MDPU Repository

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | I | K | В | Г | Д | И | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 52.

E

Emelyanov, V. O. and Prokhorova, L. A. (2007) Urbogeoecosystems and their position in organization of biosphere. In: II International conference "BIOSPHERE ORIGIN AND EVOLUTION", October 28 - November 2, 2007, Loutraki, Greece.

I

Iarovyi, S. and Kostikov, I. Yu. and Solonenko, A. N. (2007) Macrosсopic algae growth on the Azov sea seaboard solonchak soils. Biology and taxonomy of green algae V: int. сonf., (Slovakia, June 25-29). p. 46.

K

Khrystovaya, T. E. and Pyurko, O. E. (2007) The development of learning about the plants’ adaptative syndrome to the drought in Ukraine. Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environment. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects: abstracts of III International conference (L’viv, Ukraine, October, 4-6, 2007). p. 195.

В

Верховод, І. С. (2007) Гідна зайнятість як інтегративно-субстанціональна складова трудової реабілітації інвалідів. Науковий вісник (3(40)). pp. 83-89.

Верховод, І. С. (2007) Системно-інтелектуальний підхід шодо соціально-професійної реабілітації інвалідів. Україна: аспекти праці (2). pp. 3-10. ISSN 2411-6912 02

Воровка, В. П. and Івко, С. О. (2007) Аналіз ресурсокористування у межах новостворюваного регіонального ландшафтного парку «Муравський шлях». Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 53-58.

Воровка, В. П. and Марченко, О. А. and Непша, О. В. (2007) Еколого-географічні проблеми використання та відтворення гідроресурсного потенціалу Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 58-63.

Воровка, В. П. and Марченко, О. А. and Непша, О. В. and Самек, Ю. І. (2007) Сучасна оцінка функціонування та розвитку санаторно-курортної рекреації в Запорізькій області. Екологія і раціональне природокористування. pp. 81-85.

Воровка, М. І. (2007) Модель системи підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності засобами ділової гри. Педагогічні науки: зб. наук. праць (3). pp. 214-220. ISSN 966-698-091-6

Воровка, М. І. (2007) Умови та критерії оцінювання ефективності ділової гри. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (10). pp. 15-18. ISSN 1818-9172

Воровка, М. І. (2007) Структура управлінсько-педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота", 11. pp. 18-19.

Воровка, М. І. (2007) Використання ігрових технологій як умова професійного становлення майбутніх учителів. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (8). pp. 19-22. ISSN 1818-9172; 1818-9210

Г

Гапотій, В. Д. (2007) Засоби масової інформації та їх співвідношення з гілками державної влади в Україні як складник внутрішнього суверенітету. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-11.

Гапотій, В. Д. (2007) Особливості сучасного розуміння інформаційного суверенітету держави. Вісник Запорізького юридичного інституту (4). pp. 3-11.

Д

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. and Заплюйсвичка, Ю. А. and Косарев, Д. Ю. (2007) Ихтиологические критерии значимости акваторий как структурных элементов экосети бассейнов рек Азово-Черноморского региона. In: Міжнародна конференція "Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання", 1-4 April 2007, Черкаси-Канів.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2007) Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 2007, Мелітополь.

Дубяга, С. М. (2007) Формування імпровізаційної готовності в студентів у практиці навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки: зб. наук. праць (101). pp. 18-24.

Дубяга, Світлана (2007) Дидактична модель готовності спеціаліста до педагогічної імпровізації. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 1 (ХV-ХVІ). pp. 153-161.

И

Иванова, В. М. (2007) Экологические особенности Молочного лимана в современный период. Екологія і раціональне природокористування: зб. наук. пр.. pp. 104-111.

М

Мальцева, І. А. (2007) Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів. Ґрунтознавство, 8 (3-4). pp. 71-79.

Мартинюк, Ігор and Александров, Денис (2007) Протосоциологическая традиция в становлении категории “интерес”. Социология: теория, методы, маркетинг (4). pp. 152-171.

Матюха, Г. В. (2007) Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку англомовного спілкування. [Teaching Resource]

Н

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Непша, О. В. (2007) Роль комплексної польової практики з фізичної географії у формуванні в студентів навичок і вмінь екологічної освіти у їх подальшій професійній діяльності. Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матеріали міжнар. науково-практ. конф.. pp. 108-110.

О

Олексенко, Р. І. (2007) Тенденції розвитку харчового підкомплексу агропромислового комплексу України. Агросвіт (20). pp. 23-26. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2007) Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Інвестиції: практика та досвід (11). pp. 27-31. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства. Інвестиції: практика та досвід (19). pp. 27-30. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств. In: Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития Украины в глобальной среде», 26-28, Симферополь.

Олексенко, Р. И. (2007) Управление финансами на мясоперерабатывающих предприятиях. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові ринки та інститути", 7-8 грудня, Харків.

П

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Проблеми сучасної педагогічної освіти : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр., 1 (14). pp. 158-165.

Прийма, Сергій (2007) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст, 1 (16). pp. 190-198.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу. pp. 209-217.

Прийма, Сергій (2007) Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (72). pp. 95-100. ISSN 2521–1919

Прийма, Сергій (2007) Проблема гармонізації національних стандартів вищої освіти з міжнародними аналогами у галузі комп’ютінгу. Нова педагогічна думка. pp. 272-285.

Прийма, Сергій (2007) Якість вищої освіти у європейському освітньому просторі: стандарти і компетентнісний підхід. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі. pp. 63-69.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. In: Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2007 р. .

С

Сегеда, Наталя (2007) Феномен креативності: сутність і структура. Науковий вісник. Серія: Педагогіка (8). pp. 129-137. ISSN 5-85273-016-9

Солоненко, А. М. and Разнополов, О. М. and Васін, В. А. and Писанець, З. Г. and Подорожний, С. М. (2007) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дичципліни "Фізіологія рослин". [Teaching Resource]

Т

Тамбовцев, Г. В. (2007) Функциональный район как форма пространственной организации эколого-экономических систем. Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 146-147.

Троїцька, Тамара Серафимівна (2007) Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.10 "Філософія освіти". Post-Doctoral thesis, Академія педагогічних наук України.

Х

Хомчак, О. Г. (2007) Авторська позиція в романах І.О.Гончарова: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.02 "Російська література". Doctoral thesis, Херсонський державний університет.

Христова, Т. Є. (2007) Витоки фізіології рослин в Україні. Культура народов Причерноморья (116). pp. 76-79. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2007) Історія вивчення кореневого живлення рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные научные достижения – 2007: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., (Днепропетровск, 1-14 февраля 2007 г.)., 3. pp. 31-33.

Христова, Т. Є. (2007) Пріоритети у вивченні фізіології рослинної клітини в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные направления теоретических и прикладных исследований: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф., (Одесса, 15-25 марта 2007 г.), 17. pp. 89-91.

Христова, Т. Є. (2007) Внесок вчених Новоросійського університету у розвиток фізіології рослин. Внесок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки: матеріали наук. конф., (16-18 травня 2007 р., м. Одеса) (1). pp. 169-177.

Христова, Т. Є. (2007) Костянтин Пурієвич – визначний фітофізіолог України (до 140-річчя від дня народження). Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 7 (124). pp. 69-75. ISSN 2227-2844

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2007) Питання водного режиму рослин у працях вітчизняних фітофізіологів: історично-функціональний аспект. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія, 15 (1). pp. 199-209. ISSN 2519-8513

Ш

Шаров, С. В. (2007) Класифікація самостійної роботи та її види. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (46). pp. 281-284.

Шаров, С. В. (2007) Досвід створення та використання тестових завдань в процесі тематичного оцінювання знань учнів. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (43). pp. 290-294.

Шарова, Т. М. (2007) Моральне становлення особистості у воєнній прозі Василя Бондаря. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 5. pp. 305-309.

Я

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. and Олейник, Т. А. (2007) Почвенные водоросли приморских солончаков Бердянской косы в районе озера Красное. Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: матеріали Міжнар. конф. (1-4 квітня 2007 р., м. Черкаси - м. Канів). pp. 97-98.

This list was generated on Tue Apr 16 11:51:15 2024 EEST.