MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра інформатики і кібернетики" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | P | T | Є | Б | В | Д | К | Н | О | П | Т | Ч | Ш
Number of items: 63.

F

Fedorenko, Elena H. and Velychko, Vladyslav Ye. and Stopkin, Andrii V. and Chorna, Alona V. and Soloviev, Vladimir N. (2018) Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), 2433. pp. 20-32. ISSN 1613-0073

P

Pokryshen, Dmytro A. and Prokofiev, Evgeniy H. and Azaryan, Albert A. (2018) Blogger and YouTube services at a distant course “Database management system Microsoft Access”. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), 2433. pp. 516-528. ISSN 1613-0073

T

Telichenko, V. and Rimshin, V. and Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). pp. 1-7.

Tsidylo, Ivan M. and Tereshchuk, Hryhorii V. and Kozibroda, Serhiy V. and Kravets, Svitlana V. and Savchyn, Tetiana O. and Naumuk, Iryna M. and Kassim, Darja A. (2018) Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), 2433. pp. 217-231. ISSN 1613-0073

Є

Єремєєв, В. С. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. (2018) Сравнение уровней квалификации стандарта образования Украины с Европейским стандартом. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 188-195.

Єремєєв, В. С. and Курлянський, С. С. (2018) Можливості мови UML для проектування програмного забезпечення. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 88-91.

Б

Брянцев, О. А. (2018) Формування професійної компетентності дизайнерів засобами слайс-моделей з паперу. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 2-3 листопада 2018 року). pp. 79-81.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76946 "Інтелектуальна книжка-іграшка "Словограй". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77691 Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель "Norte Dame de Paris". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77692 "Твір образотворчого мистецтва слайс-модель "Notre Dame de Reims". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78747 "Ілюстрація фасаду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79106 Художнє оформлення книжки "Іван-Богатир". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82816 "Паперова архітерктурна слайс-модель Duomo di Milano" ("Паперовий Duomo di Milano"). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. and Сафонов, І. В. (2018) Розробка мобільної інформаційної системи для автоматизації роботи торгівельного представника. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 33-36.

Брянцев, О. А. and Чемерис, Г. Ю. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82815 Художнє оформлення книжки "Іван Богатир". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцева, Г. В. (2018) Унаочнення навчального матеріалу за допомогою візуальних слайдів. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 листоп. 2018 р.. pp. 82-83.

В

Волошинов, С. А. and Осадчий, В. В. and Осадча, К. П. (2018) Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Engineering and Educational Technologies, 6 (4). pp. 38-46. ISSN 2307-9770.

Д

Довгаль, Андрій Олександрович and Наумук, Ірина Миколаївна (2018) Використання програмно-педагогічних засобів для диференційованого навчання школярів. In: Інформаційні технології в освіті та науці, 26, Мелітополь.

К

Конюхов, С. Л. (2018) Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 103-113. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Конюхов, С. Л. (2018) Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (61). pp. 126-131. ISSN 2518-7813

Конюхов, С. Л. (2018) Використання інтерактивних освітніх технологій у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2018 р.. pp. 88-92.

Корецький, О. С. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76850 Комп`ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Крашеніннік, І. В. (2018) Впровадження індивідуальних освітніх траєкторій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 135-139. ISSN 978-617-7566-33-4

Крашеніннік, І. В. (2018) Програмні середовища для вивчення ігрового програмування майбутніми інженерами-програмістами. Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: тези доповідей І Всеукр. наук.-техн. конф. (19–20 жовтня 2018 р.). pp. 211-212.

Крашеніннік, І. В. (2018) Сертифікаційні освітні програми як форма організації адаптивного навчання майбутніх інженерів-програмістів. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали IV Міжнар. конф. (Одеса, 24–26 жовтня 2018 р.). pp. 151-153.

Крашеніннік, І. В. (2018) Використання онлайн-курсів у навчанні майбутніх інженерів-програмістів за освітніми програмами скороченого терміну. Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (09 жовтня 2018 р., м. Київ). pp. 57-59.

Крашеніннік, І. В. (2018) Вимоги до змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання в університетах. Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці»: матеріали ХV Всеукр. наук.-метод. конф., (28 вересня 2018 р., Харків). pp. 290-291.

Круглик, В. С. (2018) Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти України. Инженерные и образовательные технологии, 6 (4). pp. 58-65. ISSN 2307-9770

Куст, Ангеліна Степанівна and Наумук, Ірина Миколаївна (2018) Інформаційно-освітній засіб як елемент підготовки учнів на уроках інформатики у загальноосвітній школі. In: Інформаційні технології в освіті та науці, 27, Мелітополь.

Н

Наумук, Ірина and Корзун, Н. (2018) Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). pp. 70-80. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Наумук, О. В. and Наумук, Ірина (2018) Функціональні особливості операційної системи Windows Server 2016. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.12.2018- 30.12.2018. Technics and technology (12). pp. 66-68. ISSN 978-83-66030-72-5

Наумук, О. В. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сіциліцин, Ю. О. and Чорна, А. В. and Корецький, О. С. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування тиску ґрунтових вод у зоні підземних споруд циліндричної форми. Shipbuilding & marine infrastructure, 2 (10). pp. 227-233. ISSN 2409-3858

О

Осадча, К. П. (2018) До питання щодо інституціоналізації професії тьютора в українському освітньому просторі. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 77-88.

Осадча, К. П. (2018) Аналіз тьюторських практик та досвіду підготовки тьюторів у Німеччині. Науковий вісник МНК імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2 (61). pp. 206-210.

Осадча, К. П. (2018) Засоби дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 219-221.

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2018) Формування графічної компетентності бакалаврів комп’ютерних наук у процесі вивчення прототипування програмних інтерфейсів. Інформаційні технології і засоби навчання, 67 (5). pp. 104-120.

Осадчий, В. В. (2018) Досвід США у підтримці інформатики. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (2). pp. 60-63. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. (2018) Сучасні тренди інформатики і кібірнетики. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 17-18 травня 2018 р.). pp. 221-224. ISSN ISBN 978-966-9730-14-5

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Букреєв, Д. О. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). pp. 55-69. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Ліхачов, К. С. (2018) Досвід реалізації професійного консультування молоді засобами віртуальної реальності. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 1-11. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Сердюк, І. М. and Ліхачов, Д. and Пятниченко, В. О. (2018) Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 49-68. ISSN ISSN: 2521-1234 online

П

Постильна, О. О. and Горбунов, А. А. (2018) Створення автоматизованого робочого місця для лаборанта кафедри. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 69-72. ISSN 978-617-7566-33-4

Постильна, О. О. and Гришко, Б. О. (2018) Аналіз програмних засобів для автоматизації торгівельної діяльності. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 28-31. ISSN 2522-1833

Постильна, О. О. and Печерський, Р. В. (2018) Експертна система для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів: аспекти програмної реалізації. Proceedings of XХХIIІ International scientific conference «Innovations of the future» (Nov 8, 2018, New York). pp. 97-100.

Постильна, О. О. and Філіпов, І. К. (2018) Інформаційна система з навчально-виробничих практик: аналіз інструментальних засобів і технологій. Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (Barcelona 30.05.2018-31.05.2018) (5). pp. 82-85.

Т

Тугай, М. Ю. and Чорна, А. В. (2018) Аналіз вільного програмного забезпечення для роботи з комп’ютерними мережами. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р., Дніпро). pp. 1354-1359.

Ч

Чемерис, Г. Ю. (2018) Візуалізація користувацького інтерфейсу як засіб формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 297-298.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Особливості професійної підготовки бакалавра комп’ютерних наук у галузі комп’ютерної графіки. Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців. p. 147.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Графічна компетентність майбутніх бакалаврів з компʼютерних наук як умова розвитку творчої особистості. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018», 2. pp. 67-70.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Дизайн мислення та графічна культура майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Актуальні проблеми журналістики, соціології та дизайну: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 319-325.

Чередниченко, А. В. and Крашеніннік, І. В. (2018) Використання середовища Alice 3 для розробки навчальних проектів у сьомому класі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 341-345.

Чорна, А. В. (2018) Agile-методології у процесі навчання інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 350-355. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). pp. 1478-1482.

Чорна, А. В. and Деменок, К. С. (2018) Порівняльний аналіз версій операційної системи Android. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (29.12.2018- 30.12.2018). pp. 37-41. ISSN 978-83-66030-72-5

Чорна, А. В. and Пасічний, К. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79364 Комп`ютерна програма "Корпоративна система управління ідеями". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Чорна, А. В. and Таганова, Д. В. (2018) Використання алгоритмів розв’язування графічних задач засобами Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 310-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Хіміч, В. М. and Шаров, С. О. (2018) Моделювання впливу неконтрольованих факторів на статистичний розподіл випадкових величин, підпорядкованих нормальному закону. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 334-341. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Ш

Шаров, С. В. and Еміратлі, А. Р. (2018) Використання експертних систем для підтримки навчального процесу. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (London, 27.02.2018) (2). pp. 28-31.

Шаров, С. В. and Печерський, Р. В. (2018) Використання проектного підходу під час вивчення дисципліни «Кросплатформне програмування». Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (5). pp. 21-25.

Шаров, С. В. and Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). pp. 109-114. ISSN 2524-0986

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Принципи розробки моделі бойової машини засобами біомімікрії. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (2). pp. 27-36. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Thu Jul 18 12:04:39 2024 EEST.