МДПУ репозиторій

Елементи, в которих рік: 2006

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | В | Д | М | Н | П | Т | Х | Ш
Число елементів: 13.

А

Антоновський, О. Г. та Демченко, В. О. та Демченко, Н. А. та Вінтер, Г. М. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (68). с. 82-87. ISSN 1997-9266

В

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. та Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). с. 104-117.

Д

Даценко, Л. М. та Воровка, В. П. та Стецишин, М. М. та Прохорова, Л. А. та Іванова, В. М. та Мацюра, М. В. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. та Самек, Ю. І. та Пекний, Т. М. та Канунніков, С. М. (2006) Історія становлення кафедри фізичної географії. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, (27-28 вересня 2006 року). с. 19-23.

М

Марченко, О. А. та Воровка, В. П. та Непша, О. В. (2006) Управління ґрунтозахисними заходами, пов’язаними з ерозією ґрунтів та її попередження, у Запорізькій області. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 вересня 2006 р.. с. 117-118.

Марченко, О. А. та Воровка, В. П. та Непша, О. В. (2006) Туристична діяльність та її вплив на економіку України. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 вересня 2006 р.. с. 195-196.

Мищенко, А. Д. та Трачев, В. М. та Абдураман, А. Ш. (2006) К обоснованию системы подготовки волейболистов. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 210-213.

Н

Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2006) Екологічний стан земельного фонду та ґрунтів Запорізької області. Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. с. 151-166.

П

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Кандидатська thesis, Міністерство освіти і науки України.

Т

Торбунова, М. Д. та Стецишин, Н. Н. та Непша, А. В. (2006) Влияние ветрового режима на загрязнение воздуха города Запорожья. Нові виміри сучасного світу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.. с. 43-45.

Трачев, В. М. та Нестеров, А. С. та Голованов, М. В. та Сидоряк, Н. Г. та Трачева, С. П. та Ушаков, В. С. (2006) Развитие выносливости к статическим мышечным усилиям у студентов на занятиях по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 192-195.

Х

Хассай, Д. В. та Абдуллаев, А. К. та Трачев, В. М. та Сидоряк, Н. Г. та Трачева, С. П. та Ушаков, В. С. (2006) Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условия ВУЗа. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 196-199.

Хассай, Д. В. та Сидоряк, Н. Г. та Трачев, В. М. та Ушаков, В. С. (2006) Качественные характеристики занятий по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 213-215.

Ш

Шаров, С. В. (2006) Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (7). с. 125-127. ISSN 1818-9172

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:21:29 2019 EET.