

Л

Левочко, С. and Шевченко, С. В. (2019) Особливості розвитку творчих здібностей підлітків. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 92-95.

М

Мельнікова, С. В. (2019) Розвиток емоційної стійкості студентів у закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: зб. наук. робіт II Всеукр. наук.-практ. конф.з Міжнар. участю. (In Press)

П

П'ятницька, Ж. С. and Шевченко, С. В. (2019) Чинники виникнення емоційного вигорання в професійній діяльності особистості. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 337-341.

Прокоф'єва, О. О. and Кошова, І. В. and Прокоф'єва, О. А. (2019) Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события. In: Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. ФОП Вишемирський В. С., Херсон, pp. 243-258.

Прокоф'єва, О. О. and Кошова, І. В. and Прокоф'єва, О. А. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Социодрама - ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себя все события. Working Paper. ФОП Вищемирський В. С., Херсон.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. and Кошова, І. В. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Социодрама - ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Прокоф’єва, О. О. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Психодрама як психотерапевтична технологія роботи з батьками, які виховують дитину з особливими потребами. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Прокоф’єва, О. О. and Пономаренко, В. В. and Прокоф'єва, О. А. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. (In Press)

Прокоф’єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2019) Форми психодрама-терапії як інновації в освітньому процесі. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров'я: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2019 року, 144. pp. 185-189.

Т

Титаренко, О. І. and Каткова, Т. А. (2019) Арт-терапія як засіб розвитку творчого потенціалу підлітків. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (2). ISSN ISSN 1813-3405, ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online) (In Press)

Ф

Фалько, Н. М. (2019) Культурно-освітній вимір гармонізації простору особистості: психологічний дискурс. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр., XI (20). pp. 330-344. ISSN 2072-4772

Фалько, Н. М. and Гузь, Н. В. (2019) Створення простору щодо активізації засобів масової інформації в сприянні соціальному консенсусу, врегулюванню конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та громадами. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр., 1 (1). pp. 155-162. ISSN ISSN 1813-3405

Фалько, Наталя and Гузь, Н. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Психологічні особливості актуалізації професійно-особистісної зрілості майбутнього психолога засобами гештальт-терапії. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Ц

Царькова, О. В. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Концептуальні засади дослідження патологізації переживання провини в контексті внутрішньосімейної взаємодії та благополуччя. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. (In Press)

Царькова, О. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Системний підхід до психологічної корекції почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами. Project Report. Вид - во ФОП Вишемирський В . С ., Херсон.

Царькова, О. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Психологічні детермінанти дослідницької концепції моральної рани батьків, що виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Загальна та медична психологія, 2 (02). pp. 96-97.

Царькова, О. В. and Каткова, Т. А. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Форми та методи ефективної реалізації державної підтримки дітей з обмеженими можливостями в Україні. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Царькова, О. В. and Прокоф'єва, О. О. and Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2019) Психолого-педагогічний супровід родинного виховання дитини з затримкою психічного розвитку: навчально-методичний посібник. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Царькова, О. В. and Прокоф’єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2019) Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму. Психологічний часопис: зб. наук. пр. (5). pp. 67-80.

Царькова, О. В. and Прокоф’єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2019) Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму. Психологічний часопис, 5 (4). pp. 67-80.

Царькова, О. В. and Прокоф’єва, О. О. and Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2019) Психолого-педагогічний супровід родинного виховання гіперактивної дитини з синдромом дефіциту уваги: навчально-методичний посібник. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Царькова, О. В. and Шульга, О. С. (2019) Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями. Публічне адміністрування: теорія та практика, 1 (21). pp. 1-11.

Ш

Шевченко, С. В. (2019) Особливості діагностики навчальної мотивації здобувачів вищої освіти. Теорія і практика сучасної психології, 2 (1). pp. 159-163. ISSN 2663-6026

Шевченко, С. В. (2019) Соціальна активність особистості як психологічний феномен. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали Міжнар. наук. конф., 30 листоп. 2018 р.. pp. 369-371.

Шевченко, С. В. (2019) Наукові підходи до здійснення психологічного супроволу особистості в закладах освіти. Cучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції: матеріали ІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 262-264.

Шевченко, С. В. (2019) Особливості вивчення суб’єктності особистості в психологічному вимірі. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 165-169.

Шевченко, С. В. (2019) Особливості розвитку критичного мислення як основа інтелектуальної діяльності особистості. Сучасний рух науки: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р.. pp. 785-789.

Шевченко, С. В. (2019) Впровадження інтерактивних форм організації освітнього процесу у віртуальному просторі. Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (7). pp. 58-60.

Шевченко, С. В. (2019) Стрес як психологічний феномен в параметрах сучасних досліджень. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2019 р.. pp. 113-116. ISSN 978-617-689-316-5

Шевченко, С. В. (2019) Психофізіологічні показники розумової працездатності здобувачів вищої освіти. Технології розвитку інтелекту, 3 (2). pp. 70-83. ISSN 2223-0521

Шевченко, С. В. (2019) Восприятие денег как отражение социального поведения человека. Науково-популярне видання «Психотерапевт и все для его работы» (7).

Шевченко, С. В. (2019) Кредитомания или оптимизм, дошедший до абсурда. Науково-популярне видання «Психотерапевт и все для его работы» (7).

Шевченко, С. В. (2019) Соціально-психологічні фактори ефективної реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей. pp. 48-53.

Шевченко, С. В. (2019) Развитие в студенческой группе социальных отношений как условие формирования коллектива. Психология и соционика межличностных отношений (9-10). pp. 5-9. ISSN 2226-7549

Шевченко, С. В. (2019) Contemporary issues of sustainable development. 2.15. Implementation of interactive forms of organization of educational process in university: from work experience [Впровадження інтерактивних форм організації освітнього процесу у вищій школі: з досвіду роботи]. Documentation. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Шевченко, С. В. (2019) Modern innovative and information technologies in the development of society. 3.7. Socio-psychological training as a method for the development of individual stress tolerance of students in the information and educational environment of higher education. Working Paper. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Шевченко, С. В. (2019) SELF-presentation. Приемы эффективной самопрезентации и искусство общения. Страна знаний (6). pp. 15-16.

Шевченко, С. В. (2019) The role of psychological support of complex rehabilitation of people with special educational needs. Science and civilization: materials of the XV International scientific and practical conference. pp. 78-81.

Шевченко, С. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Метафора метелика у роботі з підструктурами особистості. Теорія та практика сучасної психології, 2 (3). pp. 107-110. ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online)

Шевченко, С. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Психологічна трансформаційна гра «Розправ крила». Каталог трансформаційних ігор (5). pp. 141-142.

Шевченко, С. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Навчально-методичні рекомендації щодо роботи з набором метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя». [Teaching Resource]

Шевченко, С. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Метафоричні асоціативні карти «Butterfly». Каталог метафоричних карт та технік. pp. 145-148.

Шевченко, С. В. and Денисов, І. Г. (2019) Особливості адаптації першокурсників до навчального навантаження сучасного освітнього процесу вищої школи. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 11 (20). pp. 345-361. ISSN 2072-4772

Шевченко, С. В. and Денисов, І. Г. (2019) Особливості адаптацп першокурсників до навчального навантаження сучасного освітнього процесу вищої школи. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр., XI (20). pp. 345-361. ISSN 2072-4772

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Профілактика емоційного вигорання працівників ризиконебезпечних професій. Documentation. Вид-во ФОП Вишемирський, Херсон.

Шевченко, С. В. and Романюта, Є. (2019) Психологічний супровід підлітків в умовах освітнього процесу. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 10 трав. 2019 р.. pp. 159-162.

Шевченко, Світлана (2019) Ключові аспекти дослідження психофізіологічної адаптації першокурсників. Вісник КНУ імені Т.Г. Шевченка. Серія «Психологія», 1 (10). pp. 109-112.

Шевченко, Світлана (2019) Розвиток соціальних відносин в академічні групі як умова формування колективу. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи: зб. V-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовтня 2019), 5. pp. 383-387.

Шульга, О. С. and Царькова, О. В. and Сахарова, К. (2019) Система інклюзивної освіти як об’єкт державного управління в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр., 2 (41). pp. 99-108.

Я

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. and Москальова, Л. Ю. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Особливості організації навчально-виховної діяльності дітей з ООП в умовах інклюзії. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

This list was generated on Tue Feb 25 20:30:50 2020 EET.