MDPU Repository

Items where Subject is "Q Наука > QE Геологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | L | N | S | T | Є | І | Б | Г | Д | Е | З | И | К | М | Н | П | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 115.

D

Datsenko, L. and Nepsha, A. (2018) Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov Sea. Socio Brains, 42. pp. 143-149. ISSN 2367-5721

L

Lemelianov, V. O. and Yegorov, I. Yu (2017) Black Sea region scientific horizons. Геология и полезные ископаемые Мирового океана (1). pp. 78-83. ISSN 1999-7566

N

Nepsha, О. V. (2018) Features of the geomorphologic structure of the accumulative forms of the Northern Azov sea territories. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. pp. 115-116.

S

Sapun, T. (2015) The display of surface waters to the sedimentgenesis process or dairy and Utlutskyy estuaries. Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. (25-26 листопада 2015, Київ, Україна). p. 50.

T

Telichenko, V. and Rimshin, V. and Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). pp. 1-7.

Є

Ємельянов, В. О. (2017) Океан і стан здоров’я людини. Стан проблеми. Геология и полезные ископаемые Мирового океана (4). pp. 12-25. ISSN 1999-7566

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Класифікація морських геолого-екологічних систем. Геологічний журнал (1). pp. 67-73. ISSN 0367-4290

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Iнженерно-геологiчнi аспекти вивчення морських геолого-екологiчних систем. Доповiдi Нацiональної академiї наук України (5). pp. 111-118. ISSN 1025-6415

І

Іванова В.М., Тамбовцев Г.В., Непша О.В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова В. М., Тамбовцев Г. В., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова, Валентина and Непша, Олександр and Оболенська, Дарина (2018) Сучасні екзогенні геологічні процеси в Запорізькій області та їх наслідки. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 384-386.

Б

Бихкало, Ганна (2018) Геолого-геоморфологічні процеси природного та антропогенного генезису північного узбережжя Азовського моря (на прикладі Приазовського району). Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (41). pp. 9-10.

Брен, О. Г. and Мануілова, М. Г. and Зіненко, А. О. (2017) Гранулометричний склад пелоїдiв родовищ Бердянської затоки. In: Заповiдна справа у Степовiй зонi України (до 90-рiччя вiд створення Надморських заповiдникiв), 14-15 березня 2017 року, с. Урзуф.

Г

Герасимчук, С. М. (2017) Геологічний інтерактив Білозерського рудоносного басейну. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 345-347.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. and Вінніченко, Д. В. (2019) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод басейну річки Молочна. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (9(53)). pp. 30-35. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. and Скірко, К.О. (2019) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Василівського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11(55)). pp. 40-47. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Садова, Т. О. (2014) Геоекологічна оцінка схилів узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської ділянки). Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 14-16 квітня 2014 р.). pp. 36-38.

Гришко, С. В. and Шелудько, О. М. (2020) Сучасна геоекологічна оцінка Ботієвської зсувної ділянки. MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Boston, (USA, 17-18, February 2020). pp. 87-90.

Д

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 3-7.

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. (2011) Акумулятивні утворення Північного Приазов'я. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія “Географія”, 24(63) (3). pp. 15-18.

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. (1997) До вивчення викопних грунтів. Суспільно-географічний комплекс півдня України: теорія, практика, методика: зб. статей (1). pp. 76-78.

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. and Князькова, І. Л. and Сапун, Т. О. (2011) Результати дослідження геолого-геоморфологічних процесів у Східному Приазов’ї за 2008-2010 рр. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнар. наук. конф.. pp. 138-141.

Даценко, Л. М. and Сапун, Т. О. (2013) Краткая геолого-геоморфологическая характеристика лиманов Приазовской группы (Молочный и Утлюкский лиманы). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 65-68. ISSN 1338-9432

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Иванова, В. М. and Гришко, С. В. and Непша, А. В. (2010) Динамика склонов Северо-Западного побережья Азовского моря. Устойчивое развитие территорий: теория и практика: материалы ІІ Всероссийской науч.-практ. конф.. pp. 130-134.

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район). Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр.. pp. 125-129.

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Климатические изменения в позднем кайнозое юго-запада Восточно-Европейской платформы. Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. pp. 153-158.

Даценко, Людмила (2014) Фауністичні комплекси Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) кайнозою Південного Заходу Східно-Європейської платформи. Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукр. наук. конф. (Львів, 8-10 жовтня 2014 року). pp. 39-44.

Даценко, Людмила and Зав’ялова, Тетяна (2016) Тектонічна будова Мелітопольського району. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара. pp. 107-109.

Е

Емельянов, В. А. and Куковская, Т. С. and Прохорова, Л. А. (2012) Геолого-экологические условия района распространения органоминеральных образований Черного моря. Геология и полезные ископаемые Мирового океана (2). pp. 84-98. ISSN 1999-7566

Емельянов, В. А. and Пасынков, А. А. and Пасынкова, Л. А. and Прохорова, Л. А. (2012) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря. Other. Академпериодика, Киев.

З

Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Великобілозерського та Кам’янсько-Дніпровського районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(58)). pp. 43-49. ISSN 2524-0986

И

Иванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. and Непша, А. В. (2019) Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(46)). pp. 89-94. ISSN 2524-0986

К

Кожаєва, А. С. (2019) Фактори, що обумовлюють розвиток абразійно-зсувних берегів на північному узбережжі Азовського моря. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького (2). pp. 61-70.

Кожаєва, А. С. (2019) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод бучацьких відкладів Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. (2). pp. 165-170.

Кожаєва, Аліна Сергіївна (2019) Сучасна динаміка схилів північного узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської ділянки). SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: матеріали Міжнар. конгресу. pp. 206-209.

Корсун, В. И. and Литвиненко, К. В. and Еремеев, В. С. (2019) Риск-анализ транспортных процессов в карьере с помощью стохастических сетей. Университетская Наука, 1 (7). pp. 17-23. ISSN 2500-2724

М

Микула, Д. В. and Прохорова, Л. А. (2017) Гравітаційні процеси в береговій зоні Новоазовського геологічного району. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 390-394.

Н

Наумук, О. В. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сіциліцин, Ю. О. and Чорна, А. В. and Корецький, О. С. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування тиску ґрунтових вод у зоні підземних споруд циліндричної форми. Shipbuilding & marine infrastructure, 2 (10). pp. 227-233. ISSN 2409-3858

Непша, А. В. (2013) Геоморфологическое строение акуммулятивных образований северного побережья Азовского моря. Scientific letters of academic society of Michael Baludansky, 1 (4). pp. 114-116.

Непша, А. В. (2010) Литодинамические процессы береговой зоны Азовского моря в районе Белосарайской косы. Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України: зб. наук. статей VI міжвузівської наук.-практ. конф., 9 груд. 2010 р.. pp. 120-122.

Непша, А. В. and Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Пути предотвращения современных геолого-геоморфологических процессов в Северо-Западном Приазовье. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Непша, А. В. and Сапун, Т. А. (2017) Геоэкологические проблемы использования геологической среды человеком. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 238-240.

Непша, А. В. and Сапун, Т. А. and Герасимчук, С. Н. (2019) Морфология речных долин и балок континентальной части участка Мариуполь-Бердянск как фактор геоморфогенеза. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (2(46)). pp. 99-104. ISSN 2524-0986

Непша, Александр (2010) Геологическая характеристика косы Кривой. Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2010 р.. pp. 22-24.

Непша, О. В. (2010) Загальні відомості про рельєф та відклади Бердянської і Білосарайської кіс Азовського моря. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., аспірантів і молодих вчених (7). pp. 40-42.

Непша, О. В. (2017) Надходження теригенного матеріалу внаслідок абразії кліфів та морського дна як фактор стабільності акумулятивних утворень Північного Приазов’я. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 1. pp. 32-41.

Непша, О. В. (2013) Про будову кіс Північного Приазов’я. Геологічний журнал, 3. pp. 44-50.

Непша, О. В. (2010) Динаміка північного берега Азовського моря. Фізична географія і геоморфологія, 3 (60). pp. 242-245.

Непша, О. В. (2012) Сучасні та реліктові акумулятивні форми рельєфу в береговій зоні Північного Приазов’я. Геологічний журнал, 1. pp. 74-77.

Непша, О. В. (2011) Кіммерійські відклади Білосарайської коси (північне узбережжя Азовського моря). Збірник праць Інституту геол. наук НАН України, 4 (2011). pp. 123-126.

Непша, О. В. (2010) Короткий нарис історії досліджень кіс та пересипів північного узбережжя Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 16-20.

Непша, О. В. (2010) Ландшафтні комплекси Білосарайської коси Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 133-137.

Непша, О. В. (2011) Про радіоактивність пісків північного узбережжя Азовського моря. Актуальні проблеми дослідження довкілля: зб. наук. пр. (за матеріалами ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю для мол. учених , 19-21 травня 2011 р., м. Суми.). pp. 382-383.

Непша, О. В. (2017) Фактори, що обумовлюють сучасні процеси абразії північного берегу Азовського моря. Сучасна наука: тенденції та перспективи : матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 397-401.

Непша, О. В. (2017) Надходження теригенного матеріалу як фактор стабільності акумулятивних форм Північного Приазов’я. Соціум і науки про Землю: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 вересня 2017 року м. Запоріжжя. pp. 37-39.

Непша, О. В. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика півострова Бирючий (коса Федотова). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 7-12.

Непша, О. В. (2011) Голоценові відклади Бердянської та Обитічної кіс (північне узбережжя Азовського моря). Сучасні проблеми геологічних наук: матеріали ІІІ Усеукр. конф.-школи. pp. 24-25.

Непша, О. В. (2017) Вплив еолового фактору на надходження теригенного матеріалу з території Північного Приазов’я до акваторії Азовського моря. Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців: матеріали ХIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (22-24 березня 2017 р. м. Кривий Ріг). pp. 149-152.

Непша, О. В. (2009) До історії формування кіс північного узбережжя Азовського моря. Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського географічного товариства (26-28 жовтня 2009 року, м. Луганськ). pp. 78-82.

Непша, О. В. (2011) Пліоценові (кіммерійські) відклади Білосарайської коси (північне узбережжя Азовського моря). Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. 9-10 листопада 2011, Київ. pp. 43-44.

Непша, О. В. (2018) Надходження біогенного матеріалу в берегову зону Азовського моря як фактор стабільності акумулятивних форм Північного Приазов’я. Геологія нафти і газу: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 48-52.

Непша, О. В. (2012) Лікувальні грязі курорту Кирилівка (Запорізька область). Біосфера XXI століття: матеріали IV Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та сту­дентів (м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 р.). pp. 196-198.

Непша, О. В. (2008) Поширення ендогенних та екзогенних геологічних процесів, що приурочені до берегових схилів Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 52-55.

Непша, О. В. and Герасимчук, С. М. (2018) Мінливість надходження теригенного матеріалу до північного узбережжя Азовського моря від твердого стоку рік. Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-117.

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Гідрогеологічні умови залягання ґрунтових та підземних вод міста Мелітополь. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(58)). pp. 50-54. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Сучасний розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 72-79. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Парінцев, Д. К. (2019) Особливості геолого-геоморфологічної будови берегової зони Каркінітської затоки Чорного моря. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 57-60.

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Рішко, А. Р. (2019) Вплив геолого-тектонічної будови на регіональні умови формування підземних вод в Запорізькій області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (4(48)). pp. 80-84. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Сакун, М. М. (2018) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод у неоген-палеогенових відкладах басейну річки Молочна. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 45-50. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Тамбовцев, Г. В. and Білик, І. І. (2018) Лікувальні пелоїди курорту «Кирилівка» (Запорізька область): історія, сучасний стан та перспективи використання. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 51-56. ISSN 2524-0986

Непша, Олександр and Кожаєва, Аліна (2019) Геолого-геоморфологічна характеристика Ботієвської ділянки абразійно-зсувної ділянки північного узбережжя Азовського моря. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 16-22. ISSN 2523-4900

Непша, Олександр and Писаренко, Кирило and Писаренко, Оксана (2019) До історії дослідження підземних вод м. Мелітополь та Мелітопольського району. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 28-30.

Непша, Олександр and Прохорова, Лариса (2019) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Фактори, які визначають стабільність акумулятивних форм берегової зони Північного Приазов’я. Other. Посвіт, Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг.

Непша, Олександр and Прохорова, Лариса (2019) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Фактори, які визначають стабільність акумулятивних форм берегової зони Північного Приазов’я. Other. Посвіт, Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг.

Непша, Я. Ю. (2019) Динаміка Ботієвської зсувної ділянки на північному узбережжі Азовського моря. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф. магістрантів і студентів ТДАТУ, 11-22 листопада 2019 р.. p. 40.

Непша, Я. Ю. (2019) Сучасні екзогенні геологічні процеси в Запорізькій області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. (2). pp. 89-92.

П

Прохорова, Л. А. (2013) Система методів морських геологічних досліджень. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 83-84.

Прохорова, Л. А. (2010) Геоекологічні умови північно-західного району континентального схилу Чорного моря. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України (3). pp. 186-192.

Прохорова, Л. А. (2013) Прохорова Л. А. Геоекологічні умови Українського сектору глибоководної зони Чорного моря: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.10 "Геологія морів і океанів". Doctoral thesis, Національна академія наук України.

Прохорова, Л. А. and Волк, Н. (2019) Геоекологічні умови розвитку та функціонування Азово-Чорноморського басейну як єдиної геологічної системи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 23-25.

Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Особенности геолого-геоморфологического строения косы Федотовой и Пересыпи Молочного лимана северного побережья Азовского моря. Modern? vymo?enosti v?dy - 2018: materi?ly XIV Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference, 9. pp. 76-79.

Прохорова, Л. А. and Кондратенко, А. І. (2017) Геологічна будова та етапи формування Українського кристалічного щита. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (37). pp. 16-18.

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. and Сапун, Т. А. (2018) Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (9). pp. 169-175. ISSN 2413-7391

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Основні риси геолого-геоморфологічної будови басейну річка Молочна. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 52-56.

Прохорова, Л. А. and Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). pp. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Прохорова, Лариса (2016) Деякі факти до історичного нарису щодо формування морської геології в Україні (кінець 19-середина 20 сторіччя). Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара. pp. 114-116.

Прохорова, Лариса and Неберекутіна, Катерина (2016) Геолого-екологічний стан Сергіївського залізорудного родовища (Приазовського району). Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара. pp. 116-118.

Підлозний, І. В. and Сугоняк, Я. В. (2020) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів в Північно-Західному Приазов'ї. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (1(57)). pp. 126-130. ISSN 2524-0986

С

Сапун, T. O. (2018) Горючі корисні копалини Херсонської області. Геологія нафти і газу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 83-85.

Сапун, T. А. (2019) Гидрогеологические исследования Гуляйпольского месторождения железистых кварцитов. Actual Questions and Innovations in Science. Proseedings. pp. 85-89. ISSN 978-601-341-174-3

Сапун, Т. O. and Блищик, M. В. (2019) Історія геологічного розвитку Херсонської області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5 (49)). pp. 68-74. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. А. (2016) Гидрологическое состояние водоносных горизонтов г. Днепрорудное Васильевского района. Инновационная наука (10-3). pp. 44-45. ISSN 2410-6070

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного і Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного та Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2019) Голоценові відклади території м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (4(48)). pp. 90-92. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. (2016) Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 2 (36). pp. 91-99.

Сапун, Т. О. (2017) Вплив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів. Геологічний журнал, 1 (358). pp. 47-54. ISSN 0367-4290

Сапун, Т. О. (2018) Концентрація важких металів у грунтах Причорноморської низовини та Азово-Придніпровської височини. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (23-25 травня 2018 р.), 1. pp. 123-128.

Сапун, Т. О. (2014) Тектоніка, геологія Молочного і Утлюкського лиманів та прилеглої території. Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 318-319.

Сапун, Т. О. (2015) Відображення стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів. Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. (25-26 листопада 2015, Київ, Україна). pp. 42-43.

Сапун, Т. О. (2016) Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману. Розвиток промисловості та суспільства. Геологія і прикладна мінералогія. Екологія: матеріали Міжнар. наук.-техніч. конф. (25-28 травня 2016, Кривий Ріг). pp. 65-71.

Сапун, Т. О. (2018) Систематизація геологічних досліджень Запорізького краю до 1917 року. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 145-148. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. and Блищик, M. В. (2019) Металічні корисні копалини Херсонської області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5(49)). pp. 75-79. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. and Бобруйко, А. С (2013) Динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. p. 76.

Сапун, Т. О. and Шелудько, О. М. (2018) Загальна характеристика покладів лікувальних грязей озера Велике міста Бердянськ. Сучасна наука та перспективи : матеріали Всеукр. Іnternet-конф. молодих вчених (14-18 травня 2018 р.). pp. 201-206.

Сапун, Тетяна (2014) Верхньонеоплейстоценові та голоценові відклади акваторії Молочного і Утлюцького лиманів. Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукр. наук. конф. (Львів, 8-10 жовтня 2014 року). pp. 104-108.

Сапун, Тетяна (2016) Фізико-хімічна характеристика родовища лікувальних грязей озера Велике. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара. pp. 128-131.

Сапун, Тетяна and Іванова, Валентина (2017) Гідрохімічна характеристика пелоїдів озера Велике м. Бердянськ. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІІ-й Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 15-19.

Сугоняк, Я. В. and Ковальчук, А. А. and Непша, Я. Ю. (2020) Сучасні карстові процеси на території Донецької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 90-95. ISSN 2524-0986

Т

Тамбовцев, Г. В. and Макєєва, І. А. (2020) Особливості поширення абразії берегів Азовського та Чорного морів в межах території України. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 114-120.

Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Гідроекологеологічні умови підземних вод м. Дніпрорудне Запорізької області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 61-65.

Тамбовцев, Геннадій Вілійович and Тис, Ніна (2019) Гідрогеологічні умови формування підземних вод України. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 22-27. ISSN 2523-4900

Х

Хрущ, Ю. М. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. and Шелудько, О. М. (2019) Фаціальне різноманіття голоценових осадових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11). pp. 67-69. ISSN 2524-0986

Ш

Шайхатдінов, Андрій and Прохорова, Лариса (2018) Геолого-екологічні умови формування та поширення донних відкладів Чорного моря. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). pp. 29-32.

Шалай, К. and Рябченко, А. (2019) Бальнеологічні гідротермальні ресурси континентальної частини Північно-Західного Приазов’я. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 29-31.

This list was generated on Sun May 31 07:15:06 2020 EEST.