MDPU Repository

Items where Author is "Рябуха, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2021) Інтерактивні методи при викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах. Сучасна освіта-доступність, якість, визнання: матеріали XIII Міжнар. наук.-методична конф.. pp. 176-178.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. (2021) Організація самостійної роботи студентів при дистанційному навчанні іноземної мови. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (65). pp. 32-33. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. (2021) Переклад колокацій як невід’ємний компонент підготовки студентів-філологів. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (11). pp. 159-164.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. (2021) Граматичні зміни в сучасній англійській мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 32 (4). pp. 231-235.

Рябуха, Т. В. (2021) Вплив сучасних технологій на навчання іноземних мов у вищій школі. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 21-22 вересня 2021 р., Київ: «Видавництво Людмила». pp. 215-217. ISSN ISBN 978-617-8071-10-3

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. (2020) Проблема навчання перекладу: дидактичний аспект. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 311-317.

Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2020) Використанням технології «розвитку критичного мислення» через читання і письмо на заняттях з англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 138-143.

Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2020) Competence approach to training students in translation activities at university. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (54). pp. 52-55. ISSN ISSN: 2450-8160

Рябуха, Т. В. (2020) Проблемне навчання дисципліни «Історія мови» як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (53). pp. 135-137. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2020) Проблемне навчання у процесі формування іншомовної аудитивної компетенції студентів-філологів. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. pp. 77-80. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2020) Використання інтерактивних методів і прийомів навчання англійської мови у вищій школі. Мова.Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (10). pp. 187-190.

Гостіщева, Н. О. and Рябуха, Т. В. (2020) Використання мобільних додатків для розвитку лексичних навичок іншомовної комунікації. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 12 травня 2020 р.). pp. 117-121.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2020) «Перевернуте навчання» як інноваційна технологія викладання іноземних мов у вищій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (72). pp. 100-106. ISSN 1992-5786

Рябуха, Т. В. (2020) Формування фонетичної компетентності майбутніх перекладачів. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (60). pp. 22-25. ISSN 2450-8160

Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Лопушанський, І. О. (2020) Становлення коміксу як жанру сучасної літератури. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації», 31 (4). pp. 144-149. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Колокації як засіб формування лексичної компетентності студентів-філологів. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (48). pp. 45-47. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) ІКТ компетентність викладача іноземної мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 225-230. ISSN 978-617-7566-80-8

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 166-170.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Молодь і ринок, 7 (174). pp. 51-56. ISSN 2308-4634

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації», 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 92-99. ISSN 2219-5203

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Expressive reading in the training of would-be teachers of foreign languages. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY: zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 14. pp. 41-43.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Гостіщева, Н. О. and Рябуха, Т. В. (2019) Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (22)). pp. 170-179. ISSN 2219-5203

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Літературний текст як засіб формування міжкультурної компетенції майбутніх викладачів іноземної мови. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. pp. 156-158.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання лексичного підходу на заняттях з домашнього читання у мовному внз. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 8. pp. 154-156.

Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. and Рябуха, Т. В. (2018) Методичні засади навчання фонетики англійської мови студентів-філологів за допомогою освітніх інтернет-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 89-93.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання відеоматеріалів як засобу формування професійної іншомовної компетенції студентів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 225-227.

Камишова, Т. М. and Рябуха, Т. В. (2018) Проблеми диференційованого підходу при навчанні іноземній мові у немовному вузі. Science, research, development pedagogy: monografia pokonferencyjna, 30.01.2018. pp. 68-72.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) On importance of listening activities at English lessons. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY, 10. pp. 114-116.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formatio. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 110-115.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. Ю. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formation. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 151-156.

Рябуха, Т. В. (2017) До питання глобалізації англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (26-27 квітня 2017 р.). pp. 118-120.

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych. pp. 68-71. ISSN ISBN: 978-83-65608-36-9

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Деякі аспекти формування міжкультурної компетентності студентів мовного вузу засобами іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць. pp. 242-245.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Роль міжкультурної комунікації у формуванні комунікативної компетенції студентів. Fundamental and applied science - 2017: materials of the XIII International scientific and practical Conference, 5. pp. 33-35.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2017) Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 137-143.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Про необхідність підготовки викладача іноземних мов до міжкультурної комунікації. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 31-34.

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Гурова, Т. Ю (2017) Роль та місце англійської мови у світі: історія та перспективи. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 58-67.

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 68-71.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) Формування навчальної компетенції студентів під час дистанційного навчання іноземної мови. Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.03.2016 -31.03.2016. pp. 115-116.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Teaching Pronunciation in Current TEFL Practice. Science and Education in the Modern World: proceedings of the 4 International Sciences Congress, 5-7 January 2015, 2. pp. 204-209.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2014) Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови. Найновите научни постижения: материали за Х международна научна практична конференция, 20. pp. 10-13.

Рябуха, Т. В. (2014) Interference and transfer on the phonological level in Teaching English as a Foreign Language to Ukrainian students. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (1 (5)). pp. 385-388. ISSN 0007-1657

Рябуха, Т. В. (2008) “Художественная анархия” как принцип эстетики Генри Миллера. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство (1). 224 -234.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2015) Проблема міжкультурної взаємодії у процесі навчання іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 224-227.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. (2015) Навчання студентів культури презентації на заняттях з іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 234-238.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Професійно орієнтоване домашнє читання як засіб формування лексичної компетенції студентів мовного ВНЗ. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference «Cutting-Edge Sscience». pp. 40-42.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Методичні аспекти навчання іноземної мови за допомогою мультимедійних технологій. Zbior artyku?ow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Naukowe Wyszukaj" (30.10.2015 - 31.10.2015). pp. 58-60.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) «Голландські» ксеноніми в англійській мові. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 53-57. ISSN 978-617-7055-81-4

Book Section

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) History and culture of Еnglish-speaking countries. Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: UNSPECIFIED Видавництво МДПУ, Мелітополь.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: History and culture of Еnglish-speaking countries. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-10.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2017) Unit 1. Britain in ancient times. In: Історія і культура Британії: навчальний посібник. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-21.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2017) Історія і культура Британії. Unit 1. Britain in ancient times. In: Історія і культура Британії. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-21.

Тарасенко, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. (2016) Unit 1. The relevance of cross-cultural communication in the modern world. The subject, object and tasks of the discipline. In: Міжкультурна комунікація: навчальний посібник. МДПУ, Мелітополь, pp. 1-12.

Monograph

Лемещенко-Лагода, В. В. and Рябуха, Т. В. (2019) Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики. Вступ. Other. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Акулова, Н. Ю. and Надольська, Ю. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Зіненко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Гончарова, О. А. and Авраменко, К. В. and Камишова, Т. М. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Ванденко, О. А. and Корець, А. and Пчела, Ю. В. and Карпінська, М. О. and Стояновська, Т. Л. (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. Other. ТОВ «Колор Принт».

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Стояновська, Т. Л. and Корець, А. and Денисенко, Н. В. and Карпінська, М. О. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Пчела, Ю. В. and Ванденко, О. А. and Акулова, Н. and Камишова, Т. М. (2019) New Perspectives in English Philology and Teaching English = Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Баранцова, І. О. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Чорна, О. О. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Book

Рябуха, Т. В. and Гурова, Т. Ю (2021) Теоретична фонетика англійської мови: навчальний посібник. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Зіненко, Н. В. and Харченко, Т. І. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. (2019) Лексико-граматичні прийоми перекладу від теорії до практики: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2019) Практика перекладу з англійської мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2019) Література англомовних країн: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання. DEMO . Мелітополь.

Teaching Resource

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2021) Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів філологічних та перекладацьких спеціальностей. [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. (2020) Short films in foreign language teaching: методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов. [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Міжкультурна комунікація". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до курсу "Історія основної іноземної мови". [Teaching Resource]

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство США». DEMO. [Teaching Resource]

Коноваленко, Т. В. and Рябуха, Т. В. (2018) Порівняльна типологія англійської та української мов. [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. (2018) Practice Makes Perfect (or Speech Without a Hitch): A Tutorial on Practical Course of English Phonetics = Практика – шлях до успіху: навчальний посібник з курсу “Практична фонетика англійської мови”. [Teaching Resource]

Other

Баранцова, І. О. and Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Гармаш, О. Л. and Байтерякова, Н. Ю. and Авраменко, К. В. and Мілько, Н. Є. and Денисенко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н.О. and Гурова, Т. Ю. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Кулікова, Л. А. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Акулова, Н. Ю. and Тарасенко, Т. В. (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102780 Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та навчанні англійської мови». Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія "Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Камишова, Т. М. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85328 "Колективна монографія "Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Зіненко, Н. В. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №84624 "Наукова стаття "Phonetic competence of future interpreters: features of formation". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рябуха, Т. В. and Гурова, Т. Ю. and Гуров, С. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №85703 "Навчальний посібник "Practice makes perfect or speech without a hitch. A practical course of phonetics". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №86103 "Наукова стаття "Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рябуха, Т. В. and Лемещенко-Лагода, В. В. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91284 "Монографія "Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Тарасенко, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. (2017) Свідоцтво про авторське право на твір №70089 "Навчальний посібник "Міжкультурна комунікація". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Tue Dec 6 22:12:58 2022 EET.