MDPU Repository

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Y | В | Г | Д | М | П | С | Т | Х | Я
Number of items: 21.

Y

Yarovoi, S. A. and Kostikov, I. Yu and Solonenko, A. N. (2005) Dilabifilum – like alga (Chlorophyta) from the seabord solonchak soils. Algaе in terrestrial ecosystems: int. conf., September 27-30, 2005. p. 66.

В

Воровка, В. П. and Гришко, С. В. (2005) Старобердянський ліс, як лісокультурний парадинамічний ландшафт. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія" (1147). pp. 84-90. ISSN ISSN 2227-1864

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Відтворення краєзнавчого принципу дослідження при проведенні польових практик фізико-географічного циклу. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 172-173.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Еколого-ресурсний потенціал малих річок Запорізької області. Географічна наука та освіта: екологічні та соціальні ризики: матеріали Всеукр. наук. конф. 17-18 жовтня 2005 р.. pp. 45-46.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Польова комплексна фізико-географічна практика як форма професійної підготовки вчителя географії. Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики студентів. pp. 39-42.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. and Черняєва, Т. О. (2005) Ландшафтний аналіз коси Арабатська стрілка та перспективи її розвитку. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 56-60.

Воровка, М. І. (2005) Організація та принципи проведення ділових педагогічних ігор. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (35). pp. 133-138. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2005) Значення навчально-педагогічних ігор у підготовці студентів до педагогічної практики. In: Міжрегіональна науково-практична конференція за підсумками виробничої практики студентів, 28 листопада 2005 року, Тарійська державна агротехнічна академія, Мелітополь.

Г

Гапотій, В. Д. (2005) Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень". Doctoral thesis, Міністерство внутрішнх справ України.

Д

Демченко, В. О. (2005) Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”, 4 (27). pp. 65-67. ISSN 2078-2357

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

М

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості заплавних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (1-2). pp. 44-53.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості байрачних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (3-4). pp. 150-156.

Мацюра, О. В. and Солоненко, А. М. (2005) Екологічна стежка як активний засіб формування принципів екологічного гуманізму. Постметодика (4-5). pp. 72-75. ISSN 1815-3194

П

Попенко, Я. В. (2005) Діяльність дипломатичного представництва Директорії УНР в Бельгії та Нідерландах у 1919-1921 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XIX). pp. 188-197.

Прийма, Сергій (2005) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки. In: Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 12-17 вересня 2005 р. .

С

Сегеда, Наталя (2005) Психолого-педагогічні засади диригентської діяльності вчителя музики. Теоретичні та практичні питання культурології (17). pp. 89-95.

Сегеда, Наталя (2005) Дирижерско-хоровое образование в высших учебных заведениях Украины. Культурните права в Европейска перспектива, 3. pp. 209-210. ISSN 954-680-373-1

Т

Троїцька, Т. С. (2005) Агробіологічний комплекс як зустріч із геокультурою у методологічній підготовці педагога. Постметодика (4-5). pp. 102-105. ISSN 1815-3194

Х

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. and Казакова, С. М. (2005) Використання навчально-наукового комплексу в системі безперервної біологічної освіти. Постметодика, 62-63 (4-5). pp. 29-33. ISSN 1815-3194

Я

Яровой, С. А. and Костиков, И. Ю. and Солоненко, А. Н. (2005) О морфологических особенностях Hydrocoleum homoeotrihum Kutzing ex Gomont 1892 в условиях культуры. Актуальные проблемы современной альгологии: тези докладов ІІІ Междунар. конф. Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (Харьков 20-23 апреля). pp. 190-191.

This list was generated on Wed Jul 24 12:34:41 2019 EEST.