MDPU Repository

Items where Author is "Логвіна-Бик, Т. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Методика планування уроків біології з використанням технології критичного мислення. Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2019. pp. 129-132.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Особистісно-професійний розвиток учителя біології в Новій українській школі. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Мелітополь, 6-8 червя 2019 р.). pp. 157-162.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Нові горизонти української освіти у сучасному світі. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 101-103.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Нові горизонти української освіти у сучасному світі. Людина віртуальна: Нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 101-103.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Актуальні питання біологічної освіти у школі. Актуальні питання біологічної науки: зб. стат. V Міжнар. заочної наук.-практ. конф.. pp. 248-252.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Актуальні проблеми підготовки вчителів біології в контексті вимог Нової української школи. Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). pp. 80-83.

Логвіна-Бик, Т. А. (2019) Проектування зон відпочинку в ландшафті міста. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА»: тези доповідей учасників наук.-практ. інтернет-конф., 27 листопада 2019 року. pp. 19-22.

Логвіна-Бик, Т. А. and Ревіна, Д. О. (2019) Формування біологічного мислення при навчанні біології у загальноосвітніх закладах. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку. Ч. 3: тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада 2019 р.. pp. 16-21.

Логвіна-Бик, Т. А. and Мангуш, І. Ю. (2019) Формування дослідницьких вмінь у школярів при вивченні розділу "Рослини". Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку: Ч. 3 тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада. pp. 22-26.

Логвіна-Бик, Т. А. and Потапова, О. М. (2019) Сучасні освітні технології на уроках біології. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку. Ч. 3 тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада. pp. 26-31.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Новітні технології створення сучасних ландшафтних садів Франції. Колесниковські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О.І. Колесникова (Харків, 16-17 жовтня 2018). pp. 26-28.

Бредіхіна, Ю. Л. and Логвіна-Бик, Т. А. (2018) Систематичний аналіз деревно-чагарникової флори насаджень парку ім. М.Горького (м. Мелітополь). Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти»: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 12-13 жовтня 2018 року). pp. 319-320.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Інновації біологічної освіти вищої школи України. Современный мир как результат антропогенной деятельности: сб. материалов ІІ Всеукр. науч. интернет -конф. с междунар. участием, 10-12 октября 2018 года. pp. 123-129.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Проблеми реалізації компетентнісного підходу. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Мелітополь, 14-16 черв. 2018 р.). pp. 139-142.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Підготовка майбутнього учителя до реалізації інтегрованого підходу в освітній галузі. Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу: матеріали міжнародної наук. конф. Тернопіль, 17-18 травня 2018 р.. pp. 231-235.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Реалізація інтегрованого підходу в освітній галузі в навчанні майбутнього вчителя біології. Virtus Scientific Journal, 1 (23). pp. 116-120. ISSN 2410-4388 (Print), 2415-3133 (Online)

Логвіна-Бик, Т. А. and Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. (2018) Формування професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки з садово-паркового господарства. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя,12-13 жовтня 2018 року). pp. 279-280.

Логвіна-Бик, Т. А. (2017) Створення квітників як шлях до формування біологічного мислення. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 139-141.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Проектування професійно-методичної підготовки майбутніх учителів біології. Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22-24 вересня 2014). pp. 30-31.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Охорона навколишнього середовища шлях до нового буття людини. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 109-113. ISSN 978-966-2489-61-3

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. and Степанюк, А. В. (2017) Професійно-методична підготовка студентів-біологів у педагогічному закладі вищої освіти. Тернопільські біологічні читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 20-22 квітня 2017 року). pp. 381-384.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. and Дубяга, В. І. (2017) Упровадження компетентнісного підходу в процесі навчання біології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 146-150. ISSN 2219-5203

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Технології вирощування квітково-декоративних культур відкритого грунту. Колесніковські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої пам'яті професора О.І. Колеснікова, 30-31 жовтня 2017 р.. pp. 30-32.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Розробка квітників як умова відтворення ресурсів для життя людини у сприятливому навколишньому середовищі. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 19-21.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2016) Традиційні та інноваційні підходи до викладання біології. Вплив досягнень психологічних і педагогічнх наук на розвиток сучасного суспільства: матеріали міжнар. наук.-паркт. конф. (Харків, 11-12 березня 2016). pp. 14-18.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Наковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (47). pp. 164-168.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. зб. наук. праць (47). pp. 164-168.

Логвіна-Бик , Т. А. and Шумейко, І. (2015) Розвиток особистості учня на уроках біології. Роль освіти у формуванш життєвих цінностей молоді: матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (30 жовтня 2015 р.). pp. 216-217.

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Процес навчання біології як фундамент для розвитку особистості учня. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (25 листопада 2015 р.). pp. 289-293.

Логвіна-Бик , Т. А. and Окса, М. М. (2015) Свобода та рівність як складові людиновимірності та атрибут духовності й людського надбання. Virtus: Scientific Journal (3). pp. 18-22.

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничого циклу. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ITM* плюс – 2015». Ч. 2: матер. II Міжнар. наук.-метод. конф. (3–4 грудня 2015 року). pp. 71-72.

Teaching Resource

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Жиряков, О. Ю. and Канарова, О. В. and Логвіна-Бик, Т. А. and Ляпунова, В. А. and Мілько, Н. Є and Сопіна, Я. В. and Стотика, І. Г. and Тарасенко, Т. В. and Титаренко, Н. Є. (2018) Методичні рекомендації до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни. Вид. 5-е, доп. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 28 19:20:45 2020 EET.