MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра географії та туризму" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | N | P | І | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | Н | П | С | Т | Ш
Number of items: 81.

D

Datsenko, L. and Nepsha, A. (2018) Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov Sea. Socio Brains, 42. pp. 143-149. ISSN 2367-5721

N

Nepsha, О. V. (2018) Features of the geomorphologic structure of the accumulative forms of the Northern Azov sea territories. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. pp. 115-116.

P

Prokhorova, L. A. and Grishko, S. A. and Nepsha, O. V. and Bilyk, I. I. (2018) Modern natural conditions of the North-Western Pryazovia region as a coastal marine area of Southern Ukraine. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (7). pp. 25-27.

І

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічні умови водоносного горизонту нижньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. pp. 21-24.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод Запорізької області. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. pp. 59-62.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Сучасний геоекологічний стан земельних ресурсів та ґрунтів Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 95-97.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Основні чинники деградації земель Запорізькій області. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 234-235.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Передумови організації та проведення екологічного туризму на косах північно-західного Приазов’я. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. pp. 34-35.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Види міжпредметних зв’язків в шкільному курсі географії. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). pp. 17-20.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Елементи геології в шкільних курсах природознавства і географії. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 110-113.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Шелудько, О. М. (2018) Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області. Science, research, development (4). pp. 32-39.

Іванова, В. М. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Загальне землезнавство М. 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). [Teaching Resource]

Іванова, Валентина and Непша, Олександр and Оболенська, Дарина (2018) Сучасні екзогенні геологічні процеси в Запорізькій області та їх наслідки. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 384-386.

Б

Балабатько, Наталя and Непша, Олександр (2018) Зрошення в Херсонській області: історія, сучасний стан, екологічні проблеми. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 11-13.

Балховітін, Владислав and Зав’ялова, Тетяна (2018) Основні показники динаміки водокористування та водовідведення в Дніпропетровській області. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). pp. 13-19. ISSN 2523-4900

Білик, Іван (2018) Наслідки антропогенного навантаження на прибережну зону Північно-Західного Приазов'я. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 9-11.

В

Василюк, Людмила and Непша, Олександр (2018) Геоекологічний моніторинг підземних вод Херсонської області. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 27-29.

Г

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Стецишин, М. М. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря м. Запоріжжя та його вплив на здоров’я городян. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 202-209.

Д

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2018) Старобердянський заказник як об’єкт еколого-пізнавального туризму у Мелітопольському районі. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 35-38.

Донченко, Л. М. and Тамбовцев, Г. В. and Иванова, В. М. and Сапун, Т. А. (2018) Рекреационная деятельность на территориях и объектах природно-заповедного фонда Запорожской области. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 15 листопада 2018 р.). pp. 60-62.

Дорожко, Галина and Дорожко, Ірина and Портна, Вікторія and Непша, Олександр (2018) Найбільший кизиловий сад Європи – в Запорізькій області: історія, сьогодення, проблеми, перспективи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 6-8.

Дубяга, Світлана and Непша, Олександр and Дорожко, Галина (2018) Формування поняття про екологічні зв’язки в природі в учнів початкових класів на уроках «Природознавства». Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 24-27.

З

Зав'ялова, В. А. and Кондратенко, А. І. (2018) Сучасні геоекологічні проблеми Утлюцького лиману Азовського моря. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. pp. 70-73.

Завялова Т. В., Непша О. В, Прохорова Л. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю". 83175.

И

Иванова, В. М. and Непша, А. В. and Сапун, Т. А. (2018) Современное состояние качества питьевой воды в населенных пунктах Запорожской области и ее влияние на здоровье населения. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. pp. 38-40.

Иванова, В. М. and Непша, А. В. and Сапун, Т. А. and Тамбовцев, Г. В. (2018) Экологические аспекты орошения земель в Запорожской области. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. pp. 67-70.

Иванова, В. М. and Непша, А. В. and Шелудько, О. Н (2018) Экологические аспекты мелиорации. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. pp. 17-19.

Иванова, Валентина and Непша, Александр and Сугоняк, Яна (2018) Влияние процессов подтопления на экологическое состояние территории Каменско-Днепровского района Запорожской области. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). pp. 19-23. ISSN 2523-4900

К

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 110-113.

Кондратенко, А. І. and Сапун, Т. О. (2018) Екологічна безпека підземних вод в Запорізькій області. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року): зб. тез, 1. pp. 38-40.

Л

Лемішко, Роман and Непша, Олександр (2018) Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у місті Запоріжжя. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 14-16.

Н

Непша, А. В. and Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Пути предотвращения современных геолого-геоморфологических процессов в Северо-Западном Приазовье. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Непша, Александр and Овчинникова, Мария and Бородина, Екатерина (2018) Геоэкологические проблемы Днепропетровской области в результате деятельности предприятий горно-металлургического комплекса. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 37-41.

Непша, О. В. (2018) Федотова коса північного узбережжя Азовського моря в системі природно-заповідного фонду України. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 47-49.

Непша, О. В. (2018) Обитічна коса в системі природно-заповідного фонду України. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 138-139.

Непша, О. В. (2018) Надходження біогенного матеріалу в берегову зону Азовського моря як фактор стабільності акумулятивних форм Північного Приазов’я. Геологія нафти і газу: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 48-52.

Непша, О. В. and Іванова, В. М. and Будєй, П. Ф. (2018) Гідрогеологічні умови водоносних горизонтів четвертинних та верхньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Science, research, development (4). pp. 40-42.

Непша, О. В. and Герасимчук, С. М. (2018) Мінливість надходження теригенного матеріалу до північного узбережжя Азовського моря від твердого стоку рік. Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-117.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Сакун, М. М. (2018) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод у неоген-палеогенових відкладах басейну річки Молочна. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 45-50. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Сапун, Т. О. (2018) Гідроекологічна характеристика поверхневих вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 134-139. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Основні напрями та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів в м. Запоріжжя. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 139-140.

Непша, О. В. and Сапун, Т. О. and Тамбовцев, Г. В. (2018) Мета та завдання шкільного краєзнавства. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 114-117.

Непша, О. В. and Тамбовцев, Г. В. and Білик, І. І. (2018) Лікувальні пелоїди курорту «Кирилівка» (Запорізька область): історія, сучасний стан та перспективи використання. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 51-56. ISSN 2524-0986

Непша, Олександр and Передерій, Дар'я (2018) Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у населених пунктах Запорізької області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 41-45.

Непша, Олександр and Передерій, Дар'я (2018) Сучасний стан та шляхи покращення родючості ґрунтів Запорізької області. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). pp. 23-29. ISSN 2523-4900

П

Побігун, О. М. and Ісаченко, С. О. and Непша, Я. Ю. (2018) Негативні явища внаслідок зрошення на півдні України та шляхи їх попередження. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. pp. 23-25.

Прохорова, Л. and Непша, О. and Зав’ялова, Т. (2018) Роль і місце геологічних знань і умінь в шкільній географічній освіті. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 179-182.

Прохорова, Л. А. (2018) Поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 р.). pp. 142-143.

Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Особенности геолого-геоморфологического строения косы Федотовой и Пересыпи Молочного лимана северного побережья Азовского моря. Moderní vymoženosti vědy - 2018: materiály XIV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference, 22-30 ledna 2018 г., 9. pp. 76-79.

Прохорова, Л. А. and Зав'ялова, В. А. (2018) Загальна характеристика Утлюцького лимана Азовського моря як території природно-заповідного фонду України. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. pp. 37-38.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Значення метеорологічного чинника у розподілі забруднюючих речовин повітря м. Запоріжжя. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 179-180.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.). pp. 143-146.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Деякі прийоми та методи вивчення мінеральних ресурсів в школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 208-211.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Використання відновлювальних джерел енергії та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Запорізькій області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 15 листопада 2018 р.). pp. 97-100.

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. (2018) Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы Запорожской области. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. pp. 64-67.

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. (2018) Геолого-палеонтологический музей кафедры физической географии и геологии Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 131-135.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація». pp. 202-209.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Гідрогеологічні умови підземних вод коси Бирючий Острів. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Геоекологічні проблеми використання підземних вод Запорізької області та шляхи їх вирішення. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 159-162.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Геологія з навчальною практикою». [Teaching Resource]

Прохорова, Л. А. and Топалова, О. І. and Непша, О. В. (2018) Північне узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області як перспективний напрям у геотуризмі. Геотуризм: практика і досвід: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 квітня 2018, Львів). pp. 182-185.

Прохорова, Лариса and Іщенко, Наталя (2018) Роль геологічних пам’яток Запорізької області у формуванні геологічного світогляду населення. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 26-29.

Прохорова, Лариса and Зав’ялова, Тетяна and Непша, Олександр (2018) Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Прохорова, Лариса and Зав’ялова, Тетяна and Непша, Олександр (2018) Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 96-100.

Прохорова, Лариса and Непша, Александр and Завьялова, Татьяна (2018) И.П. Курило-Крымчак – выдающийся краевед Мелитопольщины и Запорожского края. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 317-319.

Прохорова, Лариса and Філобок, Роман (2018) Особливості морфометрії подів півдня степової зони України. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 24-26.

С

Сапун, T. O. (2018) Використання поверхневих вод куртно-оздоровчими санаторіями м. Бердянськ. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. pp. 54-56.

Сапун, T. O. (2018) Горючі корисні копалини Херсонської області. Геологія нафти і газу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 83-85.

Сапун, Т. А. (2018) Современная радиационно-токсикологическая характеристика озера Большое города Бердянск. «Global Science and Innovations 2018»: International Scientific Conference. pp. 174-178.

Сапун, Т. А. (2018) Эколого-геологическая характеристика почвенного покрова Бердянского района. Наука и образование – 2018: сб. материалов ХІІІ Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых (12 апреля 2018 г., Астана). pp. 1423-1426. ISSN 978-9965-31-997-6

Сапун, Т. О. (2018) Екологічний стан грунтів та донних відкладів Херсонської області. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. pp. 28-31.

Сапун, Т. О. (2018) Використання поверхневих вод куртно-оздоровчими санаторіями м. Бердянськ. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. pp. 54-56.

Сапун, Т. О. (2018) Концентрація важких металів у грунтах Причорноморської низовини та Азово-Придніпровської височини. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (23-25 травня 2018 р.), 1. pp. 123-128.

Сапун, Т. О. (2018) Антропогенне навантаження у зв'язку з рекреаційним використанням Молочного і Утлюцького лиманів. Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. трудов, 3 (2(34)). pp. 86-88. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. (2018) Систематизація геологічних досліджень Запорізького краю до 1917 року. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 145-148. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. and Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2018) Гідрогеоекологічна характеристика ґрунтових вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 140-144. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. and Шелудько, О. М. (2018) Загальна характеристика покладів лікувальних грязей озера Велике міста Бердянськ. Сучасна наука та перспективи : матеріали Всеукр. Іnternet-конф. молодих вчених (14-18 травня 2018 р.). pp. 201-206.

Стецишин, М. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. pp. 39-41.

Стецишин, М. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та шляхи його покращення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року): зб. тез, 1. pp. 42-44.

Т

Тамбовцев, Г. and Іванова, В. and Сапун, Т. (2018) Роль і значення екскурсій в природу в екологічному вихованні школярів. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 208-210.

Ш

Шайхатдінов, Андрій and Прохорова, Лариса (2018) Геолого-екологічні умови формування та поширення донних відкладів Чорного моря. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 29-32.

This list was generated on Tue Apr 16 11:45:06 2024 EEST.