MDPU Repository

Items where Author is "Чорна, А. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Other
Number of items: 55.

Article

Чорна, А. В. and Сердюк, І. М. (2022) Організація оцінювання навчальної діяльності студентів в «Журналі оцінок» системи MOODLE. Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 листоп. 2022 р. (1). pp. 53-54.

Чорна, А. В. (2021) Методи формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 140-142.

Чорна, А. В. (2021) Особливості проведення навчальної практики студентами ОП «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 179-183. ISSN 978-617-7346-69-1

Чорна, А. В. and Лучко, А. О. (2021) Особливості навчального курсу «Розробка та програмування дронів». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 183-187. ISSN 978-617-7346-69-1

Чорна, А. В. (2020) Проблеми формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у педагогічній теорії та практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (68). pp. 239-243. ISSN 1992-5786

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2020) Застосування технологій змішаного навчання у формуванні управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 3 (122). pp. 11-18. ISSN 1995–0519

Круглик, В. С. and Чорна, А. В. (2020) Використання платформи Moodle для індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 159-160.

Чорна, А. В. and Дубінський, О. О (2019) Загальна характеристика операційної системи сімейства Unix-подібних – Lubuntu. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 8-10.

Чорна, А. В. (2019) Особливості побудови робота-сумоїста за допомогою Lego Mindstorms EV3. Perspectives of world science and education: аbstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 227-231.

Вакулов, А. В. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення екосистеми веб-сайтів університету. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 7-10.

Чорний, П. В. and Чорна, А. В. (2019) Використання засобі віртуальної реальності в освітньому просторі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 320-322. ISSN 978-617-7566-82-2

Французевич, О. Ю. and Чорна, А. В. (2019) Особливості розробки мобільного додатку «Куратор академічних груп». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 314-317. ISSN 978-617-7566-82-2

Чорна, А. В. (2019) Навчання основам робототехніки з використанням Lego Mindstorms EV3. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 317-320. ISSN 978-617-7566-82-2

Чорна, А. В. (2019) Інтерактивна панель, як засіб професійного розвитку вчителя. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 291-295.

Еміратлі, А. Р. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення корпоративної системи університету засобами маршрутизаторів Mikrotik. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 9-12.

Чорна, А. В. (2019) Використання системи Redmine для організації проектної діяльності в процесі підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019): матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 81-83.

Осадча, К. П. and Конюхов, С. Л. and Сіциліцин, Ю. О. and Чорна, А. В. (2019) Мобільні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019: зб. тез доп. І-ї Міжнар. наук.-тех. конф.. pp. 361-363.

Чорна, А. В. (2019) Аналіз сучасного стану сформованості управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у педагогічній теорії та практиці. Інноваційна педагогіка, 2 (19). pp. 125-130. ISSN ISSN 2663-6085

Федоренко, О. and Величко, В. and Стьопкін, А. and Чорна, А. В. and Соловйов, В. (2019) Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education. Педагогiка вищої та середньої школи: зб. наук. праць (52). pp. 5-21. ISSN 2304–4470

Чорна, А. В. and Деменок, К. С. (2018) Порівняльний аналіз версій операційної системи Android. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (29.12.2018- 30.12.2018). pp. 37-41. ISSN 978-83-66030-72-5

Тугай, М. Ю. and Чорна, А. В. (2018) Аналіз вільного програмного забезпечення для роботи з комп’ютерними мережами. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р., Дніпро). pp. 1354-1359.

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). pp. 1478-1482.

Чорна, А. В. and Хіміч, В. М. and Шаров, С. О. (2018) Моделювання впливу неконтрольованих факторів на статистичний розподіл випадкових величин, підпорядкованих нормальному закону. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 334-341. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2018) Agile-методології у процесі навчання інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 350-355. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Таганова, Д. В. (2018) Використання алгоритмів розв’язування графічних задач засобами Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 310-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Принципи розробки моделі бойової машини засобами біомімікрії. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (2). pp. 27-36. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Наумук, О. В. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сіциліцин, Ю. О. and Чорна, А. В. and Корецький, О. С. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування тиску ґрунтових вод у зоні підземних споруд циліндричної форми. Shipbuilding & marine infrastructure, 2 (10). pp. 227-233. ISSN 2409-3858

Чорна, А. В. (2017) Використання системи Bitrix24 для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-82.

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2014) Электронный учебник по дисциплине «Операционные системы и системное программирование» как ключевой компонент для организации самостоятельной работы. Сборник научных докладов ІХ Международ-ной научно-практической конференции (19). pp. 165-167.

Чорна, А. В. (2016) Использование дистанционного курса в профессиональной подготовке будущих инженеров-программистов. Университетская Наука. «Современная наука. Теоретический и практический взгляд» (1). pp. 231-233. ISSN 2500-2724

Чорна, А. В. (2016) Аналіз програмного забезпечення управління проектами підчас викладання технічних дисциплін. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 березня 2016 р. pp. 102-106.

Чорна, А. В. (2013) Порівняльна характеристика статистичних пакетів проведення обробки статистичних даних. Zbi?r raport?w naukowzch. „Teoretzcheyne i praktzcyne innowacje naukowe”. (29.01.2013-31.01.2013) , 2. pp. 33-37. ISSN 978-83-63620-90-5

Чорна, А. В. (2013) Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів. Педагогічний дискурс (14). pp. 453-457.

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Повышение уровня знаний студентов по дисциплине «Операционные системы» средствами автоматизированного учебно-контролирующего комплекса. Educational Technology & Society, 16 (3). pp. 438-450. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Результати впровадження автоматизованного навчально-методичного комплексу з дисципліни «Основи наукових досліджень». Науковий вісник Донбасу: електронне видання (3). ISSN 2310-2187

Чорна, А. В. (2014) Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. (42-43). pp. 205-210. ISSN 2074-8922

Чорна, А. В. (2016) Можливості використання комп’ютерних засобів управління процесом розробки програмного забезпечення під час вивчення дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (48-49). pp. 221-227. ISSN 2074-8922

Чорна, А. В. and Барієва, А.І. (2016) Характеристика інтерактивного курсу «Програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 27-31. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Варава, Т. Д. (2016) Етапи створення комп'ютерної системи обліку матеріальних цінностей. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 65-69. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Криворучко, Н. В. (2016) Структура автоматизованого робочого місця медичної сестри загальноосвітньої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць. (8). pp. 125-130. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2016) Особливості використання дистанційного курсу з дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць. (8). pp. 326-330. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2015) Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (7). pp. 214-221. ISSN 978-617-7055-91-3

Чорна, А. В. and Аброімова, Н. С. (2016) Персональне електронне середовище для учителів молодших класів. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 8-11. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2017) Использование Scrum методологии при подготовке инженеров-программистов. Университетская Наука, 1 (3). pp. 111-114. ISSN 2500-2724

Чорна, А. В. (2017) Scrum методологія, як практичний метод підготовки інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 287-291. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Шрако, О. О. (2017) Функціональні вимоги до програмного засобу по типу програми “Time doctor”. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 295-297. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Мершенко , М. О. (2017) Особливості дитячих інтернет-видань. Сучасна наука та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених . pp. 101-104.

Чорна, А. В. and Хрептус, В. С. (2017) Особливості побудови 3d моделі університету. Сучасна наука та перспективи : матеріали регіональної internet-конф. молодих учених . pp. 98-101.

Other

Чорна, А. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму «Електронний підручник «Офісні комп’ютерні технології»» № 101362 від 22.12.2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Чорний, В. В. and Чорна, Л. С. and Чорна, А. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98583 "Комп'ютерна програма «Електронний підручник "Трактори". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ.

Чорна, А. В. and Криворучко, Н. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98584 "Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце медичної сестри загальноосвітньої школи». Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ.

Чорна, А. В. and Пасічний, К. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79364 Комп`ютерна програма "Корпоративна система управління ідеями". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Корецький, О. С. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76850 Комп`ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Sat Mar 25 18:56:32 2023 EET.