MDPU Repository

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | К | Н | П | Т
Number of items: 15.

І

Іванова, В. М. (2000) Проблеми раціонального використання рибних ресурсів Азовського моря. Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 30-33.

А

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. А. and Митяй, И. С. and Заброда, С. Н. and Власов, И. И. and Бровченко, Н. Т. (2000) Влияние гидрологического и гидрохимического режимов на состав ихтиофауны Молочного лимана. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1. pp. 96-101. ISSN ISSN 2306-5680

В

Воровка, В. П. (2000) Ренатуралізація як основа середовищестабілізуючого підходу до оптимізації екоінфраструктури (на прикладі Запорізької області). Культура народов Причерноморья (13). pp. 12-15.

Воровка, В. П. (2000) Геоекологічний підхід до оптимізації екологічної інфраструктури степу. Україна та глобальні процеси: географічний вимір, 3. pp. 79-81.

Воровка, М. І. (2000) Структурна модель організації проведення ділової гри. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки (1). pp. 46-50.

К

Крилова, А. М. (2000) До питання вивчення природної та культурної спадщини у межах Запорізької області. In: Студентсько-аспірантська наукова конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні», 3 листопада 2000, Тернопіль.

Н

Непша, О. В. (2000) Організація системи відпочинку в приміських зонах. Географія і сучасність: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Випуск 4 (4). pp. 125-131.

Непша, О. В. (2000) Організація короткочасного відпочинку в приміських зонах міст Запорізької області. Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: матеріали Всеукр. наук. конф. студ-тів та аспірантів. pp. 85-86.

Непша, О. В. (2000) Місце садово-городніх товариств у формуванні рекреаційних приміських зон. Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення. p. 66.

Непша, О. В. (2000) Місце водосховищ в організації короткочасної рекреаційної діяльності. Проблеми раціонального використання, охорони і відтво­рення природно-ресурсного потенціалу України: тези допові­дей Другої Всеукр. наук.-метод.конф., 24-26 квіт. 2000 р.. pp. 136-137.

Непша, О. В. (2000) Особливості формування та функціонування приміських територіально-рекреаційних систем. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії: матеріали Всеукр. студентсько-аспірантської наук. конф., 3 листопада. pp. 103-106.

П

Прийма, Сергій (2000) Основні вимоги, подані до інтерфейсу користувача навчального програмного забезпечення. Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математика та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти. pp. 167-170.

Прохорова, Л. А. (2000) Урбанізовані геосистеми - проблеми ситуаційного аналізу (медико-екологічний аспект). Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 111-114.

Пюрко, О. Є. and Пюрко, В. Є. and Полубоярова, К. О. (2000) Морфо-структурне біорізноманіття вегетативних органів глікогалофітів (родів Artemisia l. та Kochia l.) північно-західного Приазов’я. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: зб. матеріалів наук. інтернет-конф. молодих вчених (присвячена 45-річчю від дня заснування хіміко-біологічного факультету). pp. 13-16.

Т

Тамбовцев, Г. В. (2000) Проблемы оптимизации регионального природопользования и охраны природной среды Северо-Западного Приазовья. Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 99-100.

This list was generated on Tue Apr 16 09:59:13 2024 EEST.