MDPU Repository

Теоретико-методологічні підходи до сутності поняття «методологічна культура концертмейстера закладу вищої освіти»

Харченко, Юлія (2021) Теоретико-методологічні підходи до сутності поняття «методологічна культура концертмейстера закладу вищої освіти». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 6 (35). pp. 238-243. ISSN ISSN 2308-4863 (Online)

[img] Text
ДРОГОБИЧ 2021 отд.Харченко.pdf - Published Version

Download (458kB)

Abstract

У статті розглянуто методологічну культуру концертмейстера закладу вищої освіти. Підкреслено, що фундаментом методологічної культури концертмейстера закладу вищої освіти є філософські, психологічні, культурологічні, музично-педагогічні знання, методичні вміння та навички. У цьому контексті зроблено спробу теоретичного осмислення, уточнення сутності поняття «методологічна культура» як педагогічного феномена, здійснено системний аналіз різних трактувань цього поняття. Розглянуто проблему становлення методологіч�ної культури концертмейстера закладу вищої освіти. З’ясовано, що проявом методичної культури концертмей�стера є творче застосування фахівцем певних концепцій, форм і методів пізнання, прагнення до самоосвіти й саморозвитку. Виявлено, що складниками методологічної культури є орієнтація в наявних у педагогіці музичної освіти методологічних підходах, концепціях і теоріях; здатність виокремлювати й обґрунтовувати актуаль�ність дослідницьких проблем; уміння виконувати дослідження відповідно до методологічних орієнтирів; уміння уявити результати дослідження. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел доведено, що методологічна культура є важливим елементом професійної культури концертмейстера закладу вищої освіти, а її основними ознаками є здатність до глибокого вникнення в сутність мистецьких явищ; уміння визначати ключові супереч�ності розвитку сучасної мистецької освіти; осмислення та проектування індивідуальної стратегії методоло�гічного пошуку; готовність до творчого застосовування сучасних концепцій, підходів і методів пізнання. Визна�чено, що показниками методологічної культури концертмейстера є методологічні знання загальнонаукового, конкретно-наукового й технологічного рівнів; дослідницькі вміння та навички, обумовлені теоретичним і прак�тичним досвідом; ціннісне ставлення до методологічної культури як невід’ємного об’єкта професійного само�розвитку. Зроблено висновок, що методологічна культура є провідною професійною цінністю, одним із чинників успішної професійної діяльності концертмейстера закладу вищої освіти. Ключові слова: методологія, методологічна культура концертмейстера, структурні компоненти методоло�гічної культури концертмейстера, показники методологічної культури концертмейстера закладу вищої освіти

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > LB Теорія і практика освіти
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи
Divisions: Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії
Depositing User: Ю.Т. Харченко
Date Deposited: 31 May 2021 07:03
Last Modified: 31 May 2021 07:03
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11786

Actions (login required)

View Item View Item