МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "R Медицина > RZ Інші системи медицини"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: К | Х
Число елементів на цьому рівні: 12.

К

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) Місце та значення лікувальної фізичної культури в програмі фізичної реабілітації при захворюванні на сколіоз у осіб зрілого віку. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. с. 253-257.

Ковальчук, Оксана та Козін, Максим (2018) Особливості проведення фізичної реабілітації у осіб хворих на поперековий остеохондроз. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 71-72.

Ковальчук, Оксана та Мірошниченко, Максим (2018) Особливості застосування лікувальної фізичної культури у програмі фізичної реабілітації дітей з ортопедичною патологією. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 72-74.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2016) Особливості застосування апаратних технік у лікуванні сколіозу. Гуманітарний простір науки: зб. матеріалів 4 Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 липня 2016 р.) (4). с. 199-201.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2016) Доцільність використання механотерапевтичних апаратів у фізичній реабілітації осіб зі сколіозом в період щадного рухового режиму. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., Тернопіль). с. 53-55.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2016) Загальні принципи складання програми фізичної реабілітації осіб зі сколіозом. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8-9 грудня 2016 р.). с. 472-476.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) Програма фізичної реабілітації у осіб зрілого віку зі сколіозом на період щадно-тренувального рухового режиму. Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини: зб. наук. пр. (1). с. 136-139.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) З досвіду проведення комплексу фізичної реабілітації щадно-тренувального рухового режиму у осіб зі сколіозом. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.), 2. с. 185-187.

Х

Христова, Т. Є. (2018) Комплексна фізична реабілітація жінок зрілого віку з гіпертонічною хворобою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3 (97). с. 595-598. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2018) Вплив фізичної реабілітації на показники серцево-судинної системи жінок зрілого віку з гіпертонією. Актуальные научные исследования в современном мире, 7(39) (Ч. 2). с. 42-46. ISSN 2524-0986

Христова, Т. Є. (2018) Фізична реабілітація молоді з хворобами органів дихання. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т., 1. с. 181-186.

Христова, Т. Є. (2018) Пріоритет здорового способу життя студентів. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. с. 131-135. ISSN 978-966-2489-61-3

Цей список був створений у Wed Nov 14 15:44:11 2018 EET.