MDPU Repository

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Д | И | М | Н | П | С | Т | У | Х | Ш
Number of items: 54.

І

Іванова, В. М. (2006) Сучасний стан Молочного лиману в умовах нестабільного зв'язку з Азовським морем. Екологічний стан природно-територільних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. pp. 115-132.

А

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. In: І Всеукраїнський з’їзд екологів "ECOLOGY 2006", 4 Oct 2006, Вінниця.

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Вінтер, Г. М. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (68). pp. 82-87. ISSN 1997-9266

Б

Байдіков, К. А. and Воровка, В. П. (2006) З шкільного досвіду створення мікрозаповідників в Криму. In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 20-21 квітня 2006 року, Умань.

Байдіков, К. А. and Воровка, В. П. (2006) Екомережа Кримського півострова. Екологія і раціональне природокористування. pp. 79-83.

В

Верховод, І. С. (2006) Актуальні аспекти вдосконалення системи забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів. Держава та регіони (6). pp. 61-63.

Верховод, І. С. (2006) Інституціональний механізм створення робочих місць для осіб з особливими потребами. Науковий вісник (4(24)). pp. 266-274.

Верховод, І. С. (2006) Центри професійної реабілітації на шляху гідного працевлаштування інвалідів. Молодь і ринок (7(22)). pp. 63-65. ISSN 2308-4634

Воровка, В. П. (2006) До 45-річчя природничо-географічного факультету МДПУ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки", 27-28 вересня 2006 року, Мелітополь.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). pp. 104-117.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільськогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізької області). Науковий вісник Національного аграрного університету, 93. pp. 104-117.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. and Катиш, С. В. and Бусел, В. С. (2006) Біленько-розумовські плавні. In: Водно-болотні угіддя України. Wetlands International, Київ, pp. 246-252.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. and Катиш, С. В. and Бусел, В. С. (2006) Біленько-розумовські плавні. In: Водно-болотні угіддя України. Довідник. Чорноморська программа Ветландс Интернешнл, Київ, pp. 246-252.

Воровка, В. П. and Марченко, О. А. and Непша, О. В. (2006) Природовідтворення як пріоритет збереження степового ландшафту України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток географічної думки на Півдні України: проблеми і пошуки", 27-28 вересня 2006 року, Мелітополь.

Воровка, В. П. and Марченко, О. А. and Непша, О. В. (2006) Природовідтворення як пріоритет збереження степового ландшафту України. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 233-242.

Воровка, М. І. (2006) Критерії оцінювання ефективності ділової гри. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр., 37. pp. 410-414. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2006) Організація та проведення ділових педагогічних ігор: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Д

Даценко, Л. М. and Воровка, В. П. and Стецишин, М. М. and Прохорова, Л. А. and Іванова, В. М. and Мацюра, М. В. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Самек, Ю. І. and Пекний, Т. М. and Канунніков, С. М. (2006) Історія становлення кафедри фізичної географії. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, (27-28 вересня 2006 року). pp. 19-23.

Довженко (Надольська), Ю. А. (2006) Антропологічний фактор у розвитку національної освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Постметодика (7 (71)). pp. 119-125. ISSN 1815-3194

Дубяга, С. М. (2006) Прислів’я та приказки – як засіб залучення до витоків української культури. Сучасні технології навчання в початковій освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 квіт. 2006 р.. pp. 36-38.

Дубяга, С. М. (2006) Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (3). pp. 112-118.

И

Иванова, В. М. (2006) Возможности снижения отрицательного влияния рыбного хозяйства на окружающую среду в прибрежной зоне Азовского моря. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 102-105.

М

Марченко, О. А. and Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2006) Управління ґрунтозахисними заходами, пов’язаними з ерозією ґрунтів та її попередження, у Запорізькій області. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 вересня 2006 р.. pp. 117-118.

Марченко, О. А. and Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2006) Туристична діяльність та її вплив на економіку України. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 вересня 2006 р.. pp. 195-196.

Мацюра, М. В. and Стецишин, М. М. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2006) Сучасні шляхи вирішення проблеми збереження малих річок Запорізької області. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 253-256.

Мищенко, А. Д. and Трачев, В. М. and Абдураман, А. Ш. (2006) К обоснованию системы подготовки волейболистов. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 210-213.

Н

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2006) Екологічний стан земельного фонду та ґрунтів Запорізької області. Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. pp. 151-166.

Непша, О. В. and Марченко, О. А. and Воровка, В. П. (2006) Стан використання надр Запорізької області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України", 21-23 вересня 2006 року, Суми.

Нікорич, В. А. and Чорневич, Т. М. and Мальцева, І. А. (2006) Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття. Ґрунтознавство, 7 (3-4). pp. 146-152.

П

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Прохорова, Л. А. (2006) Геоекологічна характеристика геоморфологічних процесів в антропогенних комплексах (на прикладі Мелітопольщіни). Екологічний стан природно-територільних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. pp. 91-114.

Прохорова, Л. А. (2006) До питання про моніторингові дослідження здоров’я населення в урбанізованих геосистемах. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 59-64.

С

Сегеда, Наталя (2006) Теоретичні засади вдосконалення технології професійної підготовки управлінця-освітянина. Управління школою (10-12). pp. 17-20.

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2006) Практичні роботи з систематики рослин. Водорості: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Солоненко, А. Н. and Мальцева, И. А. and Разнополов, О. Н. and Яровой, С. А. (2006) Альгофлора солончаков прибрежной полосы Молочного лимана. Альгологические исследования: современное состояние перспективы на будущее: материалы I Всероссийской науч.-практ. конф. (16-18 ноября 2006 г., Уфа). pp. 103-104.

Солоненко, А. Н. and Разнополов, О. Н. and Подорожний, С. Н. (2006) Водоросли солончаков поймы правого берега Молочного лимана. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 1. pp. 142-148. ISSN 2414-9594

Стецишин, М. М. and Мацюра, М. В. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2006) Еколого-економічні проблеми агропромислового природокористування на півдні України. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 156-158.

Т

Торбунова, М. Д. and Стецишин, Н. Н. and Непша, А. В. (2006) Влияние ветрового режима на загрязнение воздуха города Запорожья. Нові виміри сучасного світу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 43-45.

Трачев, В. М. and Нестеров, А. С. and Голованов, М. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Развитие выносливости к статическим мышечным усилиям у студентов на занятиях по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 192-195.

У

Узунколєва, А. В. (2006) Сакральне як топос діалогу раннього та зрілого модернізму: Іван Франко та Микола Хвильовий. Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матер. Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.), 2. pp. 704-713.

Х

Хассай, Д. В. and Абдуллаев, А. К. and Трачев, В. М. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условия ВУЗа. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 196-199.

Хассай, Д. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачев, В. М. and Ушаков, В. С. (2006) Качественные характеристики занятий по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 213-215.

Хомчак, Е. Г. (2006) Русская речь как микрообраз в романе И.А.Гончарова «Обломов». Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія Філологія (47). pp. 60-63.

Хомчак, Е. Г. (2006) Способы выражения авторской позиции Н.В.Гоголя и И.А.Гончарова (на материале поэмы «Мертвые души» и романа «Обломов»). Література та культура Полісся (32). pp. 31-36.

Христова, Т. Є. (2006) Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвідомчий збірник наукових праць (6). pp. 188-197.

Христова, Т. Є. (2006) З історії становлення фізіології рослин в Україні. Дні науки – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-28 квітня 2006 р.), 21. pp. 51-53.

Христова, Т. Є. (2006) Фізіологія насіння у працях українських вчених (кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006 р.), 1. pp. 11-13.

Христова, Т. Є. (2006) З’ясування особливостей фотосинтезу українськими вченими (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Передові наукові розробки – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 1-15 вересня 2006 р.), 6. pp. 3-5.

Христова, Т. Є. (2006) Тенденції розвитку біохімічних досліджень рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Матеріали ІХ Українського біохімічного з'їзду (Харків, 24-27 жовтня 2006 р.), 2. p. 254.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. (2006) Історія розробки експериментальних методів визначення фотосинтезу в Україні. Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). p. 509.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Еволюція газометричних методів реєстрації фотосинтезу. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки (2). pp. 261-267.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Фізіологія водообміну рослин в Україні. Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Мелітополь, 26-27 вересня 2006 р.). pp. 106-107.

Христова, Т. Є. and Чепіга, О. В. (2006) К.А. Пурієвич – видатний вітчизняний фітофізіолог. Сучасні наукові дослідження – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.), 20. pp. 11-13.

Ш

Шаров, С. В. (2006) Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (7). pp. 125-127. ISSN 1818-9172

This list was generated on Tue Apr 16 10:40:13 2024 EEST.