MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | Б | В | К | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ч
Number of items: 24.

C

Cегеда, Н. А. and Терещенко, С. В. (2017) Організаційно-методичні аспекти розвитку креативності підлітків на інтегрованих уроках музики (етап формувального експерименту). World science: International Scientific and Practical Conference, 4 (8). pp. 63-71. ISSN 2413-1032

Б

Брежнєва, С. Б. (2017) Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність. Педагогічний дискурс: зб. нгаук. пр. (22). pp. 24-29. ISSN ISSN 2309-9127 (друкована версія)

В

Врубель, Г. Ф. (2017) Деякі аспекти формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін та в процесі самостійної роботи. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspczesnej nauki: zbir artykuw naukowych. konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (30.03.2017 - 31.03.2017). pp. 42-44. ISSN 978-83-65608-78-09

Врубель, Г. Ф. (2017) Сутність та структурні компоненти компетентності в музичній освіті. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 30-34. ISSN 978-617-7566-08-2

К

Колоніна, Л. Г. (2017) Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 51-53.

Колоніна, Л. Г. (2017) Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 51-53. ISSN 978-617-7566-08-2

М

Майба, О. К. (2017) Педагогічні принципи формування духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (57). pp. 89-100. ISSN 2518-7813

Митева, А. Н. (2017) Основні аспекти формування національної самосвідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 88-92. ISSN 978-617-7566-08-2

О

Ониськів, Г. Г. and Міщенко, С. П. (2017) Інноваційні методи і прийоми вдосконалення виконавських навичок музикантів-інструменталістів. Naukowa i praktyczn a nauka swiatowa: pro blem y iinno w acje: zbiörartykulöw naukow ych. pp. 77-79. ISSN 978-83-65608-84-0

П

Переверзєва, О. В. (2017) Професійне самовизначення і самореалізація майбутнього вчителя загальноосвітньої школи. In: Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти, 2017, Мелітополь.

Переверзєва, О. В. (2017) Виховні аспекти вищої школи. In: Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych, 30.01.2017-31.01.2017, Warszawa.

Переверзєва, О. В. (2017) Формування професійного саморозвитку майбутнього фахівця. In: Naukowa i praktyczna nauka światowa: problemy i innowacje. Pedagogika, 31.10.2017, Sopot.

Р

Ратко, М. В. (2017) Архітектурні шедеври стародавнього міста Паган (ансамбль ступи Швезігон). Мистецтво та освіта (2). pp. 47-53. ISSN 2308-8885

Ратко, М. В. and Римар, Л. А. (2017) Організаційно-технологічні особливості застосування командно-групових та фронтальних форм ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва. Мистецтво та освіта (3). pp. 25-33. ISSN 2308-8885

С

Сегеда, Наталя (2017) Якість фахової підготовки майбутнього вчителя мистецтва у вимірі цивілізаційних викликів до інституту вітчизняної вищої освіти. Сучасна мистецька освіта. pp. 16-19.

Т

Терещенко, С. В. (2017) Змістовно-процесуальні аспекти експериментального вивчення динаміки розвитку креативності підлітків на інтегрованих уроках музики. Science Rice: Pedagogical Education (12). pp. 8-13. ISSN 2519-4976

Терещенко, С. В. (2017) Організаційно-педагогічний супровід розвитку креативності підлітків на інтегрованих уроках музики. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сборник научных докладов. pp. 12-16. ISSN 978-83-65608-53-6

Терещенко, С. В. (2017) Організаційно-педагогічний супровід розвитку керативності підлітків на інтегрованих уроках музики. Pedagogika. nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiórartykułów naukowych, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 12-16. ISSN 978-83-65608-53-6

Х

Харченко, Ю. Т. (2017) Педагогічні умови формування мотивації концертмейстера вищого навчального закладу до професійної самореалізації. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiórartykułów naukowych, 30.03.2017-31.03.2017. pp. 38-40. ISSN 978-83-65608-50-5

Харченко, Ю. Т. (2017) Самоорганізація як чинник підвищення рівня професійної культури концертмейстера вищого навчального закладу. Pedagogika. nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiórartykułów naukowych, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 52-53. ISSN 978-83-65608-53-6

Харченко, Ю. Т. (2017) Деякі аспекти ансамблевого партнерства між концертмейстером та студентом у класі “Постановка голосу”. Obiecujące osiągnięcia naukowe pedagogika: zbiórartykułów naukowych, 30.09.2017. pp. 36-38. ISSN 978-83-65608-78-9

Харченко, Ю. Т. (2017) Самоосвіта як складова підвищення професійної майстерності концертмейстера вищого навчального закладу. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbiórartykułów naukowych, 28.02.2017. pp. 39-41. ISSN 978-83-65608-44-4

Харченко, Ю. Т. (2017) Безперервна освіта як чинник професійного саморозвитку і самореалізації концертмейстера. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 145-149. ISSN 978-617-7566-08-2

Ч

Червонська, Л. М. (2017) Функції педагогічного контролю у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Умань, 16 березня 2017 р.). pp. 162-166.

This list was generated on Thu May 30 05:28:37 2024 EEST.