MDPU Repository

Соціальна компетентність майбутнього галузевого фахівця в соціально-суб’єктному соціологічному дискурсі

Глебова, Н. І. (2018) Соціальна компетентність майбутнього галузевого фахівця в соціально-суб’єктному соціологічному дискурсі. Габітус (6). pp. 40-45.

[img] Text
habit_2018_6_9.pdf

Download (192kB)

Abstract

У статті аналізуються підходи сучас- ної зарубіжної та вітчизняної соціології до вивчення специфіки суб’єктного соціаль- ного, визначаються суб’єктні аспекти фор- мування і реалізації соціальної компетент- ності особистості майбутнього фахівця в процесі професійного та особистісного розвитку у взаємодії із соціальним серед- овищем. Розглянута регулююча функція соціальної компетентності в структурі соціалізації особистості, що ґрунтується на її суб’єктних потребах, різного рівня зв’язках із соціальним середовищем та необхідності формуванні нових моделей професіоналізму і можливості соціального конструювання з боку самих професійних груп. Визначені перспективні підходи соціологічної науки до дослідження соціальних компетентностей галузевих фахівців та отримання соціологіч- ного знання про механізми їх функціонування як ресурсу успішної соціалізації особистості в процесі здобуття фахової освіти. Ключові слова: соціалізація особисто- сті, соціальна компетентність, соціальна суб’єктність, соціальна поведінка, соціальні та професійні якості фахівця, соціологія компетентності. В статье анализируются подходы совре- менной зарубежной и отечественной социологии к изучению специфического субъектного социального, определяются субъектные аспекты формирования и реализации социальной компетентности личности будущего специалиста в про- цессе профессионального и личностного развития во взаимодействии с социальной средой. Рассмотрена регулирующая функ- ция социальной компетентности в струк- туре социализации личности, основанная на ее субъектных потребностях, разного уровня связях с социальной средой, необ- ходимости формировании новых моделей профессионализма и возможности социаль- ного конструирования со стороны самых профессиональных групп. Определены пер- спективные подходы социологической науки к исследованию социальных компетентно- стей отраслевых специалистов и получе- ния социологического знания о механизмах их функционирования как ресурса успешной социализации личности в процессе получе- ния профессионального образования.

Item Type: Article
Subjects: H Суспільні науки > HM Соціологія
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра соціології
Depositing User: Кафедра соціології
Date Deposited: 07 Oct 2019 05:59
Last Modified: 07 Oct 2019 06:37
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7582

Actions (login required)

View Item View Item