MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра методики викладання германських мов" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | K | Б | Г | К | М | Т | Х
Number of items: 38.

D

Didur, O. A. and Kulbachko, Yu. L. and Maltsev, Ye. І. and Konovalenko, T. V. (2018) Ecology of soil algae cenoses in Norway maple plantation in the recultivated territory of the Western Donbas (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 8 (1). pp. 865-872. ISSN ISSN: 2520-2138

G

Goncharova, О. А. and Konovalenko, T. V. (2018) Future English Language Teachers' Life Skills Development in Methodology Course. Studies in Comparative Education: Biannual scientific journal in Education (1). pp. 98-104.

K

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English Language Teachers' Life Skills Development in Methodology Course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104. ISSN 2306-5532

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English language teachers’ life skills development in the Methodology course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104.

Kotliarova, V. and Kulikov, L. and Tkach, M. (2018) The Use of Narratives in Teaching English. Science, Research, Development. Pedagogy: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 28-30.

Б

Баранцова, І. О. (2018) Інтеркультурність як основа сучасного освітнього простору. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. pp. 11-16.

Баранцова, І. О. (2018) Перекладознавство. МДПУ, Мелітополь.

Баранцова, І. О. (2018) Innovative aspects of intercultural communication in the process of foreign language learning. International Scientific Gerald (8). pp. 56-62.

Баранцова, І. О. (2018) Modern Trends in Intercultural Education. Children and Schools, 40 (4 (2)). pp. 411-417. ISSN ISSN 1532-8759

Баранцова, І. О. and Єременко, Д. В. and Єременко, Л. В. (2018) Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини ХХ ст. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 121-133.

Баранцова, І. О. and Гогунська, І. В. and Заболотна, Д. Д. (2018) Етногенез українського народу і культура міжетнічних відносин. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 397-401.

Баранцова, І. О. and Кальченко, В. Н. (2018) Вираження елементів комічного в художньому тексті. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 133-138.

Г

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2018) Main tendencies of the development of the pre-service language teacher education in Ukraine. World of Science, 1 (29). pp. 7-10.

Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Vocabulary Evaluation Tests (Тести для контролю рівня сформованості лексичних навичок англійської мови) Спеціальності: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. [Teaching Resource]

Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. and Рябуха, Т. В. (2018) Методичні засади навчання фонетики англійської мови студентів-філологів за допомогою освітніх інтернет-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 89-93.

К

Коноваленко, Т. В. (2018) Історія людства у романі Салмана Рушді «Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези доп. ІV Міжнар. наук. конф.. pp. 63-64.

Коноваленко, Т. В. (2018) Типологія образів у магічно-реалістичній і химерній прозі. Literary Imagination, 19 (3(2)). pp. 744-751. ISSN ISSN 1523-9012

Коноваленко, Т. В. (2018) Modes of Learning and Teaching in Methodology Session. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: IV International spring symposium proceedings. pp. 99-106.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. In: Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету).

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 134-137.

Коноваленко, Т. В. and Жукова, Г. Д. (2018) Створення умов для ситуативно спрямованого навчання англомовного говоріння. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.ї конф.. pp. 279-284.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2018) Новые ИТ-технологии в обучении английскому языку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 141-143.

Коноваленко, Т. В. and Перебийніс, І. І. (2018) Образ «маленької людини» в оповіданнях О.Генрі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (8). pp. 96-99.

Коноваленко, Т. В. and Рутковська, А. М. (2018) Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 284-288.

Коноваленко, Т. В. and Рябуха, Т. В. (2018) Порівняльна типологія англійської та української мов. [Teaching Resource]

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2018) Навчання професійно спрямованого аудіювання на заняттях з англійської мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр.. pp. 103-105. ISSN 2519-2558

М

Матюха, Г. В. (2018) Педагогіка партнерства в навчанні англійської мови – як ключовий компонент формули нової школи. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2018 р.. pp. 322-325.

Матюха, Г. В. and Вітківська, Л. В. (2018) Вплив вікових особливостей на навчання старшокласників читання англійською мовою. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез. pp. 113-116.

Матюха, Г. В. and Долодарова, І. М. and Лінник, А. С. (2018) Сучасні методи навчання лексики аглійської мови. «Children & Schools», 40 (4 (2)). pp. 428-435.

Матюха, Г. В. and Зіненко, Н. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві. Сучасні методи навчання лексики англійської мови. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Мігуля, К. С. (2018) Навчання школярів аудіювання англійською мовою. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2018 р.. pp. 325-328.

Матюха, Г. В. and Однороманенко, М. В. (2018) Шляхи підвищення мотивації старшокласників до вивчення іноземних мов. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез. pp. 116-119.

Матюха, Г. В. and Опара, Н. С. (2018) Самостійна робота старшокласників з вивчення англійської мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (8). pp. 151-153.

Т

Тарасенко, Т. В. and Горлова, О. О. (2018) Formation of tolerant attitude towards foreign culture in teaching english. Science, research, development. Pedagogy (2). pp. 11-12.

Тарасенко, Т. В. and Де Граеве, О. (2018) Formation of the future philologist’s language culture. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, (11). pp. 15-17.

Ткач, М. В. and Зіненко, Н. В. (2018) Принципи та критерії навчання іноземної мови в немовному вузі. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 351-354.

Х

Харченко, Т. І. (2018) Прагматичний компонент перекладу. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). pp. 393-396.

This list was generated on Fri Jun 14 09:54:36 2024 EEST.