МДПУ репозиторій

Елементи, в которих рік: 2007

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Н | О | П | Ш
Число елементів: 18.

Н

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. та Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Непша, О. В. (2007) Роль комплексної польової практики з фізичної географії у формуванні в студентів навичок і вмінь екологічної освіти у їх подальшій професійній діяльності. Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матеріали міжнар. науково-практ. конф.. с. 108-110.

О

Олексенко, Р. І. (2007) Тенденції розвитку харчового підкомплексу агропромислового комплексу України. Агросвіт (20). с. 23-26. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2007) Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Інвестиції: практика та досвід (11). с. 27-31. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства. Інвестиції: практика та досвід (19). с. 27-30. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств. In: Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития Украины в глобальной среде», 26-28, Симферополь.

Олексенко, Р. И. (2007) Управление финансами на мясоперерабатывающих предприятиях. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові ринки та інститути", 7-8 грудня, Харків.

П

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Проблеми сучасної педагогічної освіти : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр., 1 (14). с. 158-165.

Прийма, Сергій (2007) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст, 1 (16). с. 190-198.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу. с. 209-217.

Прийма, Сергій (2007) Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти. Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (72). с. 95-100.

Прийма, Сергій (2007) Проблема гармонізації національних стандартів вищої освіти з міжнародними аналогами у галузі комп’ютінгу. Нова педагогічна думка. с. 272-285.

Прийма, Сергій (2007) Якість вищої освіти у європейському освітньому просторі: стандарти і компетентнісний підхід. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі. с. 63-69.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. In: Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2007 р. .

Ш

Шаров, С. В. (2007) Класифікація самостійної роботи та її види. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (46). с. 281-284.

Шаров, С. В. (2007) Досвід створення та використання тестових завдань в процесі тематичного оцінювання знань учнів. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (43). с. 290-294.

Шарова, Т. М. (2007) Моральне становлення особистості у воєнній прозі Василя Бондаря. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 5. с. 305-309.

Цей список був створений у Mon Mar 25 14:44:20 2019 EET.