MDPU Repository

Items where Author is "Байтеряков, О. З."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Байтеряков, О. З. and Арсененко, І. А. and Донець, І. А. (2021) Феномен перевалу в спортивно-оздоровчому туризмі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (5K). pp. 172-176. ISSN 2311-2220

Байтеряков, О. З. and Суворова, О. В. and Бабурова, Н. О. (2021) Напрямки вдосконалення функціональної діяльності туристичного агентства «Браво тур». Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 183-188.

Арсененко, І. А. and Донець, І. А. and Донченко, Л. М. and Байтеряков, О. З. and Левада, О. М. and Коміссарова, Н. О. (2021) Території та об’єкти природно-заповідного фонду як основа рекреаційно-туристичних ресурсів для розвитку екологічного туризму в Україні. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, 2. pp. 201-204. ISSN 978-1-63848-594-0

Байтеряков, О. З. (2021) Географія дальніх комплексних практик в Мелітопольському державному педагогічному інституті в період з 1981 по 1991 роки. Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 8-32.

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. and Левада, О. М. and Топалова, О. І. and Кириєнко, Ц. В. (2021) Нарис з історії становлення і розвитку кафедри економічної і соціальної географії (1996–2013 рр.). Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 97-124.

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. and Левада, О. М. and Топалова, О. І. and Кириєнко, Ц. В. (2021) Нарис з історії становлення і розвитку кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства (2014-2021 рр.). Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 97-124.

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. and Донець, І. А. and Левада, О. М. (2020) Визначення напрямків розвитку галузей господарства у територіально-туристичному комплексі Запорізького регіону України. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and practical conference, 5. pp. 53-58.

Арсененко, І. А. and Левада, О. М. and Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. and Донець, І. А. (2020) Забезпечення ефективності реалізації освітніх програм у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців туристичної галузі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (71). pp. 19-23. ISSN 1992-5786

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. and Донець, І. А. and Левада, О. М. (2020) Теоретичні та методичні основи вивчення культурно-пізнавального туризму в Запорізькій області України. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica (5). pp. 108-113.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. and Байтеряков, Є. О. (2019) Структурно-логічне моделювання термінів на прикладі англійської спелеологічної термінології. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації», 30 (3). pp. 90-95. ISSN 2663-6069

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. (2019) Реалізація компетентнісного підходу в сучасній школі шляхом встановлення міжпредметних та культурологічних зв’язків засобами художньої літератури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (23)). pp. 87-91.

Арсененко, І. А. and Донець, І. А. and Байтеряков, О. З. and Курдельчук, А. О. (2019) Проблеми та перспективи розвитку фестивального туризму в Україні. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар участю). pp. 13-15.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. (2018) Особливості англійської спелеологічної професійної лексики. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 12-16.

Байтеряков, О. З. and Медведський, Р. С. (2018) Характеристика звукового ландшафту північної частини міста Мелітополя. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 жовт. 2018 р.. pp. 30-33.

Байтеряков, О. З. and Іваненко, Ю. С. (2018) Загальні методичні особливості застосування мистецьких творів на уроках географії. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 жовт. 2018 р.. pp. 25-29.

Байтеряков, О. З. and Деребас, А. В. (2018) Грошові знаки як засоби навчання географії. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 жовт. 2018 р.. pp. 22-24.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. and Байтеряков, Є. О. (2017) Концепція підручника з курсу «Лінґвокраїнознавство» як складова формування англомовної комунікативної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна (67). pp. 37-40.

Байтеряков, О. З. (2017) Теоретичні основи застосування творів живопису на уроках географії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (7). pp. 254-260.

Байтеряков, О. З. and Гопенюк, В. П. (2017) Місце живопису в шкільному кірсі географії. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: зб. наук. пр.. pp. 8-11.

Байтеряков, О. З. and Касьяненко, О. А. (2017) Поштові марки як засоби навчання географії. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: зб. наук. пр.. pp. 11-13.

Байтеряков, О. З. (2016) Структурно-логічна модель формування міського звукового ландшафту. Часопис картографії: зб. наук. пр. (16). pp. 86-99.

Байтеряков, О. З. and Арсененко, І. А. (2016) Структурно-логічна модель дослідження інтеркультурного потенціалу міста. Naukowa przestrzen Europy – 2016: materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 11. pp. 19-22.

Арсененко, И. А. and Байтеряков, О. З. and Донець, І. А. (2016) Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності. Areas of scientific thought: materials of the XII International scientific and practical conference. pp. 37-44.

Байтеряков, О. З. and Байтерякова, Н. Ю. (2016) Гипонимические связи термина Speleology в английской спелеологической терминологии. Areas of scientific thought: materials of the XII International scientific and practical conference (10). pp. 55-59.

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донець, І. А. and Стецишин, М. М. (2015) Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.). pp. 9-11.

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донець, І. А. and Стецишин, М. М. (2015) Проблеми і перспективи використання рекреаційно- туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. зб. наук. пр. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. ( 8-9 жовтня 2015р., м. Херсон). pp. 9-11.

Байтеряков, О. З. and Солоненко, А. М. and Прийма, С. М. (2014) Оцінка Старо-Бердянського лісництва для змагального туризму. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 59-63.

Байтеряков, О. З. (2014) Загальні особливості функціональної структури туристської системи Закарпаття. Географія і сучасність: зб. наук. пр. Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова, 20 (32). pp. 157-162.

Арсененко, И. А. and Байтеряков, О. З. and Сажнев, М. and Левада, О. М. and Сорокина, Ц. В. and Топалова, О. І. (2013) Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 13-16. ISSN 1338-9432

Байтеряков, О. З. (2009) Географічні аспекти оцінювання території для спортивного орієнтування. Географія і сучасність (22). pp. 194-198.

Байтеряков, О. З. (2015) Оцінка Алтагірського лісництва для змагального туризму. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 163-166.

Байтеряков, О. З. and Менжинська, О. О. (2016) Історико-культурний потенціал туризму в Запорізькій області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 101-105.

Байтеряков, О. З. and Літвін, М. Ф. (2016) Практичні методи активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів на уроках географії. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 210-217.

Байтеряков, О. З. and Бойко, О. Д. (2016) Періодизація світової літератури для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках географії. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 206-210.

Book Section

Байтеряков, О. З. and Арсененко, І. А. (2018) Вступ. In: Спортивно-оздоровчий туризм. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь, pp. 1-4.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, О. З. and Байтеряков, Є. О. (2017) Передмова. In: Лінґвокраїнознавство. Велика Британія. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, pp. 1-8.

Monograph

Байтеряков, О. З. and Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, Є. О. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Методичні аспекти вивчення країнознавчого матеріалу в шкільному курсі англійської мови. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Байтеряков, О. З. and Донченко, Л. М. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Методика застосування грошових знаків в шкільному курсі «Географія. Материки і океани». Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Байтеряков, О. З. (2018) Методичні аспекти формування культурологічної компетентності учнів в шкільному курсі географії. Вступ. Working Paper. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Other

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Марченко, О. А. and Донченко, Л. М. and Донець, І. А. and Барабоха, Н. М. and Топалова, О. І. and Сорокіна, Ц. В. (2016) План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр. Мелітопольська міська рада.

This list was generated on Mon Dec 5 23:12:28 2022 EET.