MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | І | А | Б | К | Н | П | Х
Number of items: 34.

K

Khrystovaya, Tеtіana (2016) Еspecially monitoring the health of students. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали VІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (25-29 квітня 2016 р., Одеса). pp. 245-250. ISSN 2226-8324

І

Іваненко, Володимир (2016) Особистісно-значуща діяльність школярів на уроках фізичного виховання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 107-112.

А

Абдуллаєв, А. and Ребар, І. (2016) Особливості відбору спортсменів з вільної боротьби. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів І-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 269-271.

Б

Білогур, В. Є. (2016) Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія спорту та спортивної особистості. Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 берез. 2016 р.. pp. 65-67.

Білогур, В. Є. (2016) Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (64). pp. 178-190. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2016) Філософія спорту епохи постмодернізму: соціально-філософський контекст. Гуманітарний вісник ЗДІА (65). pp. 221-231. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2016) Теоретико-методологічна рефлексія спорту як ареалу людиновимірності спортивної діяльності та можливості гуманізації як соціальної практики. Гуманітарний вісник ЗДІА (66). pp. 112-122. ISSN 2072-7941

Білогур, Влада (2016) Спорт як чинник виховання патріотизму. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір", 3-4, Мелітополь.

К

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Самоконтроль студентів під час занять фізичною культурою і спортом на секційних заняттях. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (27). pp. 368-369.

Ковальчук, О. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 263-265.

Конох, А. П. and Карабанов, Є. О. (2016) Вплив занять гирьовим спортом на фізичний стан майбутніх інженерів-механіків. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (2). pp. 6-10. ISSN 1992-7908

Котова, О. В. (2016) Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (4). pp. 13-20. ISSN 2227-2844

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Особливості проведення лікувальної фізичної культури у осіб зі сколіозом на період щадного рухового режиму. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. pp. 119-123.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Особливості застосування апаратних технік у лікуванні сколіозу. Гуманітарний простір науки: зб. матеріалів 4 Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 липня 2016 р.) (4). pp. 199-201.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Доцільність використання механотерапевтичних апаратів у фізичній реабілітації осіб зі сколіозом в період щадного рухового режиму. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., Тернопіль). pp. 53-55.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Загальні принципи складання програми фізичної реабілітації осіб зі сколіозом. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8-9 грудня 2016 р.). pp. 472-476.

Н

Непша, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Ушаков, В. С. (2016) Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (16 травня 2016 р.). pp. 226-229.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. pp. 123-127.

П

Попенко, Ярослав (2016) Румунія на шляху до Бухарестського миру 1918 року. Емінак: наук. журн., 3 (15). pp. 53-59.

Проценко, А. А. (2016) Професійна компетентність як запорука ефективної діяльності фахівця. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 4 червня 2016 р.), 2. pp. 170-173.

Х

Христова, Т. Є. (2016) Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8–9 грудня 2016 р.). pp. 296-299.

Христова, Т. Є. (2016) Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. (2). pp. 291-297. ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з наслідками ДЦП. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя). pp. 202-203.

Христова, Т. Є. (2016) Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (139). pp. 196-199.

Христова, Т. Є. (2016) Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізичне виховання*». ТОВ «Колор Принт», Мелітополь. ISBN 978-966-2489-39-2

Христова, Т. Є. and Богун, Т. В. (2016) Фізичне виховання як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Dny v?dy – 2016: materi?ly XII mеzin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 b?ezen 2016 roku, Praha), 15. pp. 66-68. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Дворовенко, Т. П. (2016) Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали VIII міжнар. iнтернет-конф. (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь). pp. 46-47.

Христова, Т. Є. and Дорохов, Є. А. (2016) Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Naukowa my?l informacyjnej powieki – 2016: materia?y XII mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2016 roku) (7). pp. 73-74. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Чорна, Т. Г. (2016) Сучасна технологія реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 713-715.

Христова, Т. Є. and Михайлютенко, С. С. (2016) Комплексне використання засобів фізичного виховання на заняттях в спеціальних медичних групах (при бронхіальній астмі). Динамиката на съвременната наука-2016: материали за ХІІ международна научна практична конференция (17-25 июл, 2016, гр. София, Республика България), 2. pp. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Рябоконь, В. Ю. (2016) Вдосконалення процесу фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи (при захворюваннях серцево-судинної системи). Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). pp. 156-161.

Христова, Т. Є. and Сейтумєров, І. М. (2016) Застосування тренажерів у процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). pp. 161-167.

Христова Т. Є., Суханова Г. П. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Науковий твір "Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Фізичне виховання*". 67823.

Христова, Т. Є. and Трохименко, І. В. (2016) Складові фізичної реабілітації людей зрілого віку з гіпертонією ІІ ступеня на поліклінічному етапі. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 вересня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). pp. 127-131.

This list was generated on Mon Oct 25 14:44:44 2021 EEST.