MDPU Repository

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: М | Н | О | П | С | Т | Ш
Number of items: 21.

М

Мартинюк, Ігор and Александров, Денис (2007) Протосоциологическая традиция в становлении категории “интерес”. Социология: теория, методы, маркетинг (4). pp. 152-171.

Н

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Непша, О. В. (2007) Роль комплексної польової практики з фізичної географії у формуванні в студентів навичок і вмінь екологічної освіти у їх подальшій професійній діяльності. Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матеріали міжнар. науково-практ. конф.. pp. 108-110.

О

Олексенко, Р. І. (2007) Тенденції розвитку харчового підкомплексу агропромислового комплексу України. Агросвіт (20). pp. 23-26. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2007) Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Інвестиції: практика та досвід (11). pp. 27-31. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства. Інвестиції: практика та досвід (19). pp. 27-30. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств. In: Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития Украины в глобальной среде», 26-28, Симферополь.

Олексенко, Р. И. (2007) Управление финансами на мясоперерабатывающих предприятиях. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові ринки та інститути", 7-8 грудня, Харків.

П

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Проблеми сучасної педагогічної освіти : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр., 1 (14). pp. 158-165.

Прийма, Сергій (2007) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст, 1 (16). pp. 190-198.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу. pp. 209-217.

Прийма, Сергій (2007) Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти. Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (72). pp. 95-100.

Прийма, Сергій (2007) Проблема гармонізації національних стандартів вищої освіти з міжнародними аналогами у галузі комп’ютінгу. Нова педагогічна думка. pp. 272-285.

Прийма, Сергій (2007) Якість вищої освіти у європейському освітньому просторі: стандарти і компетентнісний підхід. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі. pp. 63-69.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. In: Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2007 р. .

С

Сегеда, Наталя (2007) Феномен креативності: сутність і структура. Науковий вісник. Серія: Педагогіка (8). pp. 129-137. ISSN 5-85273-016-9

Т

Троїцька, Тамара Серафимівна (2007) Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.10 "Філософія освіти". Post-Doctoral thesis, Академія педагогічних наук України.

Ш

Шаров, С. В. (2007) Класифікація самостійної роботи та її види. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (46). pp. 281-284.

Шаров, С. В. (2007) Досвід створення та використання тестових завдань в процесі тематичного оцінювання знань учнів. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (43). pp. 290-294.

Шарова, Т. М. (2007) Моральне становлення особистості у воєнній прозі Василя Бондаря. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 5. pp. 305-309.

This list was generated on Mon Jun 24 21:27:43 2019 EEST.