MDPU Repository

Items where Author is "Дубяга, С. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Patent
Number of items: 35.

Article

Дубяга, С. М. (2021) Потенціал занять з англійської мови щодо розвитку творчого мислення майбутніх вчителів початкової школи. Мова. Свідомість. Концепт (11). pp. 216-219.

Шевченко, Ю. М. and Дубяга, С. М. (2021) Правове виховання особистості в умовах становлення та розвитку України як правової держави. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (26). pp. 60-64. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Приладишева, Л. М. (2021) Міжнаціональні культурні відносини в навчально-виховному процесі у молодших школярів. Проблемы педагогики и психологии начального образования в условиях полиэтнической среды: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (17 октября 2021 года). pp. 91-94.

Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. (2020) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших школярів на уроках трудового навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету серія: Педагогіка, 24 (1). pp. 36-42.

Дубяга, С. М. and Гузь, В. В. and Шкільова, Г. М. (2019) Практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 100-105. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Дубяга, В. І. (2018) Використання ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 107-109.

Дубяга, С. М. and Саєнко, Ю. О. and Дубяга, В. І (2018) Використання технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в початкових класах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (2 (21)). pp. 51-56.

Дубяга, С. М. (2017) Екскурсія в природу як форма організації навчального процесу з природознавства у початковій школі. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 19-22.

Дубяга, С. М. (2017) Роль фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-105.

Дубяга, С. М. (2017) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 52-59. ISSN 2219-5203

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. and Жейнова, С. С. (2016) Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 59-64.

Дубяга, С. М. (2015) Нові підходи до роботи над фразеологічним матеріалом у початковій школі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (13). pp. 45-51. ISSN 2524-2660

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. and Фефілова, Т. В. (2014) Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1 (35)). pp. 309-317.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. and Гузь, В. В. (2012) Технология подготовки будущих учителей начальной школы к использованию педтехнологии групповой работы. Актуальные проблемы педагогики и психологии: материалы междунар. заочной науч.-практ. конф., 27 февр. 2012 г. (2). pp. 23-31.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2010) Лідерські якості майбутнього вчителя у контексті сучасної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (5). pp. 175-181.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (ХLV). pp. 198-203.

Шевченко, Ю. М. and Дубяга, С. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (11). pp. 143-146. ISSN 1818-9210, 1818-9172

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб.наук. праць (ХLV). pp. 198-203. ISSN 5-7763-4577-4

Дубяга, С. М. (2007) Формування імпровізаційної готовності в студентів у практиці навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки: зб. наук. праць (101). pp. 18-24.

Дубяга, С. М. (2006) Прислів’я та приказки – як засіб залучення до витоків української культури. Сучасні технології навчання в початковій освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 квіт. 2006 р.. pp. 36-38.

Дубяга, С. М. (2006) Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (3). pp. 112-118.

Дубяга, С. М. (2004) Оптимальний вибір засобів навчальної діяльності та використання їх на уроках української мови в початковій школі. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (3). pp. 23-29.

Дубяга, С. М. (2002) Інформаційно-ціннісний підхід у навчанні дітей читання. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2001 р., 2. pp. 121-124.

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Упровадження ідей морального виховання особистості в підготовку майбутнього вчителя початкових класів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 89-90. ISSN 978-617-696-440-7

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Формування соціальної активності майбутніх учителів засобами соціальних проектів. Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Monograph

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими потребами як умова забезпечення гармонійного інклюзивного освітнього середовища початкової школи. Project Report. Люкс.

Дубяга, С. М. and Фефілова, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи нової Української школи. Розділ 3. Сучасні технології навчання в початковій школі. Working Paper. МДПУ ім. Богдана Хмельницького.

Book

Дубяга, С. М. (2015) Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Початкова освіта". Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-01-1

Patent

Дубяга С. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірка творів «Авторські казки до уроків літературного читання (1-4 класи)». 84485.

Дубяга С. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Читаночка для дітей 5-7 років». 83958.

Дубяга С. М. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір "Щоденник науково-практичного стажування студента-практиканта". 69451.

Дубяга С. М. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на письмовий твір науково-навчального характеру "Програма нормативної навчальної дисципліни «Технологія викладання методики мовознавчих дисциплін». 62786.

Дубяга С. М. (2014) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Педагогічні технології в початковій школі». Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Початкова освіта". 57615.

Дубяга С. М. (2014) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру «Методичні рекомендації до вивчення курсу „Педагогічні технології в початковій школі”». 55761.

Дубяга С. М. (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературно-письмовий твір "Технології вивчення галузі "Мова і література". Програма нормативної навчальної дисципліни". 47489.

This list was generated on Sat Dec 10 07:15:02 2022 EET.