MDPU Repository

Items where Author is "Рябуха, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2020) Проблемне навчання у процесі формування іншомовної аудитивної компетенції студентів-філологів. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. pp. 77-80. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2020) Використання інтерактивних методів і прийомів навчання англійської мови у вищій школі. Мова.Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (10). pp. 187-190.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Колокації як засіб формування лексичної компетентності студентів-філологів. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (48). pp. 45-47. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) ІКТ компетентність викладача іноземної мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 225-230. ISSN 978-617-7566-80-8

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 166-170.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Молодь і ринок, 7 (174). pp. 51-56. ISSN 2308-4634

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 92-99. ISSN 2219-5203

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Expressive reading in the training of would-be teachers of foreign languages. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY: zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 14. pp. 41-43.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Літературний текст як засіб формування міжкультурної компетенції майбутніх викладачів іноземної мови. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. pp. 156-158.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання лексичного підходу на заняттях з домашнього читання у мовному внз. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 8. pp. 154-156.

Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. and Рябуха, Т. В. (2018) Методичні засади навчання фонетики англійської мови студентів-філологів за допомогою освітніх інтернет-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 89-93.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання відеоматеріалів як засобу формування професійної іншомовної компетенції студентів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 225-227.

Камишова, Т. М. and Рябуха, Т. В. (2018) Проблеми диференційованого підходу при навчанні іноземній мові у немовному вузі. Science, research, development pedagogy: monografia pokonferencyjna, 30.01.2018. pp. 68-72.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) On importance of listening activities at English lessons. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY, 10. pp. 114-116.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formatio. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 110-115.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. Ю. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formation. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 151-156.

Рябуха, Т. В. (2017) До питання глобалізації англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (26-27 квітня 2017 р.). pp. 118-120.

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych. pp. 68-71. ISSN ISBN: 978-83-65608-36-9

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Деякі аспекти формування міжкультурної компетентності студентів мовного вузу засобами іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць. pp. 242-245.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Роль міжкультурної комунікації у формуванні комунікативної компетенції студентів. Fundamental and applied science - 2017: materials of the XIII International scientific and practical Conference, 5. pp. 33-35.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2017) Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 137-143.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Про необхідність підготовки викладача іноземних мов до міжкультурної комунікації. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 31-34.

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Гурова, Т. Ю (2017) Роль та місце англійської мови у світі: історія та перспективи. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 58-67.

Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2017) До питання про тенденції розвитку англійського дієслова. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 68-71.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) Формування навчальної компетенції студентів під час дистанційного навчання іноземної мови. Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.03.2016 -31.03.2016. pp. 115-116.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Teaching Pronunciation in Current TEFL Practice. Science and Education in the Modern World: proceedings of the 4 International Sciences Congress, 5-7 January 2015, 2. pp. 204-209.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2014) Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови. Найновите научни постижения: материали за Х международна научна практична конференция, 20. pp. 10-13.

Рябуха, Т. В. (2014) Interference and transfer on the phonological level in Teaching English as a Foreign Language to Ukrainian students. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (1 (5)). pp. 385-388. ISSN 0007-1657

Рябуха, Т. В. (2008) “Художественная анархия” как принцип эстетики Генри Миллера. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство (1). 224 -234.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2015) Проблема міжкультурної взаємодії у процесі навчання іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 224-227.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. (2015) Навчання студентів культури презентації на заняттях з іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 234-238.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Професійно орієнтоване домашнє читання як засіб формування лексичної компетенції студентів мовного ВНЗ. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference «Cutting-Edge Sscience». pp. 40-42.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Методичні аспекти навчання іноземної мови за допомогою мультимедійних технологій. Zbior artyku?ow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Naukowe Wyszukaj" (30.10.2015 - 31.10.2015). pp. 58-60.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) «Голландські» ксеноніми в англійській мові. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 53-57. ISSN 978-617-7055-81-4

Monograph

Лемещенко-Лагода, В. В. and Рябуха, Т. В. (2019) Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики. Вступ. Other. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. (2019) Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Баранцова, І. О. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Чорна, О. О. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Book

Зіненко, Н. В. and Харченко, Т. І. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. (2019) Лексико-граматичні прийоми перекладу від теорії до практики: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2019) Практика перекладу з англійської мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Teaching Resource

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. (2020) Short films in foreign language teaching: методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов. [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Міжкультурна комунікація". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до курсу "Історія основної іноземної мови". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. (2018) Practice Makes Perfect (or Speech Without a Hitch): A Tutorial on Practical Course of English Phonetics = Практика – шлях до успіху: навчальний посібник з курсу “Практична фонетика англійської мови”. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 4 01:31:10 2020 EEST.